1 Corinthians 8

Porɨho Kohasɨpɨho Nandapa Autaahaatɨho Jaipɨtahoai Nunyawɨhapa Namaanɨwɨse Undataase

Sahɨ pɨwɨha kohasɨpɨho autaahaatɨho jaiwɨtahoai tipɨ tɨhɨwɨ nunyawɨhapa Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nawɨho nunyawɨ nepɨ nandaatɨwo tɨwɨ nasenɨhohɨhaapɨ wihoaaŋɨha kɨmaasɨ kasatɨtaano. Sahɨ satawaatopo, nyahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaawaahiyaane tawaatopo. Sandɨhɨ tɨtɨhe. Nyahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaawaahiyaanɨnɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyaamɨ gwɨnyaahohɨwaiwaisɨ nusatipɨhaawa gwɨnyaawaahiyaanɨne. Iyataahandɨ kandɨ amɨ wo nɨnɨ nisaahoya gɨwunyaahohiyɨhiyai nusatipɨhaatɨ nɨnɨ waatɨ gɨwunyaatɨhonɨnisɨ nisɨha atɨnitaatɨwe tatɨ sawaho namimaatane. Iyataatɨ amɨ gɨwunyaasɨho amɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyaisɨ maarɨho nunyatɨ andɨtɨwiwatɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaatɨtandɨ biyatɨ kaundataataahɨ amɨ sandɨhɨ apɨpaahɨ gaahate. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaasɨho satatɨ nɨnɨhɨ aimɨ nahataapaahɨ gɨnunyaatahonɨne tisɨho so aimɨ nahataapaapɨ gɨnunyainje tatɨ katimbɨpa kapaapɨ wɨndɨ gɨmaawunyaataho nehɨ kandaase. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha wihoaaŋɨha siyate. Gɨwunyaasɨho Autaahaatɨhoai maarɨho biyatɨ nunyatɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ gaahatɨ kawɨsatɨ Autaahaatɨhomɨhɨretapɨ biyatɨ kaundisɨho sopɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ gaahatɨ kiyaho gaahoe tatɨ usonataise.

Autaahaatɨho jaiwɨtahoai kohasɨpɨho nunyawɨhapa Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nandaawo ndɨwɨ nanɨsenɨhotɨhaapɨ sandɨ nisɨha kasatɨtaato. Autaahaatɨho jaiwɨtaho so akɨtɨhomaahe. Owetise. Nehɨhapaare. Nehɨ sɨwipatɨ isɨhiya kaiwɨ ahiyawɨhaapaaso. O Autaahaatɨho apɨpaahɨ akɨtɨho nehɨ naasohɨhɨ bindataise taahɨho owetise taatɨ aimɨ gwɨnyaawaahiyaane. Iyataahandɨ kandɨ isɨhiya kahapaamapɨpaapɨ autaahaatɨhoe tɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Aiwɨ amɨ kahapaamapɨpaapɨ nyamɨ awaisɨhoe tɨwɨ katawaatopo. Aiwɨ kiya autaahaatɨho taahɨho yamɨhapataatɨhɨ bindataise, amɨ yapɨpataapɨhɨ autaahaatɨho taahɨho bindataise tɨwi kapa jaiwɨtahapaapɨ maaritɨwɨ mepɨ autaahemawaayopo. Iyataatɨ amɨ nyahɨhɨ Apɨho Autaahaatɨho nehɨ naasohɨhe. Ko nyamɨ Apɨho amɨ ko nehɨ naasohɨ nahataapa kahapaamapɨpa kiyatɨ amɨ nyahɨ isɨhiyaanangisangi kiyatɨ ahɨnyisataise komɨhapa kawɨsaatɨ bimɨtɨhaawo. Iyataatɨ amɨ nahataapa osamatɨ ahoyatɨ jatisɨho naasohɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihore. Komɨhetapɨ kahapaamapɨpa nahataapa noaipatɨ ahondaise. Iyataatɨ amɨ komɨhetapɨ nyahɨ noaipawaatɨ nga watɨpɨtaatɨ komɨ otɨpɨpatɨ kiyaatɨ bimɨtɨhaawe.

