aJobɨho 5:13
bAunɨhɨhɨrɨ 94:11

1 Corinthians 3

Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Kɨhapɨhɨ Kɨhapɨmatɨwɨ Tipɨtapaatawaayopo

Nisɨ naisɨhiyaate, amɨ nɨnɨhɨ sangi nehɨ isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiyaatisamataindɨ pɨwɨha kasato jɨhɨ namasatɨ nɨnɨ napɨtɨ sangi jasonɨhoturo. Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bindata iwinjatihɨ kɨretɨ daiwɨ bimohiyɨhiyai kaundohɨpatamataindɨ sangi nɨnɨ wɨndɨ kamaasato. Amɨ sahɨ wanɨ kiyaatɨnɨhɨ nisɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨ kasatohɨha atiwɨ kopɨ gɨwunyaawaawɨ metɨhonya sangɨhonya wanɨ kiyaisɨnɨhɨ saniya namohiyɨhiyaamataiwɨhiyaatɨtiho. Aiwɨ amɨ metɨhonya wapaapɨ gɨmunyaahohɨpatamataiwɨ sahɨ satɨwɨ nyahɨ kɨmba nga kaitɨhaawɨ Kɨraisiho maaritimbɨpaare o amɨ sapaarɨ nyahɨ wɨndɨ kamaitɨhaawɨ ko maarɨmitimbɨpe tɨwɨ sangi sangɨ nasesɨpatahiyaatɨtiho. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sangi biyatɨ nasesɨpata gisunyaatɨtandɨha nehɨ usaayɨha kandisaso amɨ manyinya wanɨhiya sangɨhiyai nandapa nehɨ napaimbɨpa amwɨtɨhɨrɨ nunyohɨpatamataindo. Amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha komɨ amɨtɨha awaisɨha gwɨnyaatɨ kaiwaiwaapɨha naaŋa watɨpɨhaahɨ nɨnɨ sangi wɨndɨ kandɨmaasaso. Amɨ sahɨ pɨwɨha apɨpaahɨ awaisɨha naaŋɨha naitaatɨwɨ wɨndɨ tɨmaamaŋɨnɨhauho. Amɨ manyinya sangɨhiya nandapa ikiwɨ nandaatɨwɨhura sangɨtihɨ nepɨ wɨndɨ kiya tɨmaamanɨnɨhohɨpatamataiwo. Iyataatɨ amɨ wanɨsangi Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha watɨpɨha naaŋɨha nyahɨ sangi katawaasasaihɨ atiwɨ nepɨ nga biyatɨ nasesɨpatɨtandɨhandapɨ sahɨ wɨndɨ tɨmaamaŋɨnɨhopo. Owe. Sapɨ nɨnɨ sandɨ katotɨndɨ apaapɨmaato. Amɨ sahɨ nehɨ samɨ maarɨho jahɨho maaritiwaiwa maipɨhaiwaahɨhɨ kaiwɨ bitohauhisato. Sandɨ sahɨ kiyauhɨ mmonataayo. Amɨ sahɨ woŋɨ waaŋɨ amɨ wo waatapɨ samɨ maarɨho mɨmaipaiwunyaapɨ mandɨtɨpaiwɨ amɨ sahɨ nepɨ tunnɨwɨ munɨwɨ amɨ itɨhɨnnɨwɨtohowo. Amɨ sahɨ taawɨ saiwa sainɨhohɨwɨmaiwa nehɨ sawanaatamɨ maarɨho jahɨhomɨhaiwa kaitaatɨwɨ maaritohɨrɨhɨrretɨ kaiwɨ bitotawaayopo tatɨ sandɨ nyangi netɨ nanyisataise. Isɨ sandɨhɨ sahɨ wɨndɨ namwaasɨtaawɨ nɨnɨ akɨtɨ kandaatono e jaipɨndaatono? Sahɨ isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiya amɨ yapɨpatambɨhaiwa kiyohɨrɨhɨretɨ taawɨ kiyawaayopo. Isɨ sahɨ akɨte tɨwɨse. Nɨnɨ sangi sasatɨtɨ sahɨ isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiyaamatiyawaayopo satotɨmandɨ apaapɨmaasato. Amɨ nyahɨ jɨhimata sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatangi jainjatohiyɨhiyaamɨhɨretɨ nepɨ kɨhɨrɨ kɨhɨretɨ tipɨtapaatɨwɨ ahoyanɨwɨ taawɨ satauhɨsato. Amɨ nɨnɨhɨ Kɨraisihopɨ pɨwɨha nɨngi katanɨsisɨho Porɨhosɨ amɨ nɨnɨ Porɨhomɨhonɨne tɨpɨ. Amɨ woŋɨ satapaase. Amɨ nɨnɨhɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha nɨngi katanɨsisɨho Aporosihosɨ amɨ nɨnɨ Aporosihomɨhonɨne tɨpɨ katɨpɨ sahɨ sanawaatopo. Sahɨ taawɨ sandɨ saisahɨtɨmandɨ isɨhiya nehɨ maapɨ yapɨpatambɨhiya kiyohɨrɨhɨretɨ taawɨ kiyawaayopo. Isɨ sahɨ ‘Ye’ tɨwɨse.

