1 Corinthians 11

Amɨ Kɨraisiho kairɨhɨretɨ nɨnɨ mmonɨtɨ netɨ komɨ kaipatɨ katɨ kiyataayo. Isɨ amɨ sahɨ nɨnɨ Kɨraisihomɨhatɨ netɨ nisɨ kiyohɨpatɨ katɨ kɨretɨ kaiwɨ nɨngisɨ nanipinjawɨse.

Kɨraisihomɨ Isɨhiya Autaahaatɨhoai Mepɨ Autaahepumwaitaatɨwɨ Ahoyanawaahura Kaitaatɨwɨhɨretapɨ Porɨho Wɨnɨhɨndaase

Sahɨ nisapɨ gwɨnyaapɨ nisɨ pɨwɨha kasatohɨwaiwa sahɨ kaitaatɨwɨ kaiwa namaamapɨ nahatewetɨ anɨtiwɨ isɨpɨ gwɨnyaapɨ bimohɨtɨhandapɨ kiya gaahatɨ kiyawaayopo ndɨ maarɨsitɨtɨ autaahesamataayo. Aihɨ amɨ pɨwɨha kɨma sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨha sandɨ kasatɨtandiyo. Usɨhiya nahatiya gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho jɨho Kɨraisihore. Aihɨ amɨ apopaatɨ namaatɨhaatamɨ mɨtɨho jɨho kaatamɨ warɨhore. Iyataatɨ amɨ Kɨraisihomɨ mɨtɨho jɨho Autaahaatɨhore. Iyataatɨ amɨ utaaho wo komɨ mɨtɨho namaasatɨ apotɨhɨrɨ wɨsasanatɨ gaapundatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaataataahɨ so komɨ mɨtɨho jɨho Kɨraisihoai mawɨhandɨ nunyataise. Iyataatɨ amɨ apopaatɨ waatɨ wohoaisahaatɨ kaatamɨ mɨtɨhoaatɨhɨ apotɨhɨrɨ namaamaasatatɨ mɨtɨho autaatɨhaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ amɨ gaapundataataahɨ amɨ saatɨ kaatamɨ warɨho mɨtɨhoematatɨ nususasamɨ otɨpɨpatapɨhɨretapɨ iwinjaatɨ bimisɨhoai mawɨhandɨ nunyataise. Kaatɨ siyatɨ kiyataataahɨ itapaatɨ waati kaatamɨ misisɨha tisatɨwɨ kɨhoemahohaamaatamatiyahaatimatataise. Iyataatɨ amɨ apopaatɨ waatɨ warɨhoaisahaatɨ kaatamɨ mɨtɨhoaatɨhɨ apotɨhɨrɨ namaamaasatonaahɨ kaatamɨ misisɨha namandipapɨ tisatɨwɨ ambɨpatɨhɨmapɨ nuhonyaamapɨse. Amɨ kaatɨ saiwɨ nisɨ misisɨha tisatɨwɨ auhɨnɨmasaihɨ nɨngisɨ manyɨtaiso tatɨ gwɨnyaataataahɨ namatɨ kaatɨ kaatamɨ mɨtɨhoaatɨhɨ apotɨhɨrɨ namaasatɨ namaasatɨtando. Iyataatɨ amɨ woho wo apopaatisaho apotɨhɨrɨ komɨ mɨtɨhoaatɨhɨ namaamaasatane. Sandɨ apaapɨmaato sapɨho Autaahaatɨhomɨ maahomwaaŋɨ netɨ bitonda Autaahaatɨhomɨhaiwa watɨpɨhaiwa nausainjɨwaiwaapɨ siyahaiwaisahoe tatɨ isɨhiyai nunjatɨ kaundɨtandɨhoso. Iyataatɨ amɨ apwaataatisangisɨ warɨhopɨ nɨwɨho ninjaatɨ bimihɨ nɨnɨ komɨ otɨtɨhɨ bindataayo tatɨ katɨtandɨhaatiso. Iyataatɨ amɨ pɨwɨma kɨma katɨtandiyohɨmaapɨ aimɨ gisunyaatahiyaate. Jɨhɨ aimɨ wuwanɨhura Autaahaatɨho isɨhiya kaisura apopaatamɨ ambɨpatɨ wɨtɨ netɨ kataahɨ wohoai kiyataamaise. Owetise. Autaahaatɨho wohomɨ ambɨpatɨ wɨtɨ netɨ kataahɨ apopaatisɨ kiyatɨ ahiyataise. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho apopaatɨ sawahaatiso tatɨ gwɨnyaataatɨ wohoai kiyatɨ ahiyataamaise. Owetise. Woho sawahohiso tatɨ gwɨnyaataatɨ apopaatisɨ warɨhoai andɨtɨwiwatɨ iwɨtatamanɨtandɨ kiyatɨ ahiyataise. 10 Isɨ kaatɨ apwaataatɨ kaatamɨ mɨtɨhoaatɨhɨ apotɨhɨrɨ namaasatane nɨwɨho nisɨ mɨtɨhoematatɨ nususanaanamɨ otɨpɨpatamɨhɨretapɨ nɨngisɨ ninjaatɨ bindataise tatɨ nunjɨtando. Siyatɨ kiyonɨhɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiya usonawaawɨ kaatamɨ warɨhoai ninjaapɨ bime undahaate tɨwɨ kandapɨ maaritɨtaatɨwo.

