aWuwanɨhapɨhɨ 2:7
cAisaiyaaho 25:8
dOseyaaho 13:14

1 Corinthians 15

Kɨraisiho Napomatatɨ Japɨhɨ Nepataise

Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha Kɨraisihopɨtɨha aimɨ napɨtɨ kandɨsasotɨhaapɨ sahɨ gwɨnyaapɨse. Nɨnɨ ka nesipɨtɨ kandisasonɨhɨ amɨ sahɨ atiwɨ nepɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Atiwɨ nepɨ pɨwɨha ketɨ andɨtitɨwɨ bitotawaayopo. Nɨnɨ pɨwɨha kasatohɨwaiwa namaamapɨ anɨtiwɨ omaŋɨtɨtɨhɨ ahiyawɨ gwɨnyaapɨ binyaihaahɨ pɨwɨha sɨketapɨ Autaahaatɨho sangisɨ japɨhɨ nasamaitaise. Wiwa sahɨ nisɨ pɨwɨha kasatotɨhaapɨ nehɨhe tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaitaawo.

Awaisɨhomɨ pɨwɨha aimɨ atindɨ nehotɨhaahɨ aimɨ kasatataato. O pɨwɨha apɨpaahɨ awaisɨha sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨha kɨmaare. Pɨwɨha awaisɨha sa Kɨraisiho nyamɨ maipɨhaiwa nemaitandɨ nyapɨ napotaise. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ katirɨhɨretɨ japepihɨratɨ napotaise. Iyataatɨ pɨwɨha satatɨ, ko napomasɨhɨ yamwaawaayopo. Yamwaahauhɨ asisɨha notɨ mairɨmaatihɨ ketɨ Autaahaatɨho koai ahowimasɨhɨ japɨhɨ asohoematatɨ nepataise, Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katatɨ ahotirɨhɨretɨ japepihɨrato. Nɨnɨ sangi pɨwɨha sandɨha aimɨ kasato. Ko Kɨraisiho japɨhɨ nepasi notɨ jɨhɨ Pitaahoaapɨhɨ noaipatɨ nunjoaayainjɨhɨ amɨ koai Pitaaho jɨhɨ iwinjataise. Aihɨ amɨ kasɨnɨhandɨ komɨ otɨpɨpatɨ kaiwaiwa mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ nɨwipinjohiyɨhiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ isundɨpɨho yahurɨtahiyaapɨhɨ noaipatɨ japɨhɨ nepatɨ kɨmonɨne undatɨ nunjoaayainjɨhɨ amɨ kiya koai usonawaayopo. Iyatɨ amɨ kasɨnɨhandɨ naisɨhiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya taahiyɨhiya 500 kaiwɨhiyai nusatipɨhaapɨhiyaapɨhɨ noaipatɨ nunjaayainjɨhɨ amɨ kiya koai naasɨkura usonawaayopo. Siyatɨ ko nunjainjɨhɨ usohohiyɨhiyaamɨ usa aimɨ napopo. Napwauhɨ amɨ kiyaamɨ usaahɨ wanɨ yahiya bindawaayopo. Aihɨ amɨ kasɨnɨhandɨ Jemɨsihoaapɨhɨ noaipatɨ japɨhɨ nepatɨ kɨmonɨne undatɨ nunjoaanataise. Siyatɨ ko kiyaisɨ nunjoaanamapɨ notɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya pɨwɨha awusoaitaatɨwɨ namɨhanatɨ Natausaasisawɨhiyaapɨhɨ noaipatɨ ipotɨhandɨ nunjoaanataise. Ko siyatɨ kiyaisɨ nunjoaanatɨ owetihɨ ipotɨnɨhɨ nɨngisaapɨhɨ noaipataise. Noaipatɨ nɨngisɨ ninjasɨtɨhandɨ isɨhiya usaisɨ noaipatɨ winjasɨpatamatiyatɨ noaipatɨ ninjataamaise. Owetise. Apopaatɨ maaha namwɨtandɨhura sangiso tatɨ wɨndɨ minjatatɨ nanɨhiyatɨ bimihɨ maaha gwɨtɨpɨha namwɨtandɨha asisɨha noaipasɨhɨ maaha gwɨtɨpɨha namwipatamataindɨ otɨpɨpatɨ Kɨraisiho nanɨmɨtaiso ndɨ wɨndɨ tɨmendɨ gɨmunyaatɨ minjatonɨhandɨ kandɨ komɨ otɨpɨpatɨ nanɨmihɨ noaipatɨ komɨ pɨwɨha awusaataayo. Aposerɨhiya nahatiya usa Kɨraisiho komɨ otɨpɨpatɨ nunyatɨ Natausaasisawɨhiya nɨngisɨ nanɨtipɨhaapɨ awaisawɨhiyaare. O amɨ nɨnɨ kiyaamɨ yatɨhɨ nehɨ gwɨharaahonɨne. Isɨ isɨhiya nɨngisɨ aposerɨhoŋɨ komɨ pɨwɨha awusaitaapɨ Kɨraisiho natasoaasisɨhoŋe dɨtaatɨwɨ nɨnɨ awaisɨhonɨnɨ gaahonɨnɨmaahe amɨ nɨnɨ Kɨraisihopɨ sangɨ gɨwunyaatɨhura Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ titɨ netɨ nusopɨsasɨtɨ yaawɨhandɨ nunyatɨhonɨniso. 10 Saindɨ kaindɨhonɨnɨtihɨhandɨ kandɨ Awaisɨho nɨngisɨ gaahatɨ kanisatɨ netɨ nanepemahɨwatɨ pɨwɨha awusaitandɨ ahɨnihɨ wanɨ komɨ otɨpɨpatɨhonɨndaayo. Ko siyatɨ gaahatɨ kanindɨhandɨ notɨ nehɨ owendaamaise. Owetise. Nɨngisɨ ko gaahatɨ kanindɨhandapɨ nɨnɨ aposerɨhiya nahatiyai nusatipɨhaatɨ otɨpɨpatɨ waatɨ mɨtaahɨ kiyataayo. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ saindɨ komɨ otɨpɨpatɨ waatɨ kiyohɨtɨmandɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ watɨpɨhanda andɨtitɨtɨ kiyataamaayo. Owetise. Autaahaatɨho gaahatɨ kanisatɨ netɨ andɨtɨnisɨhɨ komɨ gaahandaahɨ otɨpɨpatɨ nɨnɨ kiyataayo. 11 Isɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha nehɨ naasaahɨ naasɨkaasɨ nɨnɨsangisɨ amɨ usa Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhiyaisangisɨ kasatisaihaahɨ pɨwɨha Kɨraisiho napotatɨ japɨhɨ nepasɨtɨhandapɨ sahɨ baiwɨ atiwɨ nepɨ gwɨnyaapɨse.

Isɨhiya Napomahohiyɨhiya Nahatiya Ipotɨhura Japɨhɨ Nepaitaapo

12 Sahɨ pɨwɨha kɨmaapɨ gwɨnyaapɨse. Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sangisɨ sataatɨ kasatɨhaato. Kɨraisiho napomatatɨ japɨhɨ Autaahaatɨho ahowimasɨhɨ napomahohiyɨhiyaamɨhatɨhapɨ japɨhɨ nepataise taatɨ kasatɨhaato. Sataatɨ kasatohɨmaapɨ samɨ usaatɨ napaapɨ satɨwɨ katopo. Napohiyɨhiya japɨhɨ wɨndɨ namepaitaapo tɨwo. 13 Napohiyɨhiya akɨtɨ japɨhɨ namepaitaisaihaahɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoai wɨndɨ japɨhɨ ahowimatɨ namumwaitaihe. 14 Siyatɨ akaahanaahɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoaisɨ japɨhɨ ahowimatɨ wɨndɨ namumwaahonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nyahɨ sangisɨ ausaawaatɨ kasatotɨha akaahaametatɨ nehɨhaatɨtaihe. Iyataatɨ amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ notɨ nehɨhandɨtɨtaihe. 