2 Corinthians 13

Porɨho Korindɨhiyai Sahɨ Baiwɨ Jatɨnɨwɨhiyaatɨtosawɨse Undataase

Nɨnɨ sangisɨ wanɨ kɨmandɨ napɨtɨ jasondandiyohɨtɨmandɨ notɨ 3 handɨ mairɨ mandɨtɨtaise. Samɨ bimohɨrɨhɨretapɨ aimɨ jɨhandɨ 1 handɨ kasatɨtɨ amɨ kapɨhandɨ 2 handɨ kasatɨtɨ amɨ wanɨ kɨmura mairɨmanda 3 handɨ kasatɨtandiyohɨtɨmandapɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha wa wapɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ watɨpɨha satise: “Utaaho wo maipɨhandɨ kiyonɨhɨ amɨ isɨhiya koai winjahohiyɨhiya yahurisangi amɨ murɨmoaisangi kiyaamɨ ndɨhaara winjahohiyɨhiya, ‘ye, akɨte. Ko sandɨ kaihɨ amɨ nyahɨ winjahaayo,’ tisaihɨ ko maipɨhandɨ kaisɨhomɨhetɨ pɨwɨha niyonɨhɨ isɨhiya akɨtɨhe tɨwɨ mmondaapo. Aiwɨ utaaho maipɨhandɨ kaisɨhoai saundɨwɨ, ‘kinyɨ maipɨhandapɨ amɨ maipɨhandɨ wihoaaŋɨhandɨ nepe,’ undɨwɨ pɨwɨha komɨhetɨ nepɨ yawutaitaapo.” Aihɨ nɨnɨ sangisɨ jɨhɨ 1 handɨ sahɨ maipɨhandɨ kiyopo satɨmɨhonɨnisɨ amɨ wanɨ kapɨhandɨ 2 handɨ sahɨ maipɨhandɨ kiyopo satataato. Nɨnɨ jɨhɨ 1 handɨ amɨ kapɨhandɨ 2 handɨ napɨtɨ jasohohura sahɨ maipɨhandɨ kiyowɨ jatɨnɨwo satataato. Aindɨ wanɨ nɨnɨ samɨ kaanɨhɨ bindataatɨ kapɨhandɨ 2 handɨ sangisɨ baiwɨ jatɨnɨwɨhiyaatɨ bimaawɨse satataato. Isɨ amɨ nɨnɨ sangisɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaamɨhatɨhapɨ ipaahaapɨ dawaataatesamatosatɨ jɨhaatɨ mwɨtɨpisatɨ wɨndɨ kamaasatɨto. Nɨnɨ napɨtɨ sangisɨ jɨhaatɨ jasonataahura nɨnɨ jɨhɨ napɨtɨ jasohohura isɨhiya maipɨhandɨ taawɨ kiyohiyɨhiyaisunɨ amɨ kuraapɨ namasawɨ maipɨhandɨ kiyohiyɨhiyaisunɨ amɨ kiya kiyaamɨ maipɨhandaatɨhapɨ aimɨ wɨndɨ namepemaitisaihaahɨ nɨnɨ kiyai netɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaamɨ dawaataatemaito. Sahɨ watɨpɨtɨwɨ nɨngisɨ sandawaatopo. Amɨ Kɨraisiho kinyɨ maahomwaaŋɨ netɨ kinyɨhetapɨ pɨwɨha katonaahɨ nyahɨ mmondaanɨ nepɨ nanyise ndawaatopo. Isɨ amɨ nɨnɨ samɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha watɨpɨha kasatɨtɨ amɨ wihoaaŋɨhandɨ awaindɨ sangi kasindɨ nasamisanɨhɨ amɨ sahɨ nisapɨ koai Kɨraisiho komɨ otɨpɨpatɨ nunyatɨ natausaasihɨhoe tɨwɨ mmondaatɨwe. Kɨraisiho sangi wapa kasisataatɨ watɨpɨhandɨ oweho napaisɨho kiyataamaise. Owetise. Amɨ kohɨ apɨpaahɨ watɨpɨho samɨhatɨhɨ wapa kiyataise. Iyataatɨ amɨ akɨtɨnɨhɨ Kɨraisiho napwisuraahɨ komɨ watɨpɨhandɨ oweho andɨtɨmitahoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ isɨhiya tipɨ tipɨmandawaayopo. Iyataatɨ amɨ wanɨsangi akɨte ko japɨhɨ asohoematatɨ bimindɨmandɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ watɨpɨhosɨ watɨpɨhaiwa kiyatɨ Kɨraisihoai japɨhɨ ahowimasɨhɨ ko asohoematataise. Amɨ sɨkɨretɨ nisangi apɨpaahɨ watɨpɨhandɨ owehonɨnɨndaatɨ amɨ Kɨraisihoaisatɨ nɨnɨ tɨmaamaitataayo. Saindɨ watɨpɨhandɨ owehonɨnɨndaahandɨ kandɨ Autaahaatɨho Kɨraisihoai ahowimatɨ watɨpɨhandɨ numwindɨhandɨ nanɨmihɨhonɨnisɨ nɨnɨ kandaahɨ sangi netɨ waatɨ watɨpɨndɨ tɨtɨhesamaito.

