2 Corinthians 5

Kɨmaapɨ yapɨmbatambɨ nyamɨ ambɨmaiwaahɨ aŋaaŋɨ gohaparɨhaaŋamatiyahaiwaare. Isɨ amɨ ambɨmaiwaahɨ gohaparɨhaiwaasɨ nosasɨnatɨ owetɨtaise. Nosasɨnatɨ owetonɨhɨ amɨ Autaahaatɨho ambɨpatɨ apɨpaahɨ watɨpɨhatɨ wanɨhatɨ wipetahatɨ Autaahaatɨho sawaho kiyahatɨ nanyamɨtaise. Nyamɨ ambɨpatɨ yapɨpatambɨhatisaatɨ bindɨhaawɨ ponyatatɨ nyatɨhɨnyinjɨhɨ Autaahaatɨho ambɨpatɨ gaahatɨ naaŋɨhaiwa namehatɨ watɨpɨhatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ nanyamɨtandɨ maaritaatɨ jatɨmɨ nohaayo. Amɨ nyahɨ satɨ ambɨpatɨ watɨpitɨ apotɨhɨramatiyaatɨ newaatɨ biyaatɨ nipaatɨhaawaahɨ wɨndɨ somaahiyɨhiyaanɨmetɨtɨhaawe. O amɨ wanɨ ambɨmbatɨ kɨmatɨ gohaparɨhatisaatɨ bindɨhaawɨ naaŋanyisatɨ yaasihɨ nehosisaatɨ bindɨhaayo. Sandɨ amɨ katotɨmandɨ nyamɨ ambɨpatɨ kɨmatisaatɨ napowaatɨ katɨ namaitɨhaawo ndaamaato. Owe. Ambɨpatɨ watɨpɨhatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ newaatɨ apotɨhɨramatiyaatɨ niyoaitɨhaawɨhandapɨto. Siyatɨ nyamɨ ambɨpatɨ kɨmatɨ noaipatɨ nepemaitatɨ ambɨpatɨ wanɨhatɨ apɨpaahatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ katɨnɨhɨ ahotɨmɨ nutandɨhatimatɨtandɨhatapɨto. Autaahaatɨho nyangisɨ japɨhɨ nanyamaatɨ nyatatamanatɨ nyamanataise ambɨpatɨ watɨpɨhatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ nanyamɨtando. Iyatɨ amɨ ko Itɨpɨho Gaaho aimɨ nanyinyataise. Itɨpɨho Gaaho so Autaahaatɨho nanyamiso ipotɨhura nahataapa gaahapa akɨtɨ nasamɨto tatɨ jɨhapɨhapaamatiyaho nanyinyataise. Isɨ amɨ wanɨ Kɨraisiho isɨhiyai maarɨho numwindɨhandɨ mmonɨhohurɨmuraapɨ nyahɨ siyaatɨ wɨndɨ gɨmunyaaho.

Itɨpɨho Gaaho nanyamisɨho ko nasisoaarɨ sandapɨ netɨ gɨnyunyaasɨhɨ gɨnyunyainjɨhɨ Autaahaatɨho sandɨ akɨtɨ kaitaise taatɨ nyahɨ gwɨnyaahaayo. Iyataatɨ amɨ nyangisɨ aimɨ gɨnyunyaatataise nyahɨ kɨmatɨ ambɨmbatisaatɨ bimohurɨmura nyamɨ Awaisɨhoaisaatɨ maasɨ bindɨhaamaayo. Owe. Nehɨ ambɨpatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ sawaho nanyinyonɨhɨ nesihuraahɨ maasɨ koaisaatɨ bimɨtɨhaawɨ wanɨhɨ nyangi yandɨhɨ bindɨhaayo. Nyahɨ Koaisɨ nyamɨ ndɨhaara wɨndɨ mausonɨhaahandɨ kandɨ taawaatɨ gɨwunyaawaatɨ bimaamɨ nohaayo. Nɨnɨ aimɨ kato. Nyahɨ sandapɨ akɨte taatɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaawaatɨ amɨ maaritɨhaayo ko ambɨpatɨ watɨpɨhatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ nanyinyonɨhɨ ambɨpatɨ kɨmaapɨ yapɨmbatambɨhati namasisɨ ambɨpatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ nesisɨ yamɨhapataatɨhɨ Awaisɨho Jisaasihoaisaatɨ maasɨ bimɨtɨhaahandapo. Isɨ sandapɨ nyahɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ nyamɨ ambɨmbatisaatɨ bindɨhaawisangisɨ amɨ ambɨpatɨ watɨpɨhatɨ yamɨhapataatɨhapɨhatɨ newaatɨ Jisaasihoaisaatɨ bindɨhaawisangisɨ Komɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ mmonainjaatɨ kaimɨ nutɨhaawe. 10 Sandɨ amɨ apaapɨmaato nyahɨ ambɨpatɨ kɨmaapɨ yapɨmbatambɨhatisaatɨ bindɨhaawɨ Komɨ gwɨnyaatɨ maaritiwaiwa kiyaatɨ amɨ Komɨ maarɨmitiwaiwa kiyohɨwaiwaapɨ komɨ ndɨhetɨ noaipawa bitosaihɨ ko tipɨtapaatɨ nyasonatɨ maipɨhaiwa kiyohiyɨhiyaanangi kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ nanyinyatɨ amɨ gaahaiwa Komɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨwaiwa kiyohiyɨhiyaanangisɨ amɨ kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ nanyamɨtaihɨto.