Sahɨ saiwɨ nyahɨ jɨhimataatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatangi jainjatohiyɨhiyaanamɨ kɨhonɨnɨ kɨhonɨhi sahɨ tipɨtapaatɨwɨ wɨndɨ namaanyipinjawɨse. Iyawaawɨ amɨ yɨhoaaŋɨ Poriyɨ Aporosiyaanapɨ kurɨ ambɨpatɨ awaipatisahuriso tɨwɨ yɨhoaanyangi sahɨ nepɨ autaahɨ wɨndɨ ahɨmaanyisawɨse. Amɨ yɨhoaaŋɨhɨ nehɨ komɨ otɨpɨpatɨho koai kiyahusepaaha kawitɨhaawɨ Autaahaatɨho ahɨnyihɨhuraaŋe. Isɨ yɨhoaanyangi Autaahaatɨho natanoaasihɨ nasɨha jasonɨha daayɨha amɨ komɨ pɨwɨha kasatonɨhɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaayopo. Isɨ amɨ sahɨ yɨhoaanyapɨ saiwɨ kɨmɨretɨ gwɨnyaapɨse. Kuri Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨmɨhatɨ yɨyandɨhɨ numwihɨ amɨ kɨretɨ nehɨ komɨhatɨ komɨhatɨ kiyamaiso tɨwo yɨhoaaŋɨ otɨpɨpatɨ taaha kiyohɨmatapo. Sangi yɨhoaanyamɨ otɨpɨmbatɨ taaha kiyohɨmatapɨ biyatɨ gisunyaatɨtandɨ sɨretɨ siyaha kiyahaayo ndɨ nɨnɨ sangi kasatɨtaano. Utaaho osaataatɨ wanɨhaatɨ niyaamasɨpatamataindɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨha nɨnɨ jɨhɨ namasatɨ sangi kasatataayo. Nɨnɨ siyonɨhɨ amɨ utaaho wo nandapa biyatɨ nga nimaatatɨ akɨpɨpa nandawisatɨ natɨhwɨsatɨ ahotɨtandɨ osaataatɨ kɨtɨha otɨpiyatɨ itatamanatɨ jatipatamatiyatɨ Aporosiho nisɨ ipotɨ nasatɨ sangi Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katasisataise amɨ sahɨ atiwɨ nepɨ gisunyaatɨtando. Yɨhoaaŋɨ yɨhoaanyamɨ otɨpɨpatɨ sɨretɨ siyaha kiyonɨhandɨ kandɨ nehɨ Autaahaatɨho sawaho nandapa isapɨpa biyatɨ atɨpɨhapa nimaatɨtandɨ yapɨpati atɨpatɨ numwipatamatiyatɨ sangi netɨ andɨtisaisɨhɨ sahɨ noaipapɨ watɨpɨtɨwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaayopo. Isɨ amɨ pɨwɨha aimɨ namɨhandɨ kasatohɨma awɨtɨwɨ mmonawa pɨwɨma taatɨ nɨnɨ sangi kasatohɨmaapɨ gisunyaatɨtaise. Utaaho jɨhɨ nawatawatɨ samɨhatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ kɨraisihopɨ pɨwɨha ausaatɨ kasatisɨhounɨ amɨ wo ipotɨ nasatɨ bihɨwainjatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ komɨ pɨwɨha ausaatɨ kasatisɨhounɨ kurɨ noaipapɨ autaahɨ awaisururimatamaamaise. Owe. Nehɨ Autaahaatɨho sawahohɨ autaahɨ awaisɨhore amɨ komɨ otɨpɨpatɨhuramɨ kaimbɨpa netɨ tɨtɨhema awaindemasɨhɨ amɨ kapa nga noaipataise. Iyatɨ yɨhoaaŋɨ otɨpɨpatɨ nehɨ naasaipɨhɨ utaaho naasomɨhatɨ kawisɨhaayo. Yɨhoaanyamɨ wonɨnɨ utaaho nandapa isapɨpa niyaamasɨhomatiyahonɨnɨtihɨ amɨ wonɨnɨ wo ipotɨ isapɨpa nimaatɨtandɨ waapoho numwisɨhomatiyahonɨne. Iyataatɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaawɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ yɨhoaaŋɨ maisahuraaŋɨ otɨpɨpatɨ satɨ samɨhatɨhɨ kiyahaayo. Amɨ yɨhoaaŋɨ siyaha Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ sapɨ kiyohɨpatapɨ nawɨho wihoaaŋɨhapa nehɨ yɨyandɨhɨ nɨnaasonɨnɨhi otɨpɨpatɨ kiyohɨrɨhɨretɨ jatetinjatɨ nanyamɨtaise. Nanyɨnyonɨhɨ nɨnaasonɨnɨhɨ amɨ kapa naito. Amɨ yɨhoaanyangi ko netɨ natanyoaasihɨ nutasi tɨmaamaitɨha komɨ otɨpɨpatɨ nehɨ naasaipɨ maasɨ nɨnawɨpɨhɨ koai kiyahusepaaha kawɨsɨhaayono. Iyataatɨ osaataatɨ utaaho kiyatɨ niyaamasɨhɨ kaatɨ noaipatɨ komɨhaatɨtipatamataiwɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatɨtɨwɨ amɨ komɨ osaataatamataiwɨhiyaate. Iyauhɨ ko taatɨ kaatɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. Iyataatɨ amɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, Autaahaatɨho sawaho nasatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimɨtandɨ ko sangi netɨ aŋaaŋamatiyatɨ taatɨ aŋɨmatataise.

