1 Peter 4

Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Nehɨ Kiyai Wɨretɨ Bimɨtaatɨwe

Kɨraisiho Komɨ ambɨpatɨ yaawɨhandɨ netaise. Isɨ amɨ sangisangi naasɨkatɨ kaiwɨ Kɨraisihomɨ gwɨnyaatɨ kaimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kaiwɨse. Sandɨ apaapɨmaahe. Sahɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa newaawaahɨ sahɨ maipɨhaiwa namaposawɨ gaahaiwaahɨhɨ kiyawaawe. Kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ bindawaahura Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ kiyaatɨnɨhɨ japepihɨrɨtaatɨwe. Aiwɨ isɨhiya mambɨhiya kahapaamapɨpa gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ wɨndɨ minjapepihɨrɨtaatɨwe. Amɨ sandɨ apaapɨmaato, utaaho wo komɨ ambɨpatetɨ yaawɨhaiwa nesɨho aimɨ maipɨhaiwa namataise. O amɨ jɨhuraahɨ sahɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaapɨhiya maaritɨwɨ kiyohɨwaiwaamatiyahaiwa aimɨ nga kaiwɨ bisotɨmbɨwɨhiyaate. Iyataatɨ maipiwa sahɨ kaiwɨ bimohɨwaiwa saiwa siyahaiwaapɨto. Usɨhiya amɨ asɨhiya kɨhiyaisawɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ gohaparɨ tɨmaamaitɨwɨ, amɨ maipɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaapɨ kaiwɨ amɨ nandapa maaritɨwɨ nipinjawɨ pɨhɨtɨwɨ nanɨwɨ, amɨ waapoho nanɨwɨ naharitaatɨwɨho pɨhɨtɨwɨ nanɨwɨ nahɨriwɨ amɨ Autaahaatɨho akohomɨ wɨnɨhapɨpa nemapɨ, amɨ autaahaatɨho jaiwɨtahopɨ sahɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨmbɨwɨhiyaate. Amɨ Sahɨ wanɨ saiwa isɨhiya Autaahaatɨhopɨ nanɨpimatɨwɨ wɨndɨ mmonɨwɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyaisawɨ wɨndɨ kamaayopo. Aihɨ kiya sangi jasonawaawɨ kɨmiya isɨmiya nyamataiwɨ nyamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kamaiwɨ kiyai nehɨ wɨretɨ kiyowo, tɨwɨ jasonawaawɨ yaiwɨmawaayopo. Yaiwɨmaposawɨ sahɨ asɨretɨ kiyopo, satɨwɨ itɨhɨsatawaatopo. Isɨ siya isiya ipotɨhura Awaisɨho isɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwa netɨ tipɨtapaatɨ mmondandɨhomɨ ndɨhetɨ noaipapɨ bitotawaawɨ sandapɨ siyaatɨ kiyahaayo, undɨwɨ kaundɨtaatɨwe. Satɨ kiyatɨ isɨhiya napohiyɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya asɨyɨhiyaisunɨ kiya kiyohɨwaiwa netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨho aimɨ tɨmendaise. Sandɨ kandapɨ aimɨ isɨhiya napohiyɨhiya asɨyɨhiya sangɨ napopɨ bimauhɨ pɨwɨha gaaha ausaahauhɨ aimɨ atisopo. Isɨhiya maipɨhaiwa kiyohiyɨhiya napohɨpatamataiwɨ napowaayopo. Napowaahandɨ kandɨ wanɨ asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ nepɨ ambɨpatɨ watɨpɨhatɨ wipetahatɨ nepɨ itɨpɨhiyaimatɨwɨ Autaahaatɨho Itɨpɨho bimipatamataiwɨ bindawaayopo.

