1 Timothy 5

Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Napepaasaihɨ Tɨtɨhepumwaitaapɨhandapɨ Nɨnɨ Kahɨtɨtandiyo

Usɨhiya aunɨhiya napepaasaihɨhiyai kɨnyɨ wɨndɨ wonamaatɨhɨ itɨhɨmundɨme. Owetise. Kiya napepaapɨ tɨmahiyohɨtɨndaatɨhapɨ jahɨra nepemaitɨtaatɨwɨ kɨnyɨ kɨwahonyɨ gapɨhoai kawitatamataimbɨ bɨpi napaisaatɨ itɨhundɨpɨ kiyaisɨ andɨtɨwipɨ tɨtɨhepumwape. Aimbɨ amɨ waimwaaya kinyahuraahiya napepaasaihɨhiyaisɨ kɨwahonyɨ gaatisa kwɨnyɨhoyai kawitatamataimbɨ tɨtɨhepumwape. Aimbɨ asɨhiya aunɨhiya napepaapɨ tɨmahaisaihɨhiyaisɨ kinyɨ kɨnɨyaamataimbɨ tɨtɨhepumwape. Aimbɨ amɨ asɨhiya apwainyɨhiya napepaasaihɨhiyaisɨ kɨnyɨ kɨwahonyɨ kɨnaanisa kɨnaapwɨsaisɨ kawingɨpatamataimbɨ saasanotahaiwaahɨhɨ gwɨnyaapɨ tɨtɨhepumwape.

Asɨhiya Osɨnɨhiyaapɨ Gwɨnyaitaapɨha Kɨma Kahɨtɨtandiyo

Asɨhiya osɨnɨhiya kiyaamɨ manyinya amɨ naisɨhiyaisangi apɨpaahɨ owehiyaisɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya baiwɨ iwɨtatamanɨwɨse. Amɨ saiwɨ osɨnɨhiya mwaaya maatiya amɨ saisatoyaisangi bimaawɨhiyaatawaawaahɨ manyinya kiya osɨnɨhiyaisɨ iwɨtatamanɨwɨse. Mwaaya maatiya amɨ saisatoya kiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ nunjawɨ jɨhɨ kiya sawanaamɨ saniya sapiyaisunɨ aunɨhiya saisatoyaisɨ iwɨtatamanɨwɨse. Saiwɨ iwɨtatamanɨwɨ kiya sangɨhiyaatihɨhura kawisohɨwaiwaapɨ nanɨpimapɨ wihoaaŋɨhapa saniya sapiya amɨ saisatoyaisɨ kawiwɨse. Amɨ sandɨ kiya saiwɨ kiyohɨwiwaapɨ Autaahaatɨho maaritataise komɨ gwɨnyapesɨrɨhɨretɨ kiyauho.

Asɨhiya osɨnɨhiya isɨhiya kiyaisɨ iwɨtatamanɨtaatɨwɨhiya apɨpaahɨ owehiya saitaapo, Autaahaatɨhopɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ kiyaamɨ ndɨha nehɨ komɨhetɨhɨ niyonɨhɨ otapɨhaatɨ apatɨhɨ kiyaanɨhɨ kiyaisɨ Autaahaatɨho owetimbɨpa wapa nunyatɨ iwɨtatamanɨtandɨ gɨwusepɨ nunjepɨ gaapundɨtaapo. Asɨhiya siya saisaihɨhiyaisaahɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usonɨwɨ ikwɨrɨ nunyawɨ iwɨtatamanɨwɨse. Iyataatɨ amɨ asɨhiya osɨnɨhiya kiyaamɨ ambɨpatɨ isɨpɨ nehɨ sawanaapaahɨhɨ mambɨhaiwa kahapaamapɨpa gaahaiwaapaahiyohiyɨhiya siya bindawaahandɨ kandɨ Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaapɨ nanɨpimatohɨtɨhanda aimɨ napomawaahiyaare. Isɨ siyaisɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya wɨndɨ maawɨtatamanɨwɨse. Apɨpaahɨ owetane. Sandɨ wɨnɨhapɨmba kahɨtohɨpɨmba Autaahaatɨhomɨ isɨhiya kɨnyɨ winjatinɨhɨ otɨtɨhɨ bimohiyɨhiyaisɨ nunye, kiya nepɨ japepihɨrɨto. Japepihɨrisaihɨ pɨwɨha wapa isɨhiya usa nepɨ yawutaapɨ ikwɨwitaatɨwɨhapa kiyaamɨhetɨ wɨndɨ ahɨmotɨto. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa isɨhiya sawanaamɨhiyaisɨ wɨndɨ maawɨtatamanɨwɨ amɨ kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ detɨ bimohiyɨhiya apwaatiya manyinyaisɨ wɨndɨ baiwɨ iwinjatɨwɨ maawɨtatamanohiyɨhiya siya kiyaamɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ nepɨ noaasawɨ namapɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiyaisɨ nusatipapɨ apɨpaahɨ maipɨhiyaare.

