aAisaiyaaho 28:11-12; Jonɨho 10:34

1 Corinthians 14

Sahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhora Pɨwɨha Ausaitaatɨwɨhandapɨ Maaritɨwɨse

Isɨhiyaisɨ sahɨ maarɨho napaitɨwɨ numwɨtaatɨwɨhandɨ anɨtiwɨ isɨwatɨmɨ nuwɨse. Isɨhiyaisɨ maarɨho numwɨtaatɨwɨhandɨ isɨwatawaawɨ amɨ otɨpɨpatapɨ watɨpɨhandɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho numwindɨhandamɨhandɨ sangisangi naitaatɨwɨhandapɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaapɨse. Sandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ isɨhiyai kaundɨtaatɨwɨhandapɨ Kɨraisihoai nunjendaatɨwɨto. Ko Itɨpɨhoraahɨ watɨpɨhandɨ nasamɨtando. Iyataatɨ amɨ utaaho wo pɨwɨha wɨndɨ pɨwaamaataha wanɨhandɨ usaamɨhaara pɨwaatatɨ nehɨ isɨhiyai pɨwaundataamaase. Owetise. Autaahaatɨhoai pɨwaundataase. Siyatɨ ko pɨwaatindɨhandapɨ isɨhiyaisɨ wɨndɨ gɨmaawunyaatɨtaise. Sandɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nyamɨ maarɨhoaisɨ netɨ gɨwunyaasɨhɨ ko nyamɨ maarɨhoai Autaahaatɨho gwɨnyaasɨwaiwa noaasandiwaiwa kandaase. Aihɨ amɨ usaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ usaisɨ ausaapɨ kaundotɨmandɨhɨ isɨhiya ka pɨwɨha atiwɨ newaawɨ kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ watɨpɨtɨtande. Aiwɨ amɨ kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ biyatɨ nusesɨpatatɨ gɨwunyaatonɨhɨ Kɨraisihomɨhɨretɨ japepihɨrɨtaatɨwe. Aiwɨ amɨ kiya wiwa naangɨhaiwa newaawɨsangi bɨpi kiyaamɨ maarɨho napaisaatɨtanɨhɨ bimɨtaatɨwe. Iyataatɨ amɨ wihoaaŋɨha siyate. Utaaho wo pɨwɨha wɨndɨ atɨhomisatɨ wɨndɨ pɨwaamaataha nehɨ wanɨhandɨ pɨwaatonaahɨ so tɨtɨhɨ sawahohɨ andɨtitɨtandɨhandɨ naitandɨ pɨwandaase. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha wihoaaŋɨha siyate. Utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaahonaahɨ pɨwɨha kiyaamɨhaara sandɨ isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiya kapɨhɨ bimohiyɨhiya atiwɨ nepɨ andɨtitɨtaatɨwɨ kandaase. Isɨ nɨnɨ gwɨnyaahohɨha wonjɨ onɨhitɨ sandɨ katɨtaano. Sahɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomiwɨ pɨwaamaatɨwɨha usaamɨhaaraahɨ pɨwaatɨtaatɨwɨ waatɨ gwɨnyaataayo Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho watɨpɨhandɨ nasanyonɨho. Iyataatɨ amɨ waatɨ mɨtaahɨ gwɨnyaahotɨhandɨhɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaapɨ isɨhiyaisɨ kaundɨtaatɨwɨhandape. Iyataatɨ amɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ isɨhiyaisɨ kaundisɨho so Autaahaatɨhomɨ isɨhiya andɨtɨwiwatɨ gaahatɨ awaipatɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. O utaaho wo pɨwɨha wa usaamɨha wɨndɨ pɨwaamaataha wanɨhandɨ pɨwaatindɨmandɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ netɨ masɨhonjɨ andɨtɨwiwɨtandɨhandapɨ kandaase. O amɨ ko pɨwɨha usaamɨhaara sandɨ kato undatɨ kiyaamɨha atiwɨ nepɨ pɨwaatohɨhaaraahɨ kaundonaahɨ amɨ kiya atiwɨ nepɨ gwɨnyaapɨ andɨtitɨtaapo. Siyatɨ nepemaahɨwatɨ katonaahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya kapɨhɨ bimohiyɨhiya atiwɨ nepɨ andɨtitɨtaapo. Nisɨ naisɨhiyaate, sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨha nɨnɨ nɨwahonisapɨ namɨhandɨ kasatɨtaano. Nɨnɨ napɨtɨ sangisɨ jasonɨtɨ pɨwɨha wa sahɨ wɨndɨ pɨwaamaatɨwɨhaaraahɨ nɨnɨ kasatisanaahɨ sahɨ napitaiwɨ nisɨ pɨwɨha atiwɨ naitaapo. O nɨnɨ siyataataahɨ gaare. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atindɨ netɨ amɨ tɨtɨhɨ ausaatɨ kasatɨtɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ nga gɨnunyaatatɨ nanesɨpatonɨhɨ nɨnɨ sangisɨ kandisasisanɨhɨ sahɨ baiwɨ nga atiwɨ naitaapo.

