aJeremiyaaho 9:24

2 Corinthians 10

Isɨhiya Usa Porɨho Pɨwɨha Nawɨhiyatɨ Wɨndɨ Amusaahoe Tauhɨ Kandapɨ Wihoaaŋɨha Kaundataase

Sahɨ samɨ usa nisapɨ Porɨho so pɨwɨha watɨpɨha nawɨhiyatɨ wɨndɨ amusaahoe tauhɨhandɨ kandɨ Jisaasiho ipatisanatɨ napaisaatɨ wihoaaŋɨhatɨ gaahatɨ isɨhiyai kawipatamataindɨ amɨ nɨnɨ Porɨhonɨnisangi katɨ kaindɨ ipatisandɨ napaisaatɨ wihoaaŋɨha kasatɨtandiyo sahɨ atitaatɨwo. Sahɨ samɨ usa nisapɨ satawaatopo: “Porɨho kɨmbɨhɨ nyangisatɨ maasɨ bindataahura utaaho nehɨ koai andɨtɨmitatɨ napaisaatinyatahore. O amɨ ko nyangi nanyamasi niyatɨ wapɨhɨ kaanɨhɨ bindataatɨ amɨ utaaho nawɨhiyatɨ andɨtitatɨ watɨpɨho bindataatɨ pɨwɨha kanyatataase,” tawaatopo. Sahɨ nisapɨ satohiyɨhiyaatangi nɨnɨ sandɨ kasatɨtandiyo: Nɨnɨ napɨtɨ sangisatɨ maasɨ bindataatɨ andɨtindɨ watɨpɨhonɨnɨndɨ sangisɨ pɨwɨha wɨndɨ kamaasatɨto. O amɨ isɨhiya nisapɨ ko isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ kiyohɨpatɨ kiyahore tɨwɨ katohiyɨhiyaisaahɨ andɨtindɨ yamaindɨ watɨpɨhonɨnɨ pɨwɨha wihoaaŋɨha kaundɨto. Nɨnɨ nehɨ utaahonɨnɨ samataindɨhonɨnɨ kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ bindataayo. Saindɨ nehɨ utaahonɨnɨndaahandɨ kandɨ isɨhiya nisapɨ Porɨho siyahoe siyahoe tɨwɨ katohiyɨhiyaatangisɨ samɨ kiyohɨwaiwa netɨ isɨwatataatɨ sahɨ saiwɨhiyaate saiwɨhiyaate maasato. Pwɨsɨpɨ yaipatɨ nɨnɨ isɨwasohɨpɨmba Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisahapa isɨwatataayo. Kɨmaapɨ yapɨmbatambɨhapa isɨwatataamaayo. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaisɨ ipɨhatindɨma nimbɨputɨ pɨwɨha nehɨha asa katɨwunjohiyɨhiyai titɨ ipɨhatitando. Owetise. Nɨnɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisɨhapa isɨwatataayo kapaaraahɨ pɨwɨha nehɨha yapɨpatambɨha watɨpɨtɨwɨ ausaahohɨhai ipɨhatindɨma wihoaaŋɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisɨharaahɨ yahwɨtɨ titɨ ipɨhatitando. Pɨwɨha gaaha wanɨha atiwɨ nepɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaatɨtandɨhandɨ pɨwɨha nehɨhaara nepɨ nɨwisapupwɨ kiyohɨwaiwa ipɨhatisa napuwaatosaatɨ pɨwɨha akaaha kaundisaihɨ isɨhiya atiwɨ nepɨ Kɨraisiho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ mmonɨwɨ nepɨ japepihɨrɨtaatɨwo. Amɨ sahɨ sawanaatɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha kasatohɨha atiwɨ nepɨ amɨ nisapɨ ko pɨwɨha ausaitandɨ Autaahaatɨho natausaasihɨhoe tɨwɨ gwɨnyaasaihaahɨ isɨhiya siya pɨwɨha nehɨha jaiwɨtaha ausaapɨ kasatohiyɨhiyai ambɨpatɨ yaawɨhandɨ nunyatɨ nemaito.

Samɨ ndɨhetɨ sapɨhɨ noaipasɨtɨmandapɨ sahɨ baiwɨ mwɨtɨpiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨse. Isɨhiya siya amɨ satɨwɨ nyahɨ tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Kɨraisihomɨhiyaanisɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha nesi ausaawaatɨ kasatɨhaato satɨwɨ kasatawaawaahɨ amɨ nisapisangi ko nyamatiyatɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ naasɨkatɨ kiyahore tɨwɨ gwɨnyaitaapo. Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ naimaatɨtɨ tɨhaapaindɨ sandɨ Kɨraisiho komɨ otɨpɨpatɨ kawitandɨ watɨpɨhandɨ naninyataise tɨtandɨ sandɨ gaahandɨmaahe. Gaametihɨhandɨ kandɨ amɨ apaapɨmaato, watɨpɨndɨ nyangi nanyamindɨndɨ sangisɨ newa nasisapusaihɨ sahɨ Kɨraisihoai namaawipinjɨtaatɨwɨ nanyamihɨhandɨmetihɨto. Amɨ watɨpɨndɨ kandaahɨ samɨhatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaisaihɨ kɨretapɨ sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ watɨpɨtonɨhɨ noaipapɨ kopaahaitaatɨwo. Isɨ amɨ Kɨraisiho komɨ watɨpɨhandɨ komɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨ naninyahonɨne ndɨ tɨhaapaindɨ naimaatotɨhandapɨ wɨndɨ mamaanyɨtande. Nɨnɨ pɨwɨha kɨmandɨ sapɨ jɨpatɨpiyotɨhaara samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ yasɨtandɨ pondise. 10 Sangisɨ yasɨhandɨ jɨpatɨpaitandɨ nɨngi ponje totɨmandɨ apaapɨmaato, amɨ isɨhiya usa nisapɨ satauhɨto: Porɨho so kaanɨhɨ bindataatɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ katatɨ jɨpatɨpaisɨha omaŋɨtɨtɨhɨ yainyawatɨ naaŋanyisɨha jɨpatɨpiyatɨ nusoaasataise. O kɨmbɨhɨ maasɨ nyangisatɨ bimisura siyaha nawɨhɨtatɨ maarɨhoaisangisɨ nyandohaiwa wɨndɨ kamaatahore nehɨ napaisaatɨhaiwa ausaahoe totɨhandapo. 11 Isɨhiya nyapɨ satɨwɨ katohiyɨhiya nyapɨ gwɨnyaitaatɨwɨ sandɨ katɨtandiyo: Nyahɨ kaanɨhɨ bindɨhaawɨ pɨwɨha waatɨ yasawaaha amɨ maarɨho naaŋasisɨha utɨpɨhoaatɨhapɨ kasatotɨhaamatiyaha nasaatɨ maasɨ sangisaatɨ bindɨhaawisangisɨ amɨ kɨmɨkiyaha pɨwɨha kasatɨto.

