aAunɨhɨhɨrɨ 116:10

2 Corinthians 4

Nyahɨ Onɨha Yapɨpatɨ Wapa Gaahapa Windisɨhaamatiyaahiyaanɨne

Iyataatɨ Autaahaatɨho nyangi maarɨho asɨpɨnyisatɨ komɨ pɨwɨha wanɨha apɨpaahɨ gaaha isɨhiyaisɨ nyahɨ katawaunjɨtɨhaawɨ nanyamɨhanataise. Nanyamɨhainjɨhiyaanisɨ nyahɨ isɨhiyaisɨ Komɨ pɨwɨha katawaunjɨtɨhaahandapɨ napaisaatɨ ahiyawa newa maanɨmaanisaatɨ namahaamaayo. Owetise. Iyataatɨ amɨ nyahɨhɨ wapa nehɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ akɨpɨpaahɨ isɨhiyaisɨ katawaunjɨtɨhaawɨ aimɨ nyamɨ maarɨho newa kɨpwɨnaatɨ gwɨnyaahaayo. Iyataatɨ wapa nyahɨ kaisaihɨhapa jaipɨpaatanɨhɨ isɨhiya mmonɨwɨ katisaihɨ nyangi manyɨtandɨhapa wɨndɨ nyahɨ kamaayo. Iyataatɨ nyahɨ sangisɨ wapa jaipɨpa kamaasato. Owetise. Nehɨ nasisoaarɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akɨtɨ akaahaahɨhɨ nyahɨ sangisɨ nasesɨpawaatɨ katawaasasɨhaayo. Siyaatɨ nehɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahaahɨhɨ Autaahaatɨho sawaho nyainjatihɨ auta sahɨ (Autaahaatɨhomɨ) isɨhiyaatangi katawaasasɨhaayo. Amɨ isɨhiya usa mmonawaawɨ nyahɨ nehɨ pɨwɨha akɨtɨ akaahaahɨhɨ katawaunjaihɨ amɨ kiya nyapɨ satɨwɨ sahɨ pɨwɨha jaipɨpa katɨwunjopo nyatɨwɨ wɨndɨ ikwɨmaanyitaatɨwo. Iyataatɨ amɨ sahɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ katawaunjohɨhaapɨ satɨwɨ isɨhiya usa samɨ pɨwɨha katɨwunjohɨha wɨndɨ mmonɨwɨ namehopo tota akɨtɨtonaahɨ amɨ sandɨ nyahɨ nga tɨtɨhɨ katawaamunjonɨhɨmaahe. Owetise. Amɨ sandɨhɨ isɨhiya siya sawana kiyaamɨ atihɨrɨ maarɨho nepɨ nisaputɨwɨ nyamɨ pɨwɨha atɨhomisohɨtɨhandaahe. Saiwɨ atɨhomisauhɨ amɨ Autaahaatɨho kiyai saundatɨ sahɨ nisɨ pɨwɨha atɨhomaanisowɨ kandapɨ pɨwɨha nepise undihɨhiyaatawaawe.

