Romans 2

Godɨndɨ yɨbobofe hohoanɨmo ai mbumund-ane

Ranɨmboane asu nindou dɨdɨyei nindou ŋgorümbo papɨ-hoafɨrɨhündüranɨ, se ŋgɨrɨ ro hütiyefɨpoanɨ mbɨsei. Ŋga se ŋgorümbo papɨ-hoafɨrɨhündüranɨ se sɨhei-fimbo amboanɨ papɨ-hoafɨrühɨ arɨhündɨ, nɨmboe se ranɨ moatükunɨ ai rawarɨhindɨ ra sapo se-amboanɨ rawarɨhindɨ ranɨmbo wambo. Nindou sapo moaruwai hohoanɨmo rahurai rawarɨhindɨ ranaheimbo God ai papɨ-hoafarandürɨ, ŋga ahandɨ yɨbobofe hohoanɨmo ra mbumundɨ saf-ane, ra sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ. Ŋga se nindou bɨdɨfɨrambo ai hohoanɨmo rahurai hohoanɨmoayu ranahambo papɨ-hoafɨrɨ-hündühaneisɨ, ŋga se-amboa sɨheihoarɨ ranɨ hohoanɨmo rahurai rarɨhindühanei, ŋga se nüŋgurɨhi ranahambo hohoanɨmo-yeihɨyeia? Asu se Godɨndɨ yɨbobofe tüküfeyowambe ra aboedambo-ndahumboyefɨ seimboyei? God ai sɨheimbo hohoanɨmo aboedɨ safɨ hohoanɨmoyundürühɨ sɨheimbo nɨmai yɨbobofe-ndürɨkoate gedühɨ hɨfandarandürɨ. Ŋga ahandɨ hohoanɨmo ra se moanane seimboyei? Godɨndɨ aboedɨ hohoanɨmo ra sɨheimbo dɨdɨboado-fendüranɨ asu se hɨhɨrɨfe ahambo süŋgufimbo-hündamboane, ŋga se ranahambo moai fɨfɨrɨhindɨyo? Ŋga se afɨndɨ-afɨndeimb-anei asu ŋgɨrɨ sɨhei moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. Mamɨ ranɨ hohoanɨmo süŋgu Godɨndɨ-mayo ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ hohoanɨmo ra sɨheiwamɨ papɨrɨhündühɨ nou-anei. Asu se süŋgunambo God ai ŋgɨnɨndɨndühɨ ahandɨ mbumundɨ hohoanɨmo süŋgu yɨboboreandambe anɨmbo ranɨ-sɨmboanɨ weindahɨ tükündɨfeyoanɨ asübusümbɨ hohoanɨmo ra ndahümündimboyei. Ŋga nindou mamamɨ nɨne-moatükunɨ ai rawarɨhindɨ ranɨ sɨmogodɨhümbo anɨmbo God ai aheimbo yɨbobondearümbui. Nindou bɨdɨfɨrɨ dɨdɨyei aboedɨ hohoanɨmo ra süŋguarühɨ hei ana, sapo God sɨhefɨmbo ndürɨ adükarɨmboane asu sümbokoate yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ranane muŋguambo ranɨ-moatükunɨ mbɨsemuna seimboanei rawarɨhindɨ. Nindou rahurai ranaheimbo-anɨmbo God ai yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgoweimbɨ ra dagadürɨmbui. Ŋga asu nindou bɨdɨfɨrɨ dɨdɨyei ai ahei fimbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyeihɨ anɨhondü hohoanɨmo ranahambo yɨboaruko-rühindühɨ asu nɨne hohoanɨmo moaruwai meŋgoro ra süŋgufembo hohoanɨmoayei ranaheimbo-anɨmbo God ai ŋgɨnɨndɨndühɨ tɨŋɨrɨfo afɨndɨ dagadürɨmbui. Ranɨ-sɨmboan-anɨmbo nindou muŋguambo sapo hohoanɨmo moaruwai meŋgoro süŋguarɨhi hei ranaheimbo tɨŋɨrɨfo-ane asu asübusɨ afɨndɨ ranane ranɨ-moatükunɨ ra dagadürɨmbui. Ranɨ-moatükunɨ ra Sudahündɨ aheimbo-so boatei tükündɨfendürɨ mbundambo-anɨmbo asu süŋgunambo muŋguambo nindou amurɨ-mayei aheimbo-so amboanɨ tükündɨfendürɨmboe. 10 Ŋga asu nindou muŋguambo dɨdɨyei ai sapo hohoanɨmo aboedɨ ra-süŋguarɨhindɨ ranaheimbo-anɨmbo God ai ahandɨ hɨmboamupui-randeimb-ane, ndürɨ adükar-ane asu ŋgusüfo afurɨfe kife-ane muŋguambo ra dagadürɨmbui. Ranɨ-moatükunɨ ra Suda aheimbo boakorɨ dagadürɨ hayambo-anɨmbo asu nindou amurɨ-mayei ranaheimbo amboanɨ dagadürɨmbui. 11 God aiana ŋgɨrɨ nindoundɨ sɨrɨ ranahambo hohoanɨmondu, ŋga muŋguambo mamɨ hohoanɨmo süŋgu türüfoa-reandürɨhani yɨboboareandürɨ arandɨ. Ŋga nɨne-moatükunɨ nindou ai rawarɨhindɨ ranɨ-süŋgu yaŋgɨrɨ anɨmbo ai türüboadeandühɨ yɨbobondeambui. 12 Ŋga nindou dɨdɨyei Mosesɨndɨ-mayo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo fɨfɨrɨfekoate-mayei-aneisɨ, ŋga moaruwai hohoanɨmo süŋgurɨhindanɨ God ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo hohoanɨmokoate-nduhü aheimbo randeandüra awandɨhehimboyei. Asu Suda ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrɨhindɨsɨ, ŋga asu dɨdɨyei moaruwai hohoanɨmo süŋgurɨhindanɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgu yɨbobondearümboe.

