1 John 4

Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahopunɨ Amɨ Itɨpɨho Maipɨho Kɨraisihoai Netɨ Ipɨhatitando Taunyaahopɨhaare

Nisɨ naisɨhiyaatɨ Jisaasihopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, isɨhiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha ausaitaatɨwɨhiya tɨtaahiyɨhiya yapɨpataapɨhɨ taawɨ daayawaayopo. Isɨ kiya napɨwɨ sangi sasatɨtaapo, nyahɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoaisaahiyaanɨne, satɨwɨ pɨwɨha kasatisaihɨ kiyaamɨ pɨwɨhaapɨ akaahaare tɨwɨ ketɨ gɨmunyaapɨse. Owetise. Kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ itɨpɨho bimisɨho Autaahaatɨhomɨ numwihɨhoro e Bwaasɨrɨhɨramɨ numwihɨhoro tɨwɨ kiyaamɨ pɨwaatɨwɨ kiyohetetɨ jɨhɨ baiwɨ tipɨtapaapɨ mmonɨwɨse. Iyataatɨ isɨhiya usa satɨwɨ, Jisaasiho so Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho nehɨ utaahoematatɨ nasataise, tɨwɨ katisaihaahɨ siya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Akohoaisawɨhiyaare, tɨwɨ baiwɨ tɨtɨhɨ gwɨnyaitaapo. Iyataatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ nehɨ utaahoematatɨ nasataise, tɨwɨ kamaatisaihaahɨ siya isiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoaisawɨhiyaamaahe. Owetise. Itɨpɨho so woaisawɨhiyaare. Iyataatɨ itɨpɨho so Kɨraisihoai ipɨhatindɨmaitando, tahomɨhore. Iyataatɨ utaaho Jisaasihoai ipɨhatindɨmaitando taho napɨtaise, tɨwɨ katauhɨ aimɨ atisohɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya aimɨ tɨtaahiyɨhiya noaipawaayopo. Nisɨ metɨhonyaate, sahɨ aimɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatawaayopo. Saiwɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatawaawɨ isɨhiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha ausaahohiyɨhiyai aimɨ ipɨhatiwɨmawaayopo. Sandɨ ipɨhatiwɨmahohɨtɨmandɨ apaaraahɨmaahe, Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimisɨmo yapɨpatambɨhiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ itɨpɨho bimisɨhoai nusatipɨhaahosɨ koraahɨ ipɨhatiwɨmawaayopo. Iyataatɨ isɨhiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha ausaapɨ katohiyɨhiya yapɨpatambɨhiyaare. Yapɨpatambɨhiyaasɨ kiyaamɨ pɨwɨhaisangi amɨ yapɨpatambɨhaare. Yapɨpatambɨhaasɨ amɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya usa kiyaamɨ pɨwɨha maaritɨwɨ atɨwiwɨ japepihɨrɨtaapo. Iyataatɨ nyahɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanɨne. Isɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhopɨ atiwɨ gwɨnyaapɨhiyaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nyahɨ kaundisaihɨ baiwɨ atɨnyitaapo. O isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨhiyaimaamatɨwɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kaundisaihɨ wɨndɨ baiwɨ atɨhomaanyitaapo. Saiwa siyatɨ auta noaipahonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Akoho pɨwɨha tɨtɨhɨ akaaha biyatɨ netɨ gɨwunyaasawɨhiyaisunɨ amɨ itɨpɨho yapɨpatambɨho pɨwɨha jaiwɨtaha netɨ gɨwunyaasawɨhiyaisunɨ nyahɨ biyaatɨ tipɨtapaawaatɨ usondo.

