aJapɨhɨ Numwaasɨho 32:6
bAunɨhɨhɨrɨ 24:1

1 Corinthians 10

Wiwa Nanyisendandɨhaiwa Nanyisehonɨhɨ Tɨmahiyaanɨpanɨ Jaawa Daitɨhaawo

Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nyamɨ asoya asisa jɨhura Mosesiho numwaasi napihɨ yapɨpatɨ Isipɨhanda namasi nasohiyɨhiyai nusoaipatɨ kawimatiwaiwaapɨ sahɨ wɨndɨ nanɨpimaamatɨwɨse. Siya nyamɨ asoya asisa jɨhura Isɨraherɨhiya kiyaisɨ Autaahaatɨho tuwipatɨ netɨ numwaasatɨ nurɨpapɨhatɨ iwinjaatotɨ daihɨra netɨ nunjihɨ katɨhɨ daimɨ nasawaayopo. Aiwɨ amɨ Autaahaatɨho Durɨhɨrɨhɨ Amatenɨhɨrɨ netɨ nasɨpatɨ wihɨwihoaaŋemasɨhɨ otɨhamwaaŋɨ nipiyaipasɨhɨ kɨra ikwaahɨrɨhɨra itɨpapɨ nahaitawaayopo. Kiya saiwɨ naasaimbɨpɨhɨmatɨwɨ ahoyanɨwɨ tuwipatamɨ yatɨhɨ yamatɨhɨ daiwɨ napɨwɨ amɨ Durɨhɨrɨ Amatenɨhɨrɨ nahaitohɨtɨmandɨ Mosesihoai Autaahaatɨho namɨhainjɨhɨ ko kiyaamɨ jɨho awaisɨhoematatɨ kiyai numwaasi napihɨ amɨ kiya komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnowaayopo tatɨ netɨ nanyisataise. Iyataatɨ amɨ nehɨ saurɨmaahe. Autaahaatɨho kiyai wapai maawɨ kawisataise. Autaahaatɨho kiyaisɨ nandapa wapa numwihɨ Isɨraherɨhiya nahatiya sapa nandɨpa nanawaayopo. Aiwɨ amɨ Autaahaatɨho nehɨ sawaho komɨ watɨpɨhanda kiyatɨ katihɨ waapoho nawɨhetapɨ noaasɨho numwihɨ kiya nahatiya nanawaayopo. Iyataatɨ Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhanda netɨ kaihɨ waapoho nawɨha yamatɨhɨ yapɨpataatɨhɨ ahotisɨhetapɨ noaasɨho amɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ kiyaisatɨtihɨ ko waapoho kiyaanɨhɨ nanawaayopo. Iyataatɨ amɨ sa nawa ketapɨ waapoho noaasaahɨ Kɨraisiho sawahore. Amɨ saiwa gaahaiwa kiya iwɨtatamanatɨ kawihɨhandɨ kandɨ siya nyamɨ asoya asisa jɨhuraahiya maipɨhaiwa mwɨtetɨwɨ kiyauhɨ kandapɨ Autaahaatɨho kiyaapɨ wɨndɨ maarɨmitatɨ nehɨ apousataise. Sandɨhɨ akɨtɨtihɨ nyahɨ mmonɨhaayo amɨ kiya nepɨ Autaahaatɨhoai apowindɨhandɨ nunyohɨtɨhanda nehɨ iwinjasɨhɨ kapɨhɨ yapɨpatɨ awasipata napwauhɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ andɨtatɨ netɨ nihɨrɨnatɨ torɨwatatɨ kɨhapɨhɨ kɨhapɨhɨ ahondaise.

Isɨ amɨ nyahɨ saiwa kiyai nusoaipasɨwiwa biyaatɨ mmondɨhaawe. Mmonaatɨ yayaatɨ aŋɨnɨhiyaanɨnɨ siyahaiwa nyangi namaanyoaipaitandɨ bɨpi bitoaitɨhaawo. Iyaatɨ saiwaapɨ mmonaatɨ gwɨnyaahaawɨ nyangi siyatɨ nanyesɨpatɨtande. Nyahɨ saiwaapɨ ambɨpatɨ gwaitatɨ amɨ nyamɨ maarɨho noaawaama kiyaatɨ kiya kiyohɨrɨhɨretɨ katɨ kaitɨhaawɨ Autaahaatɨho wɨndɨ apɨpaahɨ maarɨmitise taatɨ gwɨnyapendɨhaawe. Wiwa siyahaiwaapɨto. Sahɨ wo autaahaatɨho jaipɨtahopɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtɨwɨ koai mepɨ autaahepumaamapɨse amɨ jɨhura Isɨraherɨhiya usa kiyohɨrɨhɨreto. Amɨ kiya kiyohɨpɨpaapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise.

“Kiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiya autaahaatɨho jaipɨtahopɨ nandapa awaimbɨpa tɨhɨwɨ nanɨwɨ bindawaawɨ kopɨ maaritɨwɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtɨwɨ nawesɨnɨwɨ waipwaapɨ amɨ usɨhiya dosi asɨhiyaisɨ iwiwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ tɨmaamaipɨ maipɨhaiwa kiyopo,” a 
tatɨ jɨpatɨpindise.

Isɨ amɨ kiyaamɨ usa ambɨpatɨ tɨmaamaitɨwɨ usɨhiya asɨhiyaisawɨ maipɨhaiwa kiyohɨpatamatiyaatɨ nyangisangi apɨpaahɨ wɨndɨ kamaayaatɨ namɨhaawa namaitɨhaawo. Amɨ kiya saiwɨ usɨhiya asɨhiya ambɨpatɨ namɨnɨwɨ maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyai kandapɨ Autaahaatɨho isɨhiya 23,000 kaiwɨhiya ipɨ naasoetɨ kuraanɨhɨ kiyaisɨnɨhɨ nemase. Iyaatɨ amɨ nyangisangi maipɨhaiwa pɨhɨtaatɨ andɨtatɨ napawaamawa mwɨtetaatɨ kiyaatɨ Kɨraisihomɨ maarɨho mandɨha newa nɨwinaamana koaisɨ apowindɨhandɨ awaindɨhandɨ wɨndɨ namumwɨtɨhaawo. Amɨ nyamɨ asoya asisa usa kiyohɨpatamatiyaato. Amɨ kiya nyamɨ asoya asisa usa saiwɨ kiyauhɨ Autaahaatɨhoai apɨpaahɨ apowihɨ aukwɨranɨhoai netɨ natausaasihɨ nasatɨ asisɨha nahatewetɨ kɨhiyai kɨhiyai ikotɨ gaamasɨhɨ amɨ kiya napowo. 10 Iyataatɨ amɨ sahɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya namɨhanatɨ ahɨwisawɨhiyaisɨ mandɨtɨwiwɨ itɨhɨmundɨwɨse jɨhura Mosesiyɨ Aroniyai nandapa gaahapaapundɨwɨ itɨhundɨwɨ mandɨtɨwisohɨpatamataiwo. Saiwɨ itɨhundɨwɨ mandɨtɨwisauhɨ Awaisɨho komɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhapɨhoai natausaasihɨ nasatɨ kiyaisɨ tiwamaso.

11 Jɨhura Autaahaatɨho Isɨraherɨhiya pohipɨwisohiyɨhiyaisɨ nemasɨtɨmandɨ sandɨ nyangisɨ sahɨ saisaihaahɨ nesamaito tatɨ nyangisɨ nanyisɨtandɨ kiyataise. Kiyataatɨ komɨ isɨhiyai kaundihɨ jɨpatɨpaiwɨ ahiyawaayopo nyahɨ siyahaiwa wɨndɨ kamaitɨhaawo. 12 Isɨ amɨ utaaho wo nɨnɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ andɨtindɨ bitondaayo tisɨho biyatɨ jaato wiwa maipɨhaiwa kiyataatɨ tɨmɨhaitaiso. 13 Iyataatɨ amɨ wiwa nangɨsenɨhaiwa gisaapɨhɨ nangoaipahonaahɨ amɨ sɨkiyahaiwa gɨwunyaahohiyɨhiya usaapɨhisangi nusoaipahaiwa nangoaipataise. Isɨ wiwa nangɨsenahaiwa noaipahonaahɨ Autaahaatɨho nanɨhiyatɨ nanɨpimatahomaahe isɨhiyaisɨ wiwa yaawatɨ naaŋɨhaiwa nunjenahaiwa waatɨ nusoaipahonaahɨ nɨnɨ ketɨ andɨtɨwitɨ iwinjatɨto tatɨ katahosɨ kiyatɨ sahɨ andɨtitɨtaatɨwɨ andɨtɨsaiwatɨ watɨpɨsamahonɨhɨ amɨ kandɨ nasɨsesɨtɨhandi sahɨ nga andɨtitɨwɨ ipɨhatiwɨmaitaapo.

