aStat 15:6
bBuk Song 32:1-2

Romans 4

God ai Abrahamɨmbo nindou mbumund-anafɨ mehundo

Asu sɨhɨrɨ sɨhefɨ amoao Abraham ranahambo nüŋgu mambɨsefa? Abraham ai nɨne aboedɨ moatükunɨ ratüpurɨmayu ranahambohünda God ai ahambo nindou mbumundɨ aboed-ani mbehu-mbonana, asu ranɨmbo-hünda borɨmbomayu-hündɨyosɨ. Ŋga ranɨmbo-hünda Godɨndɨ hɨmboahü ŋgɨrɨ borɨndu. Ŋga Bukambe hoafɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbo-marirɨ ranɨmboyu asu God ai ahambo nindou mbumund-anafɨ mehundo ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨ-süŋgumbo wambo,’ meho. a 
Sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ ra, nindou ai nɨne ratüpurɨ ratüpurayu ana, ai ranɨ takɨnɨ kakɨ semündüh-ani. Ahandɨ kakɨ ra moanɨ sabudowanɨ semündühüyupoanɨ, ŋga sapo ai ratüpurɨmayu ranɨ takɨnɨmbo asabudo-ane. Ŋga asu nindou düdi ai ahandɨ ratüpurɨ ranahambo hohoanɨmokoate-yuwohü asu ai moanɨ God sapo nindou hohoanɨmo moaruwaimbü aheimbo nindou mbumund-anei ehu ranahambo anɨhondümboarirɨ ana, asu ai ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo mbumundɨ hohoanɨmo-ane yahu arandɨ. Nindou rahurai-ane God ai ahambo mbumundɨ nindou-ani ehu, ŋga moai ahandɨ ratüpurɨmbohünda, nindou ranai hɨhɨfɨ-hɨhɨfümbɨ nindou-ani yahu. Ŋga Defit amboa ranahambo hoafɨmayu. Ai yare hoafɨyuhü yahuya,

‘Nindou ai hɨhɨndɨ hohoanɨmoyeianɨ asu God ai amboawiyei yahuhü ahei moaruwai hohoanɨmo ranahambo gabudareandɨ,
nindou ranai ana hɨhɨfɨ-hɨhɨfümbɨ nindou-anei.
Nindou ai moaruwai hohoanɨmoyuwanɨ asu Adükarɨ ai ranahambo hohoanɨmokoate-ayundo ana,
nindou ranai hɨhɨfɨ-hɨhɨfümbɨ nindou-ani,’ b 
mehu.

Sapo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo ranahambo Defit hoafɨmayu ra, nindou fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo süŋgurundeimbɨ ranaheimbo yaŋgɨrɨyu hoafɨmayu? Wanɨ. Ŋga nindou fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo süŋgufekoate-ayei ranaheimbo kameihɨyu ai yare hoafɨmayu. Ŋga sɨhɨrɨ rarɨhu fɨfɨrɨhundɨ ra, God ai Abrahamɨndɨ anɨhondümbofe ra hoeireandanɨ mayoa ahambo nindou mbumund-ani mehu, asefɨ. 10 Ŋga nüŋgusümboanɨyo ranɨ-moatükunɨ ra ahambo tükümefeyowa? Abraham ai ahandɨ fihoearɨ ra kefe tɨrɨhefekoate-yuwambeyo asu kare tɨrɨhai hayamboyuwambeyo God ai ahambo yare hoafɨmayundo ra? Sapo ai fihoearɨ kefe tɨrɨhefekoate-yuwambeyo, ŋga süŋgunambo-yopoanɨ. 11 Ai ahandɨ fihoearɨ ra kefe tɨrɨhefekoate nüŋguambe Godɨmbo anɨhondümbo-marira asu God ai ahamboya se nindou mbumund-anafɨ mehundo. Ra nafuimbohünda God ai ahambo fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo masagado. Ranɨmboani Abraham ai muŋguambo nindou moai fihoearɨ ahei ra karɨhi tɨrɨhehindɨsɨ, ŋga asu ai Godɨmbo anɨhondümbo-arɨhorɨ ranahei amoao amboanayu. Ranɨmbo-hündamboyo asu God ai aheimbo amboanɨ se nindou mbumund-anei mehundürɨ. 12 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai fihoearɨ karɨhi tɨrɨhehi-ndeimbɨ yaŋgɨrɨ-yeipoanɨ, ŋga anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ kapeih-anei asu sɨhefɨ amoao Abrahamɨndɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhündɨ. Asu horombo Abraham ahandɨ fihoearɨ kefe tɨrɨhefekoate-yuambe anɨhondümbo-mareandɨ ranɨ-süŋgumefundɨ ranɨmbo-hündamboani ai ahei amoao-ayu.

