aWuwanɨhapɨhɨ 2:24

1 Corinthians 6

Kɨraisihomɨ Isɨhiya Usa Amɨ Kɨraisihomɨ Isɨhiya Usai Nepɨ Pɨwɨha Tipɨtapaapɨ Mmondaatɨwɨhapɨhemaamapɨse

Nɨnɨ wanɨ amɨ sahɨ wɨndɨ kaiwɨ bimohɨtɨhandapɨ kasatɨtandiyo. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ wurɨ wapaapɨ sapa nisɨhe nisɨhenɨmɨ itɨhɨnnamaamɨ kuramɨ wo pɨwɨha ka nesi isɨhiya pɨwɨha atiwɨ nepɨ tipɨtapaapɨ soŋɨ sapaamɨ satɨhoŋe soŋɨ sapaamɨ satɨhoŋɨmaahe undɨtaatɨwɨhiyaapɨ namone, isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaatahiyaamɨ ndɨheto. Siyatɨ tɨtɨhɨmetɨhandɨ kaitaatɨmɨ maipe. Saimɨ kamaimɨ nehɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ usa baiwɨ amɨtɨha nusesɨpata gɨwunyaatahiyai kaundɨmise kiya nuwɨ kurisawɨ bɨpisɨ bindawa pɨwaatɨwɨ mmonɨwɨ kɨmoŋɨ kɨmbaamɨ satɨhoŋe kɨmoŋɨ kɨmbaamɨ satɨhoŋɨmaahe undɨwɨ kaundɨto. Nyahɨ siyaatɨ sandɨ wɨndɨ kamaito tɨwɨ gwɨnyaawaawaahɨ sangisɨ pɨwɨha ahotisɨhaapɨ wɨndɨ gɨmaasunyainjo? Ipotɨhura Autaahaatɨho isɨhiya Kɨraisihoaisawɨ maasɨ bindawa isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyai kiyaamɨ kiyohɨwaiwa tipɨtapaapɨ usonɨwɨ saiwɨ saiwɨhiyaate undɨtaapo. Isɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanɨnɨ Kɨraisihoaisaatɨ saitɨhaahiyaanɨnisɨ wanɨ gɨwunyaahohiyɨhiya maipɨhonya wonya kaisaihaahɨ ketɨ kapa nepɨ tɨtɨhepumapɨse. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwaisangi newa tipɨtapaawa usondo tɨwɨ gɨmunyaahowo? Isɨ wonya naaŋahonya masɨhonya isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhetɨ nusoaipahonaahɨ ketɨ bɨpisɨ tɨtɨhemapɨse. Isɨ wonya naaŋahonya siyahonya noaipahonaahɨ sahɨ sawanaatɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ usa pɨwɨha pɨwaatɨwɨ naaŋisonya nga nawɨhaiwɨ tɨtɨhemaitaatɨwɨhiyai mmonɨwɨ kaundɨwɨse, kiya tɨtɨhemaito isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaapɨhiyaapɨhɨ pɨwɨha naaŋisɨha tɨtɨhemaita nesi namuwɨse owetane. Sangisɨ pɨwɨha masaha kasatataato. Isɨ sahɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ otɨhatɨhapɨ wo komɨ amɨtɨha biyatɨ nusesɨpatatɨ gwɨnyaaho bimonaahɨ koaisɨ kaundɨwɨse ko utaahurɨ wapaapɨnɨmɨ itɨhɨtinjururamɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ tipɨtapaatɨ mmonatɨ soŋɨ kɨmbaamɨ satɨhoŋe o kɨmoŋɨ kɨnyɨ satɨhoŋɨmaahe undɨtando. Siyatɨtihɨhandɨ kandɨ sahɨ saiwɨ kamaiwɨ asɨretɨ kaiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨho amɨ wo Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨhoai numwaasi pɨwɨha tipɨtapaatɨ mmondandɨhoaapɨhɨ notaise. Numwaasi notɨ kuramɨ pɨwɨha isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaapɨhiyaamɨ ndɨhetɨ kiya tɨtɨhepumawaayopo.

Siyahapa sawanaatɨ bɨpi tɨtɨhemaamapɨ isɨhiya gɨmaawunyaapɨhiyaamɨ ndɨhetɨ nuwɨ tɨtɨhemahotɨhandɨ sandaahɨ Kɨraisihomɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaitaatɨwɨhandapɨ nenoaahɨtawaawɨ apɨpaahɨ tɨmahiyamawaayopo. Utaaho wo maipɨhatɨ kahisonɨhɨ wihoaaŋɨ maipɨhatɨ kamaawimbɨ nehɨ winjase. Iyataatɨ amɨ utaaho wo yapɨpatɨ amɨ wapa yatetetɨ namaatipatɨ onɨhiwatɨ kinyɨhapaapɨ nisɨhape tatɨ ikonatɨ nangehonaahɨ nehɨ winjase koai kiyatɨ kinyɨhapaisatɨ ahoyatɨ naito. Iyataatɨ amɨ sangisangisɨ amɨ naasɨkatɨ isɨhiya usai kawiwɨ kiyaamɨhapaapɨ nyamɨhape undɨwɨ jaiwundɨwɨ nusepɨhiyaatiso samɨ naisɨhiya samataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhapaaro.

