1 John 5

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Baiwɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Yapɨpatambɨhaiwaisɨ Ipɨhatiwɨmaitaatɨwɨhandapɨhaare

Isɨhiya usa Jisaasihopɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhore, tɨwɨ baiwɨ gɨwunyaawaawaahɨ siya Autaahaatɨhomɨ metɨhonyaimatawaayopo. Isɨ isɨhiya kiyaamɨ Sapɨho Autaahaatɨhoai maarɨho nunyawaawaahɨ amɨ, Autaahaatɨhomɨ metɨhonyaimatohiyɨhiyaimaawɨ ahoyawɨ maarɨho numwɨtaapo. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ metɨhonyaimatohiyɨhiyaisɨ maarɨho nunyahaayo taatɨ gwɨnyaahotɨmandɨ sandɨ wipɨyɨhaawɨ maahe, Autaahaatɨhoai maarɨho nunyaatɨ komɨ pɨwɨha katirɨhɨretɨ japepihɨraatɨ kiyahaawɨ sandɨ siyaatɨ gwɨnyaahaayo. Isɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katisɨha atisaatɨ kɨretɨ tɨtɨhɨ japepihɨrɨhaawaahɨ sandɨ Autaahaatɨhoaisɨ maarɨho biyaatɨ nunyahaawe. Iyataatɨ amɨ komɨ pɨwɨha atisaatɨ japepihɨrɨhaawɨ nyapɨ wɨndɨ naahomaaŋataise. Siyaatɨ japepihɨrɨtɨhaahandapɨ nyapɨ wɨndɨ naahomaaŋindɨmandɨ apaapɨmaahe, nyahɨ Autaahaatɨhomɨ metɨhonyaanɨnɨ yapɨpatambɨhaiwaisɨ ipɨhatisaamahaawe. Yapɨpatambɨhaiwaisɨ ipatisotɨmandɨ apaaraahɨmaahe Autaahaatɨhopɨ biyaatɨ gɨwunyaahotɨhandaahɨ ipɨhatisaamahaayo. Utaaho nɨnapitiyataaho (gɨwunyaataaho) yapɨpatambɨhaiwaisɨ ipɨhatisamaitaise? Utaaho wo Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahore tatɨ biyatɨ gɨwunyaataaho so yapɨpatambɨhaiwaisɨ nga ipɨhatisamaitaise.

Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨho Komɨ Mwaahopɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Katindɨhandapɨhaare

