1 Corinthians 7

Namaatɨnohɨtɨhandapɨ Korindɨhiya Nasenohɨtɨhandapɨ Porɨho Kaundataase

Sahɨ nisapɨ utɨpɨho jɨpatɨpaiwɨ nanɨsenɨhohɨwaiwaapɨ wanɨ wihoaaŋɨha kasatɨtandiyo. Isɨ wanɨ namasatɨ jɨhɨ satɨwɨ gɨwunyaahohiyɨhiya usɨhiya asɨhiya namaatɨndaatɨwɨ gaaro e sandɨ maipo ndɨwɨ nanɨsenɨhohɨtɨhandapɨ wihoaaŋɨha kɨmaasɨ sandɨ kasatɨtaano. Utaaho wo apopaati netɨ wɨmiratɨ nehɨ bindataataahɨ sandɨhɨ tɨtɨhe. Iyataahandɨ kandɨ amɨ ambɨpatɨ kɨhiyaisawɨ tɨmaamaitotɨhandɨ samɨ aunahɨpata yahandɨ ahondaise. Ahondaisɨ utaaho woai nunjenahandɨ noaipahonɨhɨ wiwa ko netɨ kɨhiyaisatɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨtaise. Isɨ sahɨ nahatiyaatɨ nɨnaasoŋɨhɨ apopaatɨ tɨtɨhɨ kinyapɨhaatɨ yiyandɨhɨ nepɨ wɨrapɨse. Iyataatɨ amɨ asɨhiyaatangisangi nahatiyaatɨ nɨnaasaaŋɨhɨ woho tɨtɨhɨ kinyapɨhoai yiyandɨhɨ namaatɨwɨse. Aimɨ namaatɨnɨwɨ bimohiyɨhiyaatapɨhaare. Woho aimɨ namaatisɨhomɨ ambɨpatɨ komɨ apwaataatamɨhate. Isɨ ko apwaataati owe undatɨ komɨ ambɨpatɨ netɨ namisapuwane. Amɨ apopaatɨ aimɨ namaatɨhaatamɨ ambɨpatɨ kaatamɨ warɨhomɨhate. Isɨ amɨ kaatɨ warɨhoai owe undatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ netɨ namisapuwane. Kanjanyurɨ wɨndɨ samaimɨ ambɨpatɨ namɨnɨmɨ tɨmaamaitɨmɨse. Apopaaŋɨ namaatɨpɨhaanyamɨ ambɨpatɨ kinyɨ kɨwɨhomɨhatisɨ amɨ ko jatataise. Isɨ apwaataaŋɨ nisɨ ambɨpatɨ nɨwɨhaanɨnɨ jatataayo mundɨme. Amɨ warɨhonyɨ ambɨpatɨ kinyɨ kɨwaamaatamɨhatisɨ kaatɨ jatataise. Isɨ kɨnyɨ kaati samunde, nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ nɨwahonɨnɨ jatataayo munde. Isɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨtaatɨmɨ kɨwɨho nangɨsehonaahɨ apwaataaŋɨ kɨwɨhoai owe munde. Iyonɨhɨ amɨ kɨwaamaatɨ warɨhongi nangisehonaahɨ warɨhoŋɨ kɨwaamaati owe mundɨme. Iyataatɨ amɨ sainjanyuraahɨ kanɨwɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ wonjɨ nehɨ masɨhonjapɨ sasanyuraasamɨ ambɨpatɨ wɨndɨ tɨmaamaamaitɨmɨ namɨhaaposamɨ Autaahaatɨhoai sisɨmɨ pɨwaundɨmɨ gaapundɨtaatɨmɨ gwɨnyaamaamaahɨ amɨ wɨndɨ ambɨpatɨ namɨnɨmɨ tɨmaamaamaitɨmɨse. Nehɨ yiyandɨhɨ bindamaamɨ gaapundɨmɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨmɨ owemaposamɨ amɨ ketɨ namɨ japɨhɨ sainjanyuraasamɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨmɨse. Saimɨ ambɨpatɨ maaritirɨhɨretɨ baimɨ jatamaamɨ ambɨpatɨ namɨnɨmɨ tɨmaamaitɨmɨse, amɨ wiwa nehɨ otɨhɨ binyaihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ jasonatosatɨ kɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitotɨhandɨ kaito tatɨ nasɨsendaiso. Sahɨ nanɨsehauhɨ kɨma pɨwɨma aimɨ kasatohɨma sahɨ japepihɨrɨtaatɨwɨhapa wɨnɨhapɨpa kasatataamaato. Owetise. Nehɨ sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨhaiwa kasatataato. Nɨnɨ saindɨ gwɨnyaatɨ maaritataayo. Amɨ isɨhiya nahatiya, usɨhiya (asɨhiya) Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nisataiwɨ wɨndɨ namaamaatɨwɨ nehɨ weŋɨhiya bimɨtaatɨwɨ sandɨ gaare. Iyataahandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiya nehɨ nɨnaasiyai namaatɨtaatɨwɨhɨretapunɨ amɨ namaamaatɨtaatɨwɨhɨretapɨ andɨtɨwiwatɨ watɨpɨhandɨ yiyandɨhɨ nunyataise. Wo apopaatɨ netɨ wɨraitandɨ andɨtɨwiwatɨ amɨ netɨ wɨmiraitandɨ andɨtɨwiwataise.

Iyataatɨ amɨ samɨ pɨwɨha wa satɨwɨ usɨhiya asɨhiyai nepɨ wɨmirapɨ nehɨ utaarɨ bimohiyɨhiyaapunɨ amɨ asɨhiya osɨnɨhiyaapunɨ kiya asɨhiyai nepɨ wɨrasaihɨ amɨ osɨnɨhiya usɨhiya usai namaatɨtaatɨwo ndɨwɨ kandotɨhaapɨ wihoaaŋɨha kɨmaasɨ kasatɨtaano. Usɨhiyaatɨ asɨhiya owehiyaatunɨ amɨ asɨhiyaatɨ osɨnɨhiyaatunɨ nisataiwɨ sɨwaasɨhiya sɨwoya owehiyaatɨ nehɨ bindawaawaahɨ gaare. Iyataahandɨ kandɨ sahɨ nehɨ namaamaatɨnɨwɨ bimisaihɨ samɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨtaatɨwɨhandapɨ samɨ ambɨpatɨ gosindɨhandɨ sahɨ baiwɨ ipɨhatiwɨ minjatɨtaawɨ gaasɨ namaatɨnɨwɨse kiyaatɨnɨhɨ gosatoaatɨtaiso.

10 Iyataatɨ amɨ samɨ sandɨwɨ utaaho komɨ apwaataati nga namaitaiso dotɨhaapɨ wihoaaŋɨha kɨmaare. Usɨhiyaatɨ asɨhiyaatɨ aimɨ namaatɨnɨwɨhiyaatangi apɨpaahɨ watɨpɨndɨ sandɨ kasatataato. Jisaasihomɨ wɨnɨhapɨpa katirɨhɨrɨ kɨretɨ tɨtɨhɨ japepihɨrɨto. Kɨnyɨ apopaaŋɨ kinyɨ kɨwɨhoaisɨ namasisɨ wɨndɨ namumwe, owe. 11 Iyataatɨ amɨ wapa wipimatonɨhɨ kandapɨ apopaaŋɨ kɨwɨhoai namasisɨ nopaapaahɨ numbwɨ woai namaamaatɨpɨ nehɨ bimɨtaape. Iyataatɨ amɨ kɨnyɨ warɨhoŋɨ kinyɨ kɨwaamaatisɨ namaamape, owetise. O kɨwaamaatisɨ namapaapaahɨ waati nepɨ wɨmirapɨ nehɨ bimɨtaape. O amɨ mainjanyuraahɨ satɨ maipɨhatiyono tɨmɨ gwɨnyaamaamaahɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ japɨhɨ namɨ ambɨpatɨ tɨmaamaitɨmɨ bimɨtaatɨme. 12 Iyataatɨ amɨ samɨ pɨwɨha sandɨwɨ warɨhoaisangi amɨ apwaataatɨsangi Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaahonɨhɨ warɨhoaisangi amɨ apwaataatisangisɨ kɨnyɨ gɨmaawunyaahinɨ nanɨmasi numwe undatɨ namaitandɨ gaaro tɨwɨ nanɨsenɨhotɨhaapɨ wihoaaŋɨha kɨmaare. Sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨhiyaatɨ amɨ Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaapɨhiyaisawɨ namaatɨnohiyɨhiyaatangi sandɨ kasatɨtaanɨ atiwɨse. Awaisɨho Jisaasiho nɨngisɨ pɨwɨha siyahaapɨ wɨndɨ kamandisɨ namatɨ nisɨ gwɨnyaahotɨha saiwɨ saiwɨ kaiwɨse ndɨ kasatɨtaano. Aimɨ namaatɨnɨmosamɨ kɨnyɨ warɨhoŋɨ Kɨraisihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahaatɨ kaatisamɨ gaasɨ maasɨ bimaamɨse kɨnyɨ gɨmaawunyaahinɨ nanɨmasi numwe undɨpɨ natɨpɨmusoaase. 13 Iyonɨhɨ amɨ apwaataaŋɨhɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasamɨhɨ amɨ kinyɨ kɨwɨho gɨmaawunyaaho koaisamɨ gaasɨ maasɨ bimaamɨse kɨnyɨ wɨndɨ Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaapɨhoŋisɨ nanɨmasisɨ numwe undɨpɨ nemaamape. 14 Iyataatɨ nɨnɨ sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato, warɨho Kɨraisihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahotihɨ amɨ apwaataatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahaatɨtihɨ kasanyuramɨ ambɨpatɨ aimɨ tɨmaamaitihɨ kasanyuramɨ ambɨpatɨ noaipatɨ nehɨ naasaipɨhɨtihɨ Autaahaatɨho mainjanyurisɨ iwinjatataise. Wiwa sahɨ saiwɨ kamaisaihɨ samɨ simwaaya simaasɨhiya Autaahaatɨho akɨtɨhopɨ gɨmaawunyaapɨhiyaamɨ mwaaya maatiyaamatetahiyaatɨtaiso. O amɨ wanɨhɨ Autaahaatɨho samɨ simwaaya simaasɨhiyaisɨ komɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya komɨ manyinyaisatɨ ahoyatɨ iwinjaatɨ bindataise. 15 Iyataatɨ amɨ wa pɨwɨha kɨma sandɨ kasatɨtandiyo. Wohoaisangi amɨ apopaatisangi Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaaho gɨmaawunyaahaatɨ apwaataati amɨ warɨhoai namatɨ noaipasi nutandaahɨ amɨ namasi none. Isɨ amɨ kɨnyɨ gɨwunyaahingɨhoŋɨ gɨwunyaahingaamaangi sahisaihaahɨ namaatingɨtɨhandɨ nasɨpatɨpɨ owemapɨ natɨpusoaase. Iyataatɨ amɨ kɨwɨho amɨ kɨwaamaatɨ nangɨmahonɨhisangi amɨ namaatinjɨtɨhandɨ namaasɨpatɨmɨsangi bimisaihɨ Autaahaatɨhohɨ gɨwunyaahingɨhongi amɨ gɨwunyaahingaamangi napaisaatɨsamahonɨhɨ ko gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨmɨ bimɨtaatɨmo. 16 Pɨwɨha sandɨ kasatohɨma apaapɨmaato kɨnyɨ apwaataaŋɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahingaamaaŋe, kɨnyɨ kinyɨ kɨwɨhoai Autaahaatɨhomɨhɨretɨ katɨpunjisamɨhɨ Autaahaatɨhopɨ ko wiwa gɨwunyaitaisɨ amɨ ko gɨwunyaitandɨhandapɨ kɨnyɨ wɨndɨ monɨhise. Aimbɨ amɨ kɨnyɨ warɨhoŋɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahingɨhoŋe, kɨnyɨ kinyɨ kɨwaamaati Autaahaatɨhopɨ katɨpunjisamɨhɨ amɨ kaatɨ wiwa Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaitaisɨ kaatamɨ gɨwunyaitandɨhandapɨ wɨndɨ monɨhise.

