aAisaiyaaho 64:4
bAisaiyaaho 40:13

1 Corinthians 2

Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ sangisenda napɨtɨ pɨwɨha ausaatɨ kasatohɨtɨhandapɨ gisunyaatɨtaise. Amɨ nɨnɨhɨ sangisenda napɨtɨ jasotɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha noaasandihɨ sahɨ wɨndɨ atɨhomiwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨha ausaatɨ sangi aimɨ kasatohura isɨhiya amɨtɨhaisahiya pɨwɨha awaiwaiwa nawɨhaiwɨ nga watɨpɨhiya katohɨpatamataindɨha kasatataamaayo. Owetise. Sandɨ apaapɨmaahe amɨ nɨnɨ saindɨ gwɨnyaataate. Nɨnɨ kiyaisatɨ maasɨ bindataatɨ pɨwɨha waiwa amɨ wapa wapaapɨ apɨpaahɨ nanɨpimatɨtɨmatɨ nehɨ Kɨraisihopaahɨ ausaatɨ kiyai kaundɨtaano ndɨ aimɨ gwɨnyaataate. Iyataatɨ amɨ so Kɨraisiho komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ Autaahaatɨho namɨhainjɨho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ isɨhiya tipɨ tipɨmandaahohɨhopɨhaahɨhɨ nɨnɨ kiyai ausaatɨ kaundɨtaano ndɨ gwɨnyaataate. Aindɨ nehɨ kaahɨhɨ ausaatɨ kasato. Iyataatɨ nɨnɨ sangisatɨ maasɨ bimohura nisɨ ambɨpatɨ watɨpɨndɨ andɨtitɨtandɨhandɨ owetihɨ amɨ yaindɨ nahatonɨnɨ itɨ manɨmanindɨhonɨnɨ bindataayo. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nɨnɨ sangi kandisasɨtɨ kasatohɨha isɨhiya amɨtɨha awaisɨhaisahiya katɨwunjawɨ katohɨpatamataindɨ kandisasataamaayo, amɨ nisɨ amɨtɨha awaindɨhanda samɨ maarɨho amɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandɨ netɨ nasepemaahɨwɨtando. Owetise. Amɨ nɨnɨ pɨwɨha kandisasɨtɨ ausaahohɨhaara Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa gonipatɨ samɨhatɨhɨ kaiwaiwa sahɨ mmonɨwɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akaaha atisaatɨ nehaayo tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Nɨnɨ saindɨ kiyohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe, amɨ nehɨ isɨhiyaamɨ amɨtɨha awaiwaiwa gwɨnyaahohɨwaiwa sangi netɨ nasepemaihonɨhɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitaatɨwɨ nɨngi pondihe. Nehɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaamɨ watɨpɨhandɨhɨ sangi netɨ nasepemaihonɨhɨ Kɨraisihopɨ sahɨ gɨwunyaitaatɨwɨ maaritataate.

Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Amɨtɨha Gaahaiwa Gwɨnyaitɨhaahaiwa Nyangi Nanyinyataise