Kɨraisiho komɨ Itɨpɨhoraahɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ yaho bindataisɨ sahɨ sandapɨ baiwɨ mmonawaayowo e wɨndɨ mohowo? Sahɨ baiwɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ akɨtɨ gɨwunyaahaayono e owetiso tɨwɨ nepɨ sawanaatɨ mmotɨnɨwɨse. Amɨ wiwa sahɨ saiwɨ sawanaatɨ nepɨ mwɨtɨpisawɨ mmotɨnawa sahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya akɨyɨhiyaatɨmetɨwɨpano. Isɨ amɨ sandɨ kandapɨ sahɨ baiwɨ mmotɨnɨwɨ noaipapɨ akɨtɨnɨhɨ isɨhiyaatɨ Kɨraisihomɨhiyaatimatɨwɨse. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonisapɨ saindɨ gwɨnyaataayo. Sahɨ sawanaatɨ mmotɨnɨwesi amɨ nɨngisɨ sahɨ nepɨ tipɨtapaapɨ nisondaatɨwe amɨ nɨnɨ sahɨ nepɨ nisonawaawɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨ akohonɨno e owetiso tɨwɨ sahɨ mmondaatɨwo. Mmonɨwɨ sahɨ nisapɨ satɨwɨ e Porɨhoai Kɨraisiho komɨ otɨpɨpatɨ kawitandɨ namɨhainjɨhoe tɨwɨ gwɨnyaitaapo. Sahɨ nisɨ pɨwɨha nɨnɨ kasatohɨha wɨndɨ nemaamapɨ amɨ sahɨ wɨndɨ maatɨmaatɨmiwɨ nisɨ pɨwɨha atiwɨ kasatohɨpɨpa kaitaatɨwɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨtɨ sapɨ gaapɨsundataayo. Sandɨ nɨnɨ sapɨ gaapundohɨtɨndɨ isɨhiya nisɨ tiworisa nɨnɨ sangisɨ kasisohɨpɨpa mmonawaawɨ amɨ kiya nisapɨ satɨwɨ e Porɨho so tɨtɨhɨ Korindɨhiyaamɨhatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨ Kɨraisiho natausaasihɨhoe tɨwɨ mmondaatɨwɨmaahe. Owetise. Amɨ sahɨ tɨtɨhapa kaiwɨ nisɨ pɨwɨha kasatohɨha atiwɨ isɨhiya maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyai tɨtɨhepumapɨ amɨ isɨhiya jaipɨpa katɨwisasawɨ nyangi Kɨraisiho natanyoaasihɨhiyaane satɨwɨ jaipɨpa kasatohiyɨhiyai sahɨ ahosumwaitaatɨwe. Sahɨ saisaihɨ nɨnɨ Kɨraisiho nanɨmɨhainjɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨ akohonɨne satɨtɨ Kɨraisihomɨ watɨpɨhandɨ nasisatɨ waatɨ watɨpɨndɨ wɨndɨ sangi netɨ nɨnɨ tɨtɨhemaasamaitando. Amɨ sahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ komɨ isɨhiya kiyohɨrɨhɨretɨ atiwɨ tɨtɨhɨ kɨretɨ kaisaihaahɨ amɨ nɨnɨ sangi netɨ wɨndɨ tɨtɨhemaasamaito. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Sahɨ tɨtɨhɨ nɨnɨ kasatohɨpɨpa kiyawaawaahɨ kɨmɨkandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha isɨhiya atiwɨ nepɨ japepihɨrɨtaatɨwɨ nɨnɨ kiyai netɨ andɨtɨwitɨ kandunjohɨhaisatɨ noaipatɨ tɨmaamaitataise. Sahɨ Kɨraisihopɨ watɨpɨtɨwɨ gɨwunyaapɨ amɨ komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨniyauhɨ nɨnɨ maaritataayo. Amɨ nɨngisɨ mandɨtɨnisohiyɨhiya tiworisa satɨwɨ ko watɨpɨhandɨ owehosɨ yayatɨ itiwahoe tɨwɨ gwɨnyaasaihɨhandɨ kandɨ sangi nɨnɨ watɨpɨndɨ netɨ wɨndɨ tɨtɨhemaasamaitando. Iyataatɨ nɨnɨ sapɨ gaapundɨtɨ Autaahaatɨhoai nunjenohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe. Amɨ Autaahaatɨho sangi netɨ andɨtisaihonɨhɨ sahɨ noaipapɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ tɨmaamaitɨwɨ watɨpɨtɨtaatɨwe. 10 Amɨ sahɨ sandɨ saisaihɨ namatɨ Awaisɨho nɨnɨ wapa kaitandɨ nɨngisɨ nanɨmindɨhanda sangi netɨ waatɨ mɨtaahɨ watɨpɨndɨ tɨtɨhemaasamaitandɨ kandapɨ nɨnɨ kaanɨhɨ bindataatɨ kɨmaiwa utɨpɨhoaatɨ sapɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ amɨ Awaisɨho nɨngisɨ komɨ watɨpɨmandɨ nanɨmindɨmandɨ nɨnɨ netɨ sangi wapa kasindɨ nasisapusanɨhɨ sahɨ kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaitaatɨwɨ nanɨmihɨhandɨmaahe. Owetise. Nɨnɨ sangi netɨ andɨtisaisanɨhɨ sahɨ watɨpɨtɨwɨ koai nɨwipinjɨtaatɨwɨ nanɨmihɨhande.