Autaahaatɨho Sapɨ Kiya Saiwɨ Setahɨretɨ Bimɨto Tatɨ Gaatatɨ Nasamaatɨ Nasamɨhainjɨrɨhɨretɨ Bimaawɨse

17 Amɨ sahɨ nahatiyaatɨ nehɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨ kiya saiwɨ sɨretɨ bimɨto tatɨ Autaahaatɨho namɨhanatɨ nasanyatɨ nasɨsirɨhɨretɨ bimaawɨse. Sandɨ nɨnɨ sandɨto sahɨ wapa wipaiwɨ kaiwɨ wɨretɨ binyaihɨhiyaatangi Autaahaatɨho gaatatɨ nasamaahonaahɨ amɨ sahɨ sapa kapa kaiwɨ sɨrɨ kɨretɨ bimaawɨse ndaato. Kɨma pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiyai wɨnɨhundɨtɨ kandunjohɨha naasɨka sangi kasatataato. 18 Amɨ utaaho wo komɨ ambɨpatamɨ atɨtatɨ ahoaapɨ nemapɨ namandipasaihɨho bimonɨhɨ koai Autaahaatɨho gaatatɨ numwaahonaahɨ amɨ ko jahɨra netɨ komɨ ambɨpatɨ netɨ japwimana namaasatɨ namwaasane. Iyataatɨ amɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ atɨtatɨ ahoaapɨ nahomaamandipapɨho bimonɨhɨ koai Autaahaatɨho gaatatɨ numwaahonaahɨ amɨ ko komɨ ambɨpatamɨ atɨtatɨ ahoaatɨ namandipatɨtandɨ wɨndɨ gɨmunyaane. 19 Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Amɨ isɨhiya nepɨ kiyaamɨ ambɨpatamɨ atɨtatɨ ahoaapɨ namandipatɨwunɨ amɨ kiya wɨndɨ nahomaamandipatohɨwɨmaurɨ saurɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ wapa awaindɨhandɨmaahe. Saurɨ kauri nehɨhaure. Amɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa atimbɨ nepɨ japepihɨrɨpɨ kaitaapɨhandɨ sandɨhɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ akɨtɨhande. 20 Isɨ amɨ sahɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨ wapa wipaiwɨ kaiwɨ amɨ wipetahiyaatɨ binyaihɨ Autaahaatɨho gaatatɨ nasamaahonaahɨ amɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨ sɨkaiwɨ kaiwɨ amɨ sɨketahiyaatɨ bimaawɨse. 21 Amɨ kɨnyɨ utaaho womɨ nehɨ otɨpɨpatɨhoŋimatɨpɨ binyamɨhɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨ komɨ mwaahoŋimatɨtaapɨ Autaahaatɨho gaata nangɨmaahonaahɨ, kɨnyɨ kɨwahonyapɨ pɨhɨtɨpɨ wɨndɨ gɨmunyaapwaate. Owe. Iyapaapɨ kɨnyɨ utaaho womɨ nehɨ otɨpɨpatɨhoŋimatingɨtɨhandɨ namapɨ nehɨ gi nehɨhoŋimatɨtaapɨ daihɨra wɨra mmonapaapaahɨ, amɨ gaasɨ sɨkaimbɨ kaimbɨ gi nehɨhoŋimate. 