1 Thessalonians 5

Porɨho Jisaasihomɨ Isɨhiya Tesaronaikaahiyai Jisaasiho Napɨtandɨhandapɨ Tɨmanɨnaatɨ Jatɨtɨhaawo Undataase

Iyataatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ naisɨhiyaate, Awaisɨho siyatɨ ahura japɨhɨ napɨtaise, taatɨ nyahɨ sangi wɨndɨ jɨpatɨpiyaatɨ kamaasatɨto. Iyataatɨ utaaho ikondandɨho napɨtaiso, tɨwɨ wɨndɨ gwɨmunyaapɨ nehɨ nanɨhaiwɨ bimauhɨ akohɨ apatindɨtɨhɨ napipatamatiyatɨ Jisaasiho ahura napɨtaiso, tɨwɨ isɨhiya wɨndɨ gɨmunyaapɨ nanɨhaiwɨ binyaihɨ Awaisɨho nehɨ akohɨ napɨtaise, sataatɨ nyahɨ sangi aimɨ kasatonɨhɨ sahɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Iyataatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiya, ‘wanɨ naaŋatɨ yaasɨhaiwa naitɨhaahuraamaahe. Wanɨ gaahure,’ tɨwɨ bimɨtaapo. Binyaihɨ kiyai netɨ nusopɨsasɨtandɨhandɨ nehɨ ketɨ noaipaitaise. Iyataatɨ sandɨ apopaatɨ waatɨ maaha namwɨtandɨhandapɨ maahɨwura yaasɨtandɨhandɨ noaipaitaise, tatɨ bimihɨ yaawɨtandɨhandɨ ketɨ noaipasɨpatamatiyatɨ noaipaitaise. Naaŋatɨ yaawɨhaiwa siyatɨ noaipahonɨhɨ isɨhiya kaiwai nemapɨ wɨndɨ yamaanɨhɨmaitaapo. Nahatiya naaŋatɨ yaawɨhaiwa naitaapo. Iyataatɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ asɨhatindɨhandaatapɨhaiwa kaiwɨ bindawaamaayopo. Isɨ asisɨha Awaisɨha napisura sangi netɨ yamaasimane, utaaho ikondandɨho nehɨ akohɨ noaipataatɨ isɨhiyai netɨ ko yawimasɨpatamatiyato. Owetɨtaise. Iyataatɨ sahɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ nausainjɨtɨhandamɨhiyaatɨ, amɨ ipɨho otapɨhaatapɨ isɨhiya wapa namoaasawɨ nahataapa auta kiyohiyɨhiyaamataiwɨhiyaate. Iyataatɨ sahunɨ nyahunɨ nyahɨ nahatiyaanɨnɨ wapa apatindɨtɨhɨ isɨhiya noaasawɨ kiyohiyɨhiyaamatiyaatɨ kiyaatɨ bindɨhaamaayo. Iyaatɨ sandaahɨ nyahɨ asɨhatindɨhandaatɨhapɨhiyaanɨnɨmaahe. Owetise. Isɨ nyahɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨhiya nehɨ nanoposohiyɨhiyaamatiyaatɨ nanowaatotɨtɨhaawɨmaahe. Owetise. Nyahɨ biyaatɨ itatamanɨnaatɨ jatɨtɨhaawe. Iyataatɨ apatɨhɨ sura nanoaitaatɨwɨhuraare. Iyataatɨ apatɨhɨ sura amɨ waapoho naharitaatɨwɨho nanɨwɨ naharitaatɨwɨhuraare. Iyataatɨ nyahɨ nausainjɨtɨhandamɨhiyaanɨne. Nyamɨ amɨtɨha biyatɨ nyainjapwaatonɨhɨ biyaatɨ gwɨnyaitɨhaawe. Iyaatɨ nyahɨ itatamanɨnaatɨ nyamɨ pɨwɨha dahopa yatɨhɨ ipatisanaatɨ jatɨtɨhaawe. Iyaatɨ nyahɨ nyamɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandunɨ isɨhiya usaisɨ maarɨho akɨtɨnɨhɨ nunyohɨtɨhandunɨ newaatɨ utɨ apotɨhɨrɨ maatoaatɨpatamatiyaatɨ niyowa nipaataatɨ niwɨtɨhaawe. Iyaatɨ Autaahaatɨho nyangi ipotaataatɨhandɨ apɨpaahiyaanangi nanyamaitandɨ jatohɨtɨhandɨ tingaatɨha watɨpɨha pwɨsɨpɨ yaipatɨ tiwahɨraitandɨhaamatiyaatɨ nipaatɨtɨhaawe. Iyataatɨ Autaahaatɨho komɨ apowindɨhandɨ nanyamɨtandɨ ahɨnyisataamaise. Owetise. Nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho japɨhɨ nanyamaitandɨ ahɨnyisataise. 10 Iyataatɨ Jisaasiho nyapɨ napotaise. Isɨ ko japɨhɨ napɨtandɨhura nyahɨ asɨyɨhiyaanɨnɨ bimisaihɨsangi, amɨ aimɨ napwisaihɨsangi nanyamaahonɨhɨ koaisaatɨ maasɨ jinjapɨhɨ bimɨtɨhaawe. 11 Isɨ wanɨ kiyohɨmatamataiwɨ nɨnaasiyaatɨhɨ samɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai napaisaatumapɨ pɨwɨha kaundɨwɨ kanɨwɨ nepɨ andɨtitɨwɨse.

