2 Corinthians 11

Porɨho Sawahomɨhɨretapunɨ Jaipɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaamɨretapunɨ Korindɨhiyai Pɨwaundataase

Nɨnɨ wanɨ saindɨ utaaho wo komɨ katatɨ kaimbɨpaapɨ wɨndɨ monatɨ amɨ gɨmaawunyaataho pɨwɨha katatɨ wapa kaisɨhomataindɨ nɨwahonɨnɨ pɨwaatɨtandiyo. Saindɨ pɨwaatɨtandiyonɨ amɨ sahɨ nehɨ nanɨhaiwɨ nɨngisɨ ninjasawɨse. Nɨnɨ sapɨ pɨhɨndɨ waatɨ gisunyaataayo Autaahaatɨho sapɨ waatɨ pɨhɨtatɨ gisunyaasɨpatamataindo amɨ sahɨ noaipapɨ nehɨ Kɨraisihomɨhiyaatimatɨwɨ amɨ nehɨ kopaahaitaatɨwo. Amɨ nɨnɨ saindɨ utaaho wo amɨ woai pɨwɨha jɨhɨ tɨmanatɨ saundatɨ kɨnyɨ nisɨ maasɨhaamaati nepɨ wɨraitaapo undatosatɨ amɨ komɨ maataati biyatɨ winjatɨmɨ notɨ utaaho wo nehɨhoaisatɨ namohaati ba kaundisɨhoai wɨramasɨpatamataindɨ sangi netɨ Kɨraisihoai wɨsiramaitandɨ nɨnɨ sangi nasamaatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaitaatɨwɨ pɨwɨha kandisasɨtɨ jainjatataayo. Amɨ Kɨraisihoai wɨsairamasanɨhɨ ndɨmaahomwaaŋɨ mmotɨnawaahura sahɨ noaipapɨ nehɨ sawahomɨhiyaatɨtɨtaatɨwo. Amɨ nɨnɨ sapɨ waatɨ pɨhɨndɨ gwɨnyaataayo nisɨ tiworisa sangi katɨwɨsasohɨwaiwaara wiwa nepɨ samɨ maarɨho amɨtɨha nasopɨsasisaihɨ amɨ aukwɨranɨho Ewaahaati jaipundihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa nemasɨpatamataiwɨ sahɨ Kɨraisiho nehɨ sawaho naasoaisaahɨhɨ miwatɨtauho. Iyataatɨ amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Isɨhiya usa sapɨhɨ sangisaapɨhɨ napɨwɨ pɨwɨha nehɨ kai wa nɨnɨ Kɨraisihopɨ kasatohɨhaamatɨmetɨha kasatauhɨto. Aiwɨ amɨ sahɨ isɨhiya siya pɨwɨha ausaapɨ kasatohɨrɨhɨretapɨ sahɨ itɨpɨho nehɨ wo wipetaho Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohura nehohɨhomatɨmetaho newaayopo. Iyataatɨ so Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaso Kɨraisihomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha nɨnɨ ausaatɨ sangi kasatonɨhɨ ketapɨ sahɨ newaayopo. Siya isiya sandɨ siyauhɨ sahɨ maaritɨwɨ kiyai numwaapɨ amɨ kiyaamɨ pɨwɨha atɨwisawaayopo.

Sahɨ kiyai taawɨ sawisawaayowɨ nɨnɨ pɨwɨha naharimatɨha pɨwaatohɨma sahɨ atiwɨ nepɨse amɨ sapɨhɨ isiya sawanaapɨ satɨwɨ nyahɨhɨ amɨ nyangi nehɨ autaahɨ wamwaaŋɨ Autaahaatɨho nanyamɨhanatɨ komɨ pɨwɨha nanyinyatɨ natanyoaasihɨhiyaane tohiyɨhiya nɨngi wɨndɨ akɨtɨnɨhɨ kiya namaanɨtipɨhaahopo. Owe. Nɨnɨ isɨhiya kiyaamɨ maarɨho wɨndohonɨhɨ maaritɨwɨ atitaatɨwɨhamwaaŋɨ pɨwɨha wɨndɨ nga kamandɨhonɨnɨndaahandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha Kɨraisihopɨha nɨnɨ nga mmonɨtɨ netɨ nisɨ maarɨhoaatɨhɨ amɨ amɨtɨhetɨ ahɨnotahonɨne. Sahɨ wɨndɨ naharɨmitaatɨwɨ nɨnɨ nesɨpatɨ japwaatɨ sangisɨ kasatɨtɨ nasɨso nahataapa nɨnɨ aimɨ kiyohɨpɨpaaro.

Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨha nɨnɨ sangi samɨ nawɨho nametɨ nehɨhandɨ ausaatɨ kasatataayo. Aindɨ usai naaŋɨhandɨ nunyataayo sangi jatatamanɨtando. Sandɨ amɨ nɨnɨ otɨpɨpatɨ nehɨhatɨ nisɨ nandapa amɨ yutɨhɨrɨ apotɨhɨrapɨhatɨ kiyataayo. Sandɨ sangi netɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ autaahɨsiwɨtande. Isɨ amɨ nɨnɨ saindɨ samɨ nawɨho namaasehohɨtɨhandapɨ nisɨ tiworisa nisapɨ sangi jaipɨpa katɨwɨsasohiyɨhiyaunɨ amɨ sahunɨ nisapɨ ko tɨtɨhɨmetɨhatɨ maipɨhatɨ kiyataise tawaatowo? Owe. Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨha sangi kasatɨtɨ amɨ kandisasɨtɨ jatatamanɨtandɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usa nɨngi nawɨho naninyauhɨ amɨ nɨnɨ ko netaayo. Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nɨngisɨ saiwɨ nawɨho naninyauhɨ amɨ nɨnɨ nehɨ nanɨhaindɨ netaayo. Siyataatɨ kiyaamɨ nawɨho ikowɨnataahandamataindɨ sangi jatatamanɨtandɨ netaayo. Amɨ nɨnɨ sangisatɨ sapɨhɨ bimohura wapa nɨnɨ nausetɨtimbɨpa naitandɨ owetihɨ amɨ sahɨ nawɨho wo nanɨmɨtaatɨwɨ sangisɨ nɨnɨ wɨndɨ namaasɨseho. Nɨnɨ saindɨ samɨ wongi naaŋɨhandɨ namaasanyo. Amɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya yapɨpatɨ pɨropinjɨhandɨ Masetoniyaahandaahapɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nisɨ naisɨhiya usaisɨ nawɨho nanunyauhɨ kiya nesipɨwɨ naninyauho. Sanisauhɨ amɨ nɨnɨ sangisɨ naaŋasisɨhandɨ wɨndɨ nasanyatɨ amɨ nawɨhopɨ naninyawɨse satɨtɨ wɨndɨ namaasaseho. Isɨ amɨ ipotɨ ipotisangi nɨnɨ sangisɨ nawɨhopɨ wɨndɨ apɨpaahɨ namaasasendo. 10 Iyataatɨ kɨma pɨwɨma kɨmbɨhɨ watɨpɨndɨ katohɨma Kɨraisiho nehɨ akaahaahɨhɨ katipatamataindɨ kandaato. Sahɨ yapɨpatɨ pɨropinjɨhandɨ Akaiyaahanda nahataapɨpɨhɨ bimohiyɨhiyaatamɨ wo nɨngi nga netɨ namaanisapuwɨtaise nɨnɨ samɨ nawɨho namaitondɨ naimaatɨtɨ katisanɨho. 11 Autaahaatɨho mmosɨhɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangisɨ maarɨho nasanyataayo. Isɨ amɨ nɨnɨ samɨ nawɨho namehohɨtɨmandɨ sangi nɨnɨ maarɨho namaasanyataatɨmaahe. Owe. Sahɨ sɨretɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse.