15 Amɨ siyatɨtonaahɨ amɨ nyahɨ Kɨraisiho komɨ otɨpɨpatapɨ natanyoaasisawɨhiyaanɨnɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoai japɨhɨ ahowimase taatɨ pɨwɨha kasatotɨha jaipɨtaatɨ nehɨha kasatɨhaato. Amɨ nyahɨ sataatɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoai japɨhɨ ahowimatɨ numwaataise taatɨ pɨwɨha ausaawaatɨ katɨhaatono. Amɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoai apɨpaahɨ wɨndɨ ahowimatɨ japɨhɨ namumwaahonaahɨ amɨ isɨhiya napomahohiyɨhiya nahatiyaisɨ ipotɨhura Autaahaatɨho wɨndɨ japɨhɨ ahowimatɨ namumwaitaise. Isɨ amɨ Autaahaatɨho akɨtɨnɨhɨ isɨhiya napomahohiyɨhiyaisɨ wɨndɨ japɨhɨ ahowimatɨ namumwaitandaahɨ amɨ ko Kɨraisihoaisangi wɨndɨ ahowimatɨ namumwaitaihe. 16 Autaahaatɨho napohiyɨhiyai wɨndɨ ahowimatɨ japɨhɨ namumwaitandaahɨ amɨ Kɨraisihoaisangisɨ wɨndɨ ahowimatɨ namumwaahonɨhɨ konɨhɨ daahɨ napomaitaihe. 17 Isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ namepaitaatɨwɨhandapɨ akaahanaahɨ Kɨraisihoai Autaahaatɨho wɨndɨ ahowimatɨ japɨhɨ namumwaitaihe. Iyonɨhɨ amɨ nyamɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨha kasatohɨhaapɨ nehɨhandɨ gwɨnyaitauhe. Aiwɨ amɨ sangi Autaahaatɨho japɨhɨ wɨndɨ namaasamaahonɨhɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ samɨ maipɨhaiwaatɨhɨ bimɨtauhe 18 Iyataatɨ amɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨ bimambɨwɨ napohiyɨhiya yamɨhapataatɨhɨ namaiwɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ namepɨ nehɨ owetɨtauhe. 19 Iyataatɨ amɨ nyahɨ Kɨraisiho ipotɨhura gaahandɨ kanyitandɨhandapɨ jatɨmɨ niyohɨtɨmandɨ nehɨ wanɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ bimohurɨmuraahɨhɨ kanyitandɨhandapɨ jatɨmɨ nohaawaahɨ amɨ yamɨhapataatɨhɨ nyahɨ asɨtimatɨtɨhaahandɨ wɨndɨ namaito. Namaitaanɨ amɨ isɨhiya nyapɨ satɨwɨ ese nehɨhandɨ jatopo tɨwɨ maarɨho asɨpɨnyito.

20 Iyataatɨ pɨwɨha akaahaahɨ siyate. Kɨraisihoai napohiyɨhiyaamɨhatɨhapɨ Autaahaatɨho japɨhɨ ahowimatɨ numwaataise. Autaahaatɨhomɨ isɨhiya napopɨ nanoposohiyɨhiya japɨhɨ nepaitaatɨwɨhandapɨ osaataatɨ nandapa jɨhapɨhapa akɨpɨpa ahotipatamatiyatɨ Kɨraisiho nunjatɨ jɨhɨ nepataise. 21 Utaaho wo napwɨtaatɨwɨhɨra daihɨra nuwatɨ japwaasɨpatamatiyatɨ amɨ utaaho wo isɨhiya napomawawɨhiya japɨhɨ nepaitaatɨwɨhandɨ nunjatɨ daihɨra nuwatɨ japwaataise. Siyatɨ ko nunjatɨ japɨhɨ nepataise amɨ isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiya japɨhɨ nepaitaatɨwo. 