13 Ŋga nindou dɨdɨyei ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo hɨmborɨmayei ranɨ-yeipoanɨ ai Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨ mbumundɨ nindou anɨmboei, ŋga wanɨ. Ŋga nindou ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai hoafɨmayo ranahambo süŋgurɨhindühɨ rawarɨhi hei ranai-anɨmbo Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨ mbumundɨ nindou tükündahimboyei. 14 Ŋga nindou Suda-yafe ndɨfo aiana moai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra fɨfɨrɨhindɨsɨ, ŋga bɨdɨfɨrɨ ai moanɨ ahei hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ aboedɨ moatükunɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai hoafɨmayo ranɨ-süŋgu-anei ratüpurɨyei arɨhündɨ. Ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra fɨfɨrɨfekoate-ayei amboanɨ asu ai aboedɨ hohoanɨmo ra aheihoarɨ purɨhümündihü hohoanɨmoyeihanei. 15 Ranɨ hohoanɨmo ai ranɨ-süŋgurɨhi hohoanɨmoyei arɨhündɨ asu ahei aboedɨ hohoanɨmo ranai-ane ahei ŋgusüfoambe ahɨnümbɨ hohoanɨmo sürü apaiaro ranahambo nafuiarandɨ. Ranɨyei asu ahei ŋgusüfoambe ranai-amboanɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra purarɨhümündi ranahambo nafuiayo, ŋga ŋgoambo yiboarukureandürɨ asu ŋgoambo ndoreandürɨ randühane. 16 Yɨbobofe si ra tüküfe sɨmboan-anɨmbo muŋgu-moatükunɨ sapo rahurai hamɨndɨ nindou aheimbo-so tükündɨfendürɨmboe God ai Sisas Kraisɨndɨ warɨ-süŋgu nindou-yei hohoanɨmo dɨbo meŋgoro ra türüboadeandühɨ yɨbobondea-ndürɨmbui. Hoafɨ yahurai ranane ro sɨheimbo aboedɨ hoafɨ hoafayahɨndürühɨ bokarɨhehe arɨhandɨ.