12 Iyataatɨ nɨnɨ konɨhɨ kɨmɨkɨretɨ kaindɨ samɨ nawɨho wɨndɨ nametɨ owesatɨmɨ nuto. Sandɨ nɨnɨ katohɨtɨmandɨ apaapɨmaato, amɨ sapɨhɨ samɨhatɨhɨ isɨhiya bimohiyɨhiya satɨwɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha ausaawa amɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitɨhaawɨ nanyamɨhainjɨhiyaanisɨ Porɨho kaimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ nauratiyaatɨ kaito tɨwɨ kiya sawana wɨndɨ nepɨ namimaatɨtaatɨwɨ nɨnɨ kiyai netɨ nɨwisapuwɨtando. 13 Iyataatɨ amɨ siya akɨtɨnɨhɨ kiyaisɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha awusaapɨ otɨpɨpatɨ kawitaatɨwɨ namɨhanatɨ natausaasihɨhiyaamaahe. Owetise. Kiya nyangi Autaahaatɨho nanyamɨhainjɨhiyaane tohɨtɨndɨ nehɨ sawana gwɨnyaapɨ sawana nepɨ naimaatɨwɨ jaipɨtɨwɨ katawaatopo. Jaipɨtɨwɨ amɨ kiyai Kɨraisiho netɨ namɨhanatɨ wɨndɨ natamausoaasihɨhandɨ kandɨ Kɨraisiho kiyai natausaasihɨhiye tɨwɨ isɨhiya kiyaapɨ gɨwunyaitaatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya akɨyɨhiyaamataiwɨ kiyawaayopo. Amɨ kiya saiwɨ sandɨ kiyohɨtɨmandapɨ nɨnɨ wɨndɨ dotɨ yaindɨmataamaayo. Owetise. 14 Amɨ wiwetɨ Bwaasɨrɨhɨrisangi yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ bitohohiyɨhiya enjerɨhiya nausaatahiyaamatiyatɨ noaipahore. 15 Isɨ amɨ sahunɨ amɨ nɨnunɨ wɨndɨ yayawaamaamaitɨhaawo Bwaasɨrɨhɨramɨ otɨpɨpatɨhiya wiwetɨ isɨhiyai saundɨwɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nyahɨ tɨtɨhɨ gaahiyaanɨ bitotɨhaayo undɨwɨ kiya tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya akɨyɨhiyaamataiwɨ noaipaitaapo. Amɨ saiwɨ kiya taawɨ saiwa kiyohɨpɨmbaapɨ maipɨhandɨ wihoaaŋɨhandɨ tɨtɨhɨ kɨretɨ kiyaisɨ Autaahaatɨho nunyonɨhɨ naitaapo.

Isɨhiya Sangi Nepɨ Nasopɨsasauhɨhiyai Sahɨ Nanɨhaiwɨ Numwaawaayowɨ Nɨnɨ Naharɨhonisamataindɨ Kasatɨtandiyohɨma Sahɨ Atiwɨ Nepɨse

16 Nɨnɨ bapaindɨ jɨhaatɨ kandaato nɨnɨ pɨwɨma kasatɨtandiyohɨmaapɨ kasatisanɨhɨ amɨ sahɨ nisapɨ ko utaaho naharɨho wapa gɨmunyaahoe tɨwɨ gɨmunyaapɨse. Iyawaawɨ amɨ samɨ usaatɨ nɨnɨ katohɨpɨpaapɨ naharɨhiyaamatɨtɨhapa kandaase tawaawaahɨ amɨ sahɨ isɨhiya satɨwɨ Autaahaatɨho nyangi natanyoaasihɨhiyaane tɨwɨ jaipɨsatohiyɨhiyai numwaahohɨpatamataiwɨ nɨnɨ kasatɨtandiyohɨma atiwɨ nepɨse. Amɨ sahɨ saisaihɨ isɨhiya jaipɨpaisahiya kiyohɨrɨhɨretɨ kaindɨ nehɨ masɨhonjɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ netɨ naimaatɨtaano. 17 Iyataatɨ nɨnɨ taatɨ katɨtandiyohɨwɨmaiwaapɨ isɨhiya usa saiwɨ wo naharisatɨ gɨmunyaahomɨ pɨwɨhaamataiwɨ atitaapo nɨnɨ nɨwahonɨnɨ netɨ naimaatɨtɨ katisanɨho. Amɨ nɨnɨ Awaisɨho Jisaasiho katitɨhɨretɨ wɨndɨ pɨwɨha kamaatɨto. Nehɨ utaaho wapa gɨmunyaatɨ naharɨhomɨhɨretɨ pɨwaatɨto. 