22 Isɨ nɨnɨ katotɨmaapɨ sandɨha kasatondɨ nasesɨpatɨ kasatɨtaano. Adaamɨho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nemwasɨtɨhandaahɨ nyahɨ nahatiyaanɨnɨ napohaayo. Iyataahandɨ kandɨ amɨ Kɨraisihoaisangisɨ kiyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atɨwisatɨ japepihɨrindɨhanda japɨhɨ nepataise amɨ isɨhiya gɨwunyaapɨ bimambɨwɨ napohiyɨhiya japɨhɨ nepaitaatɨwo. 23 Amɨ Kɨraisihoaisawɨ naasura wɨndɨ namepaitaapo. Owe. Nahatiya nehɨ kiyai kiyaapɨhura napɨmasawɨ nepaitaapo. Kɨraisiho jɨho nepataisɨ amɨ kapɨhɨ usa nepaitaapo. Kɨraisiho japɨhɨ nasonɨhura komɨhiya nahatiya asɨyɨhiyaimatɨwɨ japɨhɨ nepaitaapo. 24 Amɨ kiya nahatiya nepasaihɨ amɨ ipotɨhandɨ yapɨmbatunɨ amɨ kahapaamapɨmba ahotihɨ mmonɨhohɨwɨmaiwaunɨ amɨ yamɨhapatunɨ amɨ wanɨ isɨhiyaanɨ taawɨ bimaamɨ niyohurɨmura Autaahaatɨho netɨ nemaitaise. Siyatɨ saiwa Autaahaatɨho ipotɨ nemaitandɨ ahotonɨhɨ jɨhɨ nasatɨ gamanɨmo wanɨ yapɨhɨ nahanda itɨpɨho asɨhatindɨtɨhapɨ watɨpɨhaiwa Autaahaatɨhoai tɨwipɨndatɨ nɨwisapuwatɨ ahotiwaiwai nematɨ amɨ kaiwaamɨ watɨpɨhandɨ netɨ owematosatɨ owetonɨhɨ Kɨraisiho gamanɨho tɨtɨhɨ komɨho ahiyatɨ watɨpɨhaiwa nahatewa isɨwatɨ isɨhiya nahandi ko osamatɨ iwinjatɨtaise. Siyatɨ Kɨraisiho nahataapai Awaisɨho jɨhoematatɨ jatɨmɨ notɨ itɨpɨho watɨpɨhaiwa nahatewai nematɨ owematɨ gaatonɨhɨ ko jaatɨ bimiwaiwa netatɨ Sapɨho Autaahaatɨhomɨ ikwɨraatɨhɨ ahaitaise. 25 Iyatɨ Kɨraisiho akɨtɨnɨhɨ Awaisɨho jɨhoematatɨ nahataapai osamatɨ jatɨmɨ notɨ komɨ tiworisaisɨ Autaahaatɨho netɨ tiwatɨ ipatisatɨ Kɨraisihomɨ yatɨhɨ asɨmwaatɨtɨhemahonɨhuraatɨtando. 26 Siyatɨ ko tiworisa nahataapa wapai maawɨ nematɨ owetanɨhɨ amɨ ipotɨhandɨ nemaitandɨhandɨ sandɨhɨ nyahɨ isɨhiyaanɨ napwɨtɨhaahandisangisɨ kandɨnɨhɨ nemaitaise. 27 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ ahondaise. Autaahaatɨho kahapaamapɨpa nahataapa netɨ Kɨraisiho jatɨtandɨ aimɨ komɨhatɨhɨmataise. Pɨwɨha kɨma satatɨ katisɨma Autaahaatɨho sawaho kahapaamapɨpa nahataapa netɨ ko jatɨtandɨ Kɨraisihomɨ ikwɨraatɨhɨmataise. Aihɨ amɨ nyahɨ aimɨ mmonɨhaayo, Autaahaatɨho kahapaamapɨpa nahataapa netɨ komɨ ikwɨraatɨhɨmasɨho. siyataahandɨ kandɨ Autaahaatɨho sawaho kahapaamapɨpaisatɨ ahoyatɨ Kɨraisiho ninjatɨtando tatɨ komɨhatɨhɨ wɨndɨ sanamaise. Owetise. 28 Siyatɨ kapa Kɨraisihomɨ ikwɨraatɨhɨ otɨtɨhɨ ahotinjatɨ ipotɨhura ko Mwaaho Sapɨho Autaahaatɨhomɨ yatɨhɨ asɨmwaatɨtɨhɨ sanotɨ bimɨtaise, jɨhura Autaahaatɨho kahapaamapɨpa netɨ komɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨwisɨhomo. Iyonɨhɨ Autaahaatɨho sawaho nahataapai osamatɨ jatɨtaise.