Iyataatɨ amɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ isɨhiya nehɨ maapɨ yapɨmbatambɨhaiwaapaahɨhɨ gwɨnyamapɨ amɨ Kɨraisihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyaamɨ amɨtɨha netɨ nɨwisapusɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wanɨha Kɨraisihopɨtɨha nyahɨ isɨhiyaisɨ kaundaatɨ katawaunjohɨha wɨndɨ mohopo. Kɨrɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ siyatɨ netɨ nɨwisapusɨhɨ amɨ kiya Kɨraisihopɨ pɨwɨha sisɨha nausainjɨtɨhandamatiyatɨ kiya daiwɨ bitohohɨrɨhɨretɨ netɨ nɨwusoaatonɨhɨ kiyaamɨ amɨtɨha nga nusorɨhaatɨtɨhatɨ katɨ namusorɨhainje. Owetise. Iyataatɨ amɨ Jisaasihoaisangi Autaahaatɨhomatiyahosɨ amɨ Autaahaatɨhometirɨhɨretapɨ komɨ nausainjɨtɨhandɨ watɨpɨhaiwa nga tɨtɨhɨ nyangi netɨ nanyisataise tɨwɨ kiya wɨndɨ mohopo. Iyataatɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ nyahɨ sangisɨ sasataatɨ sahɨ nyamɨ pɨwɨha atɨnyiwɨ amɨ nyahɨ katohɨpɨpa kapa kaiwɨse taatɨ ausaahaamaayo. Sɨretɨ wɨndɨ amusaawaatɨ amɨ kɨmɨretɨ sataatɨ sahɨ Jisasɨ Kɨraisihoai atɨwiwɨse amɨ ko (nyamɨ) Awaisɨhoso taatɨ pɨwɨha ausaahaayo. Amɨ sandɨ sangisɨ jatatamanaatɨ amɨ andɨtɨsaiwɨtɨhaawɨ Kɨraisiho kanyatihɨ kiyahaayo. Autaahaatɨho waara satise. “Wapa owetatɨ asɨhatindɨhandɨhɨhɨ ahotimbɨpɨhɨ nausaatatɨ saasanotane,” tatɨ katihɨ amɨ kɨretɨ noaipase. Amɨ ko satisɨho kɨmɨko Jisasɨ Kɨraisihopɨ netɨ sisɨhaamatiyatɨ nyamɨ daaya bitohohɨtɨhandɨ nanyepemaahɨwataise. Amɨ ko siyatɨ nyamɨ dahopa bitohohɨtɨhandɨ gaahɨretenyamatɨ nanyepemaisɨtɨmandɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ isɨhiya satɨwɨ ko apɨpaahɨ nausaatatɨ sanahɨhotatɨ amɨ isɨhiyaisɨ maarɨho nunyatɨ amɨ watɨpɨhoe tɨwɨ mmondaatɨwe, Jisasɨ Kɨraisiho komɨ ndɨmaahomwaaŋetapɨ nyangi netɨ aimɨ nanyisirɨhɨreto. Iyataatɨ amɨ nyahɨ Autaahaatɨhopunɨ amɨ Jisasɨ Kɨraisihopunɨ mmonɨhohɨtɨmandɨ wapa apɨpaahɨ gaahapa onɨha yapɨpataahisangi amɨ wipatɨ jaatipataahisangi naumbwɨnatɨ amɨ nawatatɨtandɨhapopɨ windimbɨpaamatiyahande. Amɨ nyangisangi kɨmɨkɨretɨ nyamɨ ambɨpatɨ wɨndɨ andɨtɨmitatɨ onɨha yapɨpatɨ netɨ naumbwɨnatɨ nopɨsasinjɨpatamatiyatɨ napotɨ nopɨsasɨnahatɨ katetɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨha apɨpaahɨ gaaha anaahɨha ahondaise. Iyataatɨ otɨpɨpatɨ kɨmatɨ Kɨraisihopɨ pɨwɨha ausaawa isɨhiyai katawaunjɨtɨhaahandɨ watɨpɨhandɨ sandɨ nyangi yawanaanamɨhetapɨ nehaamaayo. Autaahaatɨho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitɨhaawɨ netɨ andɨtɨnyaiwatɨ komɨ watɨpɨhandɨ nyangi nanyinyataise. Amɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ satɨwɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai ko watɨpɨhandɨ nunyatɨ andɨtɨwiwataise tɨtaatɨwo. Iyataatɨ nyamɨ tiworisa nahataapɨpɨhɨ nisapupwɨ kɨhihoaaŋapɨ nyamɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa tiwatɨ nyepaiwɨ nanyinyawaahandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ wɨndɨ nehɨ maawinjasɨhɨ amɨ nyamɨ watɨpɨhandɨ kiya nepɨ kandɨnɨhɨ owemaanyamahopo. Nyamɨ tiworisa saiwa ambɨpatɨ amɨ maarɨho yaasɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ tiwatɨ nyepaiwɨ nanyinyauhɨ amɨ nyahɨ wapa kaitɨhaahapaapɨ gɨmaanyunyaatatɨ naharimatataahandɨ kandɨ nyamɨ amɨtɨha (maarɨho) daahɨ kandɨnɨhɨ wɨndɨ netɨ namaanyopɨsasinje. Siyatɨ apɨpaahɨ kandɨnɨhɨ netɨ namaanyopɨsasinjɨhɨ amɨ nyangi Autaahaatɨho wɨndɨ namaanyamatɨ nga nyatatamanatɨ andɨtɨnyaiwɨtaiso taatɨ nyangi nanyoaipasɨpɨpaapɨ wɨndɨ yamaayo. Iyataatɨ isɨhiya tiworisa nyangi ambɨpatɨ (maarɨho) yaasɨhaiwa nanyinyamɨ niyauhɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho nyangi wɨndɨ namaanyamase. Aihɨ nyamɨ tiworisa nyamɨ ambɨpatɨ yaasatɨ nasɨpatatɨ jɨtɨpatɨ noaahaiwa yainyapɨ nyawawaahandɨ kandɨ amɨ kiyaisɨ Autaahaatɨho kaito tatɨ nehɨ wɨndɨ maawinjasɨhɨ siyɨhiyaanangi kiya wɨndɨ tɨmaanyawopo. 10 Iyataatɨ nyahɨ noaipawaatɨ aimɨ Kɨraisihomɨhiyaanisɨ kandapɨ koai tiwohɨpatamataiwɨ komɨ pɨwɨha katawaunja awusaahohɨtɨmandapɨ nyamɨ tiworisa nyangi siyɨhiyaanangi nyawɨtauhɨ mmonaahiyaane. Amɨ sandɨ Jisaasiho nyangi netɨ andɨtinyaiwa nyaiwatihɨ nyahɨ wɨndɨ namaapowaatɨ asɨyɨhiyaanɨnɨ bimonɨhɨ isɨhiya mmonɨwɨ gwɨnyaawaayopo. 11 Amɨ nyahɨ asɨyɨhiyaanɨndaahandɨ kandɨ nyahɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ taawaatɨ kawisonɨhɨ kandapɨ isɨhiya nyangi siyɨhiyaanangi nyawɨtaatɨwiyohɨtɨmandɨ nasisoaarɨ detɨ ahondaise. Amɨ nyangi sandɨ nanyoaipasɨhɨ Jisaasiho nyamɨhatɨhɨ bindataatɨ nyangi netɨ nehɨ nyahɨ isɨhiyaanamɨ ambɨpatɨ napotɨ namasaatɨtandɨhatɨ nyatatamanatɨ andɨtɨnyaisɨtɨmandapɨ isɨhiya mmondaatɨwe. 12 Aihɨ amɨ nyahɨ taawaatɨ nyamɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasɨhaiwa amɨ nyahɨ maanɨhɨ napowaatɨ wɨndɨ namaasɨhaataatɨ taawa nehaayo. Amɨ nyahɨ taawaatɨ siyonɨhandɨ kandɨ sahɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ wanɨ taawɨ newaayopo.

