aAisaiyaaho 52:11; Isikierɨho 20:34, 41
b2 Samwerɨho 7:14, 7:8

2 Corinthians 6

Autaahaatɨho Komɨ Otɨpɨpatɨ Kawitaatɨwɨ Nunyatɨ Natausaasisawɨhiya Naaŋɨhaiwa Newaayopo

Nyahɨ apɨpaahɨ watɨpɨtaatɨ sangi sasatɨhaato: Amɨ sahɨ Autaahaatɨhoai nunjenɨhauhɨ amɨ Autaahaatɨho maarɨho asɨpɨsisatɨ gaahandɨ nehɨhandɨ kasisatɨ amɨ samɨ maipɨhaiwa nesamasɨ amɨ sahɨ komɨ gaahandɨ kasindɨhandɨ wɨndɨ namaamapɨ kiyaatɨnɨhɨ isɨwatɨwɨ kopɨ gɨwunyaapɨse. Iyataatɨ amɨ komɨ pɨwɨha wa aimɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ Autaahaatɨho satise. “Sahɨ nɨngi nanɨsenɨhauhɨ amɨ nɨnɨ samɨ gapɨpa atɨsisataayo. Atɨsindɨ sangi japɨhɨ nasamaitandɨhoai netɨ nɨnɨ nandusoaasataayo,” tatɨ katise. Aihɨ amɨ nɨnɨ wanɨ sahɨ nahatiyaatangi sasatataato: Wanɨ kɨmura Autaahaatɨho nyahɨ isɨhiyaanɨnɨ nahatiyaanangi japɨhɨ nanyamaitandɨ tɨmendaise satataato.