29 Isɨhiya aimɨ napohiyɨhiyai Autaahaatɨho japɨhɨ ahowimatɨ numwaitandɨhandapɨha pɨwɨha akaahaametatɨ jaiwɨtahanaahɨ isɨhiya napohiyɨhiyai andɨtɨwisaihɨ kiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ gaahiya asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nepɨ nasisoaarɨ bimɨtaatɨwɨ isɨhiya asɨyɨhiya waapoho napaapɨ nehopo. 30 Sahɨ nyangisɨ baiwɨ nyainjapɨse, nyahɨ kɨmatɨ otɨpɨmbatɨ kawisonɨhɨ isɨhiya usa nahatewetɨ nyangisɨ itɨhɨnyatɨwɨ nepɨ nanyopɨsasɨtaatɨwiyowo. Autaahaatɨho isɨhiyai wɨndɨ japɨhɨ ahowimatɨ asiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ namumwɨtaayonaahɨ nyahɨ daayaatɨ kandapɨ pɨwɨha napaapɨ ausaitaanɨhe? 31 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, asisɨ nahatewetɨ isɨhiya nɨngisɨ nepɨ nanopɨsasauhɨ nɨnɨ aimɨ napwɨtandɨhandɨ detɨ detɨ nanoaipataise. Nɨnɨ pɨwɨha akɨtɨha kasatataato nisɨ naisɨhiyaate. Sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato sahɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ bimauhɨ nɨnɨ sapɨ maaritataatɨ pɨwɨha kɨma kandaato. 32 Isɨhiya aimɨ napohiyɨhiya japɨhɨ anɨmwaahɨpatombɨ namepaitaatɨwɨhandɨ sandɨ akɨtɨhandɨndaataahɨ sandapɨ nɨnɨ wɨndɨ kamaatɨtaanɨhe. Kamanaatɨ nehɨ nanɨhiyaatɨ bindɨha nandapa waapoho nga nandaanɨhe. O amɨ bousonaahɨ napowaatɨ sɨkiyaatɨ ahotɨtɨhaahandisonaatɨ pɨwɨma kɨma akaahanaahɨ isɨhiya Epesaasihandaahapɨhiya suhwɨ maasapɨhomɨ kairɨhɨretɨ kaiwɨ bimohiyɨhiyaisatɨ itɨhɨtɨndaanɨhe. Aiwɨ amɨ kiya nɨngi napitaiwɨ andɨtɨniwɨtaapo. Sandɨhɨ owetɨtaise. 33 Isɨhiya wiwa napɨwɨ sangisɨ jaiwɨsatɨtaapo. Isɨhiya jaiwɨsatisaihɨ amɨ sahɨ kiya maipɨhiya maipɨhaiwa kaiwɨhiyaisawɨ daayawaawɨ samɨ gwɨnyaahohɨwaiwa nepɨ nasopɨsasɨwɨ amɨ samɨ gaahaiwa kiyohɨwaiwa nepɨ nasopɨsasɨtaapo. 34 Isɨ ketɨ samɨ gwɨnyaahotɨhandɨ nepɨ tɨtɨhematɨwɨ samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa bɨpi namɨhaapɨse. Nɨnɨ tɨtɨhɨ sangisɨ kasatataato. Kasatataatonɨ atiwɨse. Isɨhiya usa samɨ otɨhatɨhɨ bimohiyɨhiya Autaahaatɨhopɨ sangɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatahiye. Nɨnɨ pɨwɨha kɨma katohɨma sahɨ atisawaawɨ japepihɨrɨwɨ samɨ kiyohɨtɨhandapɨ masɨtandɨ kandaato.