11 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya bimohɨrɨhɨretunɨ amɨ awaisɨho wohoaisunɨ apopaatisunɨ kiyatɨ ahɨwirɨhɨretɨ siyate: apopaatɨ warɨhopɨ Yandɨhɨ kaati bindataamaise. Owetise. Aihɨ amɨ warɨho apwaataatapɨ koai yandɨhɨ bindataamaise. Owetise. Apwaataatɨ saatɨ warɨhoai andɨtɨwiwɨtandɨhaatɨ bimihɨ amɨ warɨho so apwaataatisɨ andɨtɨwiwɨtandɨho bimɨtaise. 12 Wuwanɨhura Autaahaatɨho wohomɨ ambɨpataahɨ apopaati kiyataise. Kiyataahandɨ kandɨ sura kaisuraapɨ mɨtaahɨ namasatɨ usɨhiya ipotɨ ipotɨ asɨhiyaamɨhetapɨ (asɨhiyaamɨ ambɨpatetapɨ) noaipawaayopo. Siyatɨ saiwa nahatewa Autaahaatɨho sawaho kiyataise.

13 Kɨma pɨwɨmaapɨ sahɨ sawanaatɨ gwɨnyaitaatɨwɨha sandɨ watɨpɨndɨ kasatataato. Apopaatɨ waatɨ isɨhiya taahɨhiya ahoyanɨhohɨpɨpɨhɨ notɨ nɨnɨ aimɨ wohoaisɨhaanɨne undatɨ nunjɨtandɨhɨrɨ asɨhiya namaatɨwɨhiyaamɨ apotɨhɨrɨ namaamaasatatɨ nehɨ taanɨhaamaatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨtandɨ sandɨ gaaro? Owe. Sandɨhɨ maipe. 14 Iyataatɨ amɨ utaaho wo komɨ misisɨha utaarɨ nawatɨ mɨhaapɨ asɨhiyaamɨhaamatiyatɨ wɨrapananaho isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ daayata mawɨtaise. 15 O apopaatamɨha misisɨha utaarɨ nawatɨ mɨhaapɨ wɨrapananahaatɨ daayonaahɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ sandɨhɨ asɨhiyaamɨhatisɨ gaare. Iyataatɨ amɨ isɨhiyaisangisɨ kaatamɨ misisɨhaapɨ maaritɨtaapo. Sandɨ misisɨha siyatɨ nawatɨ kaatamɨ mɨtɨhoai netɨ namaasaitandɨ Autaahaatɨho misisɨha numwihɨhaare. 16 Isɨ amɨ isɨhiya usa nɨnɨ sandɨ aimɨ katohɨmaapɨ saiwa nyahɨ usɨhiyaanɨ asɨhiyaanɨ wɨndɨ kamaito tɨwɨ katawaawaahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨ kiya katɨtaatɨwe. Nyahɨ otɨpɨpatɨhiyaanunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiya nahataapɨpɨhiyaunɨ wapa kaitaatɨwɨhapa owe wɨra wipetahɨra kaitɨhaahɨra owetise. Nehɨ kɨmɨra katohɨrɨmɨraahɨ usɨhiyaanɨ asɨhiyaanɨ kaitɨhaahɨraahɨhɨ ahondaise.

