1 Thessalonians 4

Porɨho Kɨraisihomɨ Isɨhiya Tesaronaikaahiyai Itatamanɨnɨwɨ Tɨtɨhɨ Bimaawɨse Undataase

Iyataatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ naisɨhiyaate, jɨhura nyahɨ sangi aimɨ nahatewa Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaitaatɨwɨhaiwaapɨ kasato. Aihɨ sahɨ aimɨ japepihɨrɨwɨ katɨ kiyawaayopo. Aihɨ wanɨsangi Jisaasihomɨ watɨpɨhanda biyaatɨ kasatɨhaatonɨ saiwɨ waatɨ baiwɨ kaiwɨse. Iyataatɨ nyahɨ sangi jɨhura Awaisɨho Jisaasihomɨ watɨpɨhanda pɨwɨha kasatɨtɨhaawɨ kanyatihɨ nasanyohɨhaapɨ aimɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Aihɨ kaapɨ gɨsunyaatɨtandɨ jɨhaatɨ kasatɨtɨhaawiyo. Iyataatɨ sahɨ noaipapɨ apɨpaahiyaatɨ kiyaatɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatɨwɨ, amɨ apɨpaahɨ gaahiyaatɨ ainahiyɨhiyaatɨ samɨ ambɨpatɨ usɨhiya asɨhiya kɨhiyaisawɨ tɨmaamaamaipɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatimatohɨrɨhɨretɨ daiwɨ bimɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho maaritataise. Isɨ usɨhiyaatɨ aimɨ asɨhiyai nepɨ wɨrahohiyɨhiyaatɨ nɨnaasoŋɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya kiyohɨrɨhɨretɨ kaiwɨ Autaahaatɨhomunɨ, amɨ isɨhiyaamunɨ ndɨhetɨ kɨnyɨ nɨnaasonyɨ kɨwaamaati baimbɨ usopɨ nepɨ kaati autaahɨ isɨwatɨpɨ, amɨ iwɨtatamanɨpɨ kaatapɨ maarɨho gaaho saasanotatɨ popɨtɨho gwɨnyaape. Aimbɨ kaatapɨ isɨhiya kiyaamɨ kɨhiyaisawɨ tɨmaamaitohiyɨhiyaamɨhɨretɨ kɨnyɨ gɨmunyaape. Saiwɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaapɨhiya nanɨhaiwɨ asɨhiya kɨhiyai isɨpɨ ambɨpatɨ tɨmaamahɨwɨtaatɨwɨhandapaahɨhɨ gwɨnyaapɨ kiyohɨpatamataiwɨ sahɨ wɨndɨ kamaiwɨse. Iyawaawɨ sahɨ asɨhiya usaamɨhiyai isɨpɨ kiyohɨwaiwa isɨhiya usaamɨhapa ikonɨhohɨpatamatiyahapaasɨ saiwa kamaiwɨse. Iyataatɨ jɨhura yaingwanaanɨnɨ biyaatɨ sasatɨhaato: Isɨhiya saiwa kiyohiyɨhiyai Autaahaatɨho naaŋatɨ yaawɨhaiwa numwɨtaise, satahaato. Iyataatɨ Autaahaatɨho nyangi jɨhura ahɨnyisataatɨ kiya maipɨhaiwa kaito tatɨ ahɨnyisataamaise. Owetise. Tɨtɨhɨ biyaatɨ ainahiyɨhiyaanɨnɨ bimɨtɨhaawɨ ahɨnyisataise. Iyataatɨ isɨhiya samɨ usa kɨma pɨwɨma baiwɨ atɨhomiwɨ ahosumwawaawaahɨ sandɨ yaingwanaanangi ahosɨnyamawaamaayopo. Owetise. Autaahaatɨho Itɨpɨhopɨ Gaahore tatɨ nanyamisɨhoai ahosumawaayopo. Iyataatɨ sahɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai maarɨho numwɨtaatɨwɨhandapɨ kasatɨtɨhatɨ katɨ Autaahaatɨho aimɨ netɨ gɨsunyaasɨ wɨndɨ jɨhaatɨ kamaasatɨto. 10 Iyawaawɨ sahɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiyai yapɨpatɨ Masetoniyaahanda bimohiyɨhiyai maarɨho aimɨ nunyawaayopo. Iyataatɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ baiwɨ waatɨ maarɨho numwɨtaatɨwɨhandapɨ biyaatɨ kasatɨhaato. 11 Iyataatɨ sahɨ nahariwɨhaiwa kamaiwɨ napaisaatɨ bimaawɨse. Iyawaawɨ isɨhiya usaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ gaaro maipo, tɨwɨ baahaiwɨ mausonɨwɨse. Iyataatɨ jɨhura kasatohɨpatamataiwɨ sawanaatapɨhapaapɨ waatɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨse. 12 Saiwɨ kiyawaawaahɨ sahɨ wɨndɨ wapaapɨ nenoaahɨmetɨtaise. Aisaihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya sapɨ kiya gaahatɨ kiyawaayowo, tɨwɨ maaritɨtaapo.