Autaahaatɨho Otɨpɨpatɨ Nyahɨ Wapa Gaahapa Kamaayaahandɨ Nehɨhandɨ Nanyamipatɨ Katɨ Napaitaatɨ Kaitɨhaawo

Kahapaamapɨpa nahataapa notɨ owetɨtandɨhura aimɨ nasatɨ detɨndaise. Isɨ sahɨ samɨ amɨtɨha nga tɨtɨhɨ gwɨnyaapɨ sahɨ sawanaatɨ baiwɨ jatɨnɨwɨ jaawɨ bitosawɨse. Saiwɨ tɨtɨhɨ jaawɨ bitotawaawɨ baiwɨ gaapundɨtaatɨwo. Aiwɨ amɨ sahɨ nahatewetɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usai napaitɨwɨ maarɨho nunyawɨse. Sandɨ amɨ apaapɨmaato, isɨhiya usai maarɨho napaitɨpɨ numwingɨtɨhandɨ sandɨ maipɨhaiwa gɨmunyaatatɨ kahatamatɨpetahaiwa nahatewai netɨ noaasatɨ namaasatɨ, amɨ gaahaiwa wiwa isɨhiya kiyohɨwaiwa nahatewai apɨpaahɨ nusatipɨhaahande. Amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usa sangisenda napisaihɨhiyai sahɨ baiwɨ numwaapɨ kiyai iwɨtatamanɨwɨse. Sahɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhapɨ kiyaapɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyaapɨ satɨwɨ, nyahɨ kiyai iwɨtatamanɨtɨhaawɨ ponyatise tɨwɨ gɨmunyaapɨse. Sahɨ kiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Kɨraisihomɨ naisɨhiyai samɨ aŋɨpɨpɨhɨ numwaapɨ nandapa nunyawɨ andɨtɨwipɨse. 10 Autaahaatɨho nehɨ koai sawaho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ nyangi gaahatɨ kanyisatɨ komɨ otɨpɨpatɨ gaahatɨ nyahɨ nehɨ nɨnaasiyaanangi yiyandɨhɨ kɨhatɨ kɨhatɨ nyahɨ gaahandɨ wɨndɨ kamaayaahandɨ nehɨhandɨ nyangi nanyinyataise, komɨ isɨhiya usai andɨtɨwiwaatɨ kaitɨhaahaiwo. Isɨ kaiwa otɨpiwa Autaahaatɨho nyangi nehɨhandɨ nanyamiwiwa biyaatɨ jataatɨ, amɨ napaitaatɨ kaitɨhaawo komɨ isɨhiyai gaahatɨ kawisaatɨ biyaatɨ newaatɨ kiyai iwɨtatamanɨtɨhaawo. 11 Iyataatɨ amɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaitandɨhatɨ otɨpɨpatɨ netaataahɨ amɨ ko katɨ napaitatɨ biyatɨ kiyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ isɨhiyai kaundane. O amɨ utaaho wo isɨhiyai iwɨtatamanatɨ gaahatɨ kawɨsatɨ andɨtɨwiwɨtandɨhatɨ netaataahɨ amɨ ko katɨ biyatɨ napaitatɨ Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ koai numwindɨhandaahɨ kiyane isɨhiyai iwɨtatamanɨtando. Amɨ sahɨ saiwa gaahaiwa saiwɨ kaisaihɨ isɨhiya kaiwa sahɨ gaahaiwa kiyohɨwaiwa mmonawaawɨ sahɨ nɨnaasoŋɨ Kɨraisihomɨhiyaatɨtanɨhɨ namapɨ kiya Autaahaatɨhoai mepɨ autaahepumaito. Iyataatɨ so Autaahaatɨho nausainjɨtɨhandunɨ amɨ watɨpɨhaiwa nahatewaunɨ nasisoaarɨ komɨhetɨ ahotɨmɨ nohore. Isɨ ko setahosɨ Akɨte.

Nyahɨ Kɨraisiho Koai Yaawɨhaiwa Nesɨpatamatiyaatɨ Maaritaatɨ Yaasɨhaiwa Naitɨhaawo