Korindɨhiya Awaisɨhopɨ Gwɨnyaitaatɨwɨ Nandapa Nanɨhopɨpa Baiwɨ Namaanɨwɨ Nopɨsasawaayopo

17 Sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ naasaimbɨpɨhɨ ahoyanawaahura kiyohɨwaiwaapɨ nɨnɨ baindɨ kasatɨtandiyo. Sahɨ Awaisɨho Kɨraisihomɨ nandapa bɨretɨhandɨ amɨ waapoho wainɨhandɨ nandaatɨwɨ ahoyanawaahura pɨwɨha kɨhaiwa kɨhaiwa katɨwɨ wɨndɨ apɨpaahɨ tɨtɨhɨmetɨhaiwa kiyohɨtɨhandapɨ nɨnɨ sapɨ wɨndɨ maarɨmito. Isɨhiya Autaahaatɨhomɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ baiwɨ bimɨtaatɨwɨhɨra namunjawɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨretɨ minjapepihɨrɨwɨ mɨmaipaiwɨ bimɨtaatɨwɨhɨra nepɨ nunjawɨ kiyauho. 18 Isɨ nɨnɨ nisɨ aimɨ katotɨmaapɨ netɨ nasesɨpatɨ namasatɨ jɨhaatɨ sandɨ kasatɨtaano. Nɨnɨ atisataatɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ maaritɨwɨ koai mepɨ autaahemwaitaatɨwɨ ahoyanawaahura pɨwɨha wo wa katihɨ amɨ wo wa katihɨ kɨhɨretɨ kɨhaiwa kɨhaiwa pɨwaatɨwɨ wihɨwihoaaŋɨ nepɨ tipɨtapaatɨwɨ yiyandɨhɨ usa wihoaaŋɨtihɨ amɨ wihoaaŋɨtihɨ kɨhonjɨ kɨhonjaapɨ aŋɨtɨtɨhɨ bimai niyotɨhandapɨ nɨnɨ atisataatɨ kiya akɨtɨ kiyauhɨtowo ndɨ gwɨnyapenataayo. 19 Sandɨ isɨhiya akɨtɨ kiyauhɨtowo totɨmandapɨ amɨ sahɨ sawanaatamɨ kiyohetetɨ baiwɨ mmotɨnɨwɨ gwɨnyaapɨse. 20 Isɨ wanɨ nɨnɨ samɨ kiyohɨwaiwaapɨ ausaatɨ sandɨ katɨtaano. Sahɨ taahiyɨhiyaatɨ usonyonjaapɨhɨ ahoyanɨwɨ bindawaawɨ nandapa nanɨhopɨpa sapa tɨtɨhɨ Awaisɨhopɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nandapa tɨtɨhɨ komɨhapa nanawaamaayopo. Owetise. 21 Nandapa nandaatɨwɨ nesipɨwɨ ahiyawosawɨ usa taahiyɨhiya napisaihɨ maasɨ tipɨtapaawa nunyaatɨ nandɨhaawo tɨwɨ minjatɨwɨ nesipɨwɨ isɨhiya sangɨ nasauhɨ ketɨ nepɨ nanawaayopo. Nanɨhauhɨ amɨ usa nandapa owehiya nasohiyɨhiya jaumanataise. Aihɨ amɨ waapoho wainɨhandisangi nuhaapɨ isɨhiyai kɨhonjɨ nunyawɨ namaanɨwɨ kiyaamɨ waapohopɨ akɨwihɨ pɨhɨtɨwɨ nanɨwɨ naharisawaayopo. 22 Saiwa tɨtɨhɨmetahaiwa nahɨriwɨ sahɨ kiyawaayopo. Sahɨ saiwɨ nandaatɨwaahɨ samɨ aŋɨpɨpɨhɨ nɨnaasaimbɨhɨ pɨhɨtɨwɨ nanɨmbɨwɨ napɨtɨhandɨsɨ namaanɨwɨ napɨwawo. Sahɨ samɨ sisaahoya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaapɨ posatihɨ saiwa kiyawaayowo? Iyataatɨ amɨ samɨ naisɨhiya nandapa owehiya taanahiyɨhiya nasohiyɨhiyai nandapa namunyawɨ nanɨhotɨhandapɨ gaahatɨ kiyahaayo tɨwo? Sahɨ saiwɨ kiyohɨtɨmandapɨ napitɨsatɨtande? Gaare satɨtɨ sangi netɨ nɨnɨ autaahesamaitando? Owetise. Saiwɨhiyaatangisɨ nɨnɨ gaahiyaate ndɨ maaritɨtɨ wɨndɨ autaahesamaamaito. Owetise.

