Romans 5

God ai sɨhefɨmbo nindou mbumund-anei ehumunɨ

Sɨhefɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨmbo-hündambo God ai sɨhefɨmbo nindou mbumund-anei ehumunɨ. Ranane asu haponda sɨhɨrɨ sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ süŋgu-anefɨ God-babɨdɨmbo aboedɨ-aboedɨyahumboayefɨ. Sɨhefɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ra Adükarɨndɨ süŋguyo nafɨ meŋgorowa sɨhɨrɨ Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe ranambe kefoehu anɨmboefɨ. Rananefɨ asu sɨhɨrɨ God ai sɨhefɨmbo semɨndɨmunanɨ asu ahandɨ sürühoeimbɨ hɨmboamupui-randeimbɨ ranahambo semɨndɨmbo anɨhondümbo-rɨhundühɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyefühɨ hɨmboayefɨ. Asu ranahambo yaŋgɨrɨyefɨpoanɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyefɨ arɨhundɨ, ŋga wanɨ. Ŋga nɨne tɨŋɨrɨfo sɨhefɨmbo-so tükefeyo ranahambo kameihanefɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyefɨ arɨhundɨ. Ŋga sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ tɨŋɨrɨfo tükefeyomunɨ ranai moanane yaho hohoanɨmo ra süŋguareandɨ. Asu moanane yaho hohoanɨmo ra ŋgɨnɨndɨ nɨŋgombo hohoanɨmo süŋguareandɨ. Asu ŋgɨnɨndɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ra Godɨmbo anɨhondümbo hɨmboyondombo hohoanɨmo süŋguareandɨ. Asu sɨhɨrɨ rarɨhu yahurai anɨhondümbo hɨmboayefɨ hefɨ ana, asu ŋgɨrɨ ŋgusüfoambe moaruwaindamunɨ, sapo God ai sɨhefɨmbo Yifiafɨ Aboedɨ semunɨ mbura ranɨ-süŋgu ahandɨ-mayo ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ra sɨhefɨ ŋgusüfoambe botɨmareamunɨ wambo.

Ŋga horombo sɨhɨrɨ ŋgɨnɨndɨ nɨŋgokoate-yefambe ranɨ-sɨmboanɨ God ai kamafoareandɨ nindou ahambo daboadɨ hɨhɨrɨhi-rɨhündeimbɨ ranaheimbohünda Krais ai yɨfɨmayu. Nindou mbumundɨ hohoanɨmoyeimbɨ amboanɨ ŋgɨrɨ ahambohünda yɨfɨmbo hohoanɨmondu. Ŋga nindou mamamɨ ai nindou ŋgorü aboedɨ-mayu ranahambohünda yɨfɨmbo hohoanɨmomandüyo asu wanɨmandüyo. Ŋga asu sɨhɨrɨ moaruwai hohoanɨmo süŋgu yaŋgɨrɨ süŋgurɨhundühɨ nɨmboefambe Krais ai sɨhefɨmbohündambo yɨfɨmayumunɨ. Ranɨnambo asu God ai sɨhefɨmbo ŋgusüfo pamareamunɨ ra nafuiyumunɨ arandɨ. Ranana asu haponda Kraisɨndɨ horɨ ranɨ-süŋgu God ai sɨhefɨmbo ai mbumund-anei ehu ana, asu sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ ahandɨ süŋgu Godɨndɨ hürütü ranambeahɨndɨ aboedambo-ndahumboyefɨ. 10 Horombo ana sɨhɨrɨ Godɨndɨ hürütümbɨyefɨ, ŋga asu hapondanɨ ana Godɨndɨ Nɨmorɨ yɨfɨmayu ranɨ-süŋgumboyo God-babɨdɨ ŋgunindɨmbore hɨnɨŋgɨmareamunɨ. Asu haponda sɨhɨrɨ ahandɨ yɨfɨ süŋgu ndarɨhu Godɨndɨ ŋgunindayefɨ ana, sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ ra ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ranɨ-süŋgu aboedambo-ndahumboyefɨsɨ. 11 Ŋga asu ranɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga sɨhɨrɨ sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ süŋgu Godɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyahu-ndowohanefɨ. Ranahandɨ süŋgu sɨhefɨmbo Godɨndɨ ŋgunindɨmbore hɨnɨŋgɨmareamunɨ.

Adam ai yɨfɨ hohoanɨmo nɨmɨndɨhüyu asu Krais ai yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo nɨmɨndɨhüyu

12 Nindou mamɨ ranahandɨ süŋguyo hohoanɨmo moaruwai ranai hɨfɨ ndanɨhü tükümefeyo. Ŋga moaruwai hohoanɨmo ranai yɨfɨyorambo hohoanɨmo ranɨ dɨbore tükümefeyo. Ranɨyo asu yɨfɨ hohoanɨmo ranai muŋguambo nindou ranaheimbo-so tükümefeyo sapo muŋguambo nindou moaruwai hohoanɨmomayei ranɨmbo. 13 Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo tüküfekoate-yowambe moaruwai hohoanɨmo ranai hɨfɨ ndanɨhü meŋgoro-ane. Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yaŋgorɨkoate-yowambe ana, moaruwai hohoanɨmoyeianɨ ra moai ranahambo hoafɨ yaŋgorɨ randɨ. 14 Ŋga anɨhond-anesɨ, horombo Adam ai nüŋguwambe peyo haya ho-hombo Moses nüŋguwambe tükümefeyo ranambe ana muŋguambo nindou ranaheimbo yɨfɨmbo hohoanɨmo ranai hɨfandɨmarandürɨ howa yɨfɨsafɨmayei. Nindou bɨdɨfɨrɨ Adam moaruwai hohoanɨmomayu ai moai rahurai rahindɨsɨ, ŋga aheimbo yɨfɨmbo hohoanɨmo ranai hɨfandɨmarandürɨ.