22 Iyataatɨ amɨ utaaho woaisangi nehɨ otɨpɨpatɨhoematatɨ bimonɨhɨ Autaahaatɨho koaisɨ gaatatɨ numwaahonɨhɨ ko nasatɨ Kɨraisihoaisatɨ maasɨ tɨmaamaitataataahɨ sandɨhɨ Awaisɨho komɨ maipɨhaiwa kaiwaiwa nemwasɨhɨ ko noaipatɨ maipɨhaiwa oweho nehɨhoematataise. Isɨ amɨ sɨkiyatɨ utaaho isɨhiyaamɨ otɨpɨpatɨ nehɨ kamaayatɨ nehɨ bimonɨhɨ Awaisɨho gaatatɨ numwaahonaahɨ amɨ ko noaipatɨ aimɨ Kɨraisihoaisatɨ tɨmaamaitataise. Tɨmaamaitatɨ aimɨ noaipatɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhoematataise nehɨ otɨpɨpatɨ kaisɨhomatiyato. 23 Sandɨ apaapɨmaato, Autaahaatɨho Kɨraisihoai natausaasihɨ nasatɨ nyapɨ komɨ ambɨpatɨ nunyanatɨ naaŋɨhandɨ netaise nyamɨ maipɨhaiwa nenyama japɨhɨ nanyamaitando. Isɨ sahɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨ pɨwɨha atɨwiwɨ nehɨ otɨpɨpatɨ kawisohɨpatamataimbɨ otɨpɨpatɨ kamaawime. owetise. 24 Nisɨ naisɨhiyaate. Sahɨ sɨketahiyaatɨ amɨ saiwɨhiyaatɨ bimauhɨ Autaahaatɨho gaatatɨ komɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ nasamaahiyaatisɨ amɨ sɨketahiyaatɨ sɨkaiwɨ Autaahaatɨhoaisawɨ maasɨ bimaawise.

Isɨhiya Naamaatɨnɨwɨhiyai Porɨho Pɨwɨha Kaundataase

25 Sahɨ sandɨwɨ usɨhiya asɨhiya namaamaatɨnɨwɨhiyai Autaahaatɨho gaata numwaasawɨhiya kiyaanɨhɨ wɨndɨ namaamaatɨnɨwɨ bimɨtaatɨwo tɨwɨ nanɨsenɨhotɨhaapɨ wihoaaŋɨha kɨma kasatɨtandiyo. Samɨ pɨwɨha satɨwɨ nanɨsenɨhotɨhaapɨ gwɨnyaatɨ kasatɨtandɨha Awaisɨho wa namaanɨmisɨ amɨ nisɨ gwɨnyaahotɨha sahɨ atiwɨ kaitaatɨwɨ kasatɨtaano. Sandɨ apaapɨmaato Awaisɨho nɨngisɨ gaahatɨ kanisatɨ nɨngisatɨtahonɨnisɨ sahɨ nisɨ pɨwɨha kasatisanɨhɨ akaahe tɨwɨ gwɨnyaapɨse. 26 Iyataatɨ amɨ wanɨ kɨmura nyahɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanamɨhetɨ naaŋɨhaiwa waatɨ taatɨ nanyoaipataahuraasɨ namaamaatɨnɨwɨ nehɨ bimohiyɨhiyaatɨ amɨ sɨkaiwɨ namaamaatɨnɨwɨ bindawaawaahɨ gaare. 27 Iyataatɨ amɨ kɨnyɨ apopaatɨ waati aimɨ nepɨ wɨrapɨ bindapaapaahɨ amɨ wɨrapɨ bimingaamaatisɨ namaamape, owetise. Iyataatɨ amɨ woŋɨ apopaati nepɨ wɨmirapɨ nehɨ bimingɨhoŋɨ apopaatapɨ mɨndaapɨ nehɨ weŋɨhoŋɨ bisote. 28 Iyataatɨ amɨ kɨnyɨ wohoŋɨ apopaatɨ waati nepɨ wɨrapaapaahɨ amɨ sandɨ maipɨhatɨ kiyapaamaise, owetise. Iyataatɨ amɨ apopaatɨ waatɨ apwaimaamaatɨ woaisɨ namaatataataahɨ amɨ sandɨ maipɨhatɨ kiyataamaise, owetise. Iyataahandɨ kandɨ namaatɨnohiyɨhiyaamɨhetɨ naaŋɨhaiwa pɨhɨtatɨ nusoaipatunɨ amɨ otɨpɨpatɨ pɨhɨtɨwɨ dɨpɨpataasɨnɨ kiyawaatɨtaapo. Saitauhɨ kandapɨ nɨnɨ namaamaatɨnɨwɨ nehɨ weŋɨ bimaawɨse ndaato.