Iyataahandɨ kandɨ isɨhiya wanɨ gɨwunyaahohiyɨhiya autaahaatɨho so jaiwɨtahoe tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaahopo. Owetise. Gɨmaawunyaatahiyaasɨ jɨhura ko jaiwɨtahomɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kohasɨpɨho ko jaiwɨtahoai tipɨ tɨhɨwɨ nunyohɨpɨpaapɨ autaahaatɨho akɨtɨhoai nunyawɨhapaasɨ nandɨhaawo tɨwɨ gwɨnyaapɨ nanawaayopo. Sandɨ kiyaamɨ maarɨho wɨndɨ gɨmaawunyaatatɨ namusesɨpatahiyaasɨ autaahaatɨho jaiwɨtahoai nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ nunyawɨhapa nanawaayopo. Saiwɨ nanɨwɨhiyaasɨ kiyaamɨ maarɨho ipotɨhura netɨ nunjatɨ gɨwunyaatɨ satɨ maipɨhatɨ kiyawaayopo undatɨ nunjihɨ gwɨnyaawaayopo. Nandapa sapaaraahɨ nyangisɨ nanyamaasisɨ notɨ Autaahaatɨhomɨ detɨ utatototɨ ahɨmaanyisataise koaisaatɨ maasɨ bimɨtɨhaawo. Iyataatɨ amɨ nandapa kapa nyahɨ namaanɨhaawɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipawaatɨ maipɨhandisahiyaanɨnɨmetɨto. Nandapa kapa nanɨhaawisangi kapa netɨ nyangi wɨndɨ manyɨtatamase. Nɨnɨ watɨpɨndɨ sahɨ aimɨ watɨpɨtɨwɨ andɨtitɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ jaawo satataato. Sahɨ wiwa nandapa autaahaatɨho jaiwɨtɨhoaisɨ nepɨ akohoemapɨhoaisɨ nunyawɨhapa nandaawo. Nainjaihɨ isɨhiya wanɨ namasawɨ gɨwunyaahohiyɨhiya sangisɨ jasonawa sahɨ kapa nainjaihɨ amɨ kiyaamɨ maarɨho owe sandɨ maipɨhandiso undonɨhandɨ amɨ kiyaisangisɨ nepɨ kapa nandapa nandaawo. Nanawaawɨ amɨ maipɨhandɨ kaitaawo.

10 Sandɨ nɨnɨ katotɨma apaapɨmaato. Kɨnyɨ autaahaatɨho jaiwɨtaho tɨtɨhɨ akohomaahe. O amɨ Autaahaatɨho akoho nehɨ naasohɨhe tɨpɨ gwɨnyaapɨhoŋɨ koŋɨ numbwɨ ko jaiwɨtahomɨ aŋaaŋɨ nandaapɨ nandapa kapa nandaapɨ bimisamɨhɨ utaaho wo komɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ wɨndɨ watɨpɨmetaho nandapa sapa gaahapaametisɨ namandaano tatɨ bimainjaho ko kɨnyɨ nainjamɨhiyataatɨ amɨ kapa nandapa netɨ nandaise. 11 Kɨnyɨ saimbɨ nandapa tɨtɨhɨ mmonɨpɨ autaahaatɨho jaiwɨtahomɨhapa kopɨ gwɨnyaahingɨtɨhanda kapa nanɨhingɨtɨhandɨ sandɨhɨ tɨtɨhe. Amɨ ko wɨndɨ biyatɨ gɨmaawunyaataho maipɨhandaatɨhɨ tɨmahiyatɨ nosasɨndaiso amɨ sɨkoai maawɨ japɨhɨ numwaitandɨ Kɨraisiho napwisɨhoso. 12 Naisɨhiya Jisaasihopɨ apɨpaahɨ maipɨhonjɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ maarɨho gwɨsɨha wɨndɨ biyatɨ gɨmaawunyaatatɨ namausesɨpatahiyaasɨ samɨ kiyohɨtɨhandaahɨ nepɨ kiyaisɨ maipɨhandaatɨhemawaawaahɨ amɨ Jisaasihoai maawɨ ahoyawɨ maipɨhatɨ kawisawaayopo. 13 Iyataatɨ amɨ nisɨ naisoho gɨwunyaasɨho nandapa sapa autaahaatɨho akohometaho jaiwɨtahoai nunyawɨhapaasɨ namando tatɨ gwɨnyaasɨpɨpa nɨnɨ wɨndɨ namando nainjanɨhɨ amɨ nisɨ naisoho nɨngisɨ nisonataatɨ amɨ nanatɨ maipɨhandaatɨhɨ nutaiso.

Copyright information for `AGM