Aihɨ nyahɨ wapa tɨtɨhɨmetɨhapa kapaaraahɨ isɨhiyai newa nɨwisapusaihɨ amɨ kandapɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katawaunjohɨhaapɨ kiya pɨwɨha maipɨha katɨtaatɨwɨhapa wɨndɨ kamaayo. Owetise. Amɨ nyamɨ pɨwɨha amɨ nyamɨ dahopa amɨ wapa nahataapa aŋɨnɨ tɨtɨhɨ gaahapa gaahiyaanɨ pɨwaataatɨ daaya kiyaatɨ bitotɨhaayo. Siyahaawɨ sɨretapɨ isɨhiyaisɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ napaitaatɨ akɨtɨ nga kiyahaayo undaatɨ newa nunjɨhaayo. Kiya nyapɨ satɨwɨ, “Kɨmiya akɨtɨnɨhɨ nga napaitɨwɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kiyawaayopo,” tɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo. Aihɨ isɨhiya usa nyangi pohɨrɨnyatɨwɨ kahapaamapɨpa nyamɨ ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nyapɨ kiyauhɨhandɨ kandɨ daahɨ nambɨtaatɨ watɨpɨtaatɨ kaiwa newaatɨ bitotɨhaayo. Iyaatɨ amɨ nyamɨ maarɨho amɨtɨha yaasatɨ nanyɨnahaiwa isɨhiya nanyinyauhɨ nanyoaipasɨhɨ pɨhɨtaatɨ waatɨ waatɨ gwɨnyaawaatɨ amɨ isɨhiya wapa kɨhihoaaŋapɨ nepɨ nanyisapupwɨ kiyauhɨ amɨ nyamɨ maarɨho amɨtɨha nɨwipɨnyimatatɨ kaihɨ amɨ nyahɨ wapa kaitɨhaahapaapɨ wɨndɨ biyatɨ gɨmaanyunyaatatɨ naharimatataise. Iyataatɨ isɨhiya nyamɨ ambɨpatɨ apɨpaahɨ yaasɨhaiwa nepɨ yainyupwapɨ amɨ nepɨ wɨnyairapɨ nanyapupwɨ amɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ nyapɨ apowihɨ nepɨ nyahamanɨwɨ nanyisapupwɨ siyɨhiyaanangi nyawɨtaatɨwɨyawaayopo. Iyauhɨ amɨ nyahɨ dɨpɨpatisaatɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa kiyaatɨ amɨ nyahɨ wɨndɨ naapɨpa biyaatɨ namowaatɨ amɨ nandapa nyahɨ nandɨhaahapa taahɨpɨpa owetatɨ sanyimatataise. Saiwa siyatɨ nyangi nanyoaipasɨhandɨ kandɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ napaitaatɨ kiyaatɨ kawisɨhaayo. Iyataatɨ amɨ nyahɨ tɨtɨhɨ gaahiyaanɨ saasanotahiyaanɨ amɨ akɨtɨ akɨpɨpa kiyahaayo. Iyataatɨ nyahɨ kaitɨhaawɨ Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritimbɨpa nyahɨ mmonaatɨ amɨ isɨhiya nyangi nepinyamapɨ pohipɨnyisohiyɨhiyaapɨ wɨndɨ apomaanyatɨ amɨ nehɨ gaahatɨhɨ isɨhiya nahatiyaisɨ ahoyaatɨ kawisɨhaayo. Iyaatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho nyangi netɨ andɨtinyaisɨhɨ amɨ isɨhiyaisɨ nyahɨ maarɨho akɨtɨnɨhɨ nunyɨhaawɨ saiwa nyahɨ kiyahaayo. Iyaatɨ amɨ Autaahaatɨho nehɨ sawaho nyangi netɨ andɨtinyaisɨhɨ amɨ komɨ pɨwɨha nehɨ akɨtɨhaahɨhɨ Kɨraisihopɨtɨha isɨhiyaisɨ nyahɨ nasisoaarɨ katawaunjɨhaayo. Isɨhiya nyangisɨ maipɨhandɨ kiyawaayopo maanyatɨtaatɨwɨ nyahɨ matoaatɨpatamatiyaatɨ newa napopitaatɨ nehɨ aŋɨnɨ tɨtɨhiyaanɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katawaunjaatɨ amɨ nyahɨ wapa kiyohɨpɨpaapɨ sapa tɨtɨhɨhapaamaahe tohiyɨhiyai kapaamɨ wihoaaŋɨhapa kaundɨhaato. Saiwa nyahɨ nyamɨ mɨtɨho nusoaasawaamaatɨ amɨ isɨhiya usa nyamɨ ambɨpatɨ nanyimaawaawɨ amɨ isɨhiya usa mandɨtɨpɨnyisauhɨhandɨ kandɨ kiyaanɨnɨhɨ taawa kiyahaayo. Aihɨ amɨ isɨhiya usa nyapɨ pɨwɨha gaahaisangi amɨ maipɨhaisangi katɨwɨ. Aiwɨ amɨ wapa nyahɨ akɨtɨhapa Autaahaatɨhopɨ kawisohɨpɨpa kapaahɨhɨ kawisonɨhandɨ kandɨ isɨhiya nyapɨ, “Kiya jaipɨpa katawaatopo,” tawaatopo. Aiwɨ kiyaamɨ usa nyapɨ Kɨraisihomɨ natausaasihɨ komɨ pɨwɨha nesi napɨwɨhiyaare tɨwɨ maahoaipupwɨnyamapɨ mandɨtɨnyaipɨ wɨndɨ gɨmaanyunyaahopo. Amɨ kiya siyauhɨhandɨ kandɨ amɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaahɨ nyapɨ nga maaritɨwɨ nyasonawaayopo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha isɨhiyai katawaunjohɨtɨhandapɨ isɨhiya nyapɨ mandɨtɨnyisohiyɨhiya nyangi nyawisaihɨ napwɨtɨhaahandisaatɨ maasɨ daayɨhaayo. Siyahaahandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨho kiyai nehɨ wɨndɨ maawinjasɨhɨ nyangi wɨndɨ nyamɨ tiworisa tɨmaanyawauhɨ nyahɨ asɨyɨhiyaanɨtɨhaayo. Wapa wɨrɨhɨrɨ pwɨsɨpatɨ watɨpɨhapaara waatɨ ambɨpatetɨ nepɨ nyapɨ yaasɨhaiwa yainyupawaahandɨ kandɨ wɨndɨ siyɨhiyaanangi tipɨmaanyamahopo. 10 Iyataatɨ amɨ wiwetɨ isɨhiya nyangi nyasonawaawɨ nyahɨ maarɨho tundahiyaanamatiyaatɨ bimonɨhɨ nyasonawaayopo. Maarɨho tunda asɨpɨwisaahiyaanamatendaahandɨ kandɨ Autaahaatɨho nyangi andɨtinyaiwɨtandɨ winjatɨmɨ nohaawɨ nyahɨ nasisoaarɨ maaritɨhaayo. Maaritaatɨ amɨ nyahɨ wapa taahɨpɨpa owehiyaanɨtɨhaahandɨ kandɨ nyahɨ isɨhiya taahiyɨhiyai newaatɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ tɨmaamaihonɨhɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisɨ kahapaamapɨpa nahataapa numwimbɨpa kapa nahataapa kiya newaayopo. Iyataatɨ amɨ nyahɨ yawanaanamɨhapa owehiyaanɨtɨhaahandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisɨ gaahapa ipotɨ yamɨhapataatɨhɨ numwɨtandɨ watɨpɨtatɨ jɨhɨ tɨmanatɨ katatɨ wɨsasatɨ ahaimbɨpa nahataapa nyangi nanyamihɨ nyahɨ nehaayo.