29 Nisɨ naisɨhiyaate. Nɨnɨ sandɨha kasatɨtaato. Ipɨhomɨ asisɨha nyahɨ taawa bimaamɨ niyohurɨmura wɨndɨ otɨhɨ ahɨmotɨtaise, ketɨ owetɨtaise. Isɨ wanɨ kɨmuraapɨ namasawɨ ipɨhomɨ asisɨmonya yahonya ahotisonyɨmonyetɨ usɨhiya asɨhiyai nepɨ wɨrapɨhiya wanapɨ asɨhiyai nepɨ wɨmirapɨ owehiyaamataiwɨ bimaawɨse. Saiwɨ Autaahaatɨhoai jɨhemapɨ sahɨ namaatohɨtɨhandisawɨ nahataapa kiyohɨpɨpa kaiwɨse kapa netɨ sangi wɨndɨ namaasisapuwɨtando. 30 Iyataatɨ isɨhiya taawɨ gohiyɨhiya kiya wɨndɨ gomaatawaahiyaamataiwɨ bimaawɨse. Amɨ isɨhiya taawɨ maaritohiyɨhiya kiya wɨndɨ maarɨmitawaahiyaamataiwɨ bimaawɨse. Amɨ isɨhiya wapa nawɨhopunɨ amɨ nawɨhounɨ nunyawɨ nehohiyɨhiya kiya wapa ikɨpɨpa ahɨmotatɨ owehiyaamataiwɨ bimaawɨse. 31 Iyataatɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbatambɨhapa nesi wapa kapaara kiyohiyɨhiya amɨ kapa nahataapa gaahapa nepɨ kamaayawaahiyaamataiwɨ bimaawɨse, amɨ kapa ahotihɨ mmonɨhohɨpɨmba kapa wanɨ ahotirɨmɨretɨ wɨndɨ ahɨmotatɨ nehɨ masɨhonjɨtanɨhɨ ketɨ owetɨtandɨhapaaso. 32 Sahɨ saiwaapɨ pɨhɨtɨwɨ nitanɨwɨ waatɨ gɨmunyaapɨ nehɨ nanɨhaiwɨ bimɨtaatɨwɨ sapɨ gwɨnyaataatɨ nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato. Utaaho wo namaamaataho nehɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatapɨ maarɨho noaamataise, Awaisɨhoai ko netɨ maarɨho wɨwihonɨhɨ amɨ Awaisɨho maaritɨtandɨhɨretɨ jatetinjato. 33 Iyataatɨ amɨ utaaho apopaatisahohɨ otɨpɨpatɨ nehɨ mambɨhaiwaapaahiyataise, amɨ komɨ apwaataatɨ maaritɨtandɨhɨretɨ jatetinjato. 34 Iyatɨ ko yatɨwapɨ gwɨnyaitande: Komɨ apwaataatɨ maaritɨtandɨhapa kaitandunɨ amɨ Awaisɨho maaritɨtandɨhapa kaitanduno. Iyataatɨ asɨhiya apwainyɨhiya apɨpaahɨ wɨndɨ namaamaatɨwɨhiyaunɨ amɨ asɨhiya usaunɨ nehɨ Awaisɨhomɨhaiwaapaahɨhɨ gwɨnyamapɨ kopɨ nuwɨ napɨwaiwɨ waatɨ munanawɨ kiyawaayopo. Aiwɨ asɨhiyaunɨ amɨ apwainyɨhiya namaamaatɨwɨhiya kiya kiyaamɨ ambɨpatɨ maarɨho nahandɨ nehɨ Awaisɨhoaisaahɨhɨ nunyawɨ nunyanɨwɨ nehɨ komɨ otɨpɨpatapaahiyawaayopo. Iyataatɨ amɨ apopaatɨ warɨhoaisɨhaatɨhɨ nehɨ maapɨ yapɨpatambɨhaiwaapaahiyataise, warɨho maaritɨtandɨhɨretɨ kaatɨ jatetinjato. 35 Nɨnɨ kɨmandɨ taatɨ kasatotɨmandɨ nɨnɨ sangi netɨ nasisapuwɨtandɨ kandaamaato, nɨnɨ sangi jatatamanɨtandɨ kandaato. Amɨ sahɨ tɨtɨhɨretɨ bindawaawɨ, wapa wapaapɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ, Awaisɨhoai sahɨ sawanaatɨ nahatiya samɨ maarɨho ambɨpatɨ nahandɨ nunyawɨmaitaatɨwɨ nɨnɨ sapɨ gwɨnyaatɨ amɨ maaritataatɨto.

