aWɨnɨhapɨpa 19:15

2 Corinthians 12

Autaahaatɨho Porɨhoai Auta Yapepatamatiyahaiwetapɨ Pɨwɨha Pɨhɨtahaiwa Kaundataase

Isɨhiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha ausaahohiyɨhiyaamataindɨ nɨwahonɨnɨ naimaatɨndaano ndɨ naimaatɨnataataahɨ sandɨ nisɨ naimaatɨnohɨtɨndaahɨ wɨndɨ nahatiyaanangisɨ andɨtɨnyiwatɨ manyɨtatamanɨtaise. Iyataahandɨ kandɨ Awaisɨho pɨwɨha wiwa yapepatamatiyahaiwetapɨ auta nanisatɨ kandiwaiwaapɨ katɨtaano. Nɨnɨ aimɨ gwɨnyaataayo utaaho wo Kɨraisihopɨ biyatɨ gɨwunyaahoai Kɨraisiho numwaasi mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho bimimbɨpɨhɨ naindɨhandapo. Siyatɨ mɨhaatɨ numwaasi nasaamasɨhɨ kɨnaungwɨha aimɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨ 12 kiyatɨ sanaise. So utaaso komɨ maarɨho yamɨhapataatɨhɨ naindɨho e komɨ ambɨpatɨ katisatɨ naindɨho amɨ nɨnɨ wɨndɨ monɨtɨ gɨmaanunyainjo. O amɨ Autaahaatɨho sawahohɨ sandapɨ gwɨnyaahoso. Utaaso sopɨ nɨnɨ aimɨ gwɨnyaaho komɨ maarɨhoetɨ amɨ komɨ ambɨpatɨ katisatetɨ sapɨhɨ bimihɨ nɨnɨ sandapɨ komɨ ambɨpatɨ katisate komɨ maarɨhohɨhe ndɨ wɨndɨ baindɨ monɨho nehɨ Autaahaatɨho sawahohɨ gwɨnyaahoso. Isɨ koai Kɨraisiho numwaasi mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ isɨhiya gɨwunyaapɨ bimambɨwɨhiya napopɨ naiwɨ gaahapɨhɨ gaahiya ainahiyɨhiya bimohɨpɨpɨhɨ niyataise. Mɨhaatɨ kapɨhɨ pɨwɨha wiwa noaipasɨhɨ ko atisatɨ netaise. Saiwa pɨwaiwa nehɨ isɨhiya atiwɨ nesisɨ amɨ isɨhiya usaisɨ ausaapɨ kaundɨtaatɨwɨhandapɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ owetahaiwaare. Utaaho siyahopaahɨ nɨnɨ asakaindɨ kopɨ maaritɨtɨ tɨhaapaito. O amɨ isɨhiya nisapɨ so utaaso awaisɨho gaahomaahe nawɨhiyatɨ pɨwɨha yanyawɨha kamaatatɨ kunyapeho komɨ pɨwɨha napaisaatɨ pɨwaatahoe tɨwɨ katisaihaahɨ sandapɨ nga katawaatowo ndɨ nɨwahonɨnɨ maaritɨtɨ tɨhaapaito. So utaaso yamɨhapataatɨhɨ naise toto wopɨmaato tɨtɨhɨ nɨnɨ nɨwahonisapɨto. Nɨnɨ yamɨhapataatɨhɨ naindɨ Autaahaatɨho auta nanisatɨ saiwa kandihɨ atindɨ netɨhonɨne ndɨ wɨndɨ naimaatɨndɨ tɨhaapɨmaito. Owe.

Yapepatamatiyahatetapɨ auta Autaahaatɨho nanisahoniso ndɨ naimaatataatisangisɨ nɨnɨ naharɨhiyaamɨ pɨwaatohɨmumwaaŋɨ wɨndɨ pɨwaamaatɨto. Nɨnɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akɨtɨha akaahaahɨhɨ ausaitandɨhandiso. Nɨnɨ saiwa mmonɨhohɨwiwaapɨ saindɨ mmonɨtɨhonɨniso ndɨ wɨndɨ namimaatisanɨhɨ amɨ sangisangisɨ ko siyahaiwa mmonatɨ nehoe tɨwɨ wɨndɨ maarɨmitɨwɨ mepɨ autaahepɨnɨmaamaitaatɨwe. Nehɨ nɨnɨ pɨwɨha ausaatɨ kasatɨtɨ amɨ nɨnɨ kiyohɨwaiwa mmonɨwɨ ko siyatɨ kaiso tɨwɨ jaitaatɨwe.