Awaisɨho Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Nandapa Bɨretɨhandɨ Amɨ Waapoho Wainɨhandɨ Nunyataise

(Matiyuho 26:26-29; Maakɨho 14:22-25; Rukɨho 22:14-20)

23 Awaisɨho Jisaasiho nɨngisɨ pɨwɨha katanɨsihɨha nɨnɨ netɨ sangi kasato. Ko nyapɨ napwindɨhandapɨ gɨnyunyaatɨtandɨ waapoho wainɨhandunɨ amɨ nandapa bɨretɨhandunɨ nandɨhaahandapɨ biyatɨ katanisataise. Ko siyatɨ tɨtɨhɨ saiwɨ kaitaatɨwe tatɨ katanisirɨhɨrɨ kɨretɨ amɨ nɨnɨ sangisɨ sandɨ kasatataato. Isɨhiya koai yaawɨhandɨ numwɨtaatɨwɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ nutandɨ detɨtihɨ apatɨhɨ ipɨho nipatisura Awaisɨho nandapa bɨretɨhandɨ netaise. 24 Netɨ isɨwatataatɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ iparɨhoŋɨ gaahoŋe gaare undatosatɨ bɨretɨhandɨ nahatohandisɨ kɨhonjɨ kɨhonjɨ naumbwotɨ saundatɨ nunyataise. “Kɨmandɨ bɨretɨmandɨ sapɨ nisɨ ambɨpatɨ nasɨpatindɨhandapɨ namɨhanahande. Namɨhanahandisɨ sahɨ nepɨ nanɨwɨse. Nepɨ nahatewetɨ wura wura nanawaawɨ nɨnɨ sangisɨ jatatamanɨtɨ japɨhɨ nasamaitandɨ nisɨ ambɨpatɨ nasɨpatatɨ napotɨhandapɨ gɨnunyaitaatɨwe,” undatɨ nunyataise. 25 Numwihɨ aimɨ nanɨhauhɨ amɨ naasɨkatɨ kiyatɨ kaapɨho waapoho wainɨhandɨ windaho netɨ isɨwatataatɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undatosatɨ ko waapoho wainɨhandɨ kiyai saundatɨ nunyataise. “Nɨnɨ sapɨ nisɨ jɨtɨpatɨ nuhaatatɨ sanaindɨhandaahɨ sahɨ Autaahaatɨhoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitɨtaatɨwe ndɨ katotɨhandapɨ waapoho kɨmo wainɨhandɨ nisɨ jɨtɨpatapɨ namɨhanahosɨ nepɨ nanɨwɨse. Amɨ ipotɨ ipotisangisɨ nanawaawɨ nisɨ jɨtɨpatɨ sapɨ sanaindɨhandapɨ gɨnunyaitaatɨwe,” undatɨ nunyataise ndɨ aimɨ kasato. 26 Jisaasihomɨ pɨwɨha siyaha sandɨ kandaato sahɨ sapa nandapa bɨretɨhandɨ amɨ waapoho wainɨhandɨ nanawaawɨ Jisaasiho sapɨ napwindɨhandapɨ gɨwunyaapɨ ko napwindɨhandapɨ isɨhiyai kaundɨwɨ amɨ saiwɨ kaimɨ nuwɨ ko japɨhɨ nasonɨhuraatɨtando ndɨ kasatataato.