Isɨhiyaisɨ Maarɨho Numwɨtaatɨwɨhandamɨ Autaahaatɨho Tanyaahore

Nisɨ naisɨhiyaatɨ maarɨho nasinyohiyɨhiyaate, isɨhiyaisaatɨ maarɨho namɨndɨhaahandɨ sandɨ Autaahaatɨhomɨ nasahandisɨ amɨ nyahɨ Komɨ metɨhonyaanɨnɨ naasɨkatɨ kiyaatɨ isɨhiyaisa maarɨho namɨndɨhaawe. Isɨ utaaho wo isɨhiyaisɨ maarɨho numwɨtaatɨwɨhɨretɨ japepihɨratɨ nahatewetɨ kiyataataahɨ so Autaahaatɨhomɨ mwaahoematataise. Iyatɨ ko Autaahaatɨhopɨ biyatɨ atisa gwɨnyaahondaatɨ sandɨ kiyataise. Utaaho wo isɨhiyaisɨ maarɨho biyatɨ wɨndɨ namunyataataahɨ so amɨ isɨhiyaisɨ maarɨho numwɨtaatɨwɨhandamɨ Tanyaaho Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ biyatɨ monatɨ atɨhomisahondaate. Iyataatɨ Autaahaatɨho sangisɨ maarɨho nasanyataayo tatɨ nyangisɨ nanyisɨtandɨ Autaahaatɨho komɨ Mwaaho naasoaisɨ yapɨpataapɨhɨ natausaasataise, Jisaasihomɨ kaindɨhandaahɨ asɨyaanimataatɨ bimɨtɨhaahandɨ nyahɨ naitɨhaawɨ. 10 Iyataatɨ Autaahaatɨhoaisɨ nyahɨ jɨhɨ maarɨho nunyonɨhɨ komɨ Mwaahoaisɨ nyapɨ natausaasataamaise. Owetise. Autaahaatɨho nyangisɨ maarɨho nanyinyataatɨ komɨ Mwaaho nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa nenyamaitandɨ natausaasataise. 11 Iyataatɨ nisɨ naisɨhiyaate, Autaahaatɨho siyatɨ maarɨho aungwohandɨ nanyinyataise. Isɨ sandapɨ nyangisangi isɨhiya usaisaatɨ maarɨho namɨndɨhaawo. 12 Iyataatɨ utaaho wo Autaahaatɨhoaisɨ wɨndɨ mausose. Isɨ nyahɨ Jisaasihomɨ isɨhiyaisaatɨ maarɨho namɨnɨhaawaahɨ Autaahaatɨho maasɨ nyangisatɨtɨtaise. Iyonɨhɨ sandaahɨ Autaahaatɨho isɨhiyaanangi maarɨho nanyamindɨhandɨ nga biyatɨ nyamɨhetɨ noaipatɨ watɨpɨndaise. 13 Autaahaatɨhoaisaatɨ nyahɨ maasɨ tɨmaamaitonɨhɨ, amɨ Autaahaatɨho maasɨ nyangisatɨndaise taatɨ aimɨ gwɨnyaahaayo. Siyaatɨ aimɨ gwɨnyaahohɨtɨmandɨ apaaraahɨmaahe, Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨho nanyamisɨho netɨ gɨnyunyaasɨhɨ gwɨnyaahaayo. 14 Iyataatɨ Sapɨho Mwaahoaisɨ natausaasihɨ yapɨpataapɨhɨ isɨhiyaisɨ japɨhɨ numwaitandɨ napindɨhandɨ sandɨ nyahɨ aposerɨhiyaanɨnɨ aimɨ mmonahaawɨ namawaatɨ kandapɨ pɨwɨha nyahɨ ausaawa isɨhiyaisɨ kaundɨtɨhaahiyaanɨne. 15 Isɨ utaaho wo Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ mwaahoe, tatɨ katisɨho so Autaahaatɨhoaisatɨ maasɨ tɨmaamaitatɨ bimihɨ amɨ Autaahaatɨhoaisangi maasɨ koaisatɨtihe. 16 Iyataatɨ nyahɨ Autaahaatɨhopɨ nyangisɨ maarɨho aungwohandɨ nanyinyataise, taatɨ gwɨnyaahaawɨ Autaahaatɨhopɨ nyangisɨ biyatɨ nyainjaatɨ bimɨtaise taatɨ gɨwunyaahaayo. Iyataatɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ maarɨho numwɨtaatɨwɨhandamɨ Tanyaahore. Isɨ utaaho wo isɨhiyaisaatɨ maarɨho namɨndɨhaahɨretɨ japepihɨratɨ kaisɨho so Autaahaatɨhoaisatɨ tɨmaamaitatɨ maasɨ bimihɨ amɨ Autaahaatɨhoaisangi maasɨ koaisatɨtihe. 17 Autaahaatɨho isɨhiyaanangi maarɨho nanyamindɨhandɨ nyamɨhetɨ noaipatɨ watɨpɨndaise. Ipotɨhura asisɨha ipotɨhetɨ isɨhiyai netɨ tipɨtapaahonɨhura nyahɨ wɨndɨ yamaitɨhaawo. Iyataatɨ sandɨ apaapɨmaahe, Jisaasiho komɨ Sapɨhoaisɨ maarɨho nunyatɨ maasɨ bimipatamatiyaatɨ nyahɨ naasɨkatɨ kiyaatɨ Autaahaatɨhoai maarɨho nunyaatɨ maasɨ bindɨhaawe. Isɨ asisɨha ipotɨhetɨ wɨndɨ yamaito. 18 Iyataatɨ utaaho wo Autaahaatɨhoai maarɨho nunyataaho wɨndɨ yamaitaise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo isɨhiyaisɨ maarɨho numwɨtandɨhandapɨ biyatɨ nga gwɨnyapenataataahɨ komɨ yaitandɨhandɨ apɨpaahɨ owetɨtaise. Iyataatɨ isɨhiyaamɨ yayohɨtɨhandɨ sandɨ apaapɨmaahe, kiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ naaŋɨhandɨ newaanɨpane, tɨwɨ yayawaayopo. Isɨ utaaho wo Autaahaatɨhopɨ naaŋɨhandɨ nanɨmɨtaiso tatɨ yayonaahɨ so isɨhiyaisɨ maarɨho numwɨtaatɨwɨhandapɨ wɨndɨ biyatɨ namusesɨpatahondaate. 19 Iyataatɨ maarɨho Autaahaatɨhoai nunyohɨtɨndɨ sandɨ apaapɨmaahe, Autaahaatɨho Sawaho jɨhɨ maarɨho nyangi aungwohandɨ nanyamindɨhandape. 20 Iyataatɨ utaaho wo isɨhiyai usonataahandɨ kandɨ biyatɨ maarɨho kiyaisɨ namunyaho so amɨ Autaahaatɨho mausosɨhoaimaawɨ ahoyatɨ maarɨho wɨndɨ namumwɨtaise. Iyataatɨ amɨ ko isɨhiya usaisɨ maarɨho wɨndɨ biyatɨ namunyataahandɨ kandɨ, nɨnɨ Autaahaatɨhoai maarɨho nunyataayo, tatɨ kandaataahɨ so akɨtɨnɨhɨ tɨtɨhɨ kandaamaase. Owetise. Apɨpaahɨ jaiwɨtatɨ kandaase. 21 Iyataatɨ wɨnɨhapɨpa Jisaasiho kanyatihɨ atisohɨpɨpa siyahapaare: Utaaho wo Autaahaatɨhoai maarɨho nunyataataahɨ, amɨ komɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai maawɨ maarɨho nunyane, tatɨ kanyatihɨ atisahaayo.

Copyright information for `AGM