1 Corinthians 9

Porɨho Komɨ Otɨpɨpatɨ Kaindɨhandapɨ Nawɨho Namese

Nɨngisɨ usa namaanimbɨpuwɨtaapo owetise. Nisɨ gwɨnyaatɨ maaritohɨpɨpa kaindɨ nandapa waapoho nando. Kɨraisiho komɨ pɨwɨha awusaitandɨ natanoaasihɨ napɨtɨhonɨne, nehɨ nɨngisɨ napɨtɨhonɨnɨmaahe. Siyatɨ natanoaasihɨ nasonɨhandɨ kandɨ sahɨ satawaatopo, Kɨraisiho komɨ otɨpɨpatapɨ natausaasihɨhomaahe tawaatopo. Iyataatɨ amɨ nɨnɨhɨ Kɨraisihoai tɨtɨhɨ nisɨ ndɨhaara usonɨtɨhonɨne. Usonɨtɨhonɨnɨtihɨhandɨ kandɨ amɨ sahɨ nisapɨ ko Kɨraaisihoai mausonahoe tawaatopo. Kɨraisiho sapɨ natanoaasihɨ napɨtɨ pɨwɨha ausaatɨ kasatonɨhɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaayopo. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usaahɨ nisapɨ ko Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhomaahe tɨwɨ gwɨnyaasaihɨhandɨ kandɨ sahɨhɨ nisapɨ akɨtɨnɨhɨ Porɨho Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhoe tɨwɨ gwɨnyaapɨse. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ Awaisɨhopɨ kasatonɨhɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandaahɨ nasisataise nisapɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨhoe tato.

Aihɨ amɨ wanɨ sahɨ nisapɨ satawaatopo. Komɨ otɨpɨpatɨ kaipatapɨ sasaahoyaamatiyatɨ nawɨho namese tɨwɨ katauhɨ wihoaaŋɨha sandɨ kasatɨtandiyo. Awaisɨho komɨ otɨpɨpatapɨ natanyoaasihɨ otɨpɨpatɨ kiyaatɨ daayɨhaawɨ nandapa waapoho nanyamɨtaawɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨtɨhandapo taatɨ jatɨtɨhaawɨ sandɨ gaaro? Iyataatɨ amɨ nyahɨ nyamɨ naisɨhiya asɨhiya Awaisɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai newa wɨraatɨ amɨ kiyaisaatɨ maasɨ nowa nasaaya daitɨhaawɨ sandɨ gaaro? Amɨ nyahɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya Pitaahounɨ amɨ Awaisɨho Jisaasihomɨ saingoyaunɨ kiyohɨpatamatiyaatɨ wɨndɨ kamaito owetise. Nɨnunɨ amɨ Banapaasihounɨ nawɨho yawahuraanyapɨhopɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨpatɨ namɨhaahosɨha Awaisɨhomɨhatɨhɨhɨ kawitɨhaawɨ amɨ sandɨ gaaro sahɨ nawɨho nanyamɨtaatɨwo? Kɨma gwɨnyaitaatɨwɨha katɨtandiyo. Tingaatɨhaisaho pwɨsɨpɨ yaipatɨ kaisɨho komɨ otɨpɨpatɨ kaindɨhandapɨ nawɨho nametaamaise. Owetise, netaise. Iyataatɨ amɨ utaaho wainɨhandɨ yamasɨho amɨ wainɨhandɨ nandatɨ namaanataamaise. Owetise. Nandatɨ nanataise. Amɨ maasapɨho sipɨsipɨho yamasɨho maasapɨhomɨ amwɨtɨhɨrɨ nammotɨ namaanataamaise. Owetise, ammwɨtɨhɨrɨ nammotɨ nanataise.

Iyataatɨ kɨma pɨwɨha gwɨnyaitaatɨwɨha aimɨ katotɨma nɨnɨhɨhɨ gwɨnyaatɨha kandaamaato, owetise. Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa Mosesihoai numwimbɨpaatɨhapisangisɨ kɨmɨ kiyaha kamaanyatataaso? Owe, kanyatataase. Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa numwihɨ Mosesiho ahaimbɨpa siyahapaapɨto. Maasapɨho kauho kinyɨ konɨho witɨhandamɨ pasaaha komɨ itɨpata itɨpatɨ ikɨsɨmwɨtandɨ konɨhoaasɨnɨ wɨraposapaahura komɨ maahomwaaŋɨ namimbɨpupe, konɨho netɨ namando tɨpo owetise tatɨ jɨpatɨpindataise. Autaahaatɨho sata katindɨmandɨ nehɨ kauhopaahɨhɨ gwɨnyaataatɨ kandaaso? Owetise, isɨhiyaanapimaawɨ kandaase. 10 Autaahaatɨho nyapɨ gɨmaanyunyaataiso? Owetise, nyapɨ gwɨnyaataatɨ sa pɨwɨha nyapɨha kandaase. Sandɨ apaapɨmaato siyahaiwa ahondaise. Utaaho yapɨpatɨ yapasatɨ ikɨsɨmwisɨho nandapa niyaamatɨ kapa nawatɨ akuraahiyonɨhɨ nandande tatɨ gwɨnyaatɨ kiyataise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo konɨhomɨ pasaaha ikɨsɨmwotɨ tɨwɨhaasɨho nandandɨhapaaso tatɨ gwɨnyaatɨ kiyataise. 11 Iyataatɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ sɨkiyaahiyaanisɨ maarɨhopɨ nandapa samɨhatɨhɨ tɨmahaayo. Isɨ sahɨ nandapa ambɨpatapɨhapa nyangisɨ andɨtɨnyaiwɨtandɨhapa nanyamɨtaatɨwɨhandapɨ tɨtɨhɨmetihɨtowo? 12 Iyataatɨ amɨ otɨpɨpatɨhiya usa ambɨpatapɨhapa nanyamɨto tɨwɨ jainjasaihɨ kapa nunyawaawaahɨ amɨ nyapɨ kiya ambɨpatapɨhapa naitaatɨwe tɨwɨ waatɨ gwɨnyaawaayopo. Iyataahandɨ kandɨ ambɨpatapɨhapa sahɨ nanyamisaihɨ nga naitɨhaahandɨ kandɨ wɨndɨ kapa nameho. Namehonɨhɨ sahɨ katauhɨhandɨ kandɨ kapaisɨ ipɨhatisawaamawa otɨpɨpatɨ nehɨhatɨ nawɨho namewaahatɨ kiyahaayo. Nawɨho namewaatɨ kiyohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe, nyahɨ pɨwɨha ausaawaatɨ kasatisaihɨ sahɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨtɨhandapɨ nawɨho numwɨtɨhaaho oweso tɨwɨ gwɨnyaawaawɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha baiwɨ atɨhomitauhe. 13 Iyataatɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya nandapa katɨhɨ isɨhiya nesaiwɨ Autaahaatɨhoai nunyohɨpɨpa kiya nepɨ nanawaayopo. Aihɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ nandapa tɨhɨwɨ waamaindumahohɨpɨpɨhɨ kiyohiyɨhiya amɨ nandapa kapɨhɨ tɨhɨwɨ waamaindumwahohɨpɨpaamɨ nepɨ nanawaayopo. Isɨ kiya saiwɨ kiyohɨtɨhandapɨ sangisɨ gɨmaasunyainjo? 14 Aihɨ amɨ Awaisɨho sɨkɨretɨ andɨtitatɨ watɨpɨtatɨ kandaase, isɨhiya pɨwɨha anusoaahohiyɨhiyai kahapaamapɨpa nunyawɨse, kiya nepɨ nanɨwɨ bindawa isɨhiyai pɨwɨha katɨwunjɨtaatɨwo ndaase.

15 Awaisɨho sata katipatɨ katɨ kaiwɨ usaahɨ nawɨho nehauhɨhandɨ kandɨ nɨnɨhɨ nawɨho wɨndɨ nameho. Aihɨ amɨ wanisangisɨ sahɨ wapa nɨngisɨ nanɨmɨtaatɨwɨhapaapɨ jɨpatɨpiyataamaayo. Owetise. Sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato. Nɨnɨ nawɨho nametaatɨ janɨmahonɨhɨ napotaataahɨ amɨ sandɨhɨ gaare wiwa nisɨ otɨpɨpatɨ nawɨho owehatɨ kaitandɨ maaritotɨhandɨ namaitandɨ oweso. 16 Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha awusoaataatɨ nɨnɨ gaahatɨ kaindɨ awusoaataayono ndɨ nɨwahonɨnɨ naimaatɨndandɨmaahe, owetise. Satɨ otɨpitɨ Awaisɨhomɨhatɨ kawitandɨ nanɨmihɨhatiso. O amɨ nɨnɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ baindɨ kamaawisanaahɨ Awaisɨho itɨhɨndɨtaiso. 17 Isɨ kɨmatɨ otɨpɨmbatɨ nɨwahonɨnɨsɨ gwɨnyaahohɨtɨhandaahɨ kiyataamaayonɨ nawɨho wɨndɨ namaito. Sandɨ apaapɨmaato Awaisɨhomɨhatɨ otɨpɨpatɨ nanɨmihɨhatɨ nɨnɨ kawisataayono. 18 Nawɨho maahɨwo napitetaho naitande? Nawɨho nametɨhatɨ otɨpɨpatɨ kiyataatɨ maaritotɨhandɨ sɨkandɨ nawɨhomatiyahandɨ ketaayono. Isɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨtɨhandapɨ nawɨho isɨhiya nanɨmɨtaawo ndɨ wɨndɨ minjatɨto.