Autaahaatɨho Porɨhoai Kɨnyɨ Napaisoŋɨtinɨhura Nɨnɨ Andɨtɨhiwataayo Undataase

Autaahaatɨho saiwa apɨpaahɨ gaahaiwa nɨngi ausaatɨ ausaimanatɨ nanɨsiwɨmaiwaapɨ Autaahaatɨho nɨngisɨ siyatɨ nanisahonɨne ndɨ tɨhaapaindɨ namimaatɨndandɨ timbɨpa wapa jaatɨhɨramatiyatɨ ambɨpatisɨ muwɨhapa nusoaipane tatɨ Autaahaatɨho gwɨnyaasɨhɨ amɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ kɨramɨ otɨpɨpatɨhoai natausaasihɨ nasatɨ nɨngisɨ taatɨ jaatɨhɨraahamatiyatɨ nanematɨ mɨnɨwataise. Aihɨ nɨnɨ Awaisɨho Jisaasihoai kɨmandɨ mɨnɨwatɨ nanematɨ yaasindɨmandɨ nepɨnɨmape undɨtɨ aimɨ mairɨ maara kaundɨtɨ nunjenataayo. Nepɨnɨmape undɨtɨ nunjenɨhonɨhandɨ kandɨ ko Awaisɨho wihoaaŋɨha satatɨ kandataase.

“Sandɨ kinyɨ ambɨpataatɨhapɨ nahematɨ mɨhɨwindɨhandɨ nɨnɨ wɨndɨ nemaahɨmaito. Owe. Saindɨ wɨndɨ nehɨmaamataahandɨ kandɨ nɨnɨ gaahatɨ kahindɨ andɨtɨhiwɨto. Amɨ kɨnyɨ wɨndɨ andɨtɨmitɨpɨ kunyapehoŋɨtisamɨhura nɨnɨ gisɨ netɨ watɨpɨhɨmatɨ nga andɨtɨhiwɨto.” a 
Awaisɨho nɨngisɨ satatɨ kandihɨ amɨ nɨnɨ Awaisɨhoai timbɨpa nepɨnɨmape mundɨtɨ gaasɨ kaindɨ napaisɨhonɨnɨ kunyapehonɨnɨ bimɨtaano ndɨ tɨhaapaindɨ maaritataayo. Saindɨ nɨnɨ napaisɨhonɨtisanɨhɨ amɨ Kɨraisihomɨ watɨpɨhandɨ netɨ waatɨ nanɨmaasatɨ watɨpɨnɨmahonɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitando. Amɨ isɨhiya Kɨraisihomɨ watɨpɨhandapɨ akɨte tɨtaatɨwo.
10 Nɨnɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨ kawisataatɨ nɨnɨ noaipatɨ utaahonɨnɨ kunyapehonɨnɨ napaisɨhonɨnɨndaayo. Aihɨ isɨhiya nɨngisɨ mɨmaipɨniwɨ kahatamatɨpetɨhaiwa kanisawaayopo. Isɨhiya nɨngisɨ nehɨhaiwa saimbɨhoŋe ndɨwɨ kandɨwɨ amɨ naaŋanisahaiwa nanoaipasɨhɨ kaiwa ipɨhatindɨmatɨ amɨ isɨhiya nɨpɨ amɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨhɨra daihɨra nanimbɨpuhauhɨ naaŋanisataise. Amɨ nɨnɨ saindɨ napaisonɨnɨ kunyapehonɨnɨ bimonɨhɨ Kɨraisiho komɨ watɨpɨhandɨ naninyatɨ watɨpɨnɨmataise.

