1 Thessalonians 2

Porɨho Aunahɨpatɨ Tesaronaikaahanda Jɨhura Otɨpɨpatɨ Kaindɨhandapɨ Tesaronaikaahiya Gwɨnyaitaatɨwɨ Kaundataase

Iyataatɨ naisɨhiyaatɨ yaingwanaanamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, yaingwanaanɨnɨ jɨhura sangisenda nasaatɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨpatɨ nehɨhatɨ kiyahaamaayo. Owetise. Aihɨ sahɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate. Iyataatɨ jɨhura nyahɨ sangisenda nasaatɨ aunahɨpa Piripaihanda niyonɨhɨ isɨhiya nyangi nyapɨ manyɨhaiwa nanyinyawɨ sisɨpɨnyatɨwɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nanyinyauhɨ sahɨ saiwaapɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Aiwɨ kiya naaŋatɨ yaasɨhaiwa nyangi nanyinyauhɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho andɨtinyaisɨhɨ wɨndɨ tɨmaamahiyaatɨ andɨtitaatɨ nasaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha sangi nyahɨ ausaawaatɨ kasatahaayo. Kasatonɨhɨ isɨhiya samɨ usa, kamaatɨwɨse nyatɨwɨ nyapɨhatisawaayopo. Iyataatɨ nyahɨ sangisaapɨhɨ nasaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahohɨtɨmandɨ napindape? Sandɨ nyahɨ pɨwɨha tɨtɨhɨmetɨha kasataatɨ apɨpaahɨ ainjotatɨ maipɨhapa kiyaatɨ sangi jaiwɨsatɨtɨhaawɨ nasahaamaayo. Owetise. Autaahaatɨho nyapɨ kiya andɨtitɨwɨ nisɨ pɨwɨha ausaahowo, tatɨ komɨ pɨwɨhaapɨ nanyisesɨhɨ nyahɨ andɨtitɨhaayo. Iyahaawɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahaawɨ isɨhiya maaritɨto, taatɨ gwɨnyaahaawɨ ausaahaamaayo. Autaahaatɨho nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ gwɨnyaahohɨwaiwa nahatewa nyasosɨho maaritɨtandɨ ausaahaayo. Iyataatɨ sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate, nyahɨ jaiwɨtaatɨ atɨpatɨ nasanyahaamaayo. Iyaatɨ nyahɨ sapɨ nyamɨ naisɨhiyaimatɨwɨ nawɨho nanyamɨto, taatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahaamaayo. Iyataatɨ sandɨ sataatɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ Autaahaatɨho aimɨ mmose. Iyataatɨ nyahɨ yawanaanapɨ Jisaasihomɨ aposerɨhiyaanɨnɨ awaisawɨhiyaanisɨ nyamɨ ambɨpatɨ awaindepɨnyamapɨse, sataatɨ sangisunɨ isɨhiya usaisunɨ sasatɨtɨhatɨ katɨ siyaatɨ wɨndo, taatɨ kamaasato. Iyataatɨ jɨhura nyahɨ sangisaatɨ maasɨ bindɨhaawɨ apopaatɨ waatɨ maahai bɨpi napaisaatɨ iwinjaatɨ bimipatamatiyaatɨ napaisaatɨ sangisaatɨ bindɨhaayo. Iyahaawɨ maarɨho nasanyahaayo. Nasanyahaawɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨhaahɨhɨ kasatɨhaamaato. Nyamɨ bimɨtɨhaahandapɨ gɨmunyaawaatɨ naaŋatɨ yaasahaiwaahɨhɨ nehaawɨ sangi maarɨho nasanyahaayo. Iyataatɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate, sahɨ itɨhɨtɨwɨ nandapa nanyamɨtauhɨ yaingwanaanɨnɨ otɨpɨpatɨ yaingwanaanamɨ nandapa nawɨhopɨhatɨ apatɨhɨ otapɨhaatunɨ waatɨ kiyahaayo. Kiyahaawɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha ausaawa kasatɨhaayo. 10 Iyataatɨ yaingwanaanɨnɨ maipɨhaiwa wɨndɨ kamaayaatɨ tɨtɨhɨ ainahiyɨhiyaanɨnɨ baiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ ndɨhetɨ bimonɨhɨ, akɨte tɨwɨ mmonɨwɨhiyaate. Aihɨ Autaahaatɨhoaisangi mmonahore. 11 Iyataatɨ utaaho wo komɨ mwaahoai biyatɨ kaundipatamatiyaatɨ nɨnaasɨyaatangi kasatonɨhɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. 12 Iyahaawɨ yaingwanaanɨnɨ sangi andɨtɨsiwaatɨ saiwa tɨtɨhɨ Autaahaatɨho sangi nausainjɨtɨhandunɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandunɨ nasamɨtandɨ ahɨsisɨho maaritirɨhɨretɨ bimaawɨse, satahaato.