10 Amɨ nɨnɨ saindɨ utaaho wo aŋaaŋɨ nawɨhiyatɨ nga aŋɨmatisɨhomataindɨhonɨne. Aindɨ nɨnɨ nɨngi Autaahaatɨho gaahandɨ gwɨnyaitandɨhandɨ naninyatɨ andɨtɨnisɨhɨ amɨ kandaahɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ namasatɨ samɨ otɨhatɨhɨ kaindɨ pɨwɨha kasatataato Autaahaatɨho Kɨraisihoai natausaasihɨ nasatɨ sapɨ yaawɨhandɨ netɨ napwindɨhandapo. Nɨnɨ napɨtɨ pɨwɨha namasatɨ kasatotɨmandɨ siyate. Utaaho wo aŋaaŋɨ namasatɨ jɨhɨ mɨhotɨrɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ aŋaaŋɨ anɨtisatɨ isɨwatɨtandɨhɨrɨ mɨhotipatamataindɨ pɨwɨha jɨhɨ namasatɨ kasatataato. Aihɨ amɨ nisɨ ipotɨ wo otɨpɨpatɨho nasatɨ pɨwɨha nasesɨpatɨ kasatataase, sahɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaitaatɨwo. Nisɨ ipotɨ nasatɨ kasatisɨho siyatɨhore utaaho wo otɨpɨpatɨho yasɨha mɨhotisɨhaasɨnɨ naimaatɨpatɨ ahiyatɨ uwipɨnaapwipiyatɨ tutisaipatɨ ahiyatɨ aŋɨmatisɨhomatiyaho Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ biyatɨ mmonatɨ netɨ kaitande utaaho wo aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtandɨho biyatɨ gwɨnyaaho aŋɨmatipatamatiyato. 11 Otɨpɨpatɨho aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtandɨhandapɨ biyatɨ gwɨnyaaho aŋɨmatane totɨmandɨ apaapɨmaato. Aŋaaŋamɨ satɨho aimɨ gwɨnyaatɨ yasɨha watɨpɨha jɨhɨ namasatɨ mɨhotatɨ namɨhaahonɨhɨ otɨpɨpatɨho wo ipotɨ nasatɨ yasɨha jɨha nawomatosatɨ asaaha mɨhotɨtandɨhomatiyahande. Amɨ sɨrɨ kɨretɨ Autaahaatɨhoaisangi kiyatɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai netɨ gɨwunyaatɨ nusepemaihaase kiya noaipapɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaimatɨtaatɨwo. Iyataatɨ Jisaasiho so aŋaaŋɨ anɨtisatɨ isɨwatɨtandɨ yasɨha mɨhotɨrɨhɨramatiyaho bitondaise. 12 Nɨnɨ wɨndɨ sɨwipatɨ namɨhandɨ katɨtandiyo: nyahɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ nyamɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨrɨhɨretapo. Aŋaaŋɨ waaŋɨ anaahaaŋaaŋɨ aŋɨmatawaawɨ isɨhiya usa baiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨ yasɨha watɨpɨha mɨhotɨrɨhɨretɨ bipinjawɨ ipatɨ watɨpɨhatɨ utaarɨhandetɨ ahotɨtandɨhatɨ ahiyawaayopo. Iyawaawɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtaatɨwɨhapa iwɨwɨrɨho