Iyataatɨ so Jisasɨ Kɨraisiho napiso waapoho naitandɨhandapunɨ ipɨ tɨtɨ atawɨhatetɨ jɨtɨpa nuhaitandɨhandapunɨ nasataise. Iyataatɨ ko waapoho naitandɨhandapaahɨhɨ nasataamaise. Owetise. Waapoho naitandɨhandapunɨ komɨ jɨtɨpatɨ nuhaamaitandɨhandapunɨ nasataise. Iyataatɨ Itɨpɨho so pɨwɨha akaahaamɨhore. Pɨwɨha akaahaamɨhosɨ Jisaasihomɨ kaiwaiwaapɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahosɨ saiwa kiyataise tatɨ netɨ gɨnyunyaitaise. Iyataatɨ Jisaasihomɨ kainyanya mairɨmaasɨ siyate: Itɨpɨho nanyamindɨhandunɨ, waapoho nesɨtɨhandunɨ, jɨtɨpatɨ nuhoaamasɨtɨhandunɨ, sanyaaraahɨ Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoe, taatɨ gwɨnyaitɨhaawɨ Autaahaatɨho netɨ nanyisataise. Sanya kainyɨmanya noaipatɨ tɨmaamaita naasaahɨ Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoe, tatɨ nanyisataise. Iyataatɨ isɨhiya taahiyɨhiya wapaapɨ pɨwɨha naasɨka katauhaahɨ akɨte taatɨ gɨwunyaawaahiyaanɨne. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ katisɨha apɨpaahɨ akaahaare. Akaahandaatɨ isɨhiya taahiyɨhiya wapaapɨ akɨte tɨwɨ katohɨwaiwaisɨ apɨpaahɨ ipɨhatisamahaare. Isɨ Autaahaatɨhomɨhaapɨ biyaatɨ gwɨnyaitɨhaawe. Iyataatɨ Jisaasiho mairɨma kainyanyaapɨ siyahoe siyahoe, tatɨ Autaahaatɨho sawaho ausaatɨ kanyatataase. 10 Isɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ Mwaahopɨ biyatɨ gɨwunyaasɨho so Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katisɨha atisataatɨ Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahore, tatɨ biyatɨ komɨ maarɨhoaatɨhapɨ gwɨnyaitaise. O utaaho wo Autaahaatɨhopɨ biyatɨ gɨmunyaasɨho so amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Mwaahopɨ siyahore siyahore tatɨ katisɨhaapɨsangi wɨndɨ biyatɨ gɨmunyaitaise. Siyatɨ Jisaasihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoe tatɨ biyatɨ gɨmunyaataataahɨ sɨkandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katisɨhaapɨ jaiwɨtatise tatɨ gwɨnyaataise. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ jaiwɨtɨtandɨhore, tatɨ gwɨnyaitaise. 11 Iyataatɨ Autaahaatɨho pɨwɨha akaaha kanyatataatɨ sata kanyatataase, “sahɨ asɨyaatimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ aimɨ nasinyataayo. Iyataatɨ asɨyaatimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandamɨ tanyaaho Nisɨ Maasɨhɨhore,” tatɨ Autaahaatɨho aimɨ kanyatataase. 12 Isɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ Mwaahoaisatɨ biyatɨ maasɨ tɨmaamaitataataahɨ so asɨyaimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ aimɨ netaise. O utaaho wo Autaahaatɨhomɨ Mwaahoaisatɨ wɨndɨ biyatɨ tɨmaamaamaitataataahɨ asɨyaimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ wɨndɨ namaitaise.

Kɨma Pɨwɨma Nyahɨ Asɨyaanimataatɨ Jinjapɨhɨ Jinjapɨhɨ Bimɨtɨhaahandisahiyaanɨne Taatɨ Gwɨnyaitɨhaahandapɨhaare