Iyataatɨ amɨ isɨhiya maipɨhaiwa nasisoaarɨ kiyawaasohiyɨhiya Autaahaatɨho iwinjaatɨ bimɨtandɨhapɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ wɨndɨ namɨndaitaapo. Owetɨtaise. Isɨ sandapɨ sangisɨ gɨmaasunyainjo? Amɨ sahɨ maipɨhaiwa kiyawaahandɨ kandɨ maipɨhaiwa kiyahaamaayo gaahatɨ kiyahaayo tɨwɨ jaiwɨtɨwɨhiyaate. Isɨ usɨhiya asɨhiya kɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨwɨhiyaunɨ amɨ autaahaatɨho jaiwɨtahoai mepɨ autaahepumapɨhiyaunɨ amɨ usɨhiya asɨhiya aimɨ namaatɨnɨwɨhiya kiya kɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨwɨhiyaunɨ amɨ usɨhiya manyinyaunɨ amɨ gwɨnyaahiyaunɨ usɨhiya sawana kiyaamɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨwɨhiyaunɨ amɨ usaamɨhapa noaatɨwɨ ikonɨwɨ nusehohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya usaamɨhapa wapaapɨ apɨpaahɨ akɨwisamasɨhɨ nusehohiyɨhiyaunɨ amɨ waapoho naharitaatɨwɨho nasisoaarɨ nanawaasohiyɨhiyaunɨ amɨ maipɨhaiwa kaundɨwɨ isɨhiyai sisɨpɨhundɨwɨhiyaunɨ amɨ isɨhiyaamɨhapa kahapaamapɨpaapɨ saisatoyai tipɨ itɨhundɨwɨ nesi yanɨhɨmapɨhiyaunɨ siya saiwa siyohiyɨhiya Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisɨ iwinjaatɨ bimɨtandɨhapɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ wɨndɨ namɨndaitaapo. 11 Iyataatɨ amɨ samɨ usaatisangi aimɨ katohɨwɨmaiwa kaiwɨ bimambɨwɨhiyaate. Saiwa kaiwɨ bimambɨwɨhiyaatɨ Autaahaatɨhoai nyamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nepɨnyamape undauhɨ ko bausatɨ nesamasɨhiyaate. Iyatɨ Autaahaatɨho amɨ wɨndɨ mandɨ kasisataise. Isɨhiya kɨmiya tɨtɨhɨ nisɨhiyaimatɨwɨ ainahiyɨhiya nisɨhaiwaahɨhɨ kaitaatɨwe tatɨ nasamɨhanataise. Iyatɨ amɨ ko wɨndɨ mandɨ kasisataise. Isɨhiya kɨmiya nisɨhiyaimatɨtaatɨwe tatɨ nasamaatɨ komɨ detɨ utaatototesamataise. Autaahaatɨho siyatɨ sangi kasindɨmandɨ apaapɨmaahe, Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho nyangi japɨhɨ nyahɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaatɨhapɨ nanyamaitandɨ napwindɨhandaahe. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho Komɨ Itɨpɨho nanyinyataise nyamɨ maipɨhaiwa nenyamatɨ nyatatamanatɨ andɨtɨnyaiwɨtando.