18 Iyataatɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya samɨhatɨhɨ kiya otɨpɨpatɨ kiyohɨpɨpaapɨ naimaatawaayowɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiya naimaatohɨrɨhɨretɨ nɨngisangi nɨnɨ samɨhatɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨpɨpaapɨ naimaatɨto. 19 Amɨ sahɨ isɨhiya sapɨhɨ sangi jaipɨsatɨwɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisaatɨ newa ausaahohiyɨhiyaane satɨwɨ kiya pɨwɨha katɨwɨsasohɨpɨpa maaritɨwɨ atɨwiwɨ kiyai numwaawaayopo. Sandɨ sahɨ maaritɨwɨ kiyai numwaahohɨtɨndapɨ nɨnɨ sangisɨ sasatataato. Sahɨhɨ samɨ amɨtɨha gwɨnyaapɨ mmonɨwɨ nehohɨtɨhandɨ apɨpaahɨ aungwohandisawɨhiyaate. Isɨ amɨ sahɨ “Ye, akɨte,” tɨwɨse. 20 Iyataatɨ amɨ sahɨhɨ isɨhiya sangisɨ nepɨ gwaasɨhaamataiwɨ yatɨhɨ gwausoaapauhɨhandɨ kandɨ sahɨ gaaso tɨwɨ nehɨ winjawaayopo. Aiwɨ samɨ nawɨho nandapa nepɨ owesamapɨ amɨ samɨhetapɨ kiya sawana nepɨ itatamanɨndaatɨwɨ jaipɨsatɨwɨ nasepɨ amɨ awaisawɨhiyaamataiwɨ sangi nepɨ wɨrapɨ asipɨ nasipinjawɨ amɨ samɨ ndɨmaahomwaaŋɨ mɨmaipɨsiwɨ mwaahoaipɨsauhohiyɨhiyaisɨ sahɨ nehɨ nanɨhaiwɨ winjawaayopo. 21 Amɨ nɨnɨ isɨmiya siya sangisɨ saiwɨ kasisohɨrɨmɨretɨ wɨndɨ kamaasisonɨhɨ kandapɨ sahɨ nisapɨ saiwɨ ko nyapɨ yayatɨ itiwatɨ amɨ watɨpɨhomendaatɨ kiyataisɨ koai mawane tawaatowo? Ye, akɨte! Nɨnɨ apɨpaahɨ kaasarɨhonɨnɨ napaisɨhonɨnisɨ gaasɨ manyane.

Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa kiya katɨwɨ kiyohɨpɨpaapunɨ amɨ kiyaametirɨhɨretapunɨ watɨpɨtɨwɨ naimaatɨwɨ tɨhaapaisaihaahɨ amɨ nisangi nɨnɨ kandɨ kiyohɨpɨpaapunɨ amɨ nisetirɨhɨretapunɨ tɨhaapaindɨ naimaatɨto.
22 Amɨ kiya satɨwɨ nyahɨ nyamɨ isɨhiyetapunɨ amɨ nyamɨ pɨwɨhetapunɨ Ipɨruhiyaane tɨwɨ tɨhaapaisaihaahɨ amɨ nisangi Ipɨruhonɨne. Aiwɨ kiya nyahɨ nyamɨ yapɨpatɨ Isɨraherɨhandaahapɨ Isɨraherɨhiyaanɨne tɨwɨ tɨhaapaiwɨ naimaatawaawaahɨ amɨ nisangi Isɨraherɨhonɨne. Iyataatɨ kiya satɨwɨ nyahɨ Abɨraahamɨhoetapɨ namoyaatɨmɨ nasaahiyaanisɨ Abɨraahamɨhomɨ saisatoyaane tɨwɨ tɨhaapaiwɨ naimaatawaawaahɨ amɨ nisangi Abɨraahamɨhoetapɨ namoyaatɨmɨ nasohiyɨhiyaamɨ noaipatɨhonɨne. 