aWɨnɨhapɨpa 13:5, 17:7

1 Corinthians 5

Kɨma Pɨwɨma Namaatohɨtɨhandamɨ Ipaahaapɨ Kɨraisihomɨ Isɨhiya Maipɨhandɨ Kaiwɨ Ambɨpatɨ Tɨmaamaitohɨtɨhandapɨhaare

Samɨ otɨhatɨhɨ wɨndɨ apɨpaahɨ maipɨhandɨ akɨtɨnɨhɨ noaipasɨhɨ isɨhiya nesi kanɨwɨ amɨ nɨngi kandawaatopo. Kandauhɨ nɨnɨ atindɨ netaayo. Sandɨ siyahandapɨto. Utaaho wo tɨtɨhɨ komɨ sapɨhomɨ apwaataatɨ sanaatɨ sisɨ wihɨnɨhaati nasisoaarɨ isɨwatɨ kaatisatɨ maasɨ nanotɨ bindataise tauhɨto. So utaaso maipɨhatɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiyaisangi wɨndɨ kamaiwɨhatɨ apɨpaahɨ maipɨhatɨ kiyataise. Ko jinjapɨhɨ sapɨhomɨ apwaataati ahiya nanotaise. Iyataatɨ samɨhatɨhɨ sandɨ siyatɨ noaipasɨhandɨ kandɨ amɨ sahɨhɨ gaahatɨ noaipataiso tɨwɨ autaahinjaawɨ maaritawaayopo. Sandapɨ maipɨhandɨ noaipataiso tɨwɨ maarɨho asɨpaiwɨ maarɨho wɨndɨ naaŋamaasise. Siyatɨ maarɨho naaŋasisonɨhɨ utaaho sandɨ kaisɨhoaisɨ nepɨ nehɨhaatemasaihɨ samɨ otɨhatɨhɨ wɨndɨ bɨmimone. Iyataatɨ nɨnɨ tɨtɨhɨ utaahonɨnɨ akohonɨnɨ nisɨ ambɨpatisatɨ sangisatɨ wɨndɨ bɨmindataahandɨ kandɨ amɨ nisɨ maarɨho itɨpɨho sangisatɨndaise. Siyatɨ nisɨ itɨpɨho maarɨho sangisatɨtindɨhandaahɨ utaaho so maipɨhandɨ siyatɨ kaisoai nɨnɨ aimɨ tipɨtapaatɨ usonataayo nɨnɨ sangisatɨ maasɨ nisɨ ambɨpatisatɨ utaahonɨnɨ akohonɨnɨ bindataahandamataindo. Utaaso sopɨ sahɨ saiwɨ kaitaatɨwɨ nɨnɨ gwɨnyaataayo. Nyamɨ Awaisɨho nyangi nyainjatisɨhomɨ maahomwaaŋɨ amɨ komɨ watɨpɨhandɨ nesi ahoyanɨwɨ andɨtitɨwɨ pɨwaatɨwɨse Awaisɨho Jisaasiho andɨtisaiwɨtandɨ komɨhetɨ nausanɨwo amɨ nisɨ maarɨhoaisangi sangisatɨndaiso. Sahɨ saiwɨ andɨtitɨwɨ pɨwaatɨwɨ kaiwɨ Bwaasɨrɨhɨraapɨhemapɨse koai kɨrɨ iwinjatɨtando. Amɨ komɨ ambɨpatɨ netɨ nosasɨnatɨ bimɨto. Siyatɨ nosasɨnatɨ mɨmaipiyatɨ bindataatɨ namatɨ japɨhɨ nepemaitatɨ nasatɨ bimonɨhɨ Awaisɨho isɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨ nasataahura koai wihoaaŋɨhandɨ naaŋa yaawɨhandɨ namunyatɨ japɨhɨ komɨ maarɨhoai numwaitando.

Sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨha pɨwɨha kɨma sandɨ kasatɨtandiyo. Sahɨ tanyaaha gaaha owehandɨ sawanaatɨ nepɨ mepɨ autaahemaamatɨwɨse. Owe. Sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Nipitandɨhandɨ apɨpaahɨ maipehonjɨ amɨ bɨretɨhandaatɨhɨ ahiyauhɨ bɨretɨhandi netɨ aungwohandɨ nipisatɨ awaindɨhandɨtindɨhandapɨ sahɨ aimɨ gisunyaatahiyaate. Isɨ sɨkiyatɨ utaaho wo samɨ otɨhatɨhapɨ maipɨhandɨ kiyonɨhɨ ko naasomɨ maipɨhandɨ nahatiyai nusetɨ numanatɨ janatɨ awaindɨtɨtaise. Isɨ nipitandɨhaiwa jahɨwaiwa namahohɨpatamataiwɨ sahɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa namapɨse. Namaposawɨ sahɨ kaatɨha bɨretɨhandɨ wanɨhandɨ asɨtɨhandɨ nipitandɨhandɨ owehandamataiwɨhiyaatɨtaatɨwo. Amɨ sahɨ aimɨ sɨkaiwɨ sɨkɨretɨ bindawaayopo. Amɨ Kɨraisiho nyapɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatataise Asisɨha Awaisɨha Kimbapɨho Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyai Tɨmaawatɨ Nusatipasɨtɨhandapɨ Gwɨnyapendaatɨwɨ sipɨsipɨho sɨpɨpɨhoho gaahoai tipɨ tɨhohɨpatamatiyato. Ko siyatɨ nyapɨ nimaatindɨhandaahɨ sahɨ aimɨ noaipapɨ bɨretɨhandɨ wanɨhandɨ nipindɨhandɨ owehandamataiwɨhiyaate. Isɨ sura Isɨraherɨhiya kiyai Autaahaatɨho nehɨ iwinjatɨ nesousihɨ namaapopɨ nga bimotɨhandapɨ gwɨnyaitaatɨwɨ Asisɨha Kimbapɨho Pasopaahandapɨ tɨmaŋɨndaatɨwɨ bɨretɨhandi netɨ nipitandɨhandɨ (yisɨhandɨ) jahɨtɨhandɨ nemahohɨpatamatiyaatɨ, nyahɨ maipɨhaiwa jɨhɨ kiyohɨwaiwa amɨ maipɨhapa wapa nahataapa nyamɨhetɨ ahotimbɨpa newaamaitɨhaawo. Iyaatɨ bɨretɨhandɨ wanɨhandɨ nipitandɨhandɨ owehandamatiyaatɨ wanɨhɨrɨ gaahɨretɨ japepihɨrɨtɨhaawo. Iyaatɨ maarɨho gaaho popɨtɨho newaatɨ amɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akɨtɨ akaahaahɨhɨ kataatɨ usai kaundɨtɨhaawo. Nɨnɨ utɨpɨho jɨhɨ wo aimɨ jɨpatɨpiyohɨhoaatɨhɨ sangi sandɨ isɨhiya kɨhiyaisawɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ namɨnɨwɨ tɨmaamaitɨwɨ daayohiyɨhiyaisawɨ maasɨ bɨmimaawɨse satɨtɨ kasatataato. 10 Amɨ nɨnɨ sangi sasatataamaato: Sahɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbatambɨhiya nahatiya, kɨhiya kɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ namɨnɨwɨ tɨmaamaitɨwɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiyai usaamɨhapaapɨ maarɨho windosɨhɨ ikonɨwɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya autaahaatɨho jaipɨtahopɨ atotɨpɨwesawɨ gaapundɨwɨ komɨ ambɨpatɨ nɨwimaapɨhiyaisunɨ sahɨ namapɨse satɨtɨ kasatataamaato. Owetise. O amɨ kiyai sahɨ namamaitaatɨwaahɨ amɨ sahɨ kɨmatɨ yapɨmbati apɨpaahiyaatɨ kiyaatɨnɨhɨ namaitaatɨwe. 11 Nɨnɨ pɨwɨha jɨhɨ aimɨ kasatohɨhaamɨ tanyaaha sandɨha kasato: Utaaho wo Kɨraisihopɨ gɨwunyaaho sangi sasatatɨ nɨnɨ samɨ naisohonɨne taho ko amɨ komɨ ambɨpatɨ kɨhiyaisatɨ namɨnatɨ tɨmaamaitatɨ amɨ ko wɨndɨ iparɨmimatatɨ maipɨhoematatɨ amɨ autaahaatɨho jaipɨtahapaapɨ gwɨnyaatɨ kapai atotɨpɨwesatɨ nɨwimaatɨ amɨ komɨ pɨwɨhaaraahɨ isɨhiya usai netɨ nusopɨsasatɨ amɨ waapoho biyaahandɨ nanatɨ naharisatɨ amɨ ikonahoaisawɨ maasɨ bimɨtosawɨse satɨtɨ kasato. Aindɨ isɨhiya saiwɨhiyaisawɨ sahɨ apɨpaahɨ nahoaiwɨ pɨwanɨwɨ amɨ nandapaisangi kiyaisawɨ wɨndɨ namaanɨwɨse ndɨ kasato. 12 Iyataatɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ ipaahaapɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨ satɨ nisɨ otɨpɨpatɨmaahe. Owetise. Amɨ isɨhiya Kɨraisihomɨ isɨhiyaamɨ ipaahaambɨhiyaisaahɨ Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaatɨ usondaise. O amɨ sahɨhɨ sahɨ sawanaatamɨ isɨhiyai tipɨtapaapɨ usondaatɨwe, satɨ samɨ otɨpɨpate. Iyataatɨ kɨmɨkaiwɨ sahɨ kaitaatɨwɨhandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaamɨ utɨpɨhoaatɨhapɨ satise:

“Sahɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ otɨhatɨhɨ utaaho maipɨho maipɨhandɨ kiyatɨ bimisoai nepɨ nehɨhaatemapɨse,” tatɨ katise. a 
Copyright information for `AGM