Autaahaatɨho Akohoaisunɨ Amɨ Itɨpɨho Maipɨhapaisunɨ Ahoyaatɨ Mepɨ Autaahemwaumaamaitɨhaawo

14 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ nɨnɨ maarɨho awaindɨhandɨ nasanyohiyɨhiyaate, autaahaatɨho jaiwɨtahoaisɨ apɨpaahɨ wɨndɨ nepɨ mepɨ autaahemwaamapɨ kandɨnɨhɨ namapɨse. So autaahaatɨho jaiwɨtahoai namasisɨ kaanɨhɨ yandɨhitɨwɨse. 15 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ sahɨ pɨwɨha aimɨ baiwɨ gwɨnyaapɨ nepɨ nga tɨtɨhɨ pɨwaatɨwɨhiyaatangi kasatataato sahɨ nahariwɨhiyaatɨmaahe. Isɨ kɨma pɨwɨma nɨnɨ sangisɨ kasatɨtandiyohɨmaapɨ ko nyangisɨ akaaha kanyatataaso e nehɨha kanyatataaso tɨwɨ nepɨ tipɨtapaapɨ mmonɨwɨ gɨsunyaatɨtaise. 16 Wipatɨ kaapɨho waapoho wainɨhandɨ windaho Jisaasihomɨ jɨtɨpatɨ nuhaamasɨtɨhandapɨ namɨhanaho so gaapɨpatɨ ahotahore. Aihɨ amɨ nyahɨ ko nandɨhaawɨ Autaahaatɨhoai Kɨnyɨ gaahoŋe gaare undaatɨ newaatɨ nanɨhaayo. Iyataatɨ sandɨ nyahɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undaatɨ newaatɨ nanɨhohɨtɨndɨ nyangi netɨ Kɨraisihoaisatɨ nyamaamahɨwataise. Aihɨ Kɨraisihomɨ jɨtɨpataahɨ nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa bausatɨ nenyamataise. Iyataatɨ amɨ nyahɨ nandapa bɨretɨhandɨ naumbowaatɨ nanɨhohɨtɨmandɨ Kɨraisihomɨ ambɨpatɨ nyapɨ nasɨpatindɨhandapɨ nyahɨ namɨhanaatɨ bɨretɨhandɨ nanɨhaayo. Sandɨ siyaatɨ nanɨhohɨtɨmandɨ sandaahɨ Kɨraisihoaisatɨ netɨ nyamaamahɨwataise. Aihɨ sandapaahɨ sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. 17 Nyahɨ nandapa bɨretɨhandɨ nehɨ naasaahɨhɨ nyahɨ nahatiyaanɨnɨ nanɨhaayo. Nanahaawɨ nyahɨ nahatiyaanangi netɨ nyamaamahɨwataise. Iyatɨ amɨ nyangisɨ netɨ Kɨraisihoaisatɨ nyamaamahɨwataise. Aihɨ nyahɨ noaipawaatɨ nehɨ naasiyaanɨ naasɨkiyaanimatɨhaayo.

18 Isɨraherɨhiya jɨhura kiyohɨtɨhandapɨ gwɨnyaapɨse. Kiya nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyawɨ amɨ dɨpumanɨtandɨ tɨhohɨpɨpa nanawaawɨ netɨ Autaahaatɨhoaisatɨ tɨmaamahɨwataise. 19 Iyataatɨ amɨ wiwa sahɨ nisapɨ isɨhiya autaahaatɨho jaiwɨtaho taahɨhoai nandapa tɨhɨwɨ nunyohɨpɨpaamɨ tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ akɨpɨpa kiyawaayopo ndaase tɨwɨ gwɨnyaitaawɨ owe. Aindɨ amɨ nɨnɨ autaahaatɨho taahɨho jaiwɨtahopɨ tɨtɨhɨ autaahaatɨho akɨtɨhoe daamaato. 20 Owetise. Nɨnɨ sandaato isɨhiya nandapa gaarehandɨ nunyohɨpɨpa sapa itɨpɨho maipɨhapai nunyawaayopo autaahaatɨho akɨtɨhoai nunyawaamaayopo ndaato. Isɨ sahɨ nuwɨ itɨpɨho maipɨhapaisawɨ tɨmaamaitɨtaatɨwɨhandapɨ nɨngisɨ pondise. 21 Iyataatɨ amɨ sahɨ nuwɨ napɨwaiwɨ naasɨkura Awaisɨhomɨ wipatɨ kaapɨhoaapɨhɨ waapoho nanɨwɨmapɨ amɨ itɨpɨho maipɨhapaamɨ wipatɨ kaapɨhoaapɨhɨ nanɨwɨmapɨ amɨ Awaisɨhomɨ ganɨhoaasɨnɨ nandapa nanɨwɨmapɨ amɨ itɨpɨho maipɨhapaamɨ ganɨhoaasɨnɨ nandapa nanɨwɨ wɨndɨ saiwɨ kamaitaapo. 22 Nyahɨ nowa nasaya siyaatɨ kaisaihɨ Awaisɨho nyasonataatɨ apomaawɨtaiso? Awaisɨho apousonɨhɨ nyangisɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ ko nanyinyonɨhɨ nyahɨ nga andɨtitɨtaano?

Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Kahapaamapɨpa Nga Kiyawaahandɨ Kandɨ Baiwɨ Mmonɨwɨ Jatɨnɨwɨ Kaitaatɨwe

23 Iyataatɨ amɨ wapa taahɨpɨpaahɨ yahapa nga nanɨhiyaatɨ topɨtaata kaitɨhaahapa ahondaise. Iyataahandɨ kandɨ amɨ nahataapa nga nyangi wɨndɨ maanyɨtatamanɨtaise. Owetise. Iyataatɨ amɨ wapa nahataapa nga kaitaatɨwɨhapa ahondaahandɨ kandɨ amɨ kapa nahataapa kiyohɨpɨpaaraahɨ isɨhiyaisɨ Autaahaatɨhomɨhɨretapɨ wɨndɨ waatɨ gɨmaawunyaatɨtaise. 24 Isɨ amɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahingɨhoŋɨ tɨtɨhɨ kɨwahonyapɨ gwɨnyaahingɨpɨpaahɨhɨ wɨndɨ kamaime. Isɨhiya nahatiya gɨwunyaahohiyɨhiya mmonɨwɨ nepɨ maaritɨwɨ kaitaatɨwɨhapa kaime. 25 Iyataatɨ amɨ kohasɨpɨho wapa nawɨhopɨ ahaisaihɨhapaapɨ nanɨhohɨpɨpaamɨtindɨho e namaanɨhohɨpaamɨtindɨho tɨpɨ gwɨnyaapaapɨ kɨmba kohasɨpɨmo maahapɨhapɨ nesipɨwɨ ahiyopo tɨpɨ wɨndɨ baahaimbɨ namunjenɨme. Nehɨ nepɨ nanɨme. 26 Sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ ahondaise:

“Yapɨpatɨ kɨmatɨ Awaisɨhomɨhate. Iyatɨ amɨ kahapaamapɨpa nahataapa katɨ yapɨmbata ahotimbɨpaisangisɨ nehɨ komɨhapaahɨhe,” b 
tatɨ ahondaise.