Porɨho Korindɨhiyaamɨ Kɨraisihopɨ Gɨwunyaahohɨtɨhandɨ Netɨ Andɨtɨwiwataise

11 Nɨnɨ isɨhiya naharɨhiyaamataindɨ pɨwɨha kasatataato. Amɨ nɨnɨ pɨwɨha saindɨha wɨndɨ kamaatɨtɨhatɨ katɨ sahɨ sawanaatɨ katɨme ndɨwɨ nanepepaipapɨ katauhɨ kasato. Sahɨ nisapɨ ko siyahoe maatɨwɨ isɨhiya jaipɨtɨwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ naimaatɨwɨ kasatohiyɨmiya siya nga nɨngisɨ nanɨtipɨhaapɨhiyaatihɨ nɨnɨ kiyaamɨ otɨtɨhɨ bɨnotaamaayo. Nɨngisɨ Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ namaaninyonaahɨ nɨnɨ nehɨhonɨnɨtɨtaanɨhe isɨhiya jaipɨtɨwɨ nisapɨ katohɨmatamataindo. 12 Jɨhɨ nɨnɨ sangisatɨ maasɨ bimohura sahɨ nisapɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhoe tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ wiwa kaimɨ niyonɨhɨ noaipasɨhɨ sahɨ mmonɨwɨhiyaate. Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ sɨwipatɨ watɨpɨhaiwa kaindɨ amɨ wiwa otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa kaindɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨhonɨne ndɨ komɨ watɨpɨhandɨ nasisataayo. Saindɨ nasisonɨhɨ amɨ sahɨ nisapɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha awusaitandɨ natausaasisɨho akoho akɨtɨhore tɨwɨ waatɨ gɨmunyaahopo. Owetise. 13 Nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya wapɨhɨ wapɨhɨ bimohiyɨhiyai otɨpɨpatɨ kiyohɨtɨhandapɨ nawɨho naninyawɨse mundonɨhandɨ kandɨ naninyawɨhonɨnisɨ amɨ naasɨ katɨ kaindɨ amɨ sangisangisɨ nawɨho nanɨmɨtaatɨwe ndɨ isɨhiya jaiwɨtɨwɨ pɨwɨha ausaapɨ kasatohiyɨhiyaamataindɨ wɨndɨ kamaasatɨto. Owe. Sandɨ saindɨ kiyohɨtɨmandɨ usinjaate. Amɨ wiwa nɨnɨ sangisɨ nawɨhopɨsatisanɨhɨ naaŋasitaihɨsɨ nge. Samɨ nawɨho namehohɨtɨhandapɨ sandɨ maipɨhandɨ kiyatɨ nawɨho otɨpɨpatɨ kaitandɨhandapɨ nameso tɨwɨ gwɨnyaawaawaahɨ nisɨ maipɨhandɨ sandɨ sahɨ nepɨnɨmapɨse.

14 Nɨnɨ aimɨ yataira napɨtatɨ wanɨ amɨ kasɨnɨhandɨ napɨtandiyonɨ napɨtɨ naaŋasisɨhandɨ nawɨho naninyawɨse satɨtɨ nawɨho wɨndɨ namaasaito. Nɨnɨ samɨ nawɨho samɨhapa isɨwasohɨpɨpa nanɨmɨtaatɨwɨmaahe. Owe. Nɨnɨ sahɨ isɨhiyaatangisɨ nasamaasanɨhɨ isɨhiya nawɨhopɨsatɨwɨ nasehohiyɨhiyaamɨhihoaaŋɨ namuwɨ nisɨhɨretɨ japɨ naitaatɨwe. Iyataatɨ manyinya saniya sapiyaapɨ nawɨho numwɨtaatɨwɨho nepɨ turɨmanawaamaayopo. Owetise. Saniya sapiya mwaaya maatiyai numwɨtaatɨwɨ nawɨho wapa nepɨ ahowiwɨ turɨmanawaayopo. Sandɨ tɨtɨhe. Isɨ sahɨ nisapɨ koaisɨ nawɨho numwɨtɨhaahoe tɨwɨ nepɨ tɨmaamanɨwɨse. Owetise. Nɨnɨ sangisɨ andɨtɨsaiwɨtandɨhatɨ otɨpɨpatɨ nehɨhatɨ kaitaano. 15 Isɨ manyinyaisɨ saniya sapiya kawisohɨpatamataindɨ nisapa isɨwasohɨpɨpa nasamɨtaano. Aindɨ nɨnɨ sangisɨ maarɨho waatɨ pɨhɨndɨ taatɨ nasanyamɨ niyonɨhandɨ amɨ sahɨ nɨngisɨ maarɨho nehɨ masɨhonjɨhɨ nanɨmɨtaawo?