Isɨhiya Kɨraisihomɨhetapɨ Autaahaatɨhomɨ Naisɨhiyaimatawaapo

11 Isɨ amɨ nyahɨ Awaisɨho Jisaasihomɨ ndɨhetɨ bitoaitɨhaahiyaaniso taatɨ gwɨnyaahaawɨ Komɨ maarɨmitiwaiwa kamaayaatɨ amɨ nehɨ Komɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨwaiwaahɨhɨ napaitaatɨ kaitɨhaawo. Kiyaatɨ Komɨ pɨwɨha atɨwisaatɨ komɨhatɨhɨ sanowaatɨ bimɨtɨhaawo. Iyaatɨ amɨ isɨhiyaisɨ sandapɨ biyatɨ gɨwunyaatatɨ nusesɨpatonɨhɨ gɨwunyaitaatɨwɨ kaundɨtɨhaawo. Iyataatɨ nyahɨ sangisɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ akaaha kasatɨhaato Autaahaatɨhoaisangi tɨtɨhɨ akɨte tatɨ nyasosɨho. Nyahɨ aimɨ gwɨnyaahaayo, sahɨ nyamɨ pɨwɨha aimɨ kasatohɨhaapɨ pɨwɨha akaaha kanyatawaatopo tɨwɨ aimɨ gwɨnyaahauho. 12 Nɨnɨ sangisɨ kasatotɨmandɨ sahɨ nisapɨ ko utaaho gaahoe tɨwɨ nisonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ kasatataamaato. Owetise. Isɨhiya nyapɨ sɨsaiwɨ kaiwɨhiye, o nyahɨhɨ gaahiyaane tɨwɨ sawana naimaatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ maarɨmitiwaiwa kaiwɨhiya kasatohiyɨhiyaisɨ nyapɨ kiya saiwɨ saiwɨ gaahatɨ kaiwɨhiye undɨwɨ nga kaundɨtaatɨwɨ kasatataato. 13 Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nasisoaarɨ pɨhɨtaatɨ ausaapɨ niyohɨtɨhandapɨ sahɨ nyapɨ satɨwɨ siya nasisoaarɨ pɨhɨtɨwɨ pɨwɨha katɨmɨ niyowɨ naharɨho numwaasɨhɨ naharɨtɨwɨtowo tɨwɨ katawaawaahɨ amɨ nyahɨhɨ pɨwɨha ausaapɨ nuto, Autaahaatɨho kɨmɨkatɨ kaitɨhaawɨ natanyoaasihɨhiyaaniso. O amɨ sahɨ nyapɨ kiya gaahatɨ kaiwɨ pɨwɨha ausaawaayopo tɨwɨ gwɨnyaapɨ katawaawaahɨ amɨ sandɨhɨ nge, amɨ sapɨ sangisɨ andɨtɨsaiwɨtɨhaawɨ otɨpɨpatɨ kiyahaayono. 14 O amɨ sandɨ apaapɨmaahe, Kɨraisihomɨ maarɨho nyangisɨ nanyamindɨhandɨ sandaahɨ andɨtitaatɨ pɨwɨha ausaahaayo. Amɨ nyahɨ siyohɨtɨmandɨ Autaahaatɨho isɨhiya nahatiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ kiyaisɨ numwɨtotɨhandɨ nahatiyaamɨhandɨ namatɨ Jisaasiho naasohɨ kiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ napotaise taatɨ aimɨ gwɨnyaahaawe. Siyatɨ Kɨraisiho isɨhiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ napwindɨhandaahɨ sawana kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ napwauhɨhandamatiyatɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho amɨ nga nemwataise. 15 Isɨhiya nahatiya kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ napwɨtotɨwɨhiyaasɨ namatɨ Kɨraisiho kiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ napotaise. Isɨ Jisaasiho kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ napwihɨ kiya namaapopɨ bimohiyɨhiya kiyaamɨ maaritɨwɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ daiwɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨ bimɨtaatɨwɨmaahe. Owetise. Kiyaamɨ aunahɨpatɨ netɨ napotatɨ japɨhɨ asohoematatɨ nepasɨhomɨ gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨ bimɨtaatɨwe.