Isɨhiya pɨwɨha baiwɨ atitaatɨwɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ kiyaamɨhaara kaundɨtaatɨwɨhandapɨ namɨhandɨ kɨmbaapɨ katɨtaano. Wapa pɨwaamaata apɨhɨmaatɨhapa isɨhiya ipohauhɨ gaatihɨ isɨhiya atisawaawɨ e sapa saitɨhaawɨ gandaase tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Isɨ isɨhiya apwɨtɨhɨrɨ iposaihɨ biyatɨ gamaatatɨ mɨmaipɨnɨhonaahɨ sɨrɨ apwɨtɨhɨrɨmaahe waipa ahiyaatɨ nawesɨndɨhaawo tɨtaapo. Iyataatɨ amɨ wɨndisangisɨ siyate. Pwɨsɨpɨ yaipatɨ tunnɨwɨ yahwɨndaatɨwɨ kiyaamɨ jɨhimainjɨho tunnɨwɨ yahwɨndaatɨwɨ usɨtɨta katatɨ otɨpɨho iposɨhɨ atisawaayopo. Isɨ amɨ ko pwɨsɨpɨ yaipatɨ kiyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho biyatɨ usɨtɨtatɨ namasawɨ tundaatɨwɨhamwaaŋɨ otɨpɨho maamohonaahɨ kiya pwɨsɨpɨ yaipa kiyohiyɨhiya napitaiwɨ atiwɨ tundaatɨwɨ tɨmetɨtaapo? Iyataatɨ amɨ sangisangisɨ naasɨkatɨ kaiwɨ pɨwɨha usaamɨha wɨndɨ atɨhomiwɨ pɨwaamaatɨwɨ atɨhominɨha wanɨhaaraahɨ pɨwɨha isɨhiyaisɨ kaundotɨha napitaiwɨ atiwɨ naitaapo. Kinyɨ pɨwɨha nehɨhaatɨ notaiso. 10 Kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ pɨwɨha kɨha kɨha nahataapɨpɨhɨ pɨhɨtatɨ ahondaise. Isɨ kaiwa pɨwaamaiwaaraahɨ isɨhiya usɨyɨhiyaahɨhɨ kakaaraahɨ wihɨwihoaaŋɨ pɨwaatɨndaapo. 11 Iyataatɨ amɨ utaaho wo pɨwɨha nɨnɨ wɨndɨ atɨhomindɨ pɨwaamandɨhaara pɨwaatonaahɨ komɨ pɨwɨha kandisɨhaapɨ wɨndɨ biyatɨ gɨmaanunyaatatɨ namaanesɨpatɨtaise. Ko nisapɨ pɨwɨha waamɨhoe tatɨ gwɨnyaahonɨhɨ amɨ nɨnɨ kopɨ pɨwɨha waamɨhoe ndɨ gwɨnyaito. 12 Isɨ amɨ sangisangisɨ naasɨkatɨ kiya nasoaipaitaise pɨwɨha usaamɨhaaraahɨ ausaawaahuro. Isɨ sahɨ waatɨ pɨhɨtɨwɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhomɨhapa nasamɨtandɨ gwɨnyaawaawɨ Autaahaatɨhoai nunjenɨwɨse. Ko watɨpɨhandɨ nasanyonɨhɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ andɨtɨwipɨ pɨwɨha kaundisaihɨ kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ biyatɨ gɨwunyaatonɨhɨ andɨtitɨwɨ bitoaitaatɨwo.

