Titus 2

Hoafɨ nda nɨmorehɨ nindowenihɨ boagɨrambo hoaf-ane

Ŋga Taitus, se ndorɨhoeimbɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgu nɨmorehɨ nindowenihɨmbo yamundowandürɨ. Nindowenihɨ boagɨrɨ ranahamumbo hohoanɨmo nda süŋgufembo yamundowapurɨ. Ai ahamundɨhoarɨ ndondu hɨbadundühɨ, ŋgɨnɨndɨ-hamɨndɨ anɨhondümbondundɨ. Ai ŋgusüfo parundühɨ asu tɨŋɨrɨfo tükündɨfeyoanɨ moanane mbɨsɨmo ŋgɨnɨndɨ mbɨnɨŋgomond-amboane. Mare yahurai-anɨmbo nɨmorehɨ boagɨrɨmbo amboanɨ yamundowandürɨ. Ai aboedɨ sürühoeimbɨ yaŋgɨrɨ nɨboadeihɨ asu daboadanɨ amoŋgonɨmbo hoafɨndeimboyei. Asu aheimbo ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ bia ra hɨbadarümboe, ŋga yowanɨ. Ŋga ai aboedɨ hohoanɨmo süŋgufembo ra yamundɨmbɨrɨhind-amboane. Asu nɨmorehɨ ŋgusüfo kɨkɨhɨrɨ-hindeimbɨ ranaheimbo yamundɨfe-ndürɨmboane aboedɨ hohoanɨmo ndahurai: Ai ahei nindowenihambo ŋgusüfo pandɨhipurɨ, asu ahei nɨmorambo amboanɨ mamɨ yahurai ŋgusüfo pambɨrɨhindür-amboane. Asu ai ahei hohoanɨmo ra wudɨpoaporɨhi hɨfandɨrɨhündühɨ, mbumundɨ mbɨnɨboadei-amboane. Asu ahei worɨ ra dɨboadorɨhindühɨ hɨfandɨ-mbɨrühünd-amboane. Asu muŋguambo aboedɨ mbɨfarɨhehindür-amboane. Rananɨmbo asu ahei nindowenihɨ-yafe hoarehɨ mbɨnɨboadei-amboane. Ai ranɨ hohoanɨmo ra muŋgua süŋgumbɨrɨhünd-amboane. Rananɨmbo nindou ai ŋgɨrɨ Godɨndɨ yamundɨfe hoafɨ ranahambo tɨrɨboandɨhi hoafɨndei.

Hoafɨ nda hoarɨfamborɨmbo hoaf-ane

Mamɨ yahurai se hoafɨndafɨpurɨ, nindou akɨdou hoarɨfamborɨ-yomondeimbɨ ranahamumbo, ŋga ai-amboanɨ ahamundɨ hohoanɨmo ra ahamundɨhoarɨ wudɨpoaporu hɨfandɨmbɨrund-amboane. Hohoanɨmo muŋguambo se rawarowandɨ ra, se-amboanɨ aboedɨ nafuimbo nɨmbafanɨ nindou ai sɨhambo horɨhinɨnɨhü süŋgu-mbɨrɨhinɨn-amboane. Nindou yamundɨfe ratüpurɨ ra anɨhondümbo hondü ndondo yamundowandɨ. Asu se anɨhondümbo yaŋgɨrɨ hoafɨndafɨ ndandɨ. Rananɨmbo nindou ai ŋgɨrɨ sɨhambo moaruwai-ani mbɨsei. Ŋga rananɨmbo sɨhefɨmbo ŋgɨnɨndarɨhümunɨ ai amoanɨŋgɨ-ndeimboyei sapo sɨhefɨmbo moaruwai hoafɨmboayei ra nɨnɨ-moatükunɨ moaruwai moai rarɨhundɨ.

Hoafɨ nda moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨmbo hoaf-ane

Se moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ yando yamundowandürühɨ hoafɨndafɨndürɨ muŋguambo moatükunɨ ai ahei bogorɨ ranahandɨ hoarehɨmbeyei-amboane. Asu ai dɨboadondɨhi aboedɨ ratüpurɨ ratüpurɨmbeyei-amboane. Rananɨmbo ahei bogorɨ ranai ‘aboed-ane’ mbeyahomondür-amboane. Asu ai ŋgɨrɨ ahei bogorɨ ranahamumbo moaruwai hoafɨ sɨmborɨ hoafɨndahüpurɨ. 10 Asu ai ahamundɨ-mayo napo bɨdɨfɨrɨ moanɨ ndahümündimboyei, ŋga yowanɨ. Rananɨmbo bogorɨ ai aheimbo anɨhondümbo-ndundürɨmboemo. Ranɨnambo asu ahei ratüpurɨ muŋguambo ranɨnambo sɨhefɨ God aboedambo-reamuneimbɨ ahandɨ yamundɨfe hoafɨ ranahambo nindou ai aboed-ane mbɨseimboyei.

Sɨhɨrɨ aboedɨ nɨboadefombo Kraisɨmbo hɨbadɨhurɨmboane

11 Sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ, nɨmorehɨ nindowenihɨ muŋgu aboedambofe-ndürɨmbohünda Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe weindahɨ tükümefeyo. 12 God ai sɨhefɨmbo moanɨ hɨpoambo-mareamunɨ hohoanɨmo ranai-ane sɨhefɨmbo yamundɨreamunɨ arandɨ. Godɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨfe hohoanɨmo asu muŋguambo hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo moaruwai ra hɨnɨŋgɨ-fembohünda yamundɨ-mareamunɨ. Sɨhɨrɨ wudɨpoapondɨhu hohoanɨmo-ndefomboane, ndasɨmboanɨ mbumundɨ hahabodefühɨ asu Godɨndɨ hohoanɨmo sɨŋgundɨ-humboane. 13 Sɨhɨrɨ yarɨhundanɨ anɨhondümbo-ndɨhundühɨ, sɨhefɨ God asu Aboedamboreamunɨ-randeimbɨ Sisas Krais ai hɨmboamupuimbo-randeimbɨ dɨbofe weindahɨ tüküfemboayu ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyefühɨ hɨfandarɨhundɨ. 14 Sisas ai sɨhefɨmbo muŋguambo moaruwai hohoanɨmo-ambeahɨndɨ aboedambofe-munɨmbo yɨfɨmayu ahandɨ yaŋgɨrɨ sürühoeimbɨ nindou nɨŋgombohünda. Nindou ranai aboedɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgufembo hohoanɨmondei ndühündɨ. 15 Hoafɨ ra yamundowandürɨ ndandɨ. Aheimbo ŋgɨnemɨndürɨmbo asu moaruwai hohoanɨmo hɨnɨŋgɨ-fembohünda ŋgɨnɨndɨhündo hoafɨndafɨndürɨ ndandɨ. Ŋga asu sɨhambo nindou ai nindou yaŋgɨr-ani mbɨseimboyei.

Copyright information for `AGG