anaahɨpɨpa gorɨhandɨ amɨ siriwaahandɨ amɨ nawɨha apɨpaahɨ anaahɨha nepɨ ahoyawɨ aŋaaŋɨ bipinjawɨ aŋɨmatawaayopo. Amɨ isɨhiya usa baiwɨ mmonɨwɨ gɨmunyaapɨ nehɨ pohipaiwɨ iwɨwɨrɨho ketɨ kuraanɨhɨ namasaatatɨ amɨ sisɨha isɨwonɨhɨ tɨhatɨ owetɨtandɨhapa nepɨ ahoyawaayopo. Aiwɨ iwɨwɨrɨho napaimbɨpa isaaha woyɨha awasɨhapa amɨ konɨho witɨhandamɨ tamitatɨ nepɨ kapaara aŋɨmatawaayopo. Isɨ amɨ sɨkɨretɨ sɨkaiwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya usa otɨpɨpatɨ baiwɨ kaiwɨ komɨ isɨhiyai andɨtɨwiwawaayopo, kiya Autaahaatɨho gaahandɨ gwɨnyaatɨ wɨsasimbɨpa baiwɨ mmonɨwɨ amɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ daiwɨ bimɨtaatɨwo. Amɨ kɨmɨretɨ otɨpɨpatɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai andɨtɨwipɨ iwɨtatamanɨtaatɨwɨ pohipaitaapo. 13 Kiya saiwɨ kaisaihɨ amɨ isɨhiya nahatiya nɨnaasohɨ kaindɨhandɨ mmondaapo. Amɨ sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato Kɨraisiho nasataahura nɨnaasomɨ kaiwaiwa netɨ autemahonɨhɨ auta kaiwa noaipaitandɨhandapo. Sura Kɨraisiho japɨhɨ nasataahura kiyaamɨ otɨpɨpatɨ tipɨtapaatɨ mmondaise. Siyatɨ nɨnaasomɨ otɨpɨpatɨ tipitapaatɨ mmonatɨ, so otɨpɨpatɨ akɨtɨnɨhɨ gaahatɨ kiyataise, amɨ so otɨpɨpatɨ mɨmaipiyatɨ kiyataise tato. 14 Isɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho komɨ isɨhiyai andɨtɨwiwɨtaatɨwɨ kiyohɨwaiwa netɨ tipɨtapa mmonata gaatanaahɨ amɨ wihoaaŋɨhapa so utaaso otɨpɨpatɨ gaahatɨ kaisoai Kɨraisiho numwɨtaise. 15 Iyatɨ amɨ Kɨraisiho utaasomɨ otɨpɨpatɨ netɨ tipɨtapa mmonata amɨ ko otɨpɨpatɨ gaahatɨ wɨndɨ kamaayatɨ mɨmaipiyatɨ kiyonaahɨ, koai wihoaaŋɨhapa wɨndɨ namumwɨtaise. Komɨ otɨpɨpatɨ mɨmaipiyatɨ pohipiyatɨ kaindɨhandaahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaisunɨ amɨ sawahoaisunɨ wɨndɨ maawɨtatamanɨtaise. Iyonɨhɨ amɨ otɨpɨpatapɨ wihoaaŋɨhapa ko wɨndɨ nametaahandɨ kandɨ ko sawaho nehɨ utaaho taanahɨhoai Kɨraisiho numwaahonɨhɨ Kɨraisihoaisatɨ maasɨ tɨmaamaitatɨ bimɨtaise. Siyatɨ amɨ ko utaaho komɨ aŋaaŋɨ waaŋɨ sisɨha awaindɨhandɨ dotɨ tɨhwɨtɨhɨrɨ aungwohandɨ naitɨpwɨrisatɨ tɨhataatɨ komɨhapa nahataapa netɨ tɨhatɨ owemasɨhɨ nehɨ utaaho taanaho nehɨ ambɨpatɨhɨ isɨsi yanɨhɨmatɨ naisɨhomatiyahondaise.

