1 Corinthians 12

Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Isɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyai Otɨpɨpatɨ Kɨhatɨ Kɨhatɨ Kaitaatɨwɨ Watɨpɨhandɨ Nunyataise

Nisɨ naisɨhiyaate, Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho isɨhiyaamɨhetɨ napitiyatɨ kiyataise ndɨwɨ nanɨsenɨhohɨhaapɨ wihoaaŋɨha Itɨpɨho siyatɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyai kɨhatɨ kɨhatɨ numwihɨ kiyawaayopo ndɨ kasatɨtandiyo. Sahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaapɨhura kiyohɨtɨhandapaahɨ aimɨ sahɨ sawanaatɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Sahɨ autaahaatɨho jaipɨtahoai mepɨ autaahepumaita nowaawaahɨ nehɨ nanɨhaiwɨ topɨtaata nuwɨhiyaate. Sahɨ saiwɨhiyaatisɨ wanɨ nɨnɨ pɨwɨha kɨma sahɨ baiwɨ gwɨnyaitaatɨwɨha sandɨ kasatɨtandiyo. Utaaho wo Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoaisaho pɨwɨha wɨndɨ satatɨ, “Autaahaatɨho Kɨraisihoai naaŋatɨ yaawɨhandɨ nunyane,” tatɨ wɨndɨ kamaatɨtaise. Iyataatɨ amɨ utaaho Itɨpɨho Gaaho oweho satatɨ, “Jisaasiho Awaisɨhore,” tatɨ wɨndɨ kamaatɨtaise owetɨtaise. Nehɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho koaisatɨtatɨ netɨ tɨtɨhemwatɨ andɨtɨwihonɨhɨ gɨwunyaataatɨ komɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhapaahɨhɨ satatɨ katɨtaise. Sangisɨ gɨsunyaatɨtandɨha pɨwɨha kɨma nɨnɨ kasatɨtandiyo. Itɨpɨho Gaaho nehɨ naasohɨndaahandɨ kandɨ Itɨpɨho kɨmɨko isɨhiya Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kɨhatɨ kɨhatɨ kawitaatɨwɨ watɨpɨhandɨ kɨhandɨ kɨhandɨ nunyataise. Isɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ otɨpɨpatɨ isɨhiya kɨhatɨ kɨhatɨ yiyandɨhɨ nɨnaasohɨ Awaisɨho naasomɨhatɨ kawitaapo. Iyataatɨ amɨ otɨpɨpatɨ taahɨpatɨ kɨhatɨ yiyandɨhɨ wɨtɨ wipetɨhatɨ nunyataahandɨ kandɨ Autaahaatɨho nehɨ naasohɨhɨ isɨhiyai netɨ andɨtɨwiwatɨ watɨpurɨmahonɨhɨ kiya nɨnaasohɨ otɨpɨpatɨ yiyandɨhɨ wɨtɨ wɨtɨ kaitaapo. Isɨ kɨma kaapɨ wonjɨ onɨhitɨ sandɨ kasatɨtaano. Siyatɨ Itɨpɨho otɨpɨpatɨ kɨhatɨ kɨhatɨ kaitaatɨwɨ watɨpɨhandɨ kɨhoai kɨhoai nunyonɨhɨ amɨ kiya otɨpɨpatɨ numwisawɨhiya kiyaamɨhatɨ yiyandɨhɨ isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiyai andɨtɨwipɨ kaitaatɨwɨhandapɨ biyatɨ gɨwunyaatɨtaise. Isɨ nɨnɨ siyahapaapɨto ndɨ nasisatɨ sandɨ kasatɨtaano. Utaaho woaisɨ Autaahaatɨho amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaasɨtɨhandapɨ isɨhiyai kaundɨtandɨ Itɨpɨho Gaaho watɨpɨhandɨ numwɨtaise. Iyatɨ amɨ Itɨpɨho naasɨko woaisɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ biyatɨ gwɨnyaatɨ ko isɨhiyai pɨwɨha kaundonɨhɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaitaatɨwɨ watɨpɨhandɨ koai numwɨtaise. Iyataatɨ amɨ Itɨpɨho naasɨko woaisɨ ko Autaahaatɨhopɨ watɨpɨtatɨ gɨwunyaitandɨ watɨpɨhandɨ numwɨtaise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo isɨhiyaamɨ timbɨpa asaaha nemwaitandɨ Itɨpɨho naasɨko koai watɨpɨhandɨ numwɨtaise. 10 Iyataatɨ amɨ wo Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhaiwa kaitandɨhandɨ watɨpɨhandɨ Itɨpɨho naasɨko nunyataise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha netɨ gɨwunyaatɨ kaundonɨha atisatɨ netɨ ausaatɨ katɨtandɨhandapɨ Itɨpɨho naasɨko watɨpɨhandɨ nunyataise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo sa pɨwɨha Autaahaatɨhomɨhe sa itɨpɨho maipɨhomɨhe tatɨ tipitapaatɨ mmondandɨhandɨ watɨpɨhandɨ koai nunyataise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo pɨwɨha wa ko wɨndɨ pɨwaamaataha usaamɨhaara pɨwaatɨtandɨhandɨ watɨpɨhandɨ nunyataise. Nunyonɨhɨ ko siyatɨ pɨwɨha waara pɨwaatonɨhɨ amɨ wo ka pɨwa wɨndɨ pɨwaamaatahondaahandɨ kandɨ sata sata kandaase tatɨ nepemaahɨwatɨ katɨtandɨhandɨ watɨpɨhandɨ Itɨpɨho Gaaho naasɨko numwɨtaise. 11 Itɨpɨho so naasɨko saiwa nahatewa kiyonɨhɨ nga noaipaitaise. Iyatɨ Itɨpɨho sawahomɨ tɨtɨhɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ jatetinjatɨ woaisɨ watɨpɨhandɨ otɨpɨpatɨ wɨtapɨ netɨ nunyatɨ amɨ woaisɨ watɨpɨhandɨ wɨndɨ otɨpɨpatɨ wɨtapɨ nunyataise.

Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Otɨpɨpatɨ Nɨnawɨpɨhɨ Kiyawaayopo

12 Isɨ Itɨpɨho otɨpɨpatɨ kɨhatɨ kɨhatɨ kaitaatɨwɨ isɨhiya kɨhiya kɨhiyai watɨpɨhandɨ numwindɨhandapɨ kasatɨtaano. Utaahomɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipatisahondaahandɨ kandɨ wihoaaŋɨhonya taahonyonya kɨhonya kɨhonyaisahate. Iyataatɨ sonya taahonyonya ambɨpatɨ nehɨ naasaipatetɨ namɨhatatɨ bindataise. Iyataatɨ amɨ nyahɨ isɨhiyaanɨnɨ taahiyɨhiyaanɨndaahandɨ kandɨ nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitohiyɨhiyaanamɨ ambɨpatɨ noaipatɨ nehɨ naasaipɨhɨndaise. 13 Nyahɨ kɨraisihoaisaatɨ tɨmaamaitɨhaawɨ nyamɨ ambɨpatɨ noaipatɨ naasaipɨtindɨmandɨ apaapɨmaahe. Nyahɨ Judaahiyaanamɨ usaatihɨ amɨ Judaahiyaanamɨ dawaataatapɨhiyaamɨ usaatihɨ amɨ nawɨho namepɨ nehɨ otɨpɨpatɨhɨ waatɨ kiyohiyɨhiyaamɨ usaatihɨ amɨ usa nawɨho namepɨhatɨ otɨpɨpatɨ wɨndɨ kamaiwɨhiya nehɨhiyaatihɨ siyaanɨnɨ nahatiyaanangisɨ Itɨpɨho ko naasohɨ netɨ baanyusataise. Netɨ baanyusatɨ nyamaamaisɨhɨ nyamɨ ambɨpatɨ noaipatɨ nehɨ naasaipɨndaise. Iyataatɨ Itɨpɨho naasɨko nyahɨ nahatiyaanɨnɨ newaatɨ waapohomatiyahosɨ nanɨhonɨhɨ ko Itɨpɨho nyatatamanatɨ andɨtɨnyaisɨhɨ watɨpɨtaatɨ bindɨhaayo.