Ambɨpatɨ Japɨhɨ Nepasɨpatɨ Satɨ Nehɨ Kati Wipetahate

35 Amɨ isɨhiya usa satɨwɨ nasendaapo: “Isɨhiya aimɨ napomahohiyɨhiya japɨhɨ napitaiwɨ nepaitaapo? Aiwɨ amɨ kiya napomahohiyɨhiya nepawaahura ambɨpatɨ napitetahatɨ nesihiya nepaitaapo?” tɨwɨ nasendaapo. 36 Isɨhiya usa saiwɨ taawɨ nasesaihaahɨ siya wɨndɨ gɨmaawunyaatatɨ namausesɨpatahiya katawaatopo. Kɨnyɨ mmonɨpɨ aimɨ gɨhunyaatataise. Konɨhounɨ amɨ wapaisangi yamapaise. Yamahinɨhɨ namaamasaatatɨ namaapotataahɨ amɨ namutatɨ wɨndɨ yanɨmisatɨ asɨpɨpa wɨndɨ ahɨmetɨtaise. 37 Konɨho amɨ wapaisangi nehɨ yandɨpɨho kwɨtaaho wipetaho yamapaise. Iyataatɨ yandɨpɨho so tamitatɨ yananaatɨ ipotɨ noaipaitandɨ ahotahomatiyaho yamapaamaise. Owetise. 38 Autaahaatɨho sawaho gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ konɨhoai tamitatɨ amɨ yananaatɨ setɨtandɨhapa nunyatɨ ahiyataise. Sawaho siyatɨ yandɨpɨho kwɨtaaho kahatamatɨpetaho nɨnaasoaisɨ tamitatɨ yananaatɨ nunyataise. 39 Autaahaatɨho ambɨpatɨ kiyatɨ ahaipatisangisɨ sɨkiyate. Nahataapa nehɨ naasɨketahapaamaahe. Owetise. Autaahaatɨho isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ wipetahatɨ kiyatɨ ahiyataise. Iyatɨ amɨ maasapɨho ambɨpatɨ wipetahatisahoai kiyatɨ ahiyataise. Iyatɨ amɨ koaisɨ ambɨpatɨ wipetahatɨ nunyataise. Iyatɨ amɨ araiho osetetapɨhoaisɨ ambɨpatɨ wipetahatɨ nunyataise. 40 Ambɨpatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ siyatɨ nehɨ kati wɨtɨtihɨ amɨ ambɨpatɨ yapɨpatambɨhatɨ nehɨ kati wɨte. Iyataahandɨ kandɨ kahapaamapɨpa autaahɨ yamɨhapataatɨhɨ ahotimbɨpaamɨ yundanyɨha nausainjɨpɨpa amɨ kaiwai nehɨ wipetatɨ naasɨketahaiwe. Iyataatɨ amɨ kahapaamapɨpa kɨmaapɨ yapɨpatambɨhapaamɨ yundanyɨha nausainjɨpɨpa amɨ nehɨ kapai wipetahapaare. 41 Ipɨhomɨ yundanyɨha nausainjɨtɨhandɨ wipetahandɨtihɨ amɨ waatɨhomɨ yundanyɨha wipetahandɨtihɨ amɨ kaumbwaatisangisɨ kaatamɨ yundanyɨha wipetahaare. Iyataatɨ amɨ kaumbwɨhaiwa otɨhatɨhɨ nɨnaasaamaatamɨ yundanyɨha yiyandɨhɨ wipetahaiwa nausaatahaate. 42 Iyataatɨ amɨ isɨhiya aimɨ napowawɨhiya japɨhɨ nepahohiyɨhiyaisangisɨ sɨketahiyaare. Isɨhiya napwauhɨ yamwaahohiyɨhiyaamɨ ambɨpatɨ ainjotatɨ namasaatatɨ nopɨsasɨnataise. Amɨ isɨhiya japɨhɨ nepahohiyɨhiyaamɨ ambɨpatɨhɨ apɨpaahɨ wɨndɨ namaasaatatɨ wɨndɨ namopɨsasɨndaise. 