1 John 2

Kɨma Pɨwɨma Kɨraisiho Nyangi Andɨtɨnyaihonɨhɨ Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Maaritirɨhɨretɨ Japepihɨrɨtɨhaahandapɨhaare

Nisɨ isɨhiyaatɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaate, sahɨ maipɨhaiwa wɨndɨ kamaitaatɨwɨ nɨnɨ pɨwɨha kɨma sangi kasatɨtɨ jɨpatɨpiyataayo. Isɨ isɨhiya usa maipɨhaiwa kaisaihaahɨ nyamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nenyamaitandɨ gaapundɨtandɨho yaiho Sapɨhoaisatɨ maasɨ bindataise. Iyataatɨ so utaaso nɨnɨ kasatoto Jisasɨ Kɨraisiho tɨtɨhɨ ainahɨhopɨsato. Iyataatɨ ko Jisaasiho nyamɨ maipɨhaiwa nenyamaitandɨ komɨ jɨtɨpatɨ nuhaatɨ napotaise. Iyatɨ ko nyapaahɨhɨ napotaamaise. Owetise. Isɨhiya nahatiya yapɨ nahatewaara bimohiyɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapimaawɨ komɨ jɨtɨpatɨ nuhaatɨ napotaise. Isɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha japepihɨrɨhaawaahɨ nyahɨ siyaatɨ gwɨnyaito, nɨnɨ Autaahaatɨhopɨ atindɨ gɨwunyaataayo, taatɨ biyaatɨ gwɨnyaito. Iyataatɨ utaaho wo, nɨnɨ Autaahaatɨhopɨ atindɨ gɨwunyaatɨhonɨne, tatɨ kandaataahɨ so wɨndɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha biyatɨ minjapepihɨraho jaiwɨtatɨ kandaase. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha akaahaamɨ tanyaaho Jisaasihoaisatɨ maasɨ biyatɨ wɨndɨ tɨmaamaamaitaho kandaase. Iyataatɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ japepihɨrataataahɨ so Autaahaatɨhoai maarɨho numwɨtandɨhandapɨ biyatɨ gwɨnyaitaise. Iyataatɨ utaaho worɨ, nɨnɨ Autaahaatɨhoaisatɨ maasɨ tɨmaamaitɨtɨ bindataayo, ndaataahɨ Jisaasihomɨ kairɨhɨretɨ japepihɨratɨ kiyane. Siyaatɨ kiyahaawaahɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitahaayo, taatɨ gwɨnyaito.

Utaaho Wo Isɨhiyaisɨ Maarɨho Nunyataataahɨ So Nausainjɨtɨhandetɨ Bindataate

Nisɨ naisɨhiyaatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, nɨnɨ kɨmba wɨnɨhapɨmba sapɨ jɨpatɨpiyohɨpɨmba wanɨhapa kasatɨtɨ jɨpatɨpiyataamaayo. Owetise. Jɨhɨ Jisaasihopɨ isɨhiya pɨwɨha ausaapɨ katauhɨ atiwɨ aimɨ nehohɨpɨpaare. Iyataatɨ sapa wɨnɨhapɨpa wuwanɨnɨhɨ yeyetɨwɨ atisotɨhaare. Aihɨ sahɨ aimɨ atiwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Iyataatɨ Jisaasiho nyangi maarɨho aungwohandɨ nanyinyataise. Aihɨ amɨ sahɨ maarɨho namɨnɨhauhɨ asɨhatindɨhandɨ taatɨ owetihɨ amɨ nausainjɨtɨhandɨ taatɨ noaipataatɨ nanyusaatataise. Iyataatɨ utaaho wo, nɨnɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ japepihɨrɨtɨ nausainjɨtɨhandetɨ bindataayo, tatɨ kandaahandɨ kandɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai maarɨho biyatɨ namunyataataahɨ so asɨhatindɨhandaatɨhɨ konɨhɨ bindataate. 10 O utaaho wo isɨhiya Jisaasihopɨ gwɨhunyaahohiyɨhiyai maarɨho nunyataataahɨ utaaho so tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ maaritirɨhɨretɨ akɨtɨnɨhɨ japepihɨratɨ nausainjɨtɨhandetɨ bindataate. Isɨ koaisɨ nunjendandɨhandɨ nasatɨ nunjenɨhonɨhɨ ko wɨndɨ kandapɨ tɨmaamɨhaitaise. 11 Iyataatɨ utaaho worɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gwɨhunyaahohiyɨhiyai maarɨho namunyataataahɨ so asɨhatindɨhandaatɨhɨ daayatɨ asɨhatindɨhandaatɨhɨ bindataate. Siyatɨ asɨhatindɨhandaatɨhɨ bimihɨ asɨhatindɨhandɨ komɨ ndɨhai netɨ namaasasɨhɨ daihɨra nutandɨhɨraapɨ naharisa nɨwinataise. 12 Nisɨ metɨhonyaate, Jisasɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kaindɨhandaahɨ ambɨpataahɨ Autaahaatɨhorɨ samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nahatewa aimɨ nesamase. Nesamasɨhɨ nɨnɨ pɨwɨha kɨma sapɨ jɨpatɨpiyataayo. 13 Aunɨhiyaatɨ maahaamɨ sapɨyaatɨ Jisaasihopɨ utaarɨhandetɨ baiwɨ gɨwunyaapɨ bimohiyɨhiyaate, Utaaho So aimaahɨho konɨhɨ bimaamɨ nasatɨ wanɨsangi konɨhɨ bimisɨhopɨ sahɨ aimɨ atiwɨ gwɨnyaapɨhiyaatɨtihɨ nɨnɨ namatɨ pɨwɨha kɨma sapɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ sahɨ wainyɨ apwainyɨhiyaate, sahɨ andɨtitɨwɨ Bwaasɨrɨhɨrisɨ aimɨ ipɨhatiwɨmɨhauhɨ namatɨ nɨnɨ pɨwɨha kɨma sapɨ jɨpatɨpiyataayo. 14 Metɨhonyaate, sahɨ nyamɨ Apɨhopɨ atiwɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Aihɨ pɨwɨha kɨma sapɨ nɨnɨ namatɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ sahɨ aunɨhiyaatɨ maahaamɨ sapɨyaate, Utaaho So aimaahɨho konɨhɨ bimaamɨ nasatɨ wanɨsangi konɨhɨ bimisɨhopɨ sahɨ aimɨ atiwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Aihɨ nɨnɨ namatɨ pɨwɨha kɨma sapɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ sahɨ wainyɨ apwainyɨhiyaate, Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ aimɨ kɨsamwɨndihɨ sahɨ aimɨ andɨtitɨwɨ Bwaasɨrɨhɨri ipɨhatiwɨmɨhauhɨ nɨnɨ namatɨ pɨwɨha kɨma sapɨ jɨpatɨpiyataayo.

