1 Timothy 4

Isɨhiya Pɨwɨha Jaipɨpa Isɨhiyaisɨ Katɨwunjohiyɨhiyaapɨ Nɨnɨ Wapa Kahɨtɨtandiyo

Iyataatɨ amɨ pɨwɨha akaaha nahata nyahɨ newaatɨ isɨwatohɨhaapɨ Itɨpɨho Gaaho tɨtɨhɨ auta satise, asisɨha ipotɨhaiwetɨ isɨhiya kiyaamɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ namaitaapo, tise. Iyataatɨ kiya itɨpɨho maipɨhaiwa kiyaisɨ pɨwɨha jaipɨpa kaundiwaiwa atiwɨ nepɨ kɨpɨwɨ japepihɨrɨwɨ isɨhiyaisɨ katɨwunjawaayopo. Saiwa isɨhiyaisɨ jaipɨpa katɨwunjohɨwiwa nehɨ isɨhiya jaipɨtɨwɨhiyaamɨhetɨ itɨpɨho maipɨhaiwa netɨ wɨwisɨhɨ kapɨhapɨ nasahaiwaare. Iyataatɨ isɨhiya siya kiyaamɨ amɨtɨha maarɨho gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ saamipɨho maipɨho netɨ nanatɨ owemasɨhiyaare. Iyataatɨ isɨhiya siya satɨwɨ, isɨhiya wɨndɨ namaamaatɨwɨ amɨ nandapa wapa wipetahapa wɨndɨ gaamaahe, tɨwɨ itɨhɨtɨwɨ nisapupwɨ katɨwunjawaayopo. Amɨ kiya sandɨ maipɨhandɨ kiyawaayopo. Saiwa nyahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaawaatɨ komɨ pɨwɨha akaaha nahata nehohiyɨhiyaanɨnɨ koaisɨ gaare undaatɨ maaritaatɨ newa kiyaatɨ nandɨhaawɨ Autaahaatɨho ahaihɨhaiwaare. Iyataatɨ nyahɨ aimɨ mmonaahiyaanɨne kahapaamapɨpa nehɨ gaahapaahɨhɨ Autaahaatɨho kiyatɨ ahaiho. Isɨ nyahɨ kapaamɨ wapaapɨ maipe taatɨ tipɨtapaawaatɨ newaamaamaitɨhaawo. Owetise. Amɨ nyahɨ nahataapaapɨ Autaahaatɨhoai gaare undaatɨ maaritaatɨ naitɨhaawo. Iyataatɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨho satisɨha, ‘nahataapa nɨnɨ ahiyohɨpɨpa gaahapaahɨhe,’ tisɨha newaatɨ gwɨnyaawaatɨ amɨ koaisɨ kapaapɨ nyahɨ gaare undaatɨ gaapundohɨtɨhanda kapa noaipatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ gandaise nyahɨ naitɨhaawo.

Kɨnyɨ Kɨraisihomɨ Otɨpɨpatɨhoŋɨ Gaahoŋimatinɨhɨ Koŋɨnɨhɨ Kaimɨ Nutaapɨ Nɨnɨ Andɨtɨhiwataayo

Iyataatɨ amɨ isɨhiya gisawɨ maawɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa kɨmaiwa kaundɨpɨ katɨpunjapaapaahɨ kɨnyɨ koŋɨnɨhɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhoŋɨ gaahoŋimatɨtaise. Amɨ saimbɨ otɨpɨpatɨhoŋɨ gaahoŋimatɨtaapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasihomɨ kaiwaiwaapɨha nyahɨ aposerɨhiyaanɨnɨ sahɨ isɨhiyaatangi tɨtɨhɨ biyaatɨ katawaasasonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nepɨ isɨwatohɨha kɨnyɨ nepɨ japepihɨringɨha nandapaamataimbɨ koŋɨnɨhɨ nanɨmɨ numwe. Aimbɨ mambɨ saisatoyaamɨ nehɨ pɨwaahaiwa Autaahaatɨhomɨhaiwaisɨ ipɨhatiwɨmapɨ isɨhiya nepɨ kanɨwɨ isɨwatohɨwaiwaisɨ nemapɨ nawɨsapɨ bitose. Aimbɨ kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨhaiwa mmonɨpɨ nepɨ kaimbɨ bitose. Kahapaamapɨpa nyamɨ ambɨpatɨ gaatatɨ jɨtɨpatɨ gaahatɨ wɨnyaitɨtandɨ kiyohɨwaiwa gaahaiwaasɨ nyangisɨ masehonjɨ nyatatamanɨtaise. Iyataatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatɨ maarɨho isɨwaatɨ Autaahaatɨhomɨhaiwa mmona newaatɨ kiyaatɨ bitotɨhaawaahɨ sandɨ apɨpaahɨ gaahande. O napaapono, sandɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ wanɨ maapɨ itatamanɨnaatɨ biyaatɨ bimɨtɨhaahandɨ nanyinyatɨ amɨ ipotɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ apɨpaahɨ kiyaanɨnɨhɨ bimɨtɨhaahandɨ nanyamɨtandɨhandɨtihɨto. Pɨwɨha sa apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ akaahaasɨ isɨhiya nahatiya atiwɨ nepɨ japepihɨrɨwɨ amɨ baiwɨ gwɨnyapendaatɨwɨhe. 10 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho satatɨ, ‘nɨnɨ isɨhiya nahatiyaisɨ japɨhɨ numwaatɨ iwinjatɨtando,’ tatɨ gwɨnyaatɨ amɨ aimɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi japɨhɨ nanyamaatɨ nyainjatisɨhore. So Autaahaatɨho asohopɨ nyahɨ ko gaahaiwa siyatɨ saiwa kanyito taatɨ aimɨ gɨwunyaawaatɨ jatɨmɨ nohaawɨ sandapɨ nyahɨ waatɨ andɨta napawaamawa otɨpɨpa kopɨ kiyahaayo.