16 Iyataatɨ jɨhura nyahɨ Kɨraisihopɨ sangɨ gɨwunyaahohura isɨhiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ mausonaatɨ nehɨ yamaatɨ ambɨpatetɨ kiyohɨwaiwa tipɨtapaawaatɨ usonaahiyaane. Iyataatɨ amɨ jɨhisangi sɨkɨretɨ Jisaasihopɨ sangɨ gɨwunyaahohuraisangisɨ Jisaasihopɨ isɨhiya wɨndɨ monɨwɨ gɨmunyaapɨhiya maarɨho jɨhomɨhɨretɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kiyaatɨ tipɨtapaawaatɨ usonaatɨ amɨ kopɨ nyangisɨ japɨhɨ nanyamaitandɨ Autaahaatɨho namɨhanatɨ ahɨwisɨhoe taatɨ wɨndɨ gɨmaawunyaawaahiyaane. Isɨ amɨ wanɨ Jisaasiho isɨhiyaisɨ maarɨho numwindɨhandɨ aimɨ mmonɨhaayonɨ siyaatɨ wɨndɨ gɨmunyaitɨhaawe. 17 Isɨ amɨ isɨhiya usa Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨ koaisawɨ kiya tɨmaamaitawaawaahɨ siyaisɨ Autaahaatɨho netɨ apɨpaahɨ wanɨhiyemataise. Autaahaatɨho siyatɨ netɨ wanɨhiya wipetahiyemasɨhɨ kiya jɨhɨ bimohɨmumwaaŋɨ namaposawɨ wanɨ kiyai wamwaaŋɨ wanɨhamwaaŋɨ kaiwɨ bindawaayopo. 18 Autaahaatɨho sandɨ kanyisatɨ wanɨhiyaanenyamataise Kɨraisiho nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ napwindɨhandaaho. Siyatɨ Komɨ napwindɨhandaahɨ nyahɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ tiworisaanimataatɨ bimonɨhiyaanangisɨ netɨ Autaahaatɨhoaisatɨ nyamaamahɨwaitaise Komɨ naisɨhiyaanimatɨtɨhaawo. Aihɨ Autaahaatɨho nyangisɨ natanyoaasataise, nyahɨ isɨhiyaisɨ komɨ pɨwɨha kaundɨtɨhaawo Autaahaatɨhoaisawɨ kiya maarɨho naasohɨtanɨhɨ maasɨ koaisawɨ napaisaatɨ bimɨtaatɨwɨhandapo. 19 Autaahaatɨho nanyamɨhanatɨ natanyoaasisawɨhiyaanɨnɨ isɨhiyai pɨwɨha kaundɨtɨhaaha siyahaare: Autaahaatɨho Koai natausaasihɨ kɨmaapɨ yapɨmbataapɨhɨ nasatɨ nyamɨ maipɨhaiwa komɨhetɨ naihɨ ko nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ napotaise. Kounɨ isɨhiya yapɨmbatambɨhiya japɨhɨ tɨmaamaitɨwɨ naisomwaitaatɨwo. Saiwɨ noaipapɨ komɨ naisɨhiyaimatisaihɨ ko kiyaisɨ sahɨ maipɨhiyaate mundɨtando. Aihɨ nyahɨ sandapɨ yapɨ nahanda daayaatɨ Autaahaatɨho pɨwɨha isɨhiyai kaundɨtɨhaaha kanyatisɨha ka sataatɨ kaundɨtɨhaawe: Autaahaatɨho Kɨraisihoetapɨ daihɨra gaahɨra daahɨwatɨ kiyataise, isɨhiya noaipapɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyaimatɨtaatɨwo undaatɨ kaundɨtɨhaawe. 20 Aihɨ nyahɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha nesi yapɨhɨ nahanda daayaatɨ ausaawaatɨ kaundɨtɨhaahiyaane. Nyahɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha katawaunjonɨhɨ amɨ Autaahaatɨho sawaho nyamɨhetapɨ Komɨ watɨpɨhandisa isɨhiyai pɨwɨha watɨpɨha kaundataase. Aihɨ amɨ nyahɨ isɨhiyaisɨ sataatɨ kaundɨhaato: Nyahɨ sangisɨ watɨpɨtaatɨ sata kasatɨhaato, sahɨ Komɨ tiworisaatimatɨwɨ wɨndɨ bɨmimaawɨse. Owe. Sahɨ tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatɨwɨ bimaawɨse undɨhaato. 21 Kɨraisiho so maipɨhaiwa wɨndɨ kamaayatɨ utaaho ainahɨho gaahoai Autaahaatɨho nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa netɨ Komɨhetemasɨhɨ ko maipɨhaiwa kiyahomatiyatɨ nyamɨ maipɨhaiwa nesi nyamɨ aunahɨpatɨ netɨ napwindɨhandaahɨ Autaahaatɨho nyamɨ maipɨhaiwa nahatewa nenyamahonɨhɨ noaipawaatɨ gaahiyaanɨnɨtisaihɨ nanyamaahonɨhɨ noaipawaatɨ tɨtɨhɨ komɨhiyaanimatɨtɨhaawo.

Copyright information for `AGM