36 Iyataatɨ utaaho woho wo kopɨ apopaatɨ apwaimaamaatɨ waatɨ nurɨmɨhanohaamaati wɨndɨ ketɨ wɨmirahonɨhɨ amɨ kaatɨ kaatamɨ namaatɨtandɨhura kɨnaungwɨha aimɨ onehɨtonɨhɨ bimonɨhɨ, amɨ woho kaataapɨ siyatɨ, nɨnɨ kaati ketɨ wɨmirahohɨtɨmandɨ maipɨhatɨ kiyono tatɨ gwɨnyaataataahɨ, amɨ ko komɨ maarɨhoaatɨhɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ kiyane. Iyatɨ ko kaati gaasɨ netɨ wɨrane. Amɨ ko apopaatɨ kopɨ katɨwɨ nurɨmahanohaamaati netɨ wɨratɨ kapurɨ namaatamaamaahɨ amɨ sandɨhɨ gaare. Ko maipɨhatɨ kiyatɨ amɨ maipɨhandɨ kiyataamaise. Owetise. 37 Iyataatɨ amɨ ko komɨ amɨtɨhetapunɨ amɨ maarɨhoaatɨhapɨ siyatɨ amɨ nɨnɨ wɨndɨ namaamaatɨtaano tatɨ gwɨnyaatɨ, amɨ ko komɨ ambɨpatɨ apopaatisa tɨmaamaitɨtandɨhandapɨ gowindɨhandɨ biyatɨ netɨ yatɨhɨ ipatisatɨ jatataatɨ, amɨ ko kopɨ apopaatɨ nurɨmahanohaamaati netɨ wɨraitandɨ tɨmetindɨhandɨ namatɨ, kaati netɨ wɨndɨ wɨmirataataahɨ, amɨ sandɨhɨ tɨtɨhɨ gaahatɨ kiyataise. 38 Isɨ amɨ utaaho apopaatɨ kopɨ nurɨmahanohaamaati netɨ wɨraso gaahatɨ kiyataise. Iyataahandɨ kandɨ amɨ utaaho apopaati netɨ wɨmiraso apɨpaahɨ gaahatɨ kiyataisɨ ko tɨtɨhɨ nga bimɨtaise.

39 Amɨ apopaatɨ kaatamɨ warɨhoaisa kaatɨnɨhɨ bimone, kaatamɨ warɨho namaapotɨ konɨhɨ asoho bimonɨhuro. Amɨ kaatamɨ warɨho naponaahɨ amɨ nehɨ kaati nanɨhiyatɨ kaatamɨ gwɨnyaatɨ maaritisɨhoai namaatane. Iyataahandɨ kandɨ amɨ kaatɨ utaaho Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhoai namaatane. 40 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ saindɨ gwɨnyaataayo. Apopaatɨ osɨnaatɨ wɨndɨ jahɨra namaamaatatɨ nehɨ bindataataahɨ amɨ kaatɨ nga maaritatɨ biyatɨ bimɨtaise ndo. Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ saindunyaataahandɨ kandɨ nisangi Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nisɨhetɨ bimisɨho nɨngi netɨ gɨnunyaasɨhɨ sa katohɨma kandaato.

Copyright information for `AGM