12 Nisɨ naisɨhiyaatɨ nɨnɨ sangi nisɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Sangi nasɨsenahandɨ samɨ ambɨpatɨ yaasɨhandɨ amɨ sisɨhaamatiyatɨ tisatɨhandɨ sahɨ taawɨ nehohɨtɨndapɨ sahɨ yaiwɨ pɨhɨtɨwɨ gɨmunyaapɨse. Sandɨ samɨ ambɨpatɨ yaasɨhandɨ sahɨ taawɨ nehotɨndɨ isɨhiya usa namepɨ nehɨ wanɨhandɨ kandi wipetahandɨ nehɨ sahɨhɨ taawɨ newaamaayopo. Owetise. 13 Sahɨ sandɨ samɨ ambɨpatɨ yaasɨhandɨ taawɨ nehotɨmandɨ amɨ sandɨhɨ Kɨraisiho komɨ ambɨpatɨ yaawɨhandɨ nesɨpatamataiwɨ sangi nasoaipasɨhɨ sahɨ taawɨ newaayopo. Isɨ amɨ sahɨ sandapɨ waatɨ maaritɨwɨse. Amɨ Kɨraisiho Komɨ nausainjɨtɨhandisatɨ auta noaipahonɨhura sahɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ maaritɨtaatɨwo. 14 Sahɨ isɨhiyai nyahɨ Kɨraisihomɨhiyaane undɨwɨ Kɨraisihomɨhɨretɨ japepihɨrisaihɨ kandapɨ isɨhiya sangi sisɨpɨsatɨwɨ itɨhisasaihaahɨ sandɨhɨ amɨ gaasɨ maaritɨwɨse. Amɨ sandɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho nausainjɨtɨhandɨ apɨpaahɨ watɨpɨhandisaho samɨhetɨ aimɨ bimohiyaatɨtihiso. 15 Sahɨ baiwɨ jaawo. Amɨ sahɨ wiwa yaasɨhaiwa newaawaahɨ kaiwa sahɨ nehohɨwiwa siyahɨretapɨmetɨtando. Sahɨ isɨhiya siyɨhiyai timapɨhiyaatɨtatɨ amɨ isɨhiya usaamɨhapa nusepɨ ikowɨnɨwɨhiyaatɨtatɨ, amɨ maipɨhaiwa wiwa kaiwɨhiyaatɨtatɨ amɨ otɨpɨpatɨ usaamɨhapa wiwa nepɨ iwɨrɨwiwɨ nusopɨsasawɨhiyaatɨtanɨhɨ kaiwaapɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nasanyawaawaitaawo? 16 O amɨ sahɨ noaipapɨ Kɨraisihomɨhiyaatimatisaihɨ kandapɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa isɨhiya nasamisaihɨ newaawaahɨ amɨ sandapɨ sangi wɨndɨ mamaasane. Owetane. Mamaasatɨ namapɨ sahɨ satɨwɨ, nyahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahotɨhandapɨ yaasɨhandɨ isɨhiya nyangi nanyinyauhɨ nehaayono, tɨwɨ maaritɨwɨ Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undɨwɨ komɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumapɨse.

17 Autaahaatɨho nyahɨ komɨ isɨhiyaanangi jɨhɨ namasatɨ netɨ tipɨtapaatɨ nyahɨ komɨhaiwa kiyohɨwaiwa nyasondaise. Amɨ nyahɨ komɨhiyaanangi jɨhɨ siyatɨ nyamɨ otɨpɨpatɨ tipɨtapaatɨ nyasonataisɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha wɨndɨ atɨhomisohiyɨhiyaahɨ wɨndɨ yamaanɨhɨmaitaapo. Amɨ kiyaisaahɨ akɨtɨnɨhɨ waatɨ wɨretɨ Autaahaatɨho tipɨtapaatɨ usonatɨ nemaitaise. 18 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨhaatɨhɨ wapɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise: “Isɨhiya tɨtɨhɨ gaahiyaisɨ Autaahaatɨho ipotataatɨhandɨ apɨpaahiyai japɨhɨ nga wɨndɨ namumwaitaahetahandɨ kandɨ numwaahonaahɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhoai ahosumwapɨ pohipɨwɨsohiyɨhiyai napitɨwimatɨtaindɨho,” tatɨ jɨpatɨpindise. 19 Isɨ amɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya usa Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ, amɨ maarɨho yaawɨhandɨ newaawaahɨ gaasɨ kiyai kiyatɨ ahɨwisɨho napaitatɨ iwinjatɨsɨhomɨ ikwɨraatɨhematɨwɨ bindawaawɨ yaawɨhandɨ kaiwɨ nepɨ amɨ nehɨ gaahaiwaahɨhɨ nasisoaarɨ kiya kaimɨ nuwɨse.

Copyright information for `AGM