Asɨhiya osɨnɨhiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ ikwɨrɨ nunyawɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya kiya osɨnɨhiyaisɨ iwɨtatamanɨtandɨhaiwa numwɨtaatɨwɨ osɨnɨhiya setahiyaamɨ ambɨpatɨhɨhɨ jɨpatɨpaiwɨse, kiyaamɨ kɨnaungwɨha 60 kiyatɨ metaahɨ aunɨhiyaamɨ ambɨpatɨ nepɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahiyawɨse. Iyataatɨ osɨnɨhiya siya woho nehɨ naaso naasoaisaahɨhɨ namaatɨwɨhiyaatane. 10 Aiwɨ amɨ kiya wapa gaahaiwa kiyohɨwaiwaapɨ ambɨpatɨ nga noaipatɨ autaahɨ ahotahiyaatane. Kiyaamɨ ambɨpatɨ nga autaahɨ ahotindɨndɨ kɨmaiwa kiyohɨtɨhandapɨtane, manyinyaisɨ namoyaapɨ baiwɨ yamanɨwɨ kiyaamɨ ambɨpatapɨhapaunɨ maarɨhopɨhapa mmonɨwɨ nepunyawɨhiyaatanɨhe. Aiwɨ amɨ isɨhiya aunahɨpatɨ wɨtaahapɨhiyaisɨ kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ numwaapɨ iwɨtatamanɨwɨhiyaatanɨhe. Aiwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai kiyaamɨ naahutarɨhɨrɨ nepɨ nusaitɨtaatɨwɨho waapoho mbwaaho nepunyambɨwɨhiyaatanɨhe. Aiwɨ isɨhiya nopɨsasɨnɨwɨ binyaihɨhiyaisɨ ikwɨrɨ nunyawɨ iwɨtatamanɨmbɨwɨhiyaatanɨhe. Aiwɨ amɨ kiya otɨpɨpatɨ gaahaiwa kahatamatɨpetahaiwaatɨhɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ nesi nandaapɨ katɨhɨ bitotawa kaiwɨhiyaatanɨhe. Asɨhiya saiwɨ setahiyaamɨ ambɨpatɨhɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahotatɨ jɨpatɨpindane, Autaahaatɨhomɨ isɨhiya mmonɨwɨ iwɨtatamanɨtaatɨwo.

11 Amɨ osɨnɨhiya apwainyɨhiyaamɨ ambɨpatɨ wɨndɨ jɨpatɨpaiwɨ ahɨmotane. Owetane. Amɨ kiya namaatɨtaatɨwɨhandapɨ maarɨho wɨndohonɨhɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwɨ nehohɨpatɨ namasi nutaapo. 12 Amɨ saiwɨ namasi nowaawɨ amɨtɨha maarɨho naaŋawisa mɨmaipaiwɨ jinjahɨra waatɨ gwɨnyaawaatɨtauhɨhandapɨto. 13 Iyawaawɨ amɨ kiya maarɨho gaatonɨhɨ tarɨwaiwɨ otɨpɨpa kaiwɨ aŋɨpɨpɨhɨ wapɨhɨ wapɨhɨmapɨ isɨhiyaisɨ mausopɨ nehɨ kiyaisɨ bɨpi ahiyawɨ nepɨ ipɨho nehɨhaiwa nepɨ pɨtɨtaatɨwapɨ amɨ pɨwɨha usaamɨhaiwa natɨpɨ nepɨ isɨhiya usaametirɨhɨretapɨ katɨwɨ itɨpɨhomataiwɨ isɨpɨ daayawaayopo. 14 Aihɨ nɨnɨ namatɨ osɨnɨhiya apwainyɨhiya namaatɨwɨ sɨhɨmwaamoyaapɨse ndaato. Sɨhɨmwaamoyaapɨ manyɨnyaisunɨ warɨsaisɨ iwɨtatamanɨwɨ iwinjatɨwɨse ndɨ nisɨ maarɨho gwɨnyaahohɨtɨhandɨ kandaato. Kiya saisaihɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanapɨ nyamɨ isɨhiya tiworisa pɨwɨha maipɨhaiwa wapa nepɨ nanyopɨsasawɨ kamaatɨto. 15 Sandɨ nehɨhandɨ nɨnɨ kandaamaato. Osɨnɨhiya apwainyɨhiyaamɨ usa Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨ nehohɨpatɨ namasi aimɨ Bwaasɨrɨhɨri nuwɨ nuwipinjauhɨ nɨnɨ mmonataatɨ kandapɨ kandaato. 16 Amɨ itapaatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahaatɨ waatɨ asɨhiya osɨnɨhiya kaatamɨhiya usaisahaatɨndaataahɨ kiyaisɨ sawahaamɨ iwɨtatamanatɨ winjatane. Siya osɨnɨhiyaisɨ kaatɨ netɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya iwɨtatamanɨwɨ iwinjatɨto tatɨ gwɨnyaatɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨwisatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ naaŋɨhandɨ wɨndɨ namunyane. Owetane. Isɨhiya iwɨtatamanɨwɨ iwinjatɨtaatɨwɨhiya apɨpaahɨ owehiya asɨhiya osɨnɨhiya nehɨ sawanaahɨhɨ bimohiyɨhiyaisɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya iwɨtatamanɨwɨ iwinjatɨto.