Porɨho Itɨpɨhomɨ Watɨpɨhandɨ Isɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Pɨwɨha Kɨha Kɨhaara Pɨwaatɨtaatɨwɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare

13 Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ saiwɨ kawiwɨse totɨmandɨ sahɨ saitaatɨwɨto. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ pɨwɨha wa pɨwaamaatɨpɨha wanɨhandɨ pɨwaatapaapaahɨ amɨ Autaahaatɨhoai nunjeme watɨpɨhandɨ nahinyonɨhɨ pɨwɨha waaraahɨ wanɨhandɨ pɨwaatingɨtɨhandapɨ sandɨto tɨpɨ nepemaipɨ kapɨhɨ bimohiyɨhiya atitaatɨwɨ kiyaamɨhaara kaundɨtaapo. 14 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ pɨwɨha wɨndɨ pɨwaamandɨhaara wanɨhandɨ gaapundataataahɨ amɨ nisɨ maarɨhoai maawɨ gaapundataase. O nisɨ amɨtɨhaahɨ nɨnɨ gaapundotɨhandapɨ wɨndɨ namaanesɨpatɨtaise. 15 Isɨ nɨnɨ napitaindɨ kaitande. Nɨnɨ saindɨ kaito. Nɨnɨ nisɨ maarɨho gaapundataataahɨ amɨ nisɨ amɨtɨhaisatɨ ahoyatɨ gaapundɨto. Amɨ nisɨ maarɨho Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtonɨhɨ amɨ nisɨ amɨtɨhaisatɨ maasɨ gwɨnyaatɨ aunɨhɨhɨrɨ Autaahaatɨhopɨ katɨto. 16 Iyataatɨ amɨ wiwa utaaho wo Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ biyatɨ gɨmaawunyaataho sangisatɨ maasɨ sapɨhɨ bimonɨhɨ kɨnyɨ pɨwɨha waaraahɨ pɨwaatɨpɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe undisamɨhɨ kɨnyɨ akaaha katɨpɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe undapaase, maatɨtaise koaisɨ kɨnyɨ pɨwɨha katingɨhaapɨ wɨndɨ gɨmaawunyaatahoso. 17 Isɨ sahɨhɨ pɨwɨha nehɨ gaahaahɨ kaundɨwɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe undawaahandɨ kandɨ utaaho Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ biyatɨ gɨmaawunyaataho samɨ katohɨhaapɨ wɨndɨ atɨhomisataatɨ andɨtitɨtandɨhandɨ wɨndɨ namaitaise.

18 Nɨnɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe undataato Itɨpɨho watɨpɨhandɨ nɨngisɨ nanɨmihɨ nɨnɨ pɨwɨha wɨndɨ pɨwaamandɨha kɨha kɨhaaraahɨ sangisɨ nasɨtipɨhaatɨ pɨwandaato. 19 Isɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya ahoyainjaihɨhura nɨnɨ pɨwɨha nehɨ naasonyaahɨ ikwɨrɨ naasairɨhɨtahonya tahonya katɨto. Kandunjisanɨhɨ kiyai Autaahaatɨho gwɨnyaasɨwaiwaapɨ gɨwunyaatɨtando. O amɨ nɨnɨ pɨwɨha pɨhɨndɨ taahɨwaiwa pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatɨtandɨ sandɨ owetise. 20 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Sahɨ manyinya sangɨhiyaamataiwɨ samɨ gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwa namɨhaapɨse. Sahɨ maipɨhaiwa kamaiwɨ namɨhaapɨse manyinya gaahiya maipɨhaiwa wɨndɨ kamaayohɨpatamataiwo. Aiwɨ amɨ gwɨnyaanɨwɨ gwɨnyaahiyaatawaawɨ wapa kaitaatɨwɨ gwɨnyapehohɨmumwaaŋɨ gwɨnyaapɨse. 21 Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpaatɨhɨ satatɨ ahondaise:

“Nɨnɨ isɨhiya pɨwɨha wa pɨwaatɨwɨhiyai netɨ nandusaasɨto.
Nandusoaasisanɨhɨ kiya nuwɨ nisɨ isɨhiyaisɨ pɨwɨha waaraahɨ pɨwaundɨwɨ kaundɨtaapo.
Saindɨ kaisanɨhandɨ kandɨ kiya wɨndɨ nisɨ pɨwɨha atɨhomaanitaapo,” a 
tatɨ Awaisɨho katise.

22 Isɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhandɨ jɨhandaatɨhɨ ahotisɨhaapɨ akɨte tɨpɨ mmondaape. Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai watɨpɨhandɨ numwihɨ pɨwɨha kɨha kɨhaaraahɨ pɨwaatotɨmandɨ Autaahaatɨho nɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ Akɨtɨhonɨhɨ watɨpɨhaiwaisahonɨnɨ kɨmonɨnɨ bindataayo undatɨ isɨhiya kopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyai nunjatɨ kiyataise. Amɨ sandɨ siyatɨ Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhandɨ kaindɨmandɨ aimɨ gɨwunyaapɨ komɨhɨretɨ iwinjapepihɨrohiyɨhiyaisɨ nunjatɨ kiyataamaise. Owetise. Isɨhiya kopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyai nunjɨtandɨ sandɨ kiyataise. Iyataatɨ amɨ isɨhiya baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ numwihɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahotɨmandɨ Autaahaatɨho kopɨ aimɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ sahɨ aimɨ nisapɨ gɨnunyaapɨ nisɨhiyaatimatauhɨ nisɨ maarɨho samɨhetɨ ahɨnondaise undatɨ nunjatɨ kiyataise. Sandɨ ko siyatɨ kaindɨmandɨ isɨhiya wɨndɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyai nunjatɨ kiyataamaise. Owetise. Kopɨ aimɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai nunjatɨ kiyataise.

23 Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiya napɨwɨ ahoyanɨwɨ bindawaawɨ amɨ kiya nahatiya pɨwɨha kɨha kɨha wɨndɨ pɨwaamaatɨwɨha wanɨhaara wanɨhandɨ pɨwaatisaihaahɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiya katɨhɨ nandaapɨ aimɨ bindawaahiya sahɨ kiyotɨhandapɨ wɨndɨ gɨmaawunyaatatɨ namausesɨpatahiya sapɨ satɨtaapo. 24 O amɨ sahɨ nahatiyaatɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ isɨhiyai kaundisaihɨ utaaho wo Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaaho nandaatɨ samɨhatɨhɨ bimainjaho samɨ pɨwɨhaara komɨ maipɨhaiwa kaiwaiwaapɨ gɨwunyaatɨtaise. Ko pɨwɨha atisɨhaaraahɨ komɨ maipɨhaiwa nahatewa netɨ nunjonɨhɨ gɨwunyaatɨtaise. 25 Iyatɨ amɨ ko siyatɨ gwɨnyapendaise. “Nisɨ maipɨhaiwa isɨhiyaapɨ noaasatɨ nisɨ omaŋɨtɨtɨhɨ ahɨnotiwaiwa Autaahaatɨho netɨ ausaatɨ autemataise,” tatɨ gwɨnyaitaise. Siyatɨ sawimatonɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ satatɨ katɨtaise, “Tɨtɨhɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨho sangisatɨndaise,” tatɨ katɨtaise.

