1 John 1

Kɨma Pɨwɨma Asɨtimatɨtaatɨwɨhandisahopɨhaare

Aihɨ Autaahaatɨhopɨ siyaho bindataise ta isɨhiyai nusesɨpatɨtandɨ auta nunjisɨhopɨ nɨnɨ jɨpatɨpaindɨ kasatataato. Iyataatɨ Autaahaatɨhopɨ siyahore ta nanyɨsisɨho so isɨhiya asɨtimatɨwɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandisahore. Iyataatɨ so jɨhɨ aimaahɨho bimainjahore. Isɨ ko wanɨ auta noaipasɨhɨ nyahɨ aposerɨhiyaanɨnɨ koai nyamɨ ndɨhaara usonaatɨ komɨ pɨwɨha atɨwisaatɨ numwɨhatahaayo. Iyataatɨ isɨhiya asɨtimatɨwɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandisaho nyamɨ ndɨhetɨ ko wanɨ auta noaipasɨhɨ nyahɨ koai biyaatɨ usonahaayo. Iyataatɨ sawaho asɨtimatɨtaatɨwɨhandisahosɨ yamɨhapataatɨhɨ Sapɨhoaisatɨ maasɨ konɨhɨ bimainjaho auta noaipasɨhɨ nyahɨ koai usonahaawɨ kandapɨ nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ ausaatɨ kasatataato. Ausaatɨ pɨwɨma kɨma kasatohɨma apaapɨmaato. Nyahɨ aposerɨhiyaanɨnɨ Autaahaatɨhoaisaatunɨ komɨ Mwaaho Jisasɨ Kɨraisihoaisaatunɨ maasɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ nyamɨ kiyohɨpatamataiwɨ napɨwɨ tɨmaamaitisaihɨ bapiyaatɨ maasɨ bimɨtɨhaawɨ mmona atisohɨwaiwaapɨ ausaatɨ sangi kasatataato. Iyataatɨ nyamɨ maaritɨtɨhaahandɨ awaindɨhandɨ noaipaitandɨ utɨpɨhandɨ kɨmandɨ sapɨ jɨpatɨpiyataayo.

Kɨma Pɨwɨma Nyahɨ Nausainjɨtɨhandetɨ Japepihɨrɨtɨhaahandapɨhaare

Iyataatɨ pɨwɨha kɨma Autaahaatɨhomɨ Mwaahomɨ kanyatihɨ atisohɨha amɨ sangi nɨnɨ sandɨ kasatɨtaano, Autaahaatɨho so asɨhatɨtandɨhandɨ apɨpaahɨ owehore. Nehɨ nausainjɨtɨhandisahore. Iyataatɨ nyahɨ sataatɨ, “nyahɨ maarɨho naasohɨ gwɨnyaawaatɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitaatɨ naasaindetɨ bindahaayo,” taatɨ kataatosa maipɨhaiwa asɨhatindɨhandaatɨhapɨhaiwa kiyahaawaahɨ nyamɨ pɨwɨha Autaahaatɨhoaisaatɨ maarɨho naasohɨtihɨ naasaindetɨ tɨmaamaitaatɨ maasɨ bindahaayo, taatɨ katohɨha jaiwɨtaatɨ katahaayo. Jaiwɨta kataatosa sandɨ nausainjɨtɨhandɨ akɨtɨhandetɨ bɨmimaawaatɨ asɨhatindɨhandaatɨhɨ bindahaayo. O Autaahaatɨho nausainjɨtɨhandetɨ bimipatamatiyaatɨ nyangisangi kandɨ nausainjɨtɨhandetɨ japepihɨrɨhaawaahɨ isɨhiya Jisaasihopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisaatɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ naasɨkandetɨ maasɨ tɨmaamaitɨto. Iyonɨhɨ nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa Autaahaatɨhomɨ Mwaaho Jisaasihomɨ jɨtɨpataahɨ bausatɨ nenyamaitaise. Iyaatɨ nyahɨ sataatɨ, “maipɨhaiwa wɨndɨ kamaayaahiyaanɨne,” taatɨ katahaawaahɨ sandɨ nyangi omaŋɨtɨtɨhɨ wɨndɨ biyatɨ namaanyesɨpainjɨhɨ katahaato. Iyaatɨ amɨ sandɨ pɨwɨha akaahaamɨ tanyaaho Jisaasihoaisaatɨ biyaatɨ maasɨ tɨmaamaamaitɨhaayo. Isɨ nyahɨ nyamɨ maipɨhaiwaapɨ, nyahɨ siya siya kiyahaayonɨ Autaahaatɨhonye nepɨnyamape, undaatɨ ausaasaihaahɨ Autaahaatɨho wɨndɨ ahosɨnyamaamaitaise. Owetɨtaise. Nehɨ komɨ pɨwɨha katirɨhɨrɨ kɨretɨ gaahatɨ kanyisatɨ tɨtɨhɨ nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa nenyamaitaise. Nenyamahonɨhɨ nyahɨ noaipawaatɨ gaahiyaanɨnɨ ainahiyɨhiyaanɨnimatɨto. 10 O nyahɨ sataatɨ, nyahɨ maipɨhaiwa wɨndɨ kamaayo, taatɨ katahaawaahɨ sɨkandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyaapɨ nahatiya maipɨhandisahiye, tatɨ katisɨhaapɨ jaiwɨtatise taatɨ katahaato. Iyataatɨ amɨ komɨ pɨwɨhaisangi wɨndɨ biyatɨ omaŋɨtɨtɨhɨ kɨmwaanyamundɨtaise.

Copyright information for `AGM