Adam aiana Nindou süŋguna tüküfemboayu ahandɨ sɨsamɨ nahuraiyu ramefiyu. Ŋga asu nindou yimbu ahafandɨ hohoanɨmo ra ŋgorü-poanɨ ŋgorü-poanɨmboyo.
15 Ŋga Godɨndɨ moanɨ saimbo moatükunɨ ranana Adamɨndɨ moaruwai hohoanɨmo rahurai sɨmogodɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga nindou mamɨ ahandɨ moaruwai hohoanɨmo süŋgu nindou afɨndɨ yɨfɨyei marɨhündɨ. Ŋga asu Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo, moaruwai hohoanɨmo ra afɨndɨ ŋgasündareandɨ. Ŋga Nindou mamɨ Sisas Krais ahandɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo süŋgu moanɨ saimbo moatükunɨ nindou afɨndɨ ranaheimbo tüküfe marandɨ. 16 Ranane asu Godɨndɨ moanɨ sai moatükunɨ asu nindou mamɨ ahandɨ moaruwai hohoanɨmo ra ŋgorü-poanɨ ŋgorü-poanɨ reamboayo. Ŋga nindou mamɨ ahandɨ hohoanɨmo moaruwai ranahandɨ süŋguyo God ai nindou aheimbo papɨ-hoafɨrɨrühɨ aheimbo hüti-anei mehu. Ŋga asu Godɨndɨ moanɨ sai moatükunɨ ranahandɨ süŋguyo nindou hohoanɨmo moaruwai afɨndɨ ramarɨhindɨsɨ, ŋga asu God ai aheimbo nindou mbumund-anei wandɨ hɨmboahü mehundürɨ. 17 Ŋga sapo nindou mamɨ ranahandambohündɨ ahandɨ moaruwai hohoanɨmo süŋgu yɨfɨ hohoanɨmo ranai tükɨfe haya hɨfandarandürɨ. Ŋga asu nindou dɨdɨyei Godɨndɨ-mayo moanɨ hɨpoambofe afɨndɨ safɨ ranane asu ahandɨ moanɨ sai moatükunɨ sapo mbumund-anei ehu hoafɨ ranane ra asahümündi ranai yaŋgɨrɨ nɨmboeimbo hɨbadɨhümboyei.

18 Ranane asu nindou mamɨ ahandɨ moaruwai hohoanɨmo ranɨmbo-hünda muŋguambo nindou ranaheimbo God ai se hütiyei, ŋga ranɨmbo-hünda moaruwai-mbeyeiamboane mehu hoafɨ ra tükümefeyondürɨ. Mare yahurai-ane Nindou mamɨ ahandɨ mbumundɨ hohoanɨmo ranɨmbo-hünda muŋguambo nindou ranaheimbo Godɨndɨ hɨmboahü se mbumundɨ nindou-anei hoafɨ ranane asu yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo-ane muŋguambo tükümefeyondürɨ. 19 Nindou mamɨ ai Godɨndɨ hoafɨ süŋgufekoate-mayu asu ranɨmbo-hünda nindou afɨndɨ ranai hohoanɨmo moaruwaiyeimbɨ tükümehindɨ. Mare yahurai-ane Nindou mamɨ ai Godɨndɨ hoafɨ süŋgure haya asu ranɨmbo-hünda nindou afɨndɨ ranai Godɨndɨ hɨmboahü hohoanɨmo mbumundɨyeimbɨ nindou tükündahimboyei.

20 Ahɨnümbɨ hohoanɨmo moaruwai hohoanɨmo ratüpurɨ afɨndɨ tüküfembohünda tükümefeyo. Ŋga asu moaruwai hohoanɨmo ranai afɨndɨ tükümefeyo-wamboyo Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranai afɨndɨ hamɨndɨ tükümefeyo. 21 Asu hoafɨ ra rahurai-ane, horombo moaruwai hohoanɨmo ranai nindoumbo hɨfandɨmarandürɨ asu ranɨ-süŋgu yɨfɨ hohoanɨmo tükümefeyondürɨ. Mare yahurai-ane haponda Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranai nindoumbo hɨfandɨrandüra ranɨ-süŋgu nindou Godɨndɨ hɨmboahü mbumundɨ tükehindɨ. Ranɨhünd-ane yaŋgɨrɨ koadürümbo anɨmboei sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ süŋgu.

Copyright information for `AGG