11 Isɨ saiwa kahɨtohɨwiwa kɨnyɨ isɨhiyaisɨ wɨnɨhundɨpɨ kaundɨpɨ amɨ katɨpunje kiya japepihɨrɨwɨ kaito. 12 Isɨhiya gisɨ gɨsonawaawɨ utaahoŋɨ waimwaahoŋɨtanɨhɨ kandapɨ kɨnyapɨ kiya satɨwɨ, ko nehɨ utaahoso, tɨwɨ ginjapɨ wɨndɨ maahɨsopɨse. Owetane. Isɨhiya gisɨ wɨndɨ samaahitaatɨwɨ kɨnyɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisɨ komɨhiyaametohɨrɨhɨretɨ nunje mmonda. Aimbɨ sandɨ kɨnyɨ pɨwɨha pɨwaatɨpɨ pɨwaundɨpɨ amɨ katingɨwaiwaaraahunɨ dahopaaraahunɨ maarɨho numwingɨtɨhandaahunɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahingɨtɨhandaahunɨ amɨ tɨtɨhɨ gaahoŋɨ saasanotahoŋɨ bitohingɨtɨhanda isɨhiyaisɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaametohɨrɨhɨretɨ nunje. 13 Aimbɨ napisanɨhapɨ jatapaapɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ ahoyanawaahura kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha auta awɨtɨpɨ pɨwɨha isɨhiyaisɨ andɨtɨwiwɨtandɨha ausaapɨ kaundɨpɨ amɨ baiwɨ mmowɨ naitaatɨwɨ nesɨpapɨ katɨpunje. 14 Iyapaapɨ Jisaasihomɨ isɨhiyaamɨ mɨtɨhiya gisɨ ikwɨrɨ ahɨngisauhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoetapɨ gisɨ andɨtɨhiwɨtandɨhandɨ apɨpaahɨ nehɨ nahɨmindɨhandɨ sandɨ kɨnyɨ koŋɨnɨhɨ baimbɨ isɨwatapa kandaahɨ otɨpɨpatɨ kaime. 15 Aimbɨ saiwa kaime hɨtɨtɨ nɨnɨ gisɨ kahɨtohɨwiwaatɨhɨ kɨnyɨ andɨtatɨ isɨsi nahatoŋɨ nandaapɨ katɨhɨ bitotapaapɨ japepihɨrɨpɨ kaime. Saisamɨhɨ kinyɨ otɨpɨpatɨ nga waatɨ awaipatɨ noaipapɨ niyonɨhɨ isɨhiya gisɨ gisondo. 16 Iyataatɨ amɨ kinyɨ ambɨpatɨ baimbɨ isɨpɨ bitopɨ amɨ isɨhiyaisɨ katɨpunjingɨpɨpa baimbɨ mmonɨpɨ jatɨnɨpɨ katɨpunje. Aimbɨ saiwa andɨtitɨpɨ kɨnyɨ isɨwate. Sandɨ apaapɨmaato, amɨ kɨnyɨ siyapaapaahɨ kɨnyɨ kɨwahongisunɨ amɨ isɨhiya gisɨ atɨhisohiyɨhiyaisunɨ Autaahaatɨho netɨ jatatamanɨhonɨhɨ sahɨ noaipapɨ apɨpaahɨ komɨhiyaatimatɨtaatɨwɨto.

Copyright information for `AGM