Awaisawɨhiya Autaahaatɨhomɨ Isɨhiyaisɨ Iwinjatohiyɨhiyaapɨ Gwɨnyaitaapɨhaiwa Nɨnɨ Kahɨtɨtandiyo

17 Awaisawɨhiya Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ iwinjatohiyɨhiya otɨpɨpatɨ waatɨ pɨhɨtɨwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ dawaaho yaawahandɨ nga kiyohiyɨhiyai sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ nawɨho baiwɨ nunyawɨse. Siyawaawɨ amɨ awaisawɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaapɨ kaundɨwɨ amɨ katɨwunjohiyɨhiyaisɨ sahɨ nawɨho nunyawɨ kaitaatɨwɨhandapɨ wɨndɨ nanɨpɨmimatɨwɨ baiwɨ nasisoaarɨ gwɨnyaapɨse. 18 Iyataatɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaapɨ gwɨnyaitɨhaahandapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wiwa sata ahotise:

“Maasapɨho kauho isɨhiyaapɨ nandapa woyɨhaamatetahapa witɨhandamɨ yandɨpɨho awasaho tamitatetapɨ nahotɨ auhɨra itɨpɨwatɨ pasaapataatɨ wapa netɨ nanɨhonɨhɨ komɨ maahomwaaŋɨ wɨndɨ nepɨ namaawisapupwe. Ko kinyɨ otɨpɨpatɨ kahisataisɨ kopɨhapa gaasɨ netɨ nanane,”
tise. Iyataatɨ amɨ kaiwaamɨ wa satise:

“utaaho otɨpɨpatɨ kaisɨho nawɨho tɨtɨhɨ nene,”
tatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ahotise.
19 Awaisɨho wo Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ iwinja bimonɨhopɨ pɨwɨha gisɨ atɨhohɨmatɨ ko tɨtɨhɨmetahaiwa kaise tatɨ noaipahonɨha kɨnyɨ atimbɨ namepe. Owetane. Amɨ isɨhiya yahurisangi murɨ moaisangi pɨwɨha ko tɨtɨhɨmetahaiwa kaise tɨwɨ katisaihaahɨhɨ kɨnyɨ atimbɨ nepɨ mmome. 20 O amɨ ko maipɨhaiwa akɨtɨnɨhɨ kiyonaahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ auta koaisɨ wɨnɨhundɨpɨ itɨhunde, kiya mmonawa yaiwɨ aŋɨnɨ bitoaito.

21 Autaahaatɨhomunɨ Kɨraisɨ Jisaasihomunɨ yamahɨpataatɨhapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya awaisawɨhiyaamunɨ ndɨhetɨ isɨhiyaisɨ wɨndɨ mmopɨ nepɨmusosapɨ nahatiyaisɨ naasaipitɨ katɨ kawimbɨ wɨnɨhapɨpa kahɨtohɨpɨmba japepihɨrɨtaapɨ gisɨ nɨnɨ pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨha kahɨtataato. 22 Isɨhiya usa Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ nepɨ kataatɨhɨ nandaapɨ bitotawaawɨ kaitaatɨwɨ gwɨnyaasaihɨhiyaisɨ kɨnyɨ ketɨ ikwɨrɨ ahɨwisapɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ amɨ gaahandɨ ketɨ kiyai kɨnyɨ namunye. Jɨhɨ mmonɨpɨ gwɨnyaaposapɨ sandɨ kaime amɨ kiya ipotɨ maipɨhandɨ kaisaihɨ amɨ ikwɨrɨ ahɨwingɨtɨhanda kiyaamɨ maipɨhandɨ kinyɨhandimatɨtaiso. 23 Kɨnyɨ timbaimbɨ amɨ kinyɨ gwɨsɨha maipɨtatɨ nangopɨsasinjɨtɨhandapɨ nehɨ waapoho namɨhaapɨ wainɨhandɨ masɨmasɨhonya wonya nanɨme kinyɨ gwɨsɨhaatɨhɨ timbɨpa nemaito.

24 Maipɨhaiwa isɨhiya usa kiyohɨwaiwa auta ahondaise amɨ pɨwɨhaapɨ sangɨ nesi nuwɨ sangɨ tipɨtapaapɨ mmonɨhauhɨsangiso. Amɨ maipɨhaiwa usa kiyohɨwaiwa nehɨ ipotɨ wura ausaimaninjɨhɨ isɨhiya ndɨhaara mmonawaayopo. 25 Isɨ amɨ kiyatɨ gaahaiwa isɨhiya kiyohɨwaiwa auta noaipasɨhɨ nga mmonawaayopo. Iyataatɨ wapa gaahaiwa biyatɨ motinjɨpɨpaisangi wɨndɨ otɨhɨ namoaasandɨtaise.

Copyright information for `AGM