23 Amɨ kiya satɨwɨ, “Nyahɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhiyaanisɨ kopɨ otɨpɨpatɨ kawisɨhaayo,” tɨwɨ naimaatɨwɨ tɨhaapiyawaayopo. Amɨ nɨnɨhɨ kiyai nusatipɨhaatɨ Kɨraisihopɨ otɨpɨpatɨ waatɨ nga nawɨhaindɨ kaindɨhonɨne. Saiwa nɨnɨ taatɨ katohɨwɨmaiwa utaaho naharisahomataindɨ kandaato. Nɨnɨ kiyai nusatipɨhaatɨ otɨpɨpatɨ waatɨ pɨhɨndɨ kiyataayo. Aindɨ nɨnɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaatɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawisonɨhɨ amɨ kandapɨ nɨngisɨ isɨhiya nepɨ detɨ detɨ nanɨpuwawaayopo. Isɨhiya jaipɨtɨwɨ nyangi Autaahaatɨho natanyoaasihɨhiyaane tohiyɨhiyai wɨndɨ samaawisopo. Owe. Amɨ nɨnɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahonɨhɨ kandapɨ isɨhiya irɨhɨrɨ pwɨsɨpatɨ watɨpɨhapaara waatɨ apɨpaahɨ yaasatɨ sisɨha tɨndɨhaiwa nɨndipapɨ nɨwawaayopo. Amɨ isɨhiya isɨhiyaisɨ jaipundɨwɨ Autaahaatɨho natanyoaasihɨhiyaane undohiyɨhiyai wɨndɨ samaawisopo. Owetise. Iyataatɨ nɨnɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kawisohɨtɨhandapɨ taahɨwaiwaara sohonɨnɨ maanɨhɨ napotaayo. 24 Iyataatɨ nɨngi Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya wɨrɨhɨrɨ pwɨsɨpatɨ watɨpɨhɨraahɨ 39 kaiwɨhaiwaara nɨwawaayopo. Iyawaawɨ sandɨ nehɨ naasuraahɨhɨ nɨwawaamaayopo. Owe. Kɨhura kɨhurema amɨ wura wura 5 kaiwɨhaiwaara nɨwawaayopo. 25 Mairɨ maara pwɨsɨpatɨ turaipata nɨpɨ amɨ wura isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ sohonɨhi nɨwɨtotɨwɨ nawɨha wɨrapɨ nepɨ nisɨhetɨ yanotɨwɨ yanɨpɨ amɨ wura mairɨ maara kopuhotɨ durɨhɨraatɨhɨ niyonɨhɨ kopuho nawatatatɨ nopɨsasɨnatɨ maipɨndaise. Maipɨtihɨ nɨnɨ maanɨhɨ napotɨ oweto. Iyataatɨ saindɨ wura apatɨhɨ naasaindɨtihɨ amɨ asisɨha ipɨho naasotihɨ wapetɨ isɨtɨ wɨrandonɨhɨ sananotaise. 26 Nɨnɨ wapɨhɨ wapɨhɨ nundɨ napɨtɨ daindɨ konɨnɨhɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kawisataayo. Siyataatɨ waapɨhaatɨ taahaamaatɨ nahaitonɨhɨ maanɨhɨ nanesɨhɨ maanɨhɨ napotɨ amɨ wiwetɨ ikohiya (wapa gaahapa nawɨho kiyahapa isɨwahoe tɨwɨ) maanɨhɨ sohonɨhi nɨpɨ amɨ wiwetɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ isɨhiya Judaahiya sohonɨhi maanɨhɨ nepɨnɨmahopo. Aindɨ wiwetɨ isɨhiya nyahɨ Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhapɨhiya sohonɨhi maanɨhɨ owenɨmapɨ amɨ wiwetɨ isɨhiya taahiyɨhiyaamɨ aunahɨpa awaiwaiwa mwipɨhaiwaamɨ otɨhatɨhɨ sohonɨnɨ maanɨhɨ netɨ nihɨrɨndɨ amɨ isɨhiya aunahɨpa owehapɨhɨ sohonɨnɨ maanɨhɨ napotɨ amɨ wiwetɨ durɨhɨraatɨhɨ kopuhotɨ daimɨ notaatɨ sohonɨnɨ maanɨhɨ witonɨhɨ durɨhɨrɨ maanɨhɨ netɨ naninje. Iyataatɨ amɨ wiwetɨ isɨhiya kinyatiyaatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaawaahiyaanisɨ kinyɨ naisɨhiyaane dɨwɨhiya kiya amɨ kopɨ akɨtɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ maanɨhɨ netɨ nopɨsasɨndɨ sohonɨnɨ napo. 27 Amɨ nɨnɨ wura nisɨ ambɨpatapɨhapaapɨ otɨpɨpatɨ apatindɨtɨhɨ kiyatoandaatɨ nɨnɨ wɨndɨ baindɨ namoho. Aindɨ wiwetɨ nandapa amɨ waapoho owendaatɨ janɨmanatɨ nainyatɨ amɨ wiwetɨ nandapa ahotihɨhandɨ kandɨ otɨpɨpatɨ nanesɨhɨ katɨ kaindɨ kiyataatɨ nandapa wɨndɨ namaanɨho. Aindɨ amɨ wiwetɨ nɨnɨ niyotɨ nipaatɨtandɨhapa wapa apotɨhɨrɨ taahɨpɨpa isɨpɨpa owendaatɨ bɨnɨmanataise. 