Isɨhiya Tesaronaikaahandaahiya Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyai Isɨhiya Usa Yaawɨhaiwa Nunyauhɨhandɨ Kandɨ Tɨmaamahiyawɨ Andɨtitɨwɨ Bitohauhɨ Porɨho Maaritataise

13 Iyataatɨ jɨhura nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kasatonɨhɨ sahɨ, Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhe, tɨwɨ newaayopo. Nehotɨha sa pɨwɨha nehɨ utaahomɨhaamaahe. Owetise. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akɨtɨha newaayopo. Nehauhɨ ka baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ taatɨ gɨsunyaatataise. Gɨsunyainjɨhɨ sandapɨ nyahɨ gaapundɨhaahura nahatewetɨ Autaahaatɨhoai, kɨnyɨ gaahoŋe gaare,’ undɨhaato. 14 Iyataatɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Judiyaahandaahiyaamatiyawaayopo. Aihɨ Judiyaahandaahiya Jisasɨ Kɨraisihoaisawɨ tɨmaamaitohiyɨhiya Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha nehauhɨ kiyaamɨhiya usa kiyai yaawɨhaiwa nunyawaayopo. Iyataatɨ sangisangi samɨhiya usa Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiya naasɨkatɨ kaiwɨ sangi yaasɨhaiwa nasanyawaayopo. Aihɨ sandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha aimɨ newaayopo, taatɨ gwɨnyaahaayo. 15 Iyataatɨ jɨhura Judiyaahandaahiyaamɨ satoya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyai yaawɨhaiwa nunyawɨ tiwawaayopo. Aihɨ kiyaamɨ mwaayaisangi naasɨkatɨ kaiwɨ Awaisɨho Jisaasihoai sohoai timapɨ, amɨ nyangi kiya pohipɨnyiwɨ nepɨnyamawaayopo. Iyawaawɨ Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ kamaiwɨ koai ahosumwapɨ isɨhiya nahatiyaamɨ tiworisaimatawaayopo. 16 Tiworisaimatauhɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨmetahiyai Autaahaatɨho japɨhɨ kiyai numwaito, taatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha ausaawa kaundɨto taatiyonɨhɨ Judaahiya usa Jisaasihopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiya saiwa kamaiwɨse, nyatɨwɨ nanyisapuwawaayopo. Nanyisapupɨ maipɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ kaimɨ niyauhɨ wanɨ aimɨ Autaahaatɨhoai pɨhɨtatɨ apousataise.

Porɨho Tesaronaikaahiyai Japɨhɨ Usondandɨ Maaritataise

17 Isɨ naisihiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, Judaahiya Jisaasihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiya yaingwanaanɨ sangisaatɨ maasɨ bimɨto taatiyonɨhɨ kiya naaŋatɨ yaasɨhaiwa nanyinyauhɨ yanɨhɨmawaatɨ nasahaayo. Nasaatɨ yaingwanaanɨnɨ metɨhonya wonya saniya sapiya owehiyaamatiyaatɨ bindɨhaayo. Iyahaawɨ yaingwanaanɨnɨ wɨndɨ sangi maasisonɨhaahandɨ kandɨ yaingwanaanɨnɨ sapɨ pɨhɨtaatɨ gwɨnyaahaayo. Gwɨnyaahaawɨ yaingwanaanɨnɨ sapɨ maarɨho tɨnyatataise. Tɨnyatihɨ yaingwanaanɨnɨ nasaatɨ jasondɨhaawɨ waatɨ gwɨnyaahaayo. 18 Gwɨnyaahaawɨ nɨnɨ Porɨhonɨnɨ waatɨ gwɨnyaataatɨ kurisatɨ sangisenda maasɨ jinjapɨhɨ napɨtɨ jasondondiyonɨhɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ daihɨra nanyisapuwataise. 19 Iyataatɨ ipotɨhura Jisaasiho japɨhɨ nasonɨhura komɨ ndɨhetɨ yaingwanaanɨnɨ napindapɨ maaritɨtɨhaawe? Owetise. Sahɨ pɨwɨha atiwɨ gɨwunyaahohɨtɨhandapaahɨhɨ maaritɨto. 20 Iyataatɨ akɨtɨsɨ samɨ kiyohɨwaiwaapɨ isɨhiya mmonawaawɨ tɨtɨhɨtihɨ kanyatauhɨ awaindɨhandɨ maaritɨhaawɨ sangi jasondɨha napɨtɨhaawɨ gwɨnyaahaayo.

Copyright information for `AGM