Porɨho Jisaasiho Japɨhɨ Napɨtandɨhandapɨ Tesaronaikaahiyai Kaundataase

13 Iyataatɨ naisɨhiya nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya satɨwɨ, ‘isɨhiya napowawɨ japɨhɨ wɨndɨ namepapɨ Autaahaatɨhoaisawɨ bɨmimɨtaapo,’ tɨwɨ gwɨnyaawaawɨ pɨhɨtɨwɨ maarɨho asɨpiyohɨpatamatɨmaitaatɨwɨ yaingwanaanɨnɨ isɨhiya napohiyɨhiyaapɨ sahɨ tɨtɨhɨ gwɨnyaitaatɨwɨ kasatɨtɨhaawiyo. 14 Iyahaawɨ nyahɨ Jisaasiho napotatɨ japɨhɨ nepasɨtɨhandapɨ aimɨ mmonaatɨ gwɨnyaahaayo. Isɨ isɨhiya Jisaasihopɨ jɨhɨ gɨwunyaapɨ bimambɨwɨ napohiyɨhiyai Jisaasiho watɨpɨhandisatɨ nasonɨhura Autaahaatɨho ahowimahonɨhɨ nepasaihɨ numwaitaise. 15 Aihɨ yaingwanaanɨnɨ Awaisɨhomɨ pɨwɨha katisɨha ketɨ sataatɨ kasatɨhaato: Awaisɨho ipotɨhura nasonɨhɨ sura isɨhiya asɨyɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨ bimohiyɨhiya jɨhɨ wɨndɨ siyɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨ bimambɨwɨ napohiyɨhiyai nusatipapɨ naiwɨ Jisaasihoaapɨhɨ noaipapɨ koaisawɨ namutandaapo. Owetɨtaise. 16 Otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho awaisɨhoai Autaahaatɨho kaundonɨhɨ ko otɨpɨho kapaparɨhɨrɨ ipohonɨhɨ ngaatɨtaise. Gaatonɨhɨ suraanɨhɨ Awaisɨho yamɨhapataatɨhɨ namasi noaatɨpaitaise. Noaatɨpahonɨhɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨ bimambɨwɨ napohiyɨhiya jɨhɨ nepaitaapo. 17 Jɨhɨ nepasaihɨ suraanɨhɨ isɨhiya kopɨ gɨwunyaapɨ asɨyɨhiya bimohiyɨhiyaunɨ amɨ napohiyɨhiyaunɨ maasɨ ahoyainjaihɨ Awaisɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ numwaasi usondaatɨwɨ naitaise. Iyonɨhɨ nyahɨ Awaisɨhoaisaatɨ maasɨ kiyaanɨnɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨto. 18 Isɨ sahɨ kɨma pɨwɨma Jisaasiho napɨtandɨhandapɨ kasatohɨma nahatiyaatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ sawanaatɨ nepɨ nɨnaasoŋɨhɨ nɨnaasaaŋɨhɨ kanɨwɨ andɨtitɨwɨse.

Copyright information for `AGM