Amɨ sandɨhɨ akɨte. Isɨhiya aimɨ Autaahaatɨhometirɨhɨretapɨ gɨwunyaatatɨ iwinjapwaatatɨ watɨpɨtohiyɨhiya siya Autaahaatɨho nyangi apɨpaahɨ gaahaiwa nanyamɨtandɨ gwɨnyaatɨ tɨmasɨpɨpaapɨ pɨwɨha nyahɨ kaundohɨha atiwɨ newaayopo. Amɨ sandɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaitaatɨwɨha kiya nehohɨtɨndɨ isɨhiya amɨtɨha gaahaisahiya wanɨ kɨmura bimaamɨ niyohiyɨhiya wapa kaitaatɨwɨ gaahandɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨmaahe. Owe. Iyataatɨ amɨ sandɨ amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaahohɨtɨndɨ watɨpɨhaiwa wiwa Autaahaatɨhoai netɨ tiwandatɨ nɨwisapuwɨtandɨ netɨ ahoyanatɨ nainaamanɨnatɨ jatiwaiwaamɨhandɨmaahe. Owe. Saiwa watɨpɨmaiwa kaiwaamɨ watɨpɨhandɨ amɨ taatɨ owendaahaiwaaso. Iyataahandɨ kandɨ amɨ nyahɨhɨ sangi Autaahaatɨho Gaaho amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaahoe taatɨ ko sawaho nyangi nanyasiwaiwaapɨha pɨwɨha kasatahaato. Iyataatɨ saiwa Autaahaatɨho kahapaamapɨpa sangɨ kiyatɨ ahiyaiwatataatɨ nyangi kanyitandɨhandapɨ katatɨ tɨmanatɨ ahiyataise. Iyataatɨ amɨ apɨpaahɨ gaahapa ipotɨhura nyangi kanyitandɨ gwɨnyaasɨpɨpai maawɨ ahiyataise. Amɨ saiwa siyatɨ Autaahaatɨho gwɨnyaasɨwaiwa, isɨhiyai ausaatɨ kaunda wɨndɨ namunjatɨ noaasatɨ nehɨ sawahomɨhetɨ ahotɨmɨ nunjatɨ, wanɨ kɨmura nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi netɨ nanyisataise. Iyataatɨ Autaahaatɨho siyatɨ nyapɨ gwɨnyaasɨtɨndɨ isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiya awaisawɨhiyaimatɨwɨ isɨhiyai iwinjaawɨ bimohiyɨhiyaamɨ woaisangi apɨpaahɨ wɨndɨ monahande. Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai kawitandɨ gwɨnyaatɨ tɨmaniwaiwa kiya wɨndɨ monɨwɨ gɨmaawunyaatahiye. Aihɨ amɨ nyahɨ sandɨhɨ akɨte taatɨ gwɨnyaahaayo. O amɨ kiya Autaahaatɨho siyatɨ taatɨ kaiwaiwaapɨ baiwɨ mmonɨwɨ gɨwunyaatonaahɨ kahapaamapɨpa nahataapaamɨ Awaisɨho kapa Jatisɨho amɨ Autaahaatɨhomɨ yundanyɨha nausainjɨtɨhandɨ watɨpɨhaiwa nahatewa netɨ nanyɨsisɨhoai wɨndɨ kiya ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ tɨmipɨmandaitauhe. Iyataatɨ isɨhiya mambɨ awaisawɨhiyaisaahɨ sandapɨ wɨndɨ gɨmaawunyainjɨhandɨ kandɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ aimɨ watɨpɨtohiyɨhiyaahɨ Autaahaatɨho kiyai kawitandɨ netɨ gwɨnyaatɨ turɨmasɨpɨpaapɨ nga gɨwunyaata nusesɨpatataise. Iyataatɨ wanɨ kɨma pɨwɨma kasatotɨmaapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise:

“Isɨhiya koai maarɨho apɨpaahɨ nunyohiyɨhiyai kawɨsatɨ numwɨtandɨhapa netɨ turɨmasɨpɨpa sapaare tatɨ utaaho wo komɨ ndɨhaara wɨndɨ mose. Iyatɨ amɨ utaaho wo komɨ atihɨra kapaapɨ siyahape tauhɨ wɨndɨ atɨhomise. Iyatɨ amɨ utaaho wo kapaapɨ komɨ amɨtɨhetɨ amɨ maarɨhoaatɨhɨ wɨndɨ siyahape tatɨ gɨmaawunyaatatɨ namausesɨpainje,” a 
tatɨ ahotise.

10 Iyataatɨ isɨhiya mambɨhiyaisaahɨ sawimatihɨhandɨ kandɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimisɨho kaiwa netɨ gɨnunyaatɨ kanyatihɨ nyahɨ gwɨnyaahaayo.