Kɨma Pɨwɨma Yapɨpatambɨhaiwaisɨ Maarɨho Namumwɨtɨhaawɨhandapɨhaare

15 Iyataatɨ sahɨ yapɨpatambɨhaiwaisɨ maarɨho namunyawɨse. O utaaho wo saiwa yapɨpatambɨhaiwaisɨ maarɨho nunyataataahɨ Autaahaatɨhoaisɨ maarɨho ko wɨndɨ namumwɨtaise. 16 Iyataatɨ yapɨpatambɨhaiwa siyɨhaiwaare: Ambɨpatapɨhaiwaisahɨhɨ maarɨho aungwohandɨ nunyohɨtɨhandunɨ kahapaamapɨpaapɨ nisɨhapaimatɨto tɨwɨ maarɨho aungwohandɨ nunyawɨ maaritohɨtɨhandunɨ, isɨhiya kahapaamapɨpaapɨ asaketanɨhɨ nyahɨ noaipawaatɨ kahapaamapɨpaasɨnɨ autaahɨ bindɨhaawɨ noaipawaatɨ watɨpɨhiyaanɨnimatɨtɨhaawo tɨwɨ gɨwunyaahotɨhandunɨ, saiwa yapɨpatambɨhaiwaare. Iyataatɨ saiwa Autaahaatɨhomɨhaiwaamaahe. Owetise. Saiwa Bwaasɨrɨhɨramɨhaiwaare. 17 Iyataatɨ yapɨpatunɨ kahapaamapɨpa isɨhiya maarɨho nunyohɨpɨpaunɨ ahoyatɨ owetɨtaise. Owetanɨhɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiyaahɨhɨ asɨyaimatɨwɨ baiwɨ jinjapɨhɨ bimɨtaapo.