Sahɨ Wɨndɨ Nanɨpimatɨwɨ Naharɨmiwɨse Amɨ Sahɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋaaŋɨ Akaaŋaaŋamataiwɨhiyaatiso

16 Amɨ nɨnɨ sangi pɨwɨha kɨma nasesɨpatɨ sandɨ kasatɨtaato. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ Autaahaatɨho komɨ aŋaaŋɨ kaaŋɨ bimɨtandɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya taawɨ aŋɨmatohaaŋaaŋamataiwɨhiyaate. Isɨ amɨ kɨma kasatohɨma ye akɨte tɨwɨ mmondaapo. Amɨ sahɨ sawanaatɨ aŋaaŋɨ waaŋɨ awaisaaŋaaŋɨ Autaahaatɨho bimihɨ isɨhiya koai mepɨ autaahepumahohaaŋaaŋamataiwɨhiyaate. 17 Isɨ amɨ otɨpɨpatɨho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaahaapɨ sahɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ namaitaatɨwɨ netɨ nasisapuwataataahɨ amɨ ko saindɨhandapɨ so otɨpɨpatɨ jaiwɨtɨhapa kiyatɨ sangi netɨ nasopɨsasisoai Autaahaatɨho wihoaaŋɨ maipɨhandɨ nunyatɨ netɨ koai nopɨsasɨtaise. Sandɨ sawaho naasohɨhɨ bimɨtandɨ komɨ aŋaaŋamataiwɨhiyaatɨtiho.

Nyahɨ Tipɨtapaataatɨ Isɨhiya Jɨhimatohiyɨhiyai Wɨndɨ Mepɨ Autaahewaamwaamaitɨhaawo

18 Sahɨ satɨwɨ nyahɨ nawɨhiyaatɨ sapaisaahiyaaniso tɨwɨ gwɨnyaahohɨpɨpa samɨhetɨ wɨndɨ ahɨmotanɨhɨ samɨ wo waatɨ komɨ kaatamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhapɨ sawaho sawahaamɨ jaipɨmanane nawɨhaindɨ sapaisahonɨnɨ amɨ sapaisɨhaanɨne tato. O amɨ samɨ otɨhatɨhapɨ wowaatɨ satatɨ nɨnɨ nawɨhaindɨ amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaahohɨtɨhandisahonɨne tatɨ maapɨ yapɨpatambɨ isɨhiya amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretapɨ naimaatataataahɨ sosaatɨ jɨhɨ noaipatɨ wɨndɨ nawɨhiyatɨ amɨtɨha gaahandɨ wɨndɨ gɨmunyaaho gɨmunyaahaatimatane amɨ ko kaatɨ siyataatɨ amɨtɨha akɨtɨ nawɨhiyatɨ gaahandɨ gwɨnyaitandɨha naitando. 19 Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato maapɨ yapɨpatambɨ isɨhiya nawɨhaiwɨ amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ sandɨ Autaahaatɨho komɨ ndɨhaara mmonataatɨ amɨtɨha gaahandɨ isɨhiya wɨndɨ nawɨhaiwɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨmaahe. Owetise. Iyataatɨ sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa komɨ pɨwɨhaamɨ utɨpɨhoaatɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise.