Porɨho Tesaronaikaahiyai Pɨwɨha Kɨma Ipotɨha Kaundataase

12 Aihɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, yaingwanaanɨnɨ sangi biyaatɨ sataatɨ kasatɨhaayo: Sahɨ isɨhiya sangi jainjaawɨ bindawaawɨ otɨpɨpatɨ samɨ otɨhatɨhɨ waatɨ nga kiyohiyɨhiyaamɨha baiwɨ atɨwiwɨse. Iyataatɨ isɨhiya siyai Awaisɨho sangi jainjaawɨ bindawaawɨ gwɨnyaitaatɨwɨhaiwa kasatɨwɨ nasamɨtaatɨwɨ ahɨwihɨhiyaare. 13 Aisɨ sahɨ kiyaapɨ otɨpɨpatɨ nga kaiwɨhiyaaso, tɨwɨ maarɨho nunyawɨ kiyaamɨhatɨhɨ nuwɨse. Iyawaawɨ sahɨ samɨ naisɨhiyaisawɨ itɨhɨnnɨwɨ tɨmunɨwɨ bɨpi napaisaatɨ yatɨhitɨwɨ bimaawɨse. 14 Aihɨ naisɨhiyaate, yaingwanaanɨnɨ biyaatɨ sataatɨ kasatɨhaato: Isɨhiya otɨpɨpatɨ kamaiwɨ pohipiyohiyɨhiyai gwɨnyaitaatɨwɨhaiwa sahɨ numwisaihɨ kiya otɨpɨpatɨ kaita baiwɨ kaundɨwɨse. Aiwɨ isɨhiya pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaapɨ maarɨho naaŋawihɨ bimohiyɨhiyai maarɨho napaisaatumapɨ kaundɨwɨse. Aiwɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ baiwɨ andɨtɨmitɨwɨ gɨmunyaahohiyɨhiyai baiwɨ andɨtɨwipɨse. Aiwɨ isɨhiya usaisɨ tarɨwɨmundɨwɨ nehɨ bɨpi winjasawɨse. 15 Iyawaawɨ isɨhiya usa sangi naaŋatɨ yaasɨhaiwa kaiwa kaiwa nasamisaihɨ wiwa amɨ naaŋatɨ yaawɨhaiwa wihoaaŋɨ numwɨtaawɨ, owetane. Iyawaawɨ nahatewetɨ sahɨ baiwɨ samɨ naisɨhiya samataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisunɨ isɨhiya nahatiya usaisunɨ tɨtɨhɨ gaahaiwa kainɨwɨ kawiwɨse. 16 Sahɨ nahatewetɨ jinjapɨhɨ maaritɨwɨse. 17 Maaritɨwɨ Autaahaatɨhopɨ asisɨha nahatewetɨ gaapundɨwɨse. 18 Iyataatɨ kaiwa kaiwa nahatewa sangisaapɨhɨ noaipahonɨhɨ kaiwaapɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ, ‘gaahoŋe gaare,’ undɨwɨse. Iyawaawɨ sahɨ Kɨraisɨ Jisaasihoaisawɨ tɨmaamaitohɨtɨhandɨ ko sangi andɨtisaihonɨhɨ saiwa gaahaiwa kaitaatɨwɨ Autaahaatɨho maaritataise. 19 Isɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho sahɨ Autaahaatɨhomɨhaiwa gwɨnyaitaatɨwɨhaiwa netɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ gisunyaatɨ, amɨ kasatonɨhɨ koai sahɨ namaawisapupwɨ amɨ ko kaiwa kasatiwaiwa wɨndɨ tipɨndɨwɨ nemaamapɨse. 