Porɨho Isɨhiya Taahiyɨhiyaamɨ Otɨpɨpatɨhore

19 Isɨhiya usa nɨngisɨ ninjatawa nawɨho nisɨ otɨpɨpatapɨho naninyaihɨ naitandɨhonɨnɨmaahe. Nɨnɨ nawɨho nametɨhonɨne. Iyataahandɨ kandɨ isɨhiya taahiyɨhiyaapɨ nawɨho nametɨhatɨ kaitande. Kaisanɨhɨ samɨ usaatɨ Kɨraisihoenda napɨtaatɨwo. 20 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ Judaahiyaisatɨ bindataahura amɨ kiyaamɨ kaiwɨ bimohɨpatamataindɨ naasaipitɨ katɨ kaindɨ bindataayo. Saindɨ kiyohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe nɨnɨ pɨwɨha Autaahaatɨhomɨha kaundisanɨhɨ baiwɨ atiwɨ nepɨ gɨwunyaitaatɨwe. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ Kɨraisihoaisatɨ tɨmaamaitɨtɨhonɨnisɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa nɨngi ninjatataamaise. Maaninjatihɨhandɨ kandɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨhatɨhɨ bimohiyɨhiyaamɨ ndɨhetɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨtɨhonisamataindɨ bindataayo. Saindɨ kiyohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe, pɨwɨha nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ kaundisanɨhɨ baiwɨ atiwɨ nepɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitaatɨwe. 21 Aindɨ amɨ naasɨ katɨ kaindɨ Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhɨ bimohiyɨhiya Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa atɨhomiwɨhiyaisatɨ bindataahura wɨnɨhapɨpa kapa namepɨ atɨhomiwɨhiyaamataindɨhonɨnɨ bindataayo. Saindɨ kiyohɨtɨmandɨ sandɨ kiya pɨwɨha kaundisanɨhɨ atiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitaatɨwe. Sandɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa minjapepihɨro daamaato. Owetise. Kɨraisihomɨ wɨnɨhapɨpa baindɨ japepihɨrataayo. 22 Aindɨ amɨ nɨnɨ nundɨ isɨhiya maipɨhonjɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨhiyaisatɨ maasɨ bindataatɨ amɨ maipɨhonjɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kaindɨ bɨpi pɨwɨha kandunjataayo kiya maipɨhonjɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nisɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ Autaahaatɨhoenda napɨtaatɨwo. Isɨhiya nahatiyaisɨ saindɨ kawisataayo kiyaamɨ usa Kɨraisihoenda napɨtaatɨwo. 23 Nɨnɨ otɨpɨpatɨ kiyataayo isɨhiya nahataapɨpɨhiya Pɨwɨha Gaaha Kɨraisihopɨha atitaatɨwo. Saindɨ andɨtindɨ kiyohɨtɨmandɨ nɨnunɨ amɨ kiya kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaunɨ ipotɨhura Autaahaatɨho apɨpaahɨ gaahapa nanyamɨtandɨ katimbɨpa nahatiyaanɨnɨ maasɨ naitɨhaahandapo.