27 Iyataatɨ amɨ sahɨ saiwɨ kaitaatɨwɨ kasatataato. Utaaho wo Kɨraisihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaaho sahɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatangisɨ nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ nandapa maasɨ nandɨhaawo satatɨ kasatonaahɨ amɨ sahɨ komɨ aŋɨpɨpɨhɨ nandapa maasɨ nandaatɨwɨ nutaatɨwaahɨ nuwɨse. Nuwɨ nandapa sangi nasamimbɨpa nanɨhaiwɨ nepɨ nahataapa nanɨwɨ owemapɨse. Saiwɨ nanawaawɨ nandɨmba kɨmba maahapɨhapɨ nepɨhape tɨwɨ namaasenɨwɨ nehɨ nanɨwɨse. 28 Iyataahandɨ kandɨ amɨ isɨhiya usa sangisɨ sasatisaihaahɨ kɨmba nandɨmba autaahaatɨho jaiwɨtahoai gaarehandɨ nunyawɨhape satisaihaahɨ amɨ kapa wɨndɨ namaanɨwɨse isɨhiya nandapa saiwɨhape satohiyɨhiyai sahɨ nepɨ andɨtɨwiwɨtaatɨwo. Amɨ wiwa sahɨ kapa nepɨ nainjaihɨ amɨ kiya nepɨ nanawaawɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ sahɨ tɨtɨhɨmetahandɨ kiyawaayopo undonɨhɨ amɨ kiya pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaawaatɨtaawo. 29 Aihɨ nɨnɨ sangisɨ sandɨ kasatohɨtɨndɨ sahɨ sawanaatɨ nehɨ nɨnaasoŋɨ satɨpɨ nɨnɨ saindɨ kiyataataahɨ wɨndɨ tɨtɨhɨmaahe tapaapaahɨ kɨnyɨ namaanɨme daamaato. Owe. Amɨ utaaho satatɨ sapa nandapa autaahaatɨho jaiwɨtahoai nunyawɨhape satatɨ kasatisɨho gwɨnyaatɨ sapa nandapa nɨnɨ nanataataahɨ wɨndɨ tɨtɨhɨmetɨtaise tatunyaatɨ kasatisɨhopunyaatɨto. Isɨ amɨ ko kasatisɨho gwɨnyaasɨtɨhandapimatonɨhɨ sahɨ nandapa wɨndɨ namandaatɨwe satataato. Iyataatɨ amɨ wapaapɨ sahɨ satɨwɨ sapaahɨ nyahɨ nga nanɨhiyaatɨ usa amɨ wapa netɨ nanyisapuhonɨhɨ wɨndɨ namitanaatɨ kaitotɨwɨ gwɨnyaahopɨpaahɨ amɨ sahɨ nga kaitaapo. Amɨ usa sangi samaasatɨtaapo. “Sapa sahɨ wɨndɨ nanɨhaiwɨ kamaiwɨse,” maasatɨtaapo. Amɨ sandɨhɨ kiyaamɨ nandɨhapaamaahe. Owe. 30 Nandapa amɨ wapa nepɨ nandaatɨwɨ kapaapɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undɨwɨ sahɨ nepɨ nainjaihɨhapaapɨ isɨhiya usa sapɨ pɨwɨha itɨhɨtɨwɨ samɨ dawaataatapɨ katɨtaatɨwɨ tanyaaha owetise. Sahɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undɨwosawɨ nandapaisangi amɨ wapaisangi nepɨ nanɨhohɨpɨpaapɨ wo itɨhɨtɨtandɨ komɨhandɨmaahe. Owe. 31 Isɨ amɨ pɨwɨha awaisɨha nɨnɨ sangisɨ samɨ jɨhɨ nandapa autaahaatɨho nehɨ jaiwɨtahoai tɨhɨwɨ nunyohɨpɨpaapɨ sahɨ nanisenotɨhandapɨ wihoaaŋɨha kasatɨtandiyonɨ atiwɨse. Sahɨ wapa nandapa amɨ waapohoaisangi nepɨ nanawaahapaapɨ samaatɨwɨse. Sapa nyahɨ newaatɨ nandɨhaahape amɨ sapa namandɨhaahape tɨwɨ gɨmunyaapɨse. Wɨndɨ samaiwɨ sahɨ nahataapa kiyohɨpɨpa isɨhiya mmonawaawɨ kapaapɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nepɨ nɨwimaapɨ ko awaisɨho gaahoe tɨwɨ koai nepɨ awaindepumwaitaatɨwɨhɨretɨ mmonɨwɨ kaiwɨse satataato. 32 Pɨwɨha kɨmɨka wɨretematɨ sandɨ kasatɨtaato. Sahɨ isɨhiya Judaahiyaapunɨ amɨ kiyaamɨ dawaataatɨ isɨhiya usa bimohiyɨhiyaapunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapunɨ baiwɨ gɨwunyaapɨ sahɨ wapa kaiwɨ nanɨhohɨpɨpa nanɨwɨ kaiwɨse. Amɨ kiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaitaatɨwɨhɨra mmonɨwɨ naitaatɨwo. Aiwɨ Kɨraisihopɨ taawɨ namasawɨ gɨwunyaahohiyɨhiya wɨndɨ tɨmahiyawɨ jahɨra maipɨhandaatɨhɨ wɨndɨ namuto. 33 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨsangi sɨrɨ kɨretɨ kiyataayo nisɨ kiyohɨpɨpa nahataapaaro amɨ isɨhiya nahatiya nisɨ kiyohɨpɨpa nahataapa mmonawaawɨ kaiwaapɨ maaritɨtaatɨwɨhɨreto. Akɨpɨpa napa nɨnɨ nɨwahonɨhi netɨ andɨtɨniwatɨ nɨtatamanɨtaise ndɨ wapa nɨnɨ kiyohɨpɨpa kiyataamaayo. Owe. Nehɨ nɨnɨ saindɨ kɨmɨretɨ gwɨnyaatɨ kapa kiyataayo. Akɨpɨpa napa isɨhiya pɨhɨtatɨ taahiyɨhiyai netɨ andɨtɨwiwatɨ iwɨtatamanɨtaise ndɨ nasenɨtɨ mmonɨtɨ kiyataayo amɨ nɨnɨ wapa kiyohɨpɨpaaro. Amɨ nɨnɨ saindɨ wapa kiyohɨtɨmandɨ isɨhiya taahiyɨhiyaisɨ kiyai Kɨraisiho kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ numwaitandɨhɨretemwaitando amɨ Kɨraisiho kiyai kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ numwaitandɨ.

Copyright information for `AGM