13 Pɨwɨma kɨma nɨnɨ jɨpatɨpiyohɨma sahɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatapɨ jɨpatɨpiyataayo. Kɨma pɨwɨma sapɨ jɨpatɨpiyohɨma apaapɨmaahe, asɨyaatimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ aimɨ nehaayo, tɨwɨ baiwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ sangi kasatɨtɨ jɨpatɨpiyataayo. 14 Iyataatɨ nyahɨ wapaapɨ Autaahaatɨhoai nunjesaihaahɨ atɨnyisatɨ sapa numwɨtaano, tatɨ maaritimbɨpa nanyamɨtaise, taatɨ aimɨ gwɨnyaahaayo. Isɨ Autaahaatɨhopɨ yamaayaatɨ nanɨhiyaatɨ komɨ detɨ nowaatɨ kahapaamapɨpaapɨ nunjendɨhaawe. 15 Iyataatɨ nyahɨ Autaahaatɨhoai wapaapɨ nunjehonɨhɨ biyatɨ atɨnyindɨhandapɨ aimɨ biyaatɨ gwɨnyaawaahiyaanɨne. Siyaatɨ gwɨnyaahaawɨ Autaahaatɨhoai wapaapɨ nanyɨnye, undaatɨ nunjesaihaahɨ amɨ nanyamɨtaise, taatɨ aimɨ gwɨnyaawaahiyaanɨne. 16 Iyataatɨ Kɨraisihomɨ utaaho wo maipɨhandɨ kiyonɨhɨ amɨ Kɨraisihomɨ utaaho wo koaisɨ usonataatɨ, komɨ maipɨ handɨ Autaahaatɨho nemwahonɨhɨ ko wɨndɨ yaawatɨ naaŋɨhandɨ ipotɨhura namaitaiso, tatɨ gwɨnyaataataahɨ gaasɨ utaaso usosɨho namatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundane. Gaapundonɨhɨ Autaahaatɨho komɨ maipɨhandɨ nemwatɨ japɨhɨ numwaatɨ koai asohoematɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ numwɨtando. Iyataatɨ isɨhiya maipɨhaiwa kaiwa kaiwa kaisaihɨhaiwa Autaahaatɨho nemwaitandɨhaiwaapɨ nɨnɨ sangi kasatataato. Iyataahandɨ kandɨ utaaho wo Autaahaatɨho winja bimindɨhandisɨ ahosumwatɨ notɨ maipɨhaiwa pɨhɨtatɨ japɨhɨ japɨhɨ kiyonaaraahɨ komɨ maipɨhaiwa saiwa Autaahaatɨho wɨndɨ nemwaamaitaise. Nemwaamahonɨhɨ kandɨnɨhɨ ahotɨmɨ notɨ napotaahura yaawatɨ naaŋɨhandɨ naitaise. Isɨ siyatɨ maipɨhaiwa nasisoaarɨ kiyatoaatisɨhopɨ wɨndɨ gaapɨmundɨwɨse ndaato. 17 Autaahaatɨho maarɨmitirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kiyohɨwaiwa saiwa maipɨhaiwaare. Iyataatɨ utaaho samɨ wo komɨ maipɨhaiwaapɨ Autaahaatɨhoai nepɨnɨmape undihɨ Autaahaatɨho nemwasɨwaiwaapɨ ipotɨhura yaawatɨ naaŋɨhandɨ wɨndɨ namaitaise. Isɨ isɨhiyai maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyaapɨ gaapundɨtɨhaawe. 18 Iyataatɨ isɨhiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ metɨhonyaimatohiyɨhiya Bwaasɨrɨhɨramɨhɨretɨ minjapepihɨrawaayopo. Bwaasɨrɨhɨramɨhɨretɨ minjapepihɨrotɨmandɨ apaapɨmaahe, Autaahaatɨhomɨ Mwaaho kiyai biyatɨ iwinjaatɨ bimihe. Aihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ kiyaisɨ nasatɨ namumwɨhatataise, taatɨ saiwaapɨ aimɨ gwɨnyaawaahiyaanɨne. 19 Iyataatɨ nyahɨ siyaatɨ aimɨ gwɨnyaahaayo, nyahɨ noaipawaatɨ Autaahaatɨhomɨ metɨhonyaanimatohiyɨhiyaanɨnɨ komɨ otɨtɨhɨ bimonɨhɨ, amɨ isɨhiya Bwaasɨrɨhɨramɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiya Bwaasɨrɨhɨrɨ winjaatɨ bimihɨ kɨramɨ otɨtɨhɨ bindawaayopo, taatɨ aimɨ gwɨnyaahaayo. 20 Iyataatɨ nyahɨ aimɨ siyaatɨ gwɨnyaahaayo, Autaahaatɨhomɨ Mwaaho aimɨ nasatɨ mmona gwɨnyaitɨhaahandɨ nyangi nanyinyataise. Aihɨ nyahɨ Autaahaatɨho akɨtɨhopɨ mmonaatɨ aimɨ gwɨnyaahaayo. Isɨ nyahɨ komɨ Mwaaho Jisasɨ Kɨraisihoaisaatɨ maasɨ tɨmaamaitɨhaawaahɨ mɨkandɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ maasɨ maarɨho naasohɨtihɨ tɨmaamaitɨhaayo. Iyataatɨ Autaahaatɨho nyahɨ maasɨ tɨmaamaitaatɨ bimohɨmo so apɨpaahɨ Akɨtɨhore. Iyataatɨ Autaahaatɨho so jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandisahore, taatɨ aimɨ gwɨnyaahaayo.

21 Isɨ nisɨ metɨhonyaate, autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨho taahɨhomɨhaiwaisɨ baiwɨnɨhɨ ahosumwapɨse. Iyataatɨ maipɨhaiwa wiwa sangisaapɨhɨ noaipaitaisɨ sahɨ baiwɨ jaawo satɨtɨ nɨnɨ Jonɨhonɨnɨ ausaatɨ kasatɨtɨ jɨpatɨpiyataayo.

Copyright information for `AGM