Kɨma Pɨwɨma Kɨraisihoai Ipɨhatitɨhaawo Tɨwɨhiya Aimɨ Noaipahohɨtɨhandapɨhaare

18 Metɨhonyaate, asisɨha ipotɨha noaipaitandɨ detɨndaise. Aihɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhoai utaaho wo ipɨhatitando taho noaipaitaise tɨwɨ katauhɨ sahɨ aimɨ atiwɨhiyaate. Satɨwɨ ipɨhatitando taho noaipaitaise tɨwɨ katotɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya aimɨ noaipawaayopo. Aimɨ noaipawaayowɨ asisɨha ipotɨha noaipaitandɨ aimɨ detɨtihe taatɨ gwɨnyaitɨhaawe. 19 Iyataatɨ Kɨraisihoai ipɨhatitɨhaawo tɨwɨhiya nyangi nanyamasi aimɨ nowaayopo. Isɨhiya siya nyangi nanyamasi niyohiyɨmiya tɨtɨhɨ nyamɨhiyaamendaatɨ nanyamasi nowaayopo. O nyamɨhiyaatawaawaahɨ nyamataiwɨ Jisaasihomɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ bimɨtaapo. Sandɨ nyamɨhiyaamenda nanyamasi nowaayowɨ sandɨ nyamɨhiyaamendaate, taatɨ gwɨnyaitɨhaawe. 20 Iyataatɨ Kɨraisiho sangi Itɨpɨho aimɨ nasamihɨ samɨhetɨ aimɨ tisaitataise. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ kaiwaiwaapɨha pɨwɨha akaahaapɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. 21 Iyataatɨ pɨwɨha akaaha saapɨ sahɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨhiyaatɨtihɨ nɨnɨ kasatɨtɨ jɨpatɨpiyataamaayo. Owetise. Sahɨ pɨwɨha akaaha saapɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Iyataatɨ pɨwɨha akaaha saamɨ wɨndɨ jaiwɨtɨhandɨ namoaipaitaise tɨwɨ sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Aihɨ kandapɨ nɨnɨ sangi jɨhaatɨ andɨtɨsaiwɨtandɨ pɨwɨha kɨma sapɨ jɨpatɨpiyataayo. 22 Utaaho pɨwɨha jaiwɨta aungwohandɨ katɨtandɨho diyaamahore? Utaaho jaiwɨtatɨ aungwohandɨ katɨtandɨho so Jisaasihopɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhomaahe nehɨhore tatɨ katisɨhore. Satatɨ katisɨho so Autaahaatɨho ahɨwisɨhoaisɨ ipɨhatindɨmaitando tatɨ gwɨnyaasɨhore. Isɨ utaaho wo Mwaahoaisɨ ahosumwataataahɨ Sapɨhoaimaawɨ ahoyatɨ ahosumwataise. 23 Isɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahomaahe tɨwɨ katawaawaahɨ amɨ Autaahaatɨhoaisangi satɨwɨ katohiyɨhiyaamɨ sapɨhoemaamatɨtaise. Owetɨtaise. O isɨhiya Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahore tɨwɨ katawaawaahɨ amɨ Jisaasihomɨ Sapɨho noaipatɨ kiyaamɨ Sapɨhoematɨtaise.

Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Pɨwɨha Akaaha Netɨ Gɨnyunyaitandɨhandapɨhaare

24 Iyataatɨ sahɨ pɨwɨha jɨhɨ wuwanɨhura atisotɨha namaamapɨ anɨtiwɨ isɨwatɨwɨse. Saiwɨ pɨwɨha jɨhɨ atisotɨha namaamapɨ anɨtiwɨ isɨwatawaawaahɨ Mwaahounɨ Sapɨhounɨ wɨndɨ namaasamapɨ anɨtimɨ kindarɨnɨhɨ jaiwatɨtaise. 25 Iyataatɨ sa pɨwa waapɨmaato, nehɨ kɨmaapɨto. Iyataatɨ nyahɨ biyaatɨ Kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi asɨyaanimataatɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtɨhaahandɨ nanyamɨtandɨ pɨwɨha aimɨ katatɨ Sawaho wɨsasatɨ ahaise. 26 Nɨnɨ kɨma pɨwɨma sapɨ jɨpatɨpiyohɨma sangisɨ jaipɨsatɨtaatɨwɨhiyaapɨ sɨsaiwɨhiya noaipapɨ jaipɨsatɨtaapo satɨtɨ sangi ausaatɨ kasatɨtɨ jɨpatɨpiyataayo. 27 Iyataahandɨ kandɨ amɨ Jisaasiho Itɨpɨho aimɨ nasamihɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ konɨhɨ bindataise. Konɨhɨ bindataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahaapɨ biyatɨ netɨ gɨsunyaitaise. Isɨ sangisɨ katɨwɨsasɨtaatɨwɨhiyaapɨ gɨmunyapenɨwɨse. Iyataatɨ Itɨpɨho netɨ gɨwunyaasɨhɨ pɨwɨha sahɨ gwɨnyaahohɨha sa nehɨhaamaahe, tɨtɨhɨ akaahaare. Isɨ Itɨpɨhomɨ katɨsasirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitɨwɨse.

Kɨma Pɨwɨma Nyahɨ Noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨ Metɨhonyaanɨnimataatɨ Wanɨ Bimohɨtɨhandapɨhaare

28 Isɨ nisɨ metɨhonyaate, Koaisawɨ maasɨ baiwɨ tɨmaamaitɨwɨse. Saiwɨ maasɨ Koaisawɨ baiwɨ tɨmaamaitɨwɨ bimambɨwɨ asisɨha ipotɨhetɨ ko auta nyangisaapɨhɨ noaipahonɨhura nyahɨ Kopɨ yaitɨhaahandɨ manyɨtandɨhandɨ owetanɨhɨ andɨtitaatɨ bitoaito. 29 Iyataatɨ sahɨ Kɨraisihopɨ tɨtɨhɨ ainahɨhoe tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Isɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨhɨretɨ japepihɨratɨ tɨtɨhɨ gaahandɨ kiyonaaraahɨ so Autaahaatɨhomɨ mwaahoematataise tɨwɨ gwɨnyaapɨse.

Copyright information for `AGM