24 Sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨ amɨ gisunyaatahiyaate. Isɨhiya ipɨpa (baarɨho) yandɨpɨhoaisangi amɨ ipɨpa isɨhiya naupwasi nihɨtohɨtɨhandisangi nehɨhandɨ isɨwɨ nihɨtawaamaayopo. Kiya isɨwɨ nihɨtohiyɨhiyaamɨ usa jɨhimatɨwɨ usai nusatipɨhaapɨ naiwɨ noaipaitaatɨwɨ namɨhanopɨpɨhɨ noaipapɨ nusatipahohiyɨhiya wapa naitaatɨwɨhapa namɨhanɨwɨ ahotihɨ isɨwɨ nihɨtawaayopo. sandɨhɨ sahɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate. Isɨhiya nahatiya isɨwɨ nihɨtawaahandɨ kandɨ nehɨ naasohɨ jɨhimatatɨ niyatɨ noaipaitaatɨwɨ namɨhanohɨpɨpɨhɨ niyatɨ jɨhɨ noaipasɨhohɨ ko naitaatɨwɨ namɨhanohɨpɨpa kapa netaise. Isɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ wanɨ maapɨ yapɨmbataapɨhɨ bimaamɨ niyohɨtɨmandɨ wapa wapa naitaatɨwɨ isɨhiya ipɨpa isɨwɨ amɨ nihɨtohɨtɨhandamatiyahande tɨwɨ gwɨnyaapɨse. Aiwɨ Autaahaatɨho ipotɨhura yamɨhapataatɨhɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai wihoaaŋɨhapa gaahapa numwɨtandɨ netɨ tɨmanatɨ ahɨwimbɨpa kiyaisawɨ maasɨ nahatiyaatɨ naitaatɨwɨ nga andɨtitɨwɨ Kɨraisiho maaritatɨ nasisatɨ kasatirɨhɨretɨ daiwɨ bimaawɨse. 25 Iyataatɨ amɨ utaaho wo ipɨpa wapa isatɨ amɨ nihɨtatɨ isɨhiya usaisatɨ tusatipatɨtandɨho komɨ ambɨpatɨ netɨ ipɨpa isatɨ nihɨtɨtandɨhɨretematɨ kapa ko kaitandɨhapa namɨhananatɨ kiyatɨ isatɨ amɨ nihɨti notɨ nasayatɨ netɨ andɨtitatɨ watɨpɨtataise. Ko siyatɨ tɨtɨhematinjatɨ ipɨpa noaipahonɨhɨ isatɨ nihɨndaahura ko wapa naitandɨ usaisatɨ tusatipatimbɨpa usai nusatipasɨtɨhandapɨ nehonɨhɨ isɨhiya kapa nepɨ ko usaisɨ nusatipasɨtɨhandapɨ sapa netaise tɨwɨ isɨhiya nahatiyaisɨ nunjawɨ koai numwɨtaatɨwɨhandapɨ ko saiwa kiyataise. Iyataatɨ ko siyatɨ isɨhiya usaisɨ nusatipasɨtɨhandapɨ nesɨpɨpa nehɨ isaaha tandɨpɨho gaahomɨ kwɨtaaho ketɨ kuraanɨhɨ awasatɨ namasaatatɨ owetisɨho netaise. Amɨ nyahɨhɨ ipotɨhura nasisoaarɨ Autaahaatɨho nyangisɨ sanyatatɨ sahɨ nisi apɨpaahɨ maaritɨtɨ amɨ nisɨ maarɨho wɨnitirɨhɨretɨ daiwɨ bimambɨwɨhiyaate nyatatɨ nyapɨ ko maaritɨtandɨhɨretɨ isɨhiya ipɨpa isɨwɨ nihɨtɨwɨ tusatipatohiyɨhiyaamatiyahaayo. Amɨ nyahɨ siyaatɨ wanɨ kiyohɨtɨmandɨ ipotɨhura wapa namasaatatɨ wɨndɨ owemetatɨ kapaanɨhɨ ahotɨtandɨhapa gaahapa nyangi Autaahaatɨho nanyamɨtando. 26 Aihɨ amɨ sandɨ kandapɨ nɨnɨ nisɨ andɨtatɨ napamatɨ watɨpɨndɨ kiyataayo. Amɨ utaaho wo wapa naitandɨ minɨ minɨ nepemaitatɨ minjatɨ tɨtɨhɨ naiwɨ noaipaitaatɨwɨ namɨhanohɨrɨhɨraasɨnɨ niyatɨ noaipatɨ owemaitandɨhapɨhɨ jaatɨ nihɨti naisɨhomataindo. Iyataatɨ amɨ utaaho wo woaisamɨ wapa naitaatɨmɨ itipata tunnamaamɨ ko itipa nehɨhaatɨ wɨndɨ tɨmaamatɨ utaahomɨhetɨ tɨmasɨhomataindɨ nisɨ pɨwɨha gwɨnyaahohɨwaiwa otɨpɨpatɨ dahopa bimohɨrɨhɨretɨ baindɨ jatɨnɨtɨ aŋɨnɨ bindataayo. 27 Amɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ kaitandɨ gwaitatɨ maahaamatiyatɨ nnaanaatatɨ gwiwaiwa wɨndɨ kamaitandɨ netɨ daahɨ ipɨhatindɨ naputɨ nisaputɨ isɨwatataayo. Sandɨ saindɨ nisɨ ambɨpati nɨnɨ iwinjatataayo. Nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ katamɨ gwaitirɨhɨretɨ netɨ wɨnisasatɨ niwatataamaise. Owe. Amɨ nɨnɨ saindɨ nisɨ ambɨpati netɨ wɨsasatɨ namisapuwataataahɨ amɨ isɨhiya usaisɨ Kɨraisihoai atɨwiwɨ nɨwipinjawɨse undɨtɨ kaundataahandɨ kandɨ Autaahaatɨho nɨnɨ nɨwahonɨhi satatɨ kɨnyɨ Kɨraisihoai wɨndɨ baimbɨ atɨwimbɨ namaawipinjise ndatɨ nawɨsatenɨmaitaiho.

Copyright information for `AGM