2 