28 Iyataatɨ amɨ saiwaamɨ tiwatɨhaatɨ asisɨha nahatewetɨ isɨhiya nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kaundɨtɨ kandunjonɨhɨ noaipapɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya wapɨhɨ wapɨhɨ bimohiyɨhiyaapɨ kiya nga bindawaayondɨho ndɨ pɨhɨndɨ waatɨ gwɨnyaatoandaayo. Iyataatɨ kandaahɨ nisɨ maarɨhoaatɨhapɨ naaŋanisataise. 29 Siyatɨ naaŋanisatɨ amɨ nisɨ naisoho wo nisatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaaho komɨ andɨtatɨ Kɨraisihopɨ andɨtitatɨ gɨwunyaasɨpatɨ turɨmɨhaisendauhɨ atindɨ mmonataahura amɨ nisɨ andɨtatisangi nɨmahiyatɨ nanɨpandɨwihɨ amɨ nisɨ Kɨraisihopɨ andɨtindɨ gɨwunyaitandɨhandɨ owehonisamataindɨ noaipataayo, amɨ ko naisosopɨ nɨnɨ maarɨho asɨpiyohɨtɨhandaaho. Aindɨ amɨ naisoho wo nisatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨhoai isɨhiya usa maipɨhandɨ kaitandɨhatɨhemɨhauhɨ ko maipɨhandɨ kaise tauhɨ nɨnɨ atindɨ netaahura nisɨ maarɨho yaasatɨ amɨ nisɨ mandɨhaatɨhɨ sisɨha nɨhoandataise. Sandɨ amɨ nisɨ naisoho maipɨhandaatɨhɨ naindɨhandapunɨ amɨ utaaho koai numwaasi maipɨhandaatɨhɨ naisɨhopɨ nɨngisɨ apɨpaahɨ aponyindɨhandaahe.

30 Amɨ nɨnɨ tɨhaapaitaahetisɨ amɨ nɨngisɨ wapa nanoaipasɨhɨ kandapɨ isɨhiya mmopɨnɨmahohɨtɨhandapɨ nɨnɨ tɨhaapɨtɨto. 31 Iyataatɨ Autaahaatɨho nyamɨ Awaisɨho Jisaasihomɨ Sapɨho amɨ nyahɨ Koaisɨ newa mepɨ autaahewaumwaitɨhaaho mmosɨhɨ saiwa nɨngisɨ nanoaipasɨwiwa sangisɨ nɨnɨ akɨtɨha akɨtɨ nanoaipase ndɨ kasatataato. 32 Wura nɨnɨ aunahɨpa mwipɨhatɨ (katamɨ ambɨpatɨ) Damasɨkaasihanda nundɨ bimonɨhɨ kapɨhɨ jɨhɨ awaisɨho Aretaasiho namɨhainjɨhɨ Aretaasihomɨ yatɨhɨ otɨtɨhɨ isɨhiya Damaasɨkaasihandaahiyai winjatisɨho nɨngisɨ netɨ wɨniraito tatɨ komɨ tingaatɨhaisahiyai nɨnɨ aunahɨpatɨ namasi noaipasanɨhɨ niwɨtaatɨwɨ matambɨpaamɨ onepatainɨ ahɨwihɨ jatawaayopo. 33 Saiwɨ jatauhɨ amɨ nisɨ naisɨhiya baasɨketɨhandɨ awaindɨhandɨ nepɨ kandopɨ nɨngisɨ wɨnipɨ wɨrɨhɨrɨ nepɨ kɨretɨ baasɨketɨhandɨ wɨramapɨ aunahɨpatamɨ matambɨpetɨ tisautɨhɨrɨ daundirɨhɨra bɨpi kɨhura kɨhura nanoaasauhɨ noaatɨpatɨ tɨmahiyai yanɨhɨmataayo. Yanɨhɨmahonɨhɨ awaisɨho Aretaasihomɨ otɨpɨpatɨho kiyapɨho nɨngisɨ wɨndɨ maanise.

Copyright information for `AGM