Godɨndɨ horombo hoafɨ ra muŋguambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yafe-ane

13 God ai Abraham asu ahandɨ amoao mamɨ ranaheimbo hɨfɨ muŋguambo ra ndahandürɨmboyahɨ yahuhaya horombo hoafɨmareandürɨ. God ai ahambo ranɨ hoafɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufembo ranɨ-süŋguyopoanɨ ai horombo hoafɨmareandɨ. Ŋga Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbo-mariramboyu asu God ai nindou mbumund-ani mehundo. Ŋga ranɨ-süŋgumboyu ranɨ-moatükunɨ semɨndɨmbo God ai horombo hoafɨ ra hoafɨmeindo. 14 Sapo nindou ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra süŋgurɨ-hündeimbɨ-mayei ai yaŋgɨrɨ Godɨndɨ muŋgu-moatükunɨ ra asahümündi ana, asu anɨhondümbo hohoanɨmo ra moanɨ nɨŋgombo nou-ane. Asu Godɨndɨ horombo hoafɨ ranamboanɨ yafui hoafɨ yaŋgɨrɨ nou-ane. 15 Sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra yaŋgorühɨ asu Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨyowohü tɨŋɨrɨfo saimbo hohoanɨmo ai-amboa yaŋgoromboane. Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra yaŋgorɨkoate-yowohü asu ŋgɨrɨ nindou ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo süŋgufekoate-ayei mbɨsefɨ hoafɨndefɨ.

16 Ranɨmboane asu ranɨ-moatükunɨ ranahambo sapo God ai saimbo horombo hoafɨmareandɨ ra anɨhondümbofe hohoanɨmomayo ranɨ-süŋgu tükefeyo. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo ranɨ-moatükunɨ ra sapo ahandɨ hɨpoambofe hohoanɨmomayo ranɨ-süŋgu yaŋgɨr-ane tükefeyo. Nindou dɨdɨyei sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo süŋguarɨhindɨ ranaheimbo yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga nindou sapo anɨhondümbo-arɨhindɨ ana, Abraham ai anɨhondümbo-mareandɨ nou ai-amboanɨ ra ndahümündimboyeisɨ. Abraham ai ana muŋguambo sɨhefɨ amoao nahurai-ani. 17 Ranɨyo Bukambe hoafɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Ro sɨhambo afɨndɨ hɨfɨ hɨfɨ nindou ranahei amoaombeyafa sahehea hɨnɨŋgɨ-marɨheanɨnɨ,’ meho. Ranɨyo ranɨ hoafɨ ra anɨhond-ane nɨmboe sapo God ahandɨhoarɨ hoafɨmayu. Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbo-marirɨ ranai-ani nindou yɨfɨhündɨ yaŋgɨrɨ botɨre asu nɨne-moatükunɨ muŋguambo tüküfekoate ra ahandɨ hoafɨ süŋgu hoafɨ yaŋgɨrɨ moanɨ aimbore tüküfe arandɨ.

18 God ai Abrahamɨmboya, ‘Sɨhafɨ amoao mamɨ ana tapuiyowa ŋgɨrɨ kɨkɨndeandɨ,’ mehundo ra ai moai fɨfɨreandɨ nüŋgunde ranɨ-moatükunɨ ahambo tükümandɨfe. Ŋga Abraham ai ranɨ hoafɨ ranahambo hɨmborɨyu haya Godɨmbo anɨhondümbo-rirühɨ hɨmbomayu hu. Ranɨmboane asu nindou afɨndɨ hɨfɨnɨ ranahei amoao tükümefiyu God ai yare hoafɨmayu nou. 19 Abraham ai ndeara 100 hɨmbanɨ boagɨrɨ safɨyusɨ, ŋga asu Godɨmbo anɨhondümbo-fimbo hohoanɨmo ranai moai warambe hoafɨrerɨ ahandɨ fi ranai ndeara akɨmɨ yɨfɨmbo yaŋgɨrɨyowambe ra. Asu ahandɨ nɨmorehɨ Sara amboanɨ ahandɨ fi ra ndeara boagɨrɨ-yowohü wambo ŋgɨrɨ nɨmorɨ wakɨndamɨndo. 20 God ai Abrahamɨmbo mamɨ moatükunɨ ndahandomboyahɨ yahuhaya horombo hoafɨmendu ranɨmbo moai yimbumbore hohoanɨmoyu, ŋga Godɨmbo ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-rirühɨ aboed-ani mehu. 21 Ranɨyu ai nɨne hoafɨ God ahambo randɨheamboyahɨ mehu ranɨmbo anɨhondümbo ai randeambui yahuhaya hɨmbomayundo. 22 Ai yare hohoanɨmomayu-wamboyu asu God ai ahamboya, ‘Seana mbumund-anafɨ wandɨ hɨmboahü,’ mehundo.

23 Baiborambe yare hoafɨyowohü yahoya, ‘God ai ahambo nindou mbumund-anafɨ wandɨ hɨmboahü,’ mehu ra Abraham ahambo yaŋgɨrɨ hamɨndɨ hoafɨyumbo-yupoanɨ, ŋga wanɨ. 24 Ŋga ranɨ hoafɨ ra sɨhefɨmbo kameihɨyu hoafɨmemunɨ. Sɨhɨrɨ sapo God Sisas sɨhefɨ Adükarɨ ranahambo yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ranahambo-anɨmbo anɨhondümbo-ndɨhurɨmboane. Rananɨmbo asu God ai sɨhefɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo hoafɨnduhüya ranɨ anɨhondümbofe ranana mbumundɨ hohoanɨmo nou-ane mbüsümbui. 25 God ai Sisas ranahambo hɨfɨ ndanɨhü yɨfɨmbohünda koamarɨherü ra sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo gogorɨ-hefembohündamboyu. Asu God ai asükaiyu yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ra sɨhefɨmbo wandɨ hɨmboahü nindou mbumund-anei yahombohündamboyu botɨmarirɨ.

Copyright information for `AGG