16 Isɨhiya pɨwɨha nehɨha kasatɨwɨ daayohiyɨhiya nisapɨ pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha sangisɨ sasatawaatopo. Ye, Porɨhohɨ isɨhiyaisɨ naaŋɨhaiwa nunyatɨpane tatɨ gwɨnyaataatɨ nawɨho samɨ namaasetaise. Siyatɨ samɨ nawɨho auta nametaahandɨ kandɨ noaatatɨ isɨhiyaatangisɨ jaipɨpa kasatatɨ nawɨho nasetaise satawaatopo. 17 Isɨ satohɨhaapɨ wihoaaŋɨha kasatɨtaano. Nɨnɨ jaipɨsatɨtɨ nawɨho naninyawɨse satɨtɨ nasaitandɨ utaahurɨ yahurisɨ nanaita numwɨse undɨtɨ wɨndɨ nandɨmusoaaso. Owe. Amɨ sandapaahɨ sangisangisɨ aimɨ baiwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. 18 Nɨnɨ Taitaasihoai pɨwɨha baindɨ kaundɨtɨ tarɨwundɨtɨ sapɨ nandusoaasataayo. Aindɨ amɨ naisoho woaisɨ maasɨ numwise undɨtɨ nandusoaasataayo. Nandusaasonɨhɨ Taitaasiho sangisenda nasatɨ nawɨho naninyawɨse satatɨ nahato nasetaiso e owetiso? Nanyetaise tɨwɨsono! Taitaasihotihɨ amɨ nɨnɨtihɨ naasɨkɨretɨ naasɨkatɨ kasisahaayono e ko wɨretɨtihɨ amɨ nɨnɨ wɨretɨtihɨ kiyahaayono? Saihɨto tɨwɨ katɨwɨse.