Aihɨ amɨ sandapɨ baindɨ nasesɨpatɨ kasatɨtaato. Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nahataapaapɨ mmonatɨ gwɨnyaahore. Iyataatɨ amɨ isɨhiya wapa mmonɨwɨ gɨmaawunyaatimbɨpa nehɨ Autaahaatɨho sawahohɨ gwɨnyaatɨ komɨhetɨ noaasandimbɨpa nahataapa Itɨpɨho mmonatɨ gaamatɨ usɨtiyahore.
11 Iyataatɨ sandapɨ nyangi nyamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhapɨ kanyimatimbɨpaapɨ nyamɨ maarɨhohɨ mmonatɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatamahore. Iyataatɨ kɨmandɨhɨ akɨte. Utaaho wo komɨ maarɨhoaatɨhɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ amɨ utaaho wo so siyatɨ siyahapaapɨ gwɨnyaahoe tatɨ wɨndɨ mausondaise. Owe. Nehɨ sawahohɨ saindɨhapaapɨ gwɨnyaatɨhonɨne tatɨ gwɨnyaitaise. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoaisangi kɨmɨkɨretɨ kiyataise. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho wapaapɨ taatɨ gwɨnyaasɨpɨpa utaaho wo ahapaapɨ siyatɨ taatɨ gwɨnyaase tatɨ nahataapaapɨ wɨndɨ mose. Nehɨ Autaahaatɨho sawahomɨ Itɨpɨho Autaahaatɨho gwɨnyaasɨpɨpa nahataapaapɨ mmona gwɨnyaahore. 12 Isɨhiya kɨmaapɨ yapɨpatambɨhiya gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwaamatiyaatɨ nyahɨ gwɨnyaitɨhaawɨho itɨpɨho nehaamaayo. Owetise. Saiwa nyangi gɨnyunyainjɨhɨ mmonaatɨ gwɨnyaahohɨwɨmaiwa Autaahaatɨho Itɨpɨho nyangi nanyamisɨho netɨ gɨnunyaatɨ nanyamihɨhaiwe. Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨho so nyangi nanyamisɨmo ko itɨpɨhora Autaahaatɨhomɨhaiwa apɨpaahɨ gaahaiwa nanyamiwaiwaapɨ nyahɨ gwɨnyaawa isɨwatɨtɨhaawɨ netɨ nanyisatɨ gɨnyunyaatɨ nanyamɨtandɨho nanyamihɨhore. 13 Iyataatɨ waisangi siyate. Pɨwɨha saiwa Autaahaatɨhopɨ akɨtɨha komɨ Itɨpɨho netɨ gɨnyunyaatɨ kanyatiwaiwa amɨ kaiwa nyahɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ isɨhiyai ausaawa akɨtɨhɨretɨ kaundɨtɨhaawe. Iyaatɨ nyahɨ kaiwaapɨ isɨhiyai pɨwɨha nawɨhɨtaaha kaundɨtɨhaawɨmaahe isɨhiya yapɨpatambɨhiya kiyaamɨ gwɨnyaapɨ isɨhiyai katɨwunjohɨpatamatiyaato. Owetise. Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoaisahiyaamɨ pɨwɨha nesi amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoaisahiyai kaundɨhaato.

14 Iyataatɨ amɨ kaamɨ wihoaaŋɨhaisangi siyate. Amɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho komɨ omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ bɨmimoho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Itɨpɨho netɨ gɨwunyaatɨ kaundonɨhɨ ausaahonɨhaapɨ wɨndɨ biyatɨ atisatɨ nametɨ pɨwɨha naharimatatɨ nehɨhe tatɨ namaitaise. Utaaho siyahoaisaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha biyatɨ gɨmaawunyaatɨtaise. O amɨ utaaho Itɨpɨhoaisahohɨ Itɨpɨho ko netɨ gɨwunyaatɨ andɨtɨwisɨhɨ pɨwɨha atisatɨ mmonatɨ netɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhomɨhaiwaapɨ gɨwunyaatataiso. 15 Iyataatɨ amɨ wihoaaŋɨhaisangi siyate. Utaaho wo Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ gɨwunyainjɨho sohɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ mmonatɨ netɨ iwinjapwaatatɨ gɨwunyaatahore. Ko setaho nahataapa nga netɨ tipɨtapaatɨ mmonataise. Iyataatɨ amɨ ko sawahoaisɨ utaaho wo netɨ tipɨtapaatɨ mausondaise. Owetɨtaise. 16 Amɨ nɨnɨ sandɨ katohɨma apaapɨmaato, Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wapɨhɨ ahotisɨhaatɨhapɨ satatɨ jɨpatɨpindihɨto:

“Awaisɨho wapa kaitandɨ gwɨnyaasɨpɨpa utaaho wo wɨndɨ mondaise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo Awaisɨhoai saimbɨ saimbɨ kɨnyɨ kaime undatɨ wɨndɨ kamundɨtaise,” b 
tatɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ gɨnyunyaatɨ kanyatirɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiyaanɨnɨ Kɨraisiho kaitandɨ gwɨnyaasɨwaiwaapaahɨ biyatɨ nanyesɨpatatɨ ginyunyaatataise.

Copyright information for `AGM