Tɨtɨhɨ Napɨmasawɨ Kaiwɨ Autaahaatɨhoai Mepɨ Autaahepumapɨse

26 Isɨ nisɨ naisɨhiyaate, Autaahaatɨhoai mepɨ autaahepumaitaatɨwɨ ahoyanawaahura watɨpɨhaiwa Autaahaatɨho nasamiwaiwa kaitaatɨwɨhɨretɨ kasatɨtaano. Sahɨ nɨnaasiyaatɨhɨ saiwɨ kaitaatɨwe. Utaaho wo aunɨhɨhɨrɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahemwaitandɨhɨrɨ katane. Iyonɨhɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyaisɨ biyatɨ nusesɨpatɨ kataunjane. Iyonɨhɨ amɨ wo Autaahaatɨho pɨwɨha wa kaundisɨha ko ausaatɨ auta katane. Iyonɨhɨ amɨ wo pɨwɨha wa usaamɨha wɨndɨ ko atisatɨ pɨwaamaataha wanɨha pɨwaatane. Iyonɨhɨ amɨ wo pɨwɨha ka nepemaahɨwatɨ kiyaamɨhaara katane. Saiwɨ kiyawaawɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya kapɨhɨ bimohiyɨhiyai andɨtɨwipɨhɨra kaiwɨse. 27 Amɨ isɨhiya usa pɨwɨha usaamɨhaara wanɨhandɨ pɨwaatɨtaatɨwaahɨ awɨtɨwɨhiya yahurisangisɨ amɨ murɨmingwaasisangisɨ wo jɨhɨ pɨwaatatɨ namɨhaahonɨhɨ amɨ wo kapɨhɨ pɨwaatatɨ namɨhaahonɨhɨ amɨ wo kasɨnɨ pɨwaatane. Iyonɨhɨ amɨ wo kingwaasamɨ pɨwɨha waaraahɨ pɨwaatotɨhaapɨ satɨwɨha katawaatopo tatɨ kiyaamɨhaara nepemaahɨwatɨ katane. 28 O amɨ pɨwɨha ka nepemaahɨwatɨ katɨtandɨho kapɨhɨ owetonaahɨ ko pɨwɨha kɨha kɨhaara Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ pɨwaamaatatɨ nehɨ bɨpisɨ bimone. Nehɨ bɨpisɨ bindataatɨ sawaho kanatɨ amɨ Autaahaatɨhoaisataahɨhɨ pɨwanane.

29 Amɨ wonjɨ sandɨ kasatɨtaano. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyai kaundɨtaatɨwɨha atiwɨ newaawaahɨ yahurisangi amɨ murɨmoaisangi isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiyai kaundɨwɨse. Kaundisaihɨ amɨ usa bindawaawɨ sa pɨwɨha tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ nasahaaro e nehɨhaaro tɨwɨ atiwɨ nepɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨse. 30 Siyatɨ wo taatɨ pɨwɨha katonɨhɨ kapɨhɨ detɨ bimohiyɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ woaisɨ Autaahaatɨho pɨwɨha sa katɨme undatɨ netɨ gɨwunyaatɨ kaundonaahɨ jɨhɨ pɨwɨha katisɨho pɨwɨha ka namɨhaatosatɨ nehɨ bɨpisɨ bimonɨhɨ ko dotɨ katane. 31 Sandɨ katotɨmandɨ sahɨ nahatiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ isɨhiyai kaundɨtaatɨwɨto. Ausaawaahura jatawa napɨmasawɨ jɨhɨ woŋɨ katisamɨhɨ amɨ kapɨhɨ woŋɨ katisamɨhɨ amɨ ipotɨ woŋɨ katɨwɨse. Saiwɨ kiyawaawɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atinɨwɨ katawaawɨ nahatiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ biyatɨ nasesɨpatatɨ gisunyaatɨtando. Saiwɨ kiyawaawɨ Kɨraisihomɨhɨretɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ japepihɨrɨtaatɨwo. 32 Sahɨ kiyawaahura kɨmaiwɨ kaitaatɨwe. Utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ isɨhiyai kaundɨtandɨ Itɨpɨho Gaaho watɨpɨhandɨ nunyonaahɨ ko pɨwɨha namasatɨ katɨtandɨhuraapunɨ amɨ ko pɨwɨha katɨmɨ notɨ owemaitandɨhuraapunɨ sawaho jatataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ nesɨha ausaane. 33 Isɨ sahɨ gwɨnyaapɨse nyahɨ otɨpɨpatɨ nosasaatɨ mɨhoaihɨraatɨ kaisaihɨ Autaahaatɨhoai sandapɨ poundɨtaiso. O amɨ nyahɨ otɨpɨpatɨ itatamanaatɨ napɨmasaatɨ napaisaatɨ kaisaihaahɨ sandapɨ Autaahaatɨho gaare tatɨ maaritɨtaise.

Isɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ maasɨ ahoyanawaahura Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usa kiyohɨpatamataiwɨ kaiwɨse.
34 Iyataatɨ amɨ asɨhiya warisaisahiya saiwɨ kaitaatɨwe. Asɨhiya usɨhiyaisahiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiya ahoyanɨhohɨpɨpɨhɨ pɨwɨha wɨndɨ pɨwaamaatɨwɨ bɨpi napaisaatɨ bimɨtaatɨwe. Kiya asɨhiya pɨwɨha kapɨhɨ isɨhiyaamɨ otɨhaatɨ pɨwaatɨtaatɨwɨ nyahɨ wɨndɨ maarɨmito. Kiya saiwɨ kamaiwɨ kiya nehɨ kiyaamɨ warisaamɨ otɨtɨhɨ bimaawɨse asɨhiyaapɨ saiwɨse tatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa Mosesiho katatɨ ahaisɨhetɨ japepihɨrɨwo. 35 O amɨ kiya asɨhiya wapaapɨ biyatɨ namusesɨpatatɨ gɨmaawunyaatonɨhɨ kapaapɨ nasendaatɨwaahɨ nuwɨ aŋɨpɨpɨhɨ bindawaawɨ warisaisɨ nunjenɨwɨ nepɨse. Apopaatɨ waatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya ahoyanohiyɨhiyaamɨ otɨhaatɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ wapaapɨ nasenatɨ pɨwaatɨtandɨ sandɨ tɨtɨhɨmaahe. 36 Nisɨ aimɨ kasatohɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ wɨndɨ kamaayopo. Owetise. Isɨ sahɨ jɨhɨ yeyetɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nesisɨ isɨhiyai kaundɨtɨhiyaatɨtawaawo? Aiwɨ amɨ nehɨ sahɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨhiyaatɨtawaawo?

37 Iyataatɨ amɨ samɨ wo utaaho siyatɨ gwɨnyaataataahɨ nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atindɨ netɨ isɨhiyai kaundɨtandɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho naninyahoniso tatɨ gwɨnyaaso so nɨnɨ pɨwɨha kɨma katotɨmaapɨ biyatɨ akɨte tatɨ gwɨnyaane amɨ Awaisɨho wɨnɨhapɨpa nanɨmihɨhapa kandaatono. 38 Isɨ sahɨ atiwɨse, utaaho wo nɨnɨ pɨwɨha kɨma kandɨ jɨpatɨpiyohɨmaapɨ akaahaamaahe tatɨ nemasɨhopɨ sahɨ ko pɨwɨha isɨhiyai kaundɨtandɨha Autaahaatɨho koaisɨ nunyahore tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse. Owetise. 39 Isɨ nisɨ naisɨhiyaate, nɨnɨ pɨwɨha kasatɨmɨ napɨtɨ wanɨ ipotɨha sandɨ kasatɨtɨ owemaitandiyo. Sahɨ Autaahaatɨho Itɨpɨhomɨ watɨpɨhandɨ nepɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ isɨhiyai ausaapɨ kaundɨtaatɨwɨhandapɨ waatɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaawaatɨwɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiya pɨwɨha wa kiya atɨhomiwɨ pɨwaamaatɨwɨhaara wanɨhandɨ pɨwaatisaihɨhiyaisɨ sahɨ wɨndɨ namaawisapupwɨse. Owetane. 40 Saiwɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahepumaitaatɨwɨ ahoyanawaahura mɨhoaihɨrɨwɨ kamaiwɨ jatawa tɨtɨhɨretɨ napɨmasawɨ kaiwɨse.

Copyright information for `AGM