Sahɨ samɨ Omaŋɨtɨtɨhɨ Mmotɨnɨwɨ Gwɨnyaatɨwɨ Tɨtɨhematɨwosawɨ Ipotɨ Awaisɨhomɨ Nandapa Nepɨ Nanɨwɨse

27 Isɨ amɨ utaaho wo komɨ kaiwaiwaapɨ biyatɨ gwɨnyaatɨ tɨtɨhematatɨ ko maipɨhandɨ kaiwaiwa ahotanɨhandɨ kandɨ Awaisɨhomɨ nandapa bɨretɨhandɨ waapoho wainɨhandɨ nanataataahɨ so Awaisɨhomɨ ambɨpatisunɨ amɨ jɨtɨpatisunɨ maipɨhandɨ kawɨsataise. Iyatɨ amɨ sawahoaisangi maipɨhatɨ kiyatɨ netɨ nopɨsasɨnataise. 28 Isɨ amɨ utaaho wo gɨwunyaaho siyatɨ kamaayatɨ kɨmiyatɨ kiyane. Awaisɨhomɨ nandapa bɨretɨhandɨ amɨ wainɨhandɨ sangɨ netɨ nanatiwatataatɨ ko kaiwaiwaapɨ saiwa gaahaiwa kiyono e maipɨhaiwa kiyono tatɨ jɨhɨ komɨ omaŋɨtɨtɨhɨ mmotɨnane. Mmotɨnatɨ maipɨhapa kaimbɨpa namatɨ tɨtɨhematosatɨhura sapa Awaisɨhomɨ nandapa nandando. 29 O amɨ utaaho wo Awaisɨhomɨ ambɨpatɨ nasɨpainjɨtɨhandapɨ wɨndɨ biyatɨ gɨmunyaatɨ amɨ sawaho wɨndɨ biyatɨ tɨtɨhemaamatatɨ nehɨ nanataataahɨ sawaho maipɨhatɨ kainataisɨ Awaisɨho koaisɨ yaawatɨ naaŋɨhandɨ numwɨtaise. 30 Sahɨ sawanaatɨ saiwɨ kiyawaatawaawɨ sawanaatamɨ tanyaaha saaraahɨ wɨndɨ andɨtɨmitɨwɨ taahiyɨhiyaatɨ timbɨpa nepɨ amɨ samɨ usa taahiyɨhiya taawɨ napowaayopo. 31 O amɨ nyahɨ biyaatɨ tɨtɨhemataatɨ maipɨhaiwa ahɨnyotiwaiwa nemawa namaatosaatɨ nanɨhaawaahɨ Awaisɨho sahɨ saiwɨhiyaate nyatatɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ awaindɨhandɨ wɨndɨ namaanyamɨtaise. 32 Iyataatɨ amɨ nyahɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ wiwa maipɨhaiwa kiyaatɨ binyaihɨ Awaisɨho nyasonataatɨ kandapɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ wonya nanyinyonaahɨ sandɨ nyangisɨ tɨtɨhenyamaitandɨ kiyataise nyahɨ wɨndɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ awaindɨhandɨ isɨhiya maipɨhiya Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaapɨhiyaisaatɨ namaitɨhaawo.

33 Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nandapa Awaisɨho komɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ nainjɨpɨpaamataiwɨ nandaatɨwɨ usɨpɨpɨhɨ ahoyanawaahura isɨhiya nahatiya napisaihɨ maasɨ nandaatɨwɨ jatɨwɨse. 34 Amɨ utaahoŋɨ woŋɨ jahɨmahonaahɨ kɨnyɨ kinyɨ aŋɨpɨpɨhɨ nandapa nanɨpɨ gwɨsumapɨ napɨtaape. Saimbɨ kiyapaapaahɨ Awaisɨho kɨnyɨ saingɨtɨhandapo tatɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ wɨndɨ namaahɨmɨtaise. Iyataatɨ pɨwɨha wiwa yaihaiwaasɨ nɨnɨ nasataahura baindɨ kasatɨtɨ nasesɨpaito.

Copyright information for `AGM