14 Isɨ sahɨ gwɨnyaapɨse nyamɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipɨmaahe nyamɨ ambɨpatɨ kɨhonya kɨhonya ahetahate. 15 Isɨ pɨwɨha wa gwɨnyaitɨha namɨhandɨ sandɨ kasatɨtaano. Auhɨrɨ satatɨ nɨnɨ ikwɨranɨnɨmaahe ambɨpatamɨ wihoaaŋɨhatanimatɨtando maatɨtaise. Owe. Amɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipatamɨ wihoaaŋɨhatiso. 16 Iyonɨhɨ amɨ atihɨrɨ satatɨ nɨnɨ ndɨhaaranɨnɨmaahe ambɨpatamɨ wihoaaŋɨhɨranɨnɨtɨtando maatɨtaise. Amɨ atihɨrɨ ambɨpatɨ naasɨkatamɨ wihoaaŋɨhɨriso. 17 Isɨ amɨ ambɨpatɨ nahatepɨ nehɨ ndɨhaahɨtamahonaahɨ amɨ pɨwɨha napitiyatɨ atitaise. Iyataatɨ amɨ ambɨpatɨ nahatepɨ nehɨ atihɨrɨtamahonaahɨ wapaapɨ napitiyatɨ anitaise. 18 Ambɨpatɨ siyahatɨ ahendaamaise. Owetise. Autaahaatɨho sawaho gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipitamɨ kɨhonya kɨhonya siyatɨ ahetɨto tatɨ kiyatɨ ahaihɨhonyaasɨ kiyatɨ ahendaise. 19 Iyataatɨ amɨ ambɨpatamɨ nehɨ wihoaaŋɨhonjɨ nehɨ naasonyɨhɨ ahendaataahɨ satɨ ambɨpatɨmaahe. Owe. Nehɨhate. 20 Iyataatɨ ambɨpatɨ setahatɨmaahe. Owetise. Ambɨpatɨ nehɨ naasaipɨhɨndaahandɨ kandɨ wihoaaŋɨhonya kɨhonya kɨhonyaisahate.

21 Isɨ ndɨhaarɨ ikwɨrisɨ naharɨtatɨ wɨndɨ sata kamundɨtaise. Nɨnɨ ndɨhaaranɨnɨ ikwɨranyapɨ wɨndɨ maarɨmito mundɨtaise. Iyonɨhɨ amɨ mɨtɨho naharɨtatɨ auhɨrisɨ sata wɨndɨ kamundɨtaise. Nɨnɨ mɨtɨhonɨnɨ auhɨranyapɨ wɨndɨ maarɨmito mundɨtaise. Owetɨtaise. 22 Iyataatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatamɨ wapɨhapa napaimbɨpe taatɨ gwɨnyaahohɨpɨpa wɨndɨ ahɨmondaataahɨ nyamɨ ambɨpatɨ wɨndɨ biyatɨ ahɨmotɨtaise. Apɨpaahɨ owetɨtaise. 23 Nyamɨ ambɨpatamɨ wihoaaŋɨhonya wonya wɨndɨ gaahonyaametihɨ konyaapɨ nyahɨ nehɨ gotɨ maaritohonyaisɨ isɨhiya mmondaatɨwɨ biyaatɨ yundanyaawisɨhaayo. Iyaatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatɨ wihoaaŋɨhatɨ mapɨpaisahatɨ itatamanaatɨ anɨtisaatɨ utɨ apotɨhɨra namaasahaayo isɨhiya nyainjaitaawo taato. 24 Iyataatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatamɨ wihoaaŋɨhapa baahetimbɨpaahɨ wɨndɨ namaamaasaatɨ nehɨ kendaise. Nyamɨ ambɨpatɨ nahatepɨ siyatɨ ahotɨtandɨ Autaahaatɨho ahaihɨhate. Iyataatɨ amɨ ambɨpatɨ wihoaaŋɨhatisɨ gotɨ pohipaiwɨmahohɨpatisɨ waatɨ maarita netɨ awaipatemataise. 25 Autaahaatɨho saindɨmandɨ siyatɨ ambɨpatɨ sawandɨpɨ itɨhɨnatɨ nɨngisɨ yandɨhe nnatɨ kɨhonjɨ kɨhonjɨ nasɨpatɨtandɨmaahe. Owetise. Ambɨpatamɨ wihoaaŋɨhonya nahatonya nehɨ naasɨkatɨ kaiwɨ sasaahohatapɨ gwɨnyaapɨ kaiwusepaitaatɨwe. 26 Isɨ amɨ ambɨpatɨ wihoaaŋɨhatɨ yaawataataahɨ amɨ ambɨpatɨ mɨkatɨ naasaipitisɨ ambɨpatɨ nahatepɨ yaawɨtaise. O amɨ ambɨpatɨ wihoaaŋɨhatɨ waatɨ maaritonaahɨ amɨ ambɨpatɨ mɨkatɨ naasaipitisɨ ambɨpatɨ nahatepɨ waatɨ maaritɨtaise.