12 Isɨhiya siya sawana naimaatɨwɨ pɨwɨha kasatohiyɨhiyaapɨ kiya pɨwɨha ausaahohɨtɨhandɨ amɨ gwɨnyaahotɨhandɨ nyamataiwɨ naasɨkamwaaŋɨ gwɨnyaapɨ naasɨkamwaaŋɨ pɨwɨha ausaapɨhiye taatɨ wɨndɨ kiyaapɨ kamaatɨto. Owetise. Isɨhiya sawana kiyaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ nyahɨ siyaatɨ kiyono tɨwɨ naimaatɨnɨwɨ mmotɨnɨwesi amɨ usaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ saiwɨ kiyawaayopo tɨwɨ mmonɨwɨ katohiyɨhiya siya tɨtɨhɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaapɨhiyaamaahe. 13 Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ naimaatɨtɨ Autaahaatɨho samwaaŋapɨ saimbɨ kaime dimumwaaŋɨ kaindɨmapɨ amɨ kamaatimbɨpɨhimaawɨ otɨpɨpatɨ kaimɨ nutandɨ owe. O amɨ Autaahaatɨho sapɨhɨ samwaaŋɨ nisɨ pɨwɨha anusaape tatɨ kandatɨ natanoaasimumwaaŋɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ naimaatɨtɨ pɨwɨha awusoaataataahɨ amɨ sandɨhɨ nge. Iyataatɨ amɨ nyahɨ daayaatɨ pɨwɨha ausaitɨhaahatɨhɨ sahɨ Korindɨhiyaatɨ bindawaayopo. 14 Nyahɨ ambɨpatɨ naimaataatɨ Autaahaatɨho samwaaŋɨ kaiwɨse nyatimbɨpɨhunɨ amɨ kamaanyatimbɨpɨhunɨ osamaatɨ kaimɨ namuto. Isɨhiya siya sangɨ napɨwɨ pɨwɨha kasatauhɨ nyahɨ jɨhɨ nasaatɨ sangisɨ jasonaatɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha ausaawaatɨ kasatɨhaato. 15 Nyahɨ otɨpɨpatɨ kaitɨhaawɨ Autaahaatɨho yatɨhɨrɨ ahaihɨ ahotimumwaaŋɨ namasisɨ usaamɨ otɨpɨpatɨ aimɨ kiyohɨpɨpɨhɨ nohaawɨ ambɨpatɨ naimaatɨhaamaayo. Nyahɨ bɨpisɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaawaatɨ kasatɨhaato samɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ noaipatɨ watɨpɨtɨtando. Iyonɨhɨ amɨ nyahɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨpatɨ noaipatɨ samɨhatɨhɨ watɨpɨtatɨ doaitando. 16 Siyatɨ samɨhatɨhɨ noaipatɨ watɨpɨtonɨhɨ amɨ nyahɨ kaanɨhɨ yapɨpatɨ wiwaara pɨwɨha ausaitɨhaawɨ nutaano. Amɨ sandɨ apaapɨmaato. Isɨhiya usaisɨ Autaahaatɨho yatɨhɨrɨ nunyatɨ samwaaŋɨ pɨwɨha ausaapɨ kaiwɨse undatɨ kaundatɨ numwimbɨpɨhɨ nɨnɨ nundɨ ambɨpatɨ naimaatɨtɨ otɨpɨpatɨ wɨndɨ kamaito.

17 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ satatɨ jɨpatɨpindise:

“Amɨ utaaho wo wapaapɨ maaritatɨ tɨhaapaitandaahɨ amɨ Autaahaatɨho koai wapa kawimbɨpaapɨ nɨngisɨ sanisahore tatɨ Awaisɨhopɨ maaritatɨ tɨhaapiyane.” a 
18 Utaaho wo sawaho naimaatatɨ komɨ gwɨnyaasɨtɨhanda pɨwɨha katisɨhopɨ so pɨwɨha ausaitandɨ Autaahaatɨho natausaasisɨho akɨtɨhomaahe. Owe tɨwɨ gwɨnyaapɨ usondaapo. Iyataatɨ amɨ utaaho wopɨ Awaisɨho maaritatɨ nuwimaatɨ komɨ otɨpɨpatapɨ natausaasisɨhopɨ so akɨtɨho pɨwɨha ausaitandɨ natausaasisɨhore tɨwɨ gwɨnyaapɨ usondaapo. Utaaho woaisɨ Awaisɨho nuwimaasɨho sohɨhɨ ambɨpatɨ awaipatɨ naitaise.

Copyright information for `AGM