Sudahɨndɨ asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo

17 Asu se nüŋgu-mandahia? Se hoafɨyeihɨya, roana Suda-anefɨ, ŋga ranɨmbo-hündambo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra fɨfɨrarɨhundɨ ranɨmbo wambo Godɨndɨ yɨbobofeambe sɨhefɨmbo aboedambo-ndeamunümbui asei. Asu se ro-anefɨ Godɨndɨ nindou-ayefɨ sei hehi ranahambo borɨyei arɨhündɨ. 18 Sapo se ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra yamundɨhi mburɨhü fɨfɨrɨhi hehimbo wambo God ai nɨne aboedɨ hohoanɨmo-ane ehu ra fɨfɨrarɨhindɨ asu mbumundɨ hohoanɨmoayo ranahamboane yifirayei. 19 Asu se hoafayeihɨya ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranambe fɨfɨrɨfe hohoanɨmo asu anɨhondü hoafɨ ra muŋgu fɨfɨrarɨhundɨ asei. Ranɨmbo-hündambo anɨmbo hɨmboatɨharɨ-mayei ranaheimbo nafɨ nafuinda-hundürɨmboyefɨ asu nindou nɨmbɨ nɨmaroanɨ anɨboadei ranahei si rahurai-anefɨ. Asu roana sapo ŋgusüfokoate nindouyei dɨdɨboadorɨhundürɨ-rɨhundeimbanefɨ asu nɨmoakɨdɨbou yamundɨhundürɨ-rɨhundeimb-anefɨ muŋguambo rasei arɨhündɨ. 21 Se nindou bodɨmondambo yamundarɨhindürɨ ana, asu nɨmboe sɨhei fimbo yamundɨfekoate-ayeia? Se hoafɨyeihɨya, se hümbuhünɨpoanɨ, asei-anesɨ, ŋga asu se ra sɨheihoarɨ hümbuhünɨyeihɨyei wanɨyei? 22 Se hoafɨyeihɨya, se nɨmorehɨ sɨsɨhɨmo, nindowenihɨ bɨrabɨrɨpoanɨ, asei-anesɨ, ŋga asu se sɨheihoarɨ ra raweyahindühɨyei wanɨyei? Se sɨsamɨ god ranahambo yiboarukoarɨhündɨsɨ, ŋga asu se sɨsamɨ godɨndɨ worambeahɨndɨ napo hümbuhünɨyei rɨhündai wanɨyeiai? 23 Se ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo ro fɨfɨrɨhumboanefɨ seihü ranahambo borɨyei rɨhündühaneisɨ, ŋga se hohoanɨmo ra süŋgufekoate-yeihɨ asu rananɨmbo se Godɨndɨ ndürɨ moaruwaimbo-rɨhindühɨyei wanɨyei? 24 Ŋga ranahambo Bukambe hoafɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Suda sɨhei süŋguna nindou ŋgorü sɨrɨhündɨ ranai Godɨndɨ ndürɨ ranahambo moaruwaimborɨhi hoafɨyei arɨhündɨ,’ meho.

Hoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo asu ŋgusüfoambe hohoanɨmo-ane

25 Asu Suda se ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo süŋguarɨhi hei ana, sɨhei hoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo ra mbumundɨ saf-ane. Ŋga asu se hohoanɨmo ranahandɨ süŋgufe hokoate-yeianɨ hoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo ranai refekoate hɨmbondeimboyei. 26 Asu nindou ŋgorü sɨrɨhündɨ sapo dɨdɨyei ahei fihoearɨ ra kefe tɨrɨhefekoate-aneisɨ, ŋga asu ai ranɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra süŋguarɨhi hei ana, nindou ranaheimbo God ai nindou ranai ana fihoearɨ kefe tɨrɨhefimbɨ hɨmboyeimboanei mambüsɨyo? 27 Yɨnɨ, asu Suda seana ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra Bukambe mbeŋgorɨndürɨsɨ asu sɨhei fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmoyeimb-aneisɨ, ŋga asu se ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo süŋgufekoate-yei arɨhündɨ. Ŋga nindou ŋgorü sɨrɨhündɨ aiana moai ahei fihoearɨ karɨhi tɨrɨhehi rɨhündɨsɨ, ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra süŋguarɨhindɨ ana, nindou rahurai ana ahei aboedɨ hohoanɨmonambo sɨheimbo papɨ-hoafarandürɨ. 28 Ŋga nindou ai moanɨ fi yaŋgɨrɨ Sudahünd-ani ranai ana Suda hondüyopoanɨ. Asu fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo hondü ranana moanɨ fi ranahambo hohoanɨmo yaŋgɨrɨyopoanɨ. 29 Ŋga nindou düdi ai Godɨndɨ-mayo moatükunɨ ra ahandɨ ŋgusüfoambe amarondo ana, ai Suda hond-ani. Fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo hondü ranana ai ŋgusüfoambeahɨndɨ hohoanɨmo yaŋgɨr-ane. Ranɨ hohoanɨmo ranana moanɨ fimbo hohoanɨmoyopoanɨ, ŋga Yifiafɨndɨ hohoanɨmo-ane. Nindou rahurai ai nindouyei hɨmboahü ndürümbɨ adükarɨyopoanɨ, ŋga Godɨndɨ hɨmboahü ndürümbɨ nindou-ane.

Copyright information for `AGG