27 Isɨ sahɨ nahatiyaatɨ Kɨraisihomɨ ambɨhiyaate. Sahɨ nɨnaasiyaatɨhɨ Kɨraisihomɨ ambɨpatamɨ wihoaaŋɨhonya kɨhonya kɨhonyaate. 28 Siyatɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipɨhɨndaahandɨ kandɨ wihoaagɨhatɨ kɨhonya kɨhonyaatipatamatiyatɨ komɨ isɨhiyaamɨhatɨhɨ kɨho kɨhoai otɨpɨpatɨ kɨhatɨ kɨhatɨ nunyataise kawitaatɨwo. Siya otɨpɨpatɨ numwisawɨhiyaamɨ jɨhimatohiyɨhiya komɨ otɨpɨpatapɨ Natausaasisawɨhiyaare. Amɨ kapɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaare. Aihɨ amɨ kapɨhiya nusesɨpapɨ baiwɨ katɨwunjohiyɨhiyaare. Aihɨ amɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ woaisɨ isɨhiyaamɨ timbɨpa asaaha nemwaitandɨ watɨpɨhandɨ ko nunyataise. Iyatɨ amɨ gɨwunyaasɨho woaisɨ watɨpɨhandɨ wɨndɨ nunyataise isɨhiyai andɨtɨwiwɨtandɨhandɨ. Iyatɨ amɨ wo gɨwunyaasɨhoai watɨpɨhandɨ wɨndɨ nunyataise Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ saiwɨ saiwɨ kaiwɨ bimaawɨse undatɨ tɨtɨhemwaitandɨhando. Iyatɨ amɨ wo gɨwunyaasɨhoai wɨndɨ watɨpɨhandɨ nunyataise pɨwɨha usaamɨha wɨndɨ pɨwaamaatohɨhaaraahɨ wanɨhandɨ pɨwaatɨtandɨhando. 29 Amɨ sandɨ napitimatataise? Isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiya noaipapɨ Kɨraisiho komɨ otɨpɨpatapɨ Natausaasisawɨhiyaimatawaayowo? Owetise. Iyataatɨ amɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaitaatɨwɨhiyaahɨtɨtaatɨwo? Owetise. Iyataatɨ amɨ nahatiya gɨwunyaahohiyɨhiya pɨwɨha nusesɨpapɨ katɨwunjɨtaatɨwɨhiyaahɨtɨtaatɨwo? Owetise. 30 Isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ woaisɨ isɨhiyaamɨ timbɨpa asaaha nemwaitandɨhandɨ watɨpɨhandɨ Awaisɨho wɨndɨ namunyataiso? Iyataatɨ amɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ woaisɨ pɨwɨha usaamɨha waaraahɨ pɨwaatɨtandɨhandapɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho watɨpɨhandɨ wɨndɨ namunyataiso? Iyataatɨ amɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ worɨ pɨwɨha ka wɨndɨ pɨwaamaatahondaahandɨ kandɨ nepemaahɨwatɨ satawaatopo tatɨ katɨtandɨhandɨ watɨpɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho namunyataiso? Owetise. Isɨhiya nahatiya gɨwunyaahohiyɨhiya otɨpɨpatɨ kɨho kɨho kɨhatɨ kɨhatɨ yiyandɨhɨ newaayopo. 31 Isɨ amɨ sahɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨhandapɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho watɨpɨhaiwa apɨpaahɨ gaahaiwaahɨhɨ nehɨ nasanyonɨhɨ awaiwa naitaatɨwɨ apɨpaahɨ andɨtitɨwɨ maaritɨwɨmapɨse.

Nyahɨ Isɨhiya Usaisɨ Maarɨho Napaita Numwɨtɨhaawo

Nɨnɨ sangi wanɨ wɨndɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ sahɨ kaitaatɨwɨhandapɨ daihɨra gaahɨraapɨ kasatɨtandiyo.

Copyright information for `AGM