Porɨho Korindɨhiyai Pɨwɨha Ipotɨha Asɨtɨpuwatɨ Gaahuraare Undataase

11 Kɨma nisɨ pɨwɨma ipotɨhaare. Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate. Nɨnɨ sangi sandɨ sahɨ maaritɨwɨse. Aiwɨ bimaawɨse. Aiwɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ noaipapɨ amɨ nɨnɨ andɨtisaitɨ kasatohɨrɨhɨretɨ kaiwɨ woŋɨ waaŋɨ amɨ wo waati nepɨ andɨtɨwipɨ andɨtitɨwɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ nɨnɨ kɨmaiwa kasatohɨwɨmaiwaapɨ gwɨnyaapɨ amɨ sahɨ woŋɨ waaŋɨ dopɨ wo waatisamɨ itɨhɨnnɨwɨ tunnɨwɨ mɨmunɨwɨ nehɨ napaisaatɨ bɨpi yatɨhɨ ipatisanɨwɨ maarɨho nehɨ naasohɨ gwɨnyaapɨ tɨmaamaitɨwɨ bimaawɨse satataato. Amɨ sahɨ saiwɨ nɨnɨ kasatohɨpɨpa kiyawaawaahɨ sahɨ nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨhɨ amɨ wo waati maarɨho nunyawɨ namɨndaatɨwunɨ maarɨho yatɨhitonɨhɨ napaisaatɨ tɨmaamaitɨwɨ bimɨtaatɨwunɨ Autaahaatɨho netɨ andɨtisaisɨho sangi gaahandɨ kasitaise. 12 Sahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ amɨ koai mepɨ autaahepumaitaatɨwɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ ahoyanawaahura nɨnaasoŋɨ nɨnaasaaŋɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya kiyohɨrɨhɨretɨ kaiwɨ samɨ maarɨho namɨnɨhohɨtɨhandɨ nepɨ ausaimanɨwɨ gerɨnɨwɨ ikwɨrɨ ahoainɨwɨse. 13 Autaahaatɨhomɨ isɨhiya nahatiya kɨmbɨhiya sangi gaahuraare satawaatopo. 14 Nɨnɨ sapɨ saindɨ gaapɨsundataayo: Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho komɨ gaahandaahɨ sangi gaahandɨ kasisatɨ amɨ Autaahaatɨho sangi komɨ maarɨho nasanyatɨ amɨ sahɨ Autaahaatɨho nasamaasɨhɨ Kɨraisihomɨhiyaatimatohiyɨhiyaatangisɨ Kindarɨ nepɨ ahosisamɨ tisamaamaisaihɨ sahɨ wo waatapɨ woŋɨ waaŋɨ maaritɨwɨ pɨwanɨwɨ bimaawɨse.

Copyright information for `AGM