20 Aiwɨ Autaahaatɨho isɨhiya usa komɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyai komɨ gwɨnyaatɨ maaritiwaiwa kiyai netɨ gɨwunyaatɨ nunyonɨhɨ kiya sangi kasatisaihɨ kaiwaapɨ sahɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyaapɨ pohipaiwɨmaamapɨse. 21 Iyawaawɨ sahɨ ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨ komɨ ambɨpatɨ nɨwimaapɨ kiyawaahura isɨhiya usa pɨwɨha kasatisaihɨha sahɨ Autaahaatɨhomɨhaare tɨwaisaihɨ sawanaamɨ gwɨnyaapɨha kasatɨtaawɨ sahɨ baiwɨ mmonɨwɨ akɨtɨhanaaraahɨ atiwɨ nepɨ isɨwatɨwɨ japepihɨrɨwɨse. Iyawaawɨ pɨwɨha nahataisangi sɨrɨkɨretɨ tipɨtapaapɨ mmonɨwɨse. 22 Aiwɨ maipɨhaiwaatanɨhaiwa nahatewa kamaiwɨ kaiwa namamapɨse. 23 Isɨ Autaahaatɨho nyahɨ nyamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ yatɨhinyaitatɨ napaisaatɨtanɨhɨ bimɨtɨhaahandɨ nanyamisɨho, samɨ maarɨho ambɨpatɨ nahandɨ netɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ ainahiyɨhiyaatesamahonɨhɨ, bimaamɨ nuwɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho japɨhɨ nasonɨhura maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha owehiyaatɨ Autaahaatɨho sawahomataiwɨhiyaatɨ noaipaitaatɨwe. 24 Autaahaatɨho sangi japɨhɨ nasamaitandɨ gaatatɨ nasamaatɨ ahɨsisɨho nga jainja bimɨtaise. Ko Gaahosɨ komɨ pɨwɨha sangi nasamaatɨ jainjatɨtandɨ tɨmanatɨ kasatisɨha ka japepihɨratɨ sangi nga andɨtisaiwatɨ jainjaatɨ bimaamɨ notɨ Jisasɨ Kɨraisiho nasonɨhuraatɨtaise.

25 Naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, Autaahaatɨho yaingwanaanangi andɨtɨnyaiwɨta sahɨ gaapundɨwɨse. 26 Iyawaawɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiyai maaritɨwɨ gerundɨwɨ ikwɨrɨ ahowiwɨse. 27 Nɨnɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho maaritatɨ sapɨ kiya saitotatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨtɨ komɨ watɨpɨhanda watɨpɨndɨ sangi sasatataato: Kɨmandɨ utɨpɨmandɨ awɨtɨwɨ naisɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiyai ausaapɨ auta kaundɨwɨse.

28 Nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho nyahɨ gaahapa wapa kamaayaatɨ nehɨ komɨ gaahandɨ nanyamindɨhandɨ sangisatɨtane.

Copyright information for `AGM