Nyamɨ Ambɨpatɨ Autaahaatɨho Murɨmo Nasatɨ Bimɨtandɨ Aŋaaŋe

12 Amɨ nahataapa nɨnɨ nanɨhaindɨ nga kaitandɨhapa ahondaise. Ye, sandɨhɨ akɨte. Akɨtɨndaahandɨ kandɨ kapa nahataapa nɨngi wɨndɨ maanɨtatamanɨtaise. Nɨnɨ nanɨhaindɨ nga nahataapa kiyataahandɨ kandɨ amɨ nɨnɨ kapaisɨ nehɨ iwinjasanɨhɨ kapa nɨngi netɨ nɨpatisatɨ namaanisapuwɨtaise. 13 Iyataatɨ amɨ usa satawaatopo, nandapa nanɨhohɨpɨpa sapa gwɨsɨhaatɨhɨ nutandɨhape. Iyonɨhɨ amɨ gwɨsɨha sa nandapaapɨ jatɨtandɨhaare tɨwɨ katawaatopo. Sandɨhɨ akɨte. Autaahaatɨho gwɨsɨhaapɨ nandapa kiyataise. Isɨ ipotɨhura Autaahaatɨho gwɨsɨhaunɨ nandapaunɨ nemaitaise. Iyataatɨ amɨ samɨ ambɨpatapɨ nandapa nanɨhotɨhandamatiyahandisɨ asɨhiya kɨhiyaisaatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨtaano tɨwɨ kiyawaawaahɨ sandɨ apɨpaahɨ asɨrete. Ambɨpatɨ satɨ Awaisɨho komɨhapa kaitandɨhatɨ komɨhatɨ ahusondaise. Aihɨ amɨ Awaisɨho komɨ otɨpɨpatapɨ nyamɨ ambɨpati jatataatɨ katɨ wapa nausetɨtimbɨpa nunyatɨ itatamanataise. 14 Awaisɨho nyamɨ ambɨpati jatataise amɨ Autaahaatɨho Awaisɨho Jisaasihoai japɨhɨ ahowimasɨhɨ nepasɨ amɨ komɨ watɨpɨhanda Awaisɨhoai ahowimasɨpatamatiyatɨ nyangisangi japɨhɨ ahonyimahonɨhɨ amɨ nyahɨ japɨhɨ nepaito. 15 Samɨ usaatɨ kɨhiyaisaatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨtɨhaahandapɨ itɨhapɨpa ahotahandɨmaahe owe tɨwɨhiyaate. Isɨ nɨnɨ sandɨ katɨtaano. Nyahɨ Kɨraisihoaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitɨhaawaahɨ komɨhatunɨ amɨ nyamɨhatunɨ noaipatɨ aimɨ nehɨ naasaipɨhɨndaise. Isɨ sandapɨ wɨndɨ gɨmaasunyainjo. Gisunyaatɨtandɨha sandɨ katɨtaano. Nɨnɨ Kɨraisihoaisatɨ aimɨ tɨmaamaitɨtɨ maasɨ bimambɨtɨhonɨnɨ konɨnɨ nundɨ asɨhiya kɨhiyaisatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨtandɨ sandɨ apɨpaahɨ gaametisɨ wɨndɨ saindɨ kamaito. 16 Iyataatɨ amɨ sahɨ asɨhiya kɨhiyaisaatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨtɨhaawɨ itɨhapɨpa ahotahandɨmaahe. Owetise. Nge tɨwɨ gwɨnyaawaawaahɨ nɨnɨ sandɨ kasatɨtaato. utaaho wo notɨ apopaatɨ waatɨ daihɨraapɨhaatisatɨ komɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitataataahɨ komɨhatɨ kaatamɨhatɨ ambɨpatɨ noaipatɨ naasaipɨhɨndaise. Isɨ sandapɨ gɨmaasunyainjo? Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ utɨpɨhoaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ ahondaise:

“Wohounɨ apopaatunɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitamaamɨ sandaahɨ ambɨpatɨ noaipatɨ nehɨ naasaipɨhɨndaise,” a 
tatɨ ahotise.

17 Iyataatɨ amɨ utaaho wo Awaisɨho Kɨraisihoaisatɨ maasɨ tɨmaamaitataataahɨ koaisatɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ noaipatɨ naasohɨ naasaahɨndaise. 18 Aihɨ amɨ nɨnɨ wa pɨwɨha sandɨ kasatɨtaato. Utaaho wo maipɨhaiwa wiwa kaiwaiwa ambɨpatamɨ nehɨhaatapɨhaiwaasɨ komɨ ambɨpatisɨ netɨ namusopɨsasɨtaise. O amɨ komɨ ambɨpatɨ asɨhiya kɨhiyaisatɨ tɨmaamaitataataahɨ sandaahɨ komɨ ambɨpatɨ sawaho netɨ nosasɨnataise. 19 Sahɨ nɨnaasiyaatamɨ ambɨpatɨ satɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nasatɨ bimɨtandɨhaaŋɨ aŋaaŋamatiyahatisɨ sandapɨ sangisɨ biyatɨ gɨmaasunyainjo? Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨhoai natausaasihɨ nasatɨ samɨhatɨhɨ bindataise. Aihɨ amɨ sahɨ sangi yandɨhiyaatɨmaahe. Owetise. Sahɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaate. 20 Sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato. Autaahaatɨho Kɨraisihoai natausaasihɨ nasatɨ nyahɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nenyamaitandɨ komɨ ambɨpatɨ nunyanatɨ napotaise. Isɨ kinyɨ ambɨpatɨ kɨmɨkataahɨ kaimbɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahepumaitaapɨhate.

Copyright information for `AGM