“Isɨhiya usa amɨ isɨhiyai nepɨ mɨmaipɨwiwɨ nusopɨsasɨtaatɨwɨhɨretapɨ nawɨhiyaahiyaaniso tɨwɨ kɨhaiwa kɨhaiwa gwɨnyaahohiyɨhiyai kaiwa kiya nawɨhiyaahiyaaniso tɨwɨ gwɨnyaahohɨwaiwa Autaahaatɨho netɨ ahwipatamatiyatɨ inyatɨ nepɨhaawihɨ sawana nepɨ nopɨsasɨnopo,” tatɨ jɨpatɨpindise. a 
20 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha komɨ utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaisangi satatɨ jɨpatɨpindise:

“Awaisɨho aimɨ mmonahore isɨhiya nawɨhiyaahiyaane tɨwɨ kiyaamɨ amɨtɨha nawɨhaiwɨ gwɨnyaahohɨwaiwaaro. Kiya nawɨhaiwɨ gwɨnyaahohɨwaiwa akɨpɨpa wɨndɨ namwaipatɨ notɨ nehɨhaiwaimatɨtaiho amɨ Autaahaatɨho sawaho nehɨhaiwemahonɨho,” tatɨ jɨpatɨpindise. b 
21 Isɨ amɨ saiwa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha komɨ utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpindiwɨmaiwaahɨ akɨtɨsɨ nɨnɨ sangi sandɨ kasatɨtaato. Isɨhiya usa satɨwɨ utaaho wo naasohɨhɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ jɨhimainjɨhomɨhiyaanɨnɨtaatɨ amɨ ko nehɨ naasohɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaahaiwa kanyatatɨ katanyasatɨ nanyamihɨ komɨhetapaahɨhɨ nyahɨ kapa nahataapa nehaayo tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse. Amɨ nɨnɨ sangi sandɨ apaapɨmaasato, amɨ kahapaamapɨpa nahataapa kapetapɨ sahɨ gaahaiwa nepɨ jatatamanɨtandɨhaiwa Autaahaatɨho aimɨ sangi nasanyatɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisangi aimɨ nasamise. Isɨ sahɨ nepɨ tipɨtapaatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho kɨho nehɨ nɨnaasomɨhetɨmatɨwɨ nɨnɨhɨ somɨhonɨne nnɨwɨ sahɨ isɨhiyai nepɨ nɨwimaapɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ wɨndɨ namimaatɨwɨse. 22 Nehɨ isɨhiya noaipapɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatamɨ jɨhiyaatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiyaimatɨwɨ jainjatohiyɨhiya siya Porɨho amɨ Aporosiho amɨ Sipaasiho amɨ usa singwaasamataiwɨhiyaahɨ sangi andɨtisaipɨ jatatamanɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho ahɨwihɨhiyaare. Iyatɨ amɨ nahataapa Autaahaatɨho kiyatɨ yamɨhapataatunɨ yapɨpataapunɨ ahaimbɨpa sapa samapaare. Iyatɨ amɨ sahɨ koaisawɨ asɨyɨhiyaatimatɨwɨ kiyaatɨnɨhɨ bimɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho kiyatɨ ahɨsihɨhiyaate. Iyatɨ amɨ sahɨ napwisaihɨ sangi asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ Autaahaatɨho nasanyonɨhɨ sahɨ japɨhɨ asɨyɨhiyaatimatɨtaapo. Iyataatɨ amɨ gaahapa nahataapa wanɨ kɨmura ahotimbɨpa sapa sangi jatatamanɨtandɨ ahondaise. Iyatɨ amɨ gaahapa nahataapa ipotɨ noaipatɨ ahotɨtandɨhapaisangi sangi netɨ jatatamanɨtandɨ noaipatɨ ahondaise. Iyataatɨ sapa nahataapa sahɨ Kɨraisihoai nunyanɨwɨ komɨhiyaatimatohura noaipatɨ samɨhapaimatataise. 23 Sapa siyatɨ nahataapa samɨhapaimatihɨ amɨ sahɨhɨ Kɨraisihomɨhiyaate. Aihɨ amɨ Kɨraisiho so Autaahaatɨhomɨhore amɨ Autaahaatɨho nahataapai daahematɨ jatataiso.

Copyright information for `AGM