1 Timothy 3

Isɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ Awaisawɨhiya Iwinjatohiyɨhiyaapɨ Pɨwɨha Kahɨtɨtaano

Pɨwɨha kɨma nɨnɨ katɨtandiyohɨma apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ akaahaasɨ isɨhiya akɨtɨnɨhɨ akaahaasɨ akɨtɨhaare tɨwɨ naitaatɨwɨhaare. Iyataatɨ pɨwɨha saapɨto, amɨ utaaho wo isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ awaisɨhoematatɨ iwinjatɨtandɨ maaritataataahɨ ko satɨ otɨpɨpatɨ gaahatapɨ gwɨnyaatɨ maarɨho wɨndotaise. Isɨ amɨ utaaho wo Jisaasihomɨhiyaamɨ awaisɨhoematɨtandɨho isɨhiya koaisɨ ikwɨwitaatɨwɨhapa wapa ahɨmotatɨ tɨtɨhɨ aŋɨnɨ saasanotaho bitohotane. Iyatɨ amɨ apopaatɨ nehɨ naasaamɨhisatɨ kaatisaahɨhɨ maarɨho nunyatɨ bimohotane. Iyatɨ amɨ utaaho mwɨtɨpɨsatɨ bimotɨ kahapaamapɨpa napaisaatɨ kiyatɨ sawaho biyatɨ jatɨnatɨ daihɨra gaahɨra daahɨwa japepihɨratɨ, amɨ komɨ kahapaamapɨpa gwɨnyaatɨ katatɨ kaiwaiwa isɨhiyaisɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatahaiwa kiyahotane. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ko biyatɨ mmona netɨ tɨtɨhɨ nga kataunjahotane. Iyatɨ waapoho watɨpɨho isɨhiya nanɨwɨ naharitaatɨwɨho ko wɨndɨ nanatɨ naharɨmisahotane. Iyatɨ ko topɨtaata wɨnamaatɨhɨ maatɨmaatɨhɨrɨ kiyatɨ itɨhɨtatɨ isɨhiyaisɨ tiwatɨ wɨndɨ tɨmunahotane. Wɨndɨ samaayatɨ amɨ bɨpi napaisaatɨ isɨhiyaisɨ iwinjahotane. Iyatɨ pɨwɨha pwɨsɨpa yaipatamatiyatɨ nuwatɨ netɨ katatɨ wɨndɨ tunna yahomunahotane. Iyatɨ amɨ ko nawɨhopɨ apɨpaahɨ maaritatɨ maarɨho wɨndɨ namunyahotane. Iyatɨ komɨ aŋaaŋɨ apwaataatɨ manyinyaisɨ biyatɨ iwɨtatamanatɨ winjatahotane. Iyatɨ ko komɨ manyinyaisɨ asɨmwaatɨtɨhemahonɨhɨ kiya bɨpi nanɨhaiwɨ koai nepɨ autaahemwapɨ iwiwatawa baiwɨ atɨwiwɨhotane. Sandɨ nɨnɨ apaapɨ kandaamaato, amɨ utaaho komɨ aŋaaŋɨ apwaataatɨ amɨ manyinyaisɨ biyatɨ wɨndɨ maawinjataho Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ ko napitiyatɨ iwɨtatamana iwinjatɨtaisono. Apɨpaahɨ owetɨtaise. Iyatɨ amɨ ko ipaahambɨ nehɨ wanɨ konɨhɨ noaipatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaatɨ Jisaasihomɨ isɨhiyaamɨhatɨhɨ nasatɨ nandaahometane. Amɨ wiwa ko genanɨhonɨhɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ siyatɨ genanihɨ Autaahaatɨho kɨrisɨ, ‘kɨnyɨ naaŋɨhandɨ naitaapo,’ undatɨ nehɨhaatɨ nemasɨpatamatiyatɨ koaisɨ Autaahaatɨho katɨ kawitaiso. Iyatɨ amɨ ko utaaho apɨpaahɨ tɨtɨhɨ gaaho saasanotaho isɨhiya Jisaasihomɨ isɨhiyaamɨ ipaahaapɨ dawaataatapɨhiya ko gaaho saasanotahoe tɨwɨ tɨtɨhɨ nehɨ gaahaahɨhɨ kopɨ kanɨwɨ katɨwɨhotane. O amɨ isɨhiya ipaahaapɨ dawaataatapɨhiya kopɨ wɨndɨ gaahaiwa kanɨwɨ gɨmaawunyaapɨhondaataahɨ komɨ ambɨpatɨ netɨ nopɨsasɨnatɨ koaisɨ mawɨtaise. Siyonɨhɨ kaiwetapɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ koaisɨ netɨ nusopɨsasatɨ komɨ otɨpɨpatamɨ daihɨra netɨ nuwisapuwɨtaise.

Isɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ Ikwɨrɨ Nunyawɨ Andɨtɨwiwɨtaatɨwɨhandapɨ Pɨwɨha Katɨtandiyo

Iyataatɨ amɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ ikwɨrɨ nunyawɨ andɨtɨwihohiyɨhiyaisangi sɨrɨ kɨretɨ naasaipitɨ kaiwɨse. Kiya isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ dahopa baiwɨ isɨpɨ jatɨnɨwɨ tɨtɨhɨ saasanotahiya bitopɨhiyaatɨwɨse. Aiwɨ amɨ kiya isɨhiya usai wa kaundɨwɨ amɨ usaisɨ wa wipɨtɨwɨha kamundɨwɨ nehɨ naasaahɨ ka nahatiyaisɨ kaundɨwɨhiyaatɨwɨse. Amɨ waapoho watɨpɨho mɨtaahɨ pɨhɨtɨwɨ nanɨwɨ wɨndɨ naharɨmiwɨhiyaatɨwɨse. Aiwɨ amɨ kiya nawɨhoaisɨ maarɨho nunyawɨ wapa wapetapɨ ikonɨwɨ aipɨ naitaatɨwɨ gɨmunyaapɨhiyaatɨwɨse. Aiwɨ amɨ kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha nahata nyangi aimɨ ausaatɨ nanyɨsihɨ nyahɨ newa gwɨnyaahohɨha andɨtitɨwɨ isɨwatɨwɨhiyaatɨwɨse. Aiwɨ kiya tɨtɨhɨ saasanotahiya daiwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ dahopa isɨpɨ bitohohɨtɨhanda kiyaamɨ amɨtɨha maarɨho saasanotindɨhandaatɨhɨ sandɨ nepɨ kɨpɨwɨ isɨwatɨwɨhiyaatɨwɨse. 10 Isɨhiya siya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ ikwɨrɨ nunyawɨ andɨtɨwiwɨtaatɨwɨhiyaamɨ pɨwɨha dahopa otɨpɨpatɨ kaiwɨ daayohɨwaiwa jɨhɨ tipɨtapaapɨ usowɨ gaamapɨ japwaapɨse. Saiwɨ japwaapɨ mmosaihɨ pɨwɨha kiyaamɨhetɨ yamwaitandɨha wapa ahɨmotatɨ apɨpaahɨ owetanaahɨhɨ kiya gaasɨ otɨpɨpa nepɨ kaiwɨse. 11 Iyataatɨ amɨ kiyaamɨ apwaatiyaisangi isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ dahopa baiwɨ isɨpɨ jatɨnɨwɨ tɨtɨhɨ saasanotahiya bitopɨhiyaatɨwɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya usaapɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kiyaisɨ nepɨ nusopɨsasɨwɨhaiwa dawaataatapɨ asɨhiya siya apɨpaahɨ wɨndɨ kamaatɨwɨhiyaatane. Aiwɨ amɨ kiya baiwɨ mwɨtɨpɨsawɨ bimaawɨ amɨ kahapaamapɨpa kiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ ahotanɨhapa baiwɨ isɨpɨ kaiwɨ jatɨwɨhiyaatane. 12 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ ikwɨrɨ nunyawɨ andɨtɨwihohiyɨhiya apopaatɨ naasaamɨhɨ naasaamɨhɨ kaatisaahɨhɨ maarɨho baiwɨ nunyawɨ daiwɨ bitopɨhiyaatane. Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ aŋaaŋɨ apwaataatɨ manyinyaisɨ baiwɨ iwɨtatamanɨwɨ iwinjatɨwɨhiyaatane. 13 Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ ikwɨrɨ nunyawɨ andɨtɨwiwɨtaatɨwɨhiyaimatɨwɨ otɨpɨpatɨ gaahaiwa kiyohiyɨhiya isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ gaahiya noaipapɨ ambɨpatɨ gaahatɨ newaayopo. Aiwɨ amɨ kiya nga andɨtitɨwɨ Kɨraisɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨ wɨndɨ yamaiwɨ nehɨ nanɨhaiwɨ komɨ pɨwɨha andɨtitɨwɨ ausaitaatɨwɨhandɨ newaayopo.

Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Jisaasihomɨhetapɨ Ausaimaninjɨha Apɨpaahɨ Awaisɨha Kinyɨ Ikwɨraatɨhɨ Ahotisɨha Watɨpɨhaare

14 Nɨnɨ gisɨ napɨtɨ gisondandɨ taatɨ gwɨnyaataahonɨnɨ konɨnɨ utɨpɨhandɨ kɨmandɨ jɨpatɨpiyataayo. 15 Nɨnɨ ketɨ wɨndɨ namaapisanaahɨ pɨwɨha utɨpɨmandaatɨhɨ kinyapɨ jɨpatɨpiyohɨma nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanɨnɨ daayaatɨ bitoaitɨhaahɨretapɨ nahɨsɨtaise. Iyataatɨ Autaahaatɨho asohomɨ isɨmiyaanɨnɨ komɨ pɨwɨha akaaha nahata Jisaasihomɨhetapɨ noaipatɨ ausaimaninjɨha newaatɨ autaahɨ isɨwatahaawɨ isɨhiyaisɨ nunjonɨhɨ mmonɨwɨ newaayopo. 16 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha nahata Jisaasihomɨhetapɨ ausaimaninjɨhɨ nyahɨ aimɨ mmonaatɨ nehohɨhaapɨ nyahɨ satahaato, ese pɨwɨha sa awaisɨha watɨpɨhaare, tahaato. Iyataatɨ pɨwɨha aimɨ ausaimaninjɨha saare. Autaahaatɨho komɨ Mwaaho Jisaasihoai natausaasihɨ nasatɨ isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ netɨ utaahoematataise. Aihɨ nyahɨ isɨhiyaanɨnɨ koaisɨ usonahaayo. Usohonɨhɨ isɨhiyaanamɨhatɨhɨ bindataatɨ otɨpɨpatɨ awaiwaiwa watɨpɨhaiwa kiyataise. Iyatɨ ko kahapaamapɨpa nahatewa otɨpɨpatɨ Itɨpɨho andɨtɨwisɨhɨ koraahɨ kiyataise. Iyatɨ ko napwihɨ Itɨpɨho andɨtɨwiwatɨ ahowimatɨ numwaasɨhɨ nepasi yamahɨpataatɨhɨ niyatɨ Autaahaatɨhoaisatɨ Awaisɨhoematatɨ bindataise. Aihɨ kopɨ saiwaaraahɨ Itɨpɨho ausaatɨ tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ mwaahoe tatɨ nanyisataise. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamahɨpataatɨhɨ bimohiyɨhiya sandapɨ awaindɨhandɨ kiyaamɨ maarɨho wɨndosɨhɨ ese tɨwɨ mangɨrɨ ikwɨrɨ ikwɨnɨwɨ mmonawaayopo. Iyataatɨ Jisaasiho Autaahaatɨhoaisatɨ Awaisɨhoematatɨ yamahɨpataatɨhapɨ kahapaamapɨpa nahataapaisɨ iwinjatɨmɨ notaise. Aihɨ nyahɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ maapɨ isɨhiya yapɨpatɨ nahandaahiyaisɨ pɨwɨha kopɨ ausaawaatɨ kaundonɨhɨ atisawaayopo. Atiwɨ amɨ isɨhiya yapɨpatɨ nahandaahiya kopɨ gɨwunyaapɨ japepihɨrawaayopo, taatɨ nyahɨ pɨwɨha sa gwɨnyaawaatɨ isɨwatahaayo.

Copyright information for `AGM