11 Nyahɨ wapa namwaasaatɨ nahataapa tɨtɨhɨ akɨtɨ sahɨ isɨhiyaatɨ Korindɨhandaahiyaatangi kasatɨhaato. Iyaatɨ sangisɨ nyahɨ sasata: nyahɨ sangisɨ maarɨho waatɨ nasanyɨhaayo satahaato. 12 Nyahɨ sangisɨ nyamɨ maarɨho wɨndɨ namaasanyɨhaamaayo. Owe. Nyahɨhɨ sangisɨ awaindɨhandɨ pɨhɨtaatɨ maarɨho nasanyonɨhandɨ kandɨ nehɨ sahɨhɨ wɨndɨ nyangisɨ samɨ maarɨho wɨndɨ namaanyanyopo. 13 Nɨnɨ sapɨ kɨmandɨ utɨpɨmandɨ jɨpatɨpiyataatɨ utaaho wo komɨ manyinyai pɨhɨtatɨ awaindɨ maarɨho nunyaho kiyai kaundipatamataindɨ nɨnɨ sangi sasatɨtɨ: nyahɨ sangi maarɨho nasanyohɨpatamataiwɨ sahɨ nyangi samɨ maarɨho nanyinyawɨse satataato.

Isɨhiya Kɨraisihomɨhiyaunɨ Bwaasɨrɨhɨramɨhiyaunɨ Tɨmaamaamaitɨwɨse

14 Isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaahohiyɨhiyaisawɨ sahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaatɨ wɨndɨ tɨmaamaamaitɨwɨse. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Isɨhiya tɨtɨhɨ gaahapaahɨhɨ kiyohiyɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya wapa tɨtɨhɨmetahapaahɨhɨ kiyohiyɨhiyaunɨ maasɨ tɨmaamaitɨwɨ wapa kiya kaitaatɨwɨhapa apɨpaahɨ owetamase. Amɨ sa nɨnɨ sandɨ kandaato: isɨhiya Kɨraisihomɨhiyaunɨ amɨ Bwaasɨrɨhɨramɨhiyaunɨ nutasi maasɨ nga daiwɨ bɨmimɨtaapo. 15 Amɨ Kɨraisihohɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ wapa kaimbɨpaapɨ wɨndɨ maaritatɨ gaare maatahore. Apɨpaahɨ owetise. Isɨ amɨ utaaho wo Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨho amɨ utaaho wo Kɨraisihoai pohipɨwisɨhoaisamɨ noaipapɨ tɨmaamaitɨmɨ wapa nga kamaitaise. 16 Amɨ siyatɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ nehɨ wɨndɨ maawinjasɨhɨ komɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ autaahaatɨho jaipɨtahoai wɨndɨ mepɨ autaahepumaamahopo. Isɨ amɨ sɨrɨ kɨretɨ nyahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ isɨhiya usa kopɨ wɨndɨ napaitɨwɨ gɨmaawunyaapɨhiyaisa maasɨ tɨmaamaamaitɨtɨhaawo. Iyataatɨ amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaanɨnɨ nahatiyaanɨnɨ Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋamatiyaahiyaanɨnɨtihɨto. Nyahɨ Komɨ aŋaaŋamatiyaatɨ noaipɨhaayo. Kɨmandapɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha wapɨhɨ jɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ satise.

“Nɨnɨ kiyaisatɨ bimaatɨ amɨ kiyaamɨhatɨhɨ daito. Nɨnɨ noaipatɨ kiyaamɨ Autaahaatɨhonɨnɨtisanɨhɨ kiya nɨngi mepɨ autaahepɨnɨmapɨ amɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kanitaapo,” a 
tise.
17 Isɨ amɨ sahɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ sata katipatamataiwɨ kaiwɨse.

“Sahɨ isɨhiya usa nisɨhiyaametɨwɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ noaipasi sangi yandɨhɨ nawɨsawɨ bimaawɨse. Maipɨhapa kiya kiyohɨpɨpa sahɨ wɨndɨ kamaiwɨse. Sahɨ nisɨ isɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ sangi nɨnɨ nasamaitaano.
18 Nasamaatɨ utaaho wo komɨ mwaaya maatiyai maarɨho numwipatamataindɨ sangi nɨnɨ maarɨho nasamisanɨhɨ amɨ sahɨ noaipapɨ nisɨ maasɨhoyaatɨ maasɨhaasɨhiyaatimatɨtaatɨwo. Awaisɨho apɨpaahɨ watɨpɨho isɨhiya nahatiyaisɨ winjatisɨho satatɨ kandaase.” b 
Copyright information for `AGM