43 Ambɨpatɨ yapɨpataatɨhɨ yamwaahohɨpatɨ satɨ apɨpaahɨ maipɨhate. O amɨ ambɨpatɨ japɨhɨ nepasɨpatɨ satɨhɨ apɨpaahɨ gaahate. Iyatɨ ambɨpatɨ yapɨpataatɨhɨ yamwaahohɨpatɨ satɨ apɨpaahɨ wɨndɨ andɨtɨmitɨhate. O amɨ ambɨpatɨ japɨhɨ nepaitandɨhatɨ satɨhɨ apɨpaahɨ watɨpɨhate. 44 Ambɨpatɨ nyahɨ yamwaahopatɨ satɨ kɨmaapɨ yapɨmbatambɨhate. O amɨ ambɨpatɨ japɨhɨ nepasɨpatɨ satɨ yamɨhapataatɨhapɨhate. Iyataatɨ ambɨpatɨ wɨtɨ yapɨpatambɨhatɨtihɨ amɨ ambɨpatɨ wɨtɨ yamɨhapataatɨhapɨhatisangisɨ ahondaise. 45 Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindatɨ ahotise. utaaho jɨhɨ wuwanɨnɨhɨ namasatɨ Autaahaatɨho kiyatɨ ahaisɨho Adaamɨho ahoyatɨ pɨwaataho utaaho noaipataise. O amɨ Adaamɨho ipotɨhura noaipasɨho sopɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ wapɨhɨ Kɨraisihopɨ namɨhanatɨ satatɨ ahotise:

“Utaaho jɨho Adaamɨho so nehɨ utaaho isɨhiyaamɨ mbɨpa dɨtɨhɨrɨ maarisatɨ netɨ asohotatɨ maarisatɨ notɨ nasayataise. Aihɨ amɨ Adaamɨho ipotɨho Autaahaatɨhomɨ itɨpɨho dɨtɨhɨrɨsahosɨ isɨhiya asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandisaho noaipataise,” a 
tatɨ ahondaise.
46 Kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ ambɨpatamɨhɨretɨ kaitaatɨwɨhandɨ jɨhɨ noaipataise. O amɨ maarɨhomɨhɨretɨ kaiwɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ ipotɨ noaipataatɨ ambɨpatamɨhɨretɨ kaitaatɨwɨhandisɨ nusatipɨhaahande. 47 Utaaho jɨho Adaamɨho so yapɨpatambɨhore. Nehɨ yapɨpataahɨ Autaahaatɨho kiyatɨ ahɨwihɨhore. O amɨ ipotɨ noaipasɨho so yamɨhapataatɨhapɨhore. 48 Nyahɨ isɨhiyaanɨ yapɨpatambɨhiyaanɨnɨ utaaho so yapɨpatambɨhomatiyaahiyaanɨne. Iyataatɨ amɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ biyaatɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ amɨ utaaho so yamɨhapataatɨhapɨhomatiyaahiyaanɨnɨ noaipɨhaayo. 49 Akɨtɨnɨhɨ nyahɨ so utaaho yapɨpatambɨhomatiyaahiyaanɨnɨ bindɨhaayo. siyaahiyaanɨndaahandɨ kandɨ ipotɨhura so utaaho yamɨhapaatapɨhomatiyaahiyaanɨnɨ bimɨto.

50 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Nɨnɨ sangisɨ pɨwɨha aimɨ nasanyohɨmaamɨ tanyaaha siyate. Isɨhiya kɨmaapɨ yapɨpatambɨhiya yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho isɨhiyai winjaatɨ bimimbɨpɨhɨ wɨndɨ naiwɨ namɨndaitaapo. Iyataatɨ amɨ kahapaamapɨpa namasaatatɨ nosasɨnahapa amɨ kahapaamapɨpa namaamasaatatɨ namosasɨnahapa wɨndɨ namaitaise. 51 Sahɨ baiwɨ atiwɨse. Pɨwɨha kɨma noaasandinjɨha ausaatɨ sangi nɨnɨ kasatɨtandiyo.