13 Nyahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahaayo utaaho wo Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaataatɨ satatɨ,

“Nɨnɨ kinyapɨ gɨhunyaataatɨ kɨnyɨ nisɨ tiworisaamɨ ikwɨraatɨhapɨ tinjaapɨ japɨhɨ nanɨmaitaapɨ nangisenataayo,” a 
tatɨ jɨpatɨpaipatamatiyato. Amɨ sɨkɨretɨ ko (Autaahaatɨho) nyangi nyatatamanatɨ andɨtɨnyaiwɨtaihɨ gɨwunyaawaatɨ amɨ isɨhiyaisɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨ kiyaanɨnɨhɨ kaundɨhaato.
14 Nyahɨ sandɨ kiyohɨtɨmandɨ siyaatɨ mmonɨhaawe, Autaahaatɨho nyamɨ Awaisɨho Jisaasiho napomasɨhɨ japɨhɨ ahowimatɨ amɨ Jisaasihoaisaatɨ nyahɨ maasɨ bimɨtɨhaawɨ nyahɨ napwisaihɨ japɨhɨ ahonyimahonɨhɨ nyahɨ nahatiyaanɨ maasɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ noaipaitɨhaahandapɨ mmonaatɨ gwɨnyaahaawe. 15 Iyataatɨ saiwa nyamɨ ambɨpatɨ (maarɨho) yaasɨhaiwa sahɨ gaahandɨ nepɨ itatamanɨndaatɨwɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sangisunɨ amɨ isɨhiya nahatiyai nahataapɨpɨhɨ ausaawa kaundaatɨ katawaunjohiyɨhiyaanangi nanyoaipataise. Amɨ sandɨ nyahɨ kaitɨhaawɨ Autaahaatɨho maaritataise. Amɨ isɨhiya taahiyɨhiya pɨwɨha Kɨraisihopɨ nyahɨ katawaunjohɨha atiwɨ Kopɨ gɨwunyaasaihɨ kiya wapa kamaiwɨ nehɨhandɨ Autaahaatɨho kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwahonɨhɨ amɨ kandapɨ isɨhiya taahiyɨhiya koai gaahoŋe undɨwɨ komɨ ambɨpatɨ nepɨ mepɨ autaahepumaitaatɨwo.

Autaahaatɨho Isɨhiya Otɨpɨpatapɨ Natausaasisawɨhiya Kopɨ Gɨwunyaahotɨhanda Daiwɨ Bitotawaayopo

16 Amɨ sandɨ isɨhiya wapa kamaiwɨ nehɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitandɨ kiyaamɨ aunahɨpa netɨ Kɨraisiho komɨ ambɨpatɨ maarɨho yaawɨhandɨ netɨ napwindɨhandapɨ Autaahaatɨho kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwasɨhɨ amɨ pɨwɨha kɨmɨkandapɨha nyahɨ wɨndɨ yamaayaatɨ isɨhiyaisɨ katawaunjɨhaayo. Iyataatɨ amɨ nyamɨ ambɨpatɨ nehɨ yamaatɨ tiwatɨhaatɨhati isɨhiya tipɨ namaupwɨ yaasɨhandɨ nanyinyawaayopo. Sanyisauhɨhandɨ kandɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨho asisɨha nehɨ naasɨ naasetɨ taatɨ watɨpɨtatɨ asohoematataise. 17 Iyataatɨ amɨ wanɨ nyahɨ nehɨ masehonjetɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nehohɨpɨmba wapa awaimbɨpaamaahe. Owe. Sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Amɨ wanɨ nyamɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nanyoaipasɨwɨmaiwai nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaiwaiwa gaahaiwa Autaahaatɨho yamɨhapataatɨhɨ nanyamɨtandɨhiyaanɨtihɨto. 18 Aihɨ amɨ nyahɨ nyamɨ ndɨha wapa auta ahotihɨ mmohohɨpɨpetɨ mwɨtɨpisaatɨ kapai iwinjatɨhaamaayo. Owetise. Nyahɨ nehɨ wapa yamɨhapataatɨhɨ nyamɨ ndɨhaara wɨndɨ mohonɨhɨ koaisatɨ ahotimbɨpaapaahɨhɨ gwɨnyaahaayo. Iyataatɨ nyangi nyamɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasɨhandɨ wapa taatɨ nanyoaipasɨhɨ mmonaatɨ nehohɨpɨpaapɨ nyahɨ gwɨnyaahaamaayo. Owetise. Iyataatɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Amɨ nyangi wapa nanyoaipasɨhɨ nyahɨ mmonaatɨ nehohɨpɨpa sapaahɨ nehɨ masɨhonjɨ ahotinjatɨ ketɨ owetɨtaise. O amɨ nyamɨ ndɨhaara wapa auta wɨndɨ monɨhohɨpɨpa Autaahaatɨho nyangi nanyamɨtandɨhapa yamɨhapataatɨhɨ ahotimbɨpaahɨ kapaanɨhɨ ahotɨtaise.

Copyright information for `AGM