19 Sahɨ nisɨ utɨpɨmo kɨmo awɨtawaawɨ saiwɨ gwɨnyapenawaayopo utaaho so saiwa kamayonɨhandɨ nehɨhaiwa katopo tatɨ jɨpatɨpaise tɨwɨ gwɨnyapenawaatɨtaatɨwɨ owe. Saiwɨ sahɨ gwɨnyaawaawaahɨ sandɨ asɨrete. Autaahaatɨho atɨninjatihɨ amɨ Kɨraisiho siya satɨwɨ katowɨ satɨpɨ kaunde ndihɨ kasatataato. Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ maarɨho wɨsaitɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaate sandɨ kasatataato. Nahataapa nɨnɨ kaindɨ amɨ nahataapa nɨnɨ pɨwɨha kasatohɨwɨmaiwa nisapɨmaahe sape. Sahɨ Kɨraisihopɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ koai nɨwipinjɨtaatɨwɨhandape. 20 Amɨ nɨnɨ kɨmɨkɨretɨ saindɨ kasatohɨtɨmandɨ apaapɨmaasato. Amɨ nɨnɨ sangisenda napɨtɨ jasosanɨhɨ amɨ nɨnɨ sapɨ maaritɨtɨ gwɨnyaahohɨpɨpa wɨndɨ kamaiwɨ sangi wɨretɨ kaisaihɨ kandapɨ nɨnɨ sapɨ wɨndɨ maarɨmitɨte ndɨ gwɨnyaataatɨ kasatataato. Amɨ sahɨ saisaihɨ nɨnɨ maarɨmitataatɨ kandapɨ nɨnɨ sangi watɨpɨhapa wapa samɨ maarɨho ambɨpatɨ yaasɨhapa kasisanɨhɨ amɨ sahɨ wɨndɨ kandapɨ maarɨmitɨtauhɨto. Iyataatɨ wiwa maipɨhapa kahatamatɨpetɨhapa samɨhatɨhɨ siyahapa ahotɨtaihɨ nɨnɨ waatɨ gwɨnyaatatɨto. Sahɨ woŋɨ waaŋɨ wo waatapɨ kinyɨ maarɨho mɨmaipaimbɨ gwɨnyaapɨ amɨ nuwɨ napɨwaiwɨ woŋɨ waaŋɨ wo waatisamɨ waapɨhɨnɨwɨ aposahapara itɨhɨnnɨwɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ baiwɨ bimohɨtɨtɨhapɨ yandɨhematɨwɨ wuraahɨ sɨhoaasangisɨtɨmɨ amɨ wapuraahɨ sainjaasangisɨtɨmɨ amɨ waaŋɨ wo waatapɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ dahopa nepɨ nusopɨsasawɨ pɨwɨha wa nehɨ akaahaametaha kiyaapɨ isɨhiya usa atisauhɨ katɨwɨ amɨ woŋɨ waaŋɨ wo waatapɨ kiya wɨndɨ atɨhomaasisauhɨ kiyaamɨ dawaataatapɨ noaasawɨ katɨwɨ amɨ woŋɨ waaŋɨ wo waatamɨ gwɨnyaasɨtɨhandapɨ ipatisanɨwɨ mmonɨwɨ kɨwahoŋɨ kɨwɨhaaŋɨ nahataapa nga mmona gwɨnyaawaahiyaaniso tɨwɨ nepɨ naimaatɨwɨ apɨpaahɨ genanɨtauhɨto. Saiwɨ sahɨ kiyawaawɨ sahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ komɨ ambɨpatɨ awaindepumapɨ mepɨ autaahepumaitaatɨwɨhandɨ nɨwipɨta naharimatonɨhɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ naharitauhɨ nɨnɨ gwɨnyaataatɨto. 21 Saindɨ gwɨnyaataatɨ nɨnɨ sangisenda napɨtɨ amɨ samɨ ndɨmaahomwaaŋɨ jasondandɨhandapɨ pɨhɨndɨ gwɨnyaatɨ awaindɨhandɨ yayataayo. Amɨ sandɨ apaapɨmaahe. Isɨhiyaatɨ sahɨ usaatɨ jɨhɨ nɨnɨ napɨtɨ jasohohɨhuraapɨ samɨ maipɨhaiwa isɨhiya nahatiyaamɨ gwɨnyaapɨ japepinjohɨrɨhɨretapɨ sahɨ ipatisanɨwɨ mmonɨwɨ wɨndɨ gɨmaasunyaatatɨ nehɨ sangi samɨ maarɨho kasatihɨ samɨ ambɨpatɨ jandotɨ maaritirɨhɨretɨ apɨpaahɨ sangi wɨndɨ mamaasamahiyaatɨ apɨpaahɨ ainjotahapa kaiwɨ samɨ ambɨpatɨ usɨhiyaatɨ amɨ asɨhiyaatɨ kɨho amɨ kɨhaatisawɨ namɨnɨwɨ kiyohɨwaiwa kaiwaanɨhɨ sahɨ waatɨ taawɨ kaitaapo. Kaisaihɨ nɨnɨ napɨtɨ noaipatɨ jasondo. Saindɨ nɨnɨ sahɨ maipɨhaiwa wɨndɨ namaamapɨ kiyaatɨnɨhɨ taawɨ kaisaihɨ samɨ ndɨmaahomwaaŋɨ jasosanɨhɨ amɨ samɨ maipɨhaiwa apɨpaahɨ ainjotahaiwa Autaahaatɨho nɨngisɨ netɨ nanisɨtaise. Nanisonɨhɨ nɨnɨ kaiwa mmonataatɨ nɨngi apɨpaahɨ aungwohandɨ manyamatɨ amɨ nisɨ maarɨho aungwohandɨ yaasamaitaise.

Copyright information for `AGM