15:51Kɨraisiho japɨhɨ kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ nasonɨhura saiwa nyangi nanyoaipatɨ kanyimatɨtaise.
Nyahɨ nahatiyaanɨ sangɨ napowaatɨ bindɨhaahandɨ kandɨ ketɨ kuraanɨhɨ nyahɨ nahatiyaanɨ ambɨpatɨ wipetahatɨ newa wipetahiyaanɨtɨto.
52 Ipotɨhura sandɨ siyatɨ ketɨ kuraanɨhɨ kɨnapaahoyatɨ ndɨha nɨhoaatɨhɨrɨ tɨmaamasɨpatamatiyatɨ otɨpɨho kapaparɨhɨrɨ ipotɨhandɨ iposaihɨ gaatonɨhura noaipaitaise. Iyonɨhɨ sura isɨhiya aimɨ napopɨ owetohiyɨhiya japɨhɨ nepaitaapo. Nepapɨ kiya jɨhaatɨ wɨndɨ namosasɨndaapo. Iyonɨhɨ amɨ nyahɨ asɨyɨhiyaanɨ sura namapowaatɨ bimohiyɨhiyaanɨnɨ noaipawaatɨ wipetahiyaanɨtɨto. 53 Sandɨ siyahandapɨto kɨmatɨ ambɨpatɨ namasaatatɨ nosasinjɨpatɨ noaipatɨ wipetahatɨtatɨ katɨnɨhɨ nasisoaarɨ ahotɨmɨ nutaise. Ambɨpatɨ napwipatɨ wipetahatɨ noaipatɨ wɨndɨ owemetatɨ katɨnɨhɨ asɨpatɨtatɨ ahotɨmɨ nutaise. 54 Akɨte. Ambɨpatɨ satɨ namasaatatɨ nosasinjɨpatɨ noaipatɨ wipetahatɨtatɨ nasisoaarɨ katɨnɨhɨ ahotɨmɨ nutaise. Ambɨpatɨ satɨ napwipatɨ wipetahatɨ noaipatɨ asɨpimatatɨ katɨnɨhɨ ahotɨtaise. Siyonɨhɨ sura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sapa saitaise tatɨ ahotisɨha noaipatɨ akaahaatɨtaise. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wapɨhɨ satatɨ ahotisɨhaapɨto:

“Autaahaatɨho kohematatɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandi tiwatɨ ipatisatɨ kandisɨnɨhɨ owemataise.” c 
55 “Kɨnyɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandanyɨ watɨpɨhandɨ maahe?
“Kɨnyɨ kinyɨ watɨpɨhanda yaipataahamataimbɨ isɨhiyai yaawɨhandɨ nunyapɨ tiwinɨhɨ napohɨtɨhandɨ maahe?” d 
tatɨ ahotisɨhaapɨto.
56 Isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandamɨ watɨpɨhandɨ isɨhiyai yaawɨhandɨ numwindɨhandɨ sandɨ isɨhiya maipɨhaiwa kiyohɨtɨhande. Amɨ maipɨhandamɨ watɨpɨhandɨ sandɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Mosesihoai numwihɨ jɨpatɨpaimbɨpaare. 57 Siyatisɨ amɨ nyahɨhɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undɨtɨhaawo. Nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ watɨpɨhandaahɨ Autaahaatɨho nyangisɨ netɨ andɨtɨnyaisɨhɨ pwɨsɨpɨ yaipati nyahemataatɨ newa ipɨhatisaatɨ amɨ napwɨtɨhaahandisangi aimɨ ipatisɨhaayono. 58 Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Sahɨ baiwɨnɨhɨ andɨtitɨwɨ bitosawɨse. Aiwɨ sahɨ wapaapɨ yaiwɨ onɨhɨmitɨwɨse. Sahɨ dɨpɨpataasɨnɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ waatɨ kiyohɨtɨhandɨ nehɨhandɨ owetɨtandɨmaahe. Owetise. Sahɨ saiwɨ gwɨnyaapɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ nahatewetɨ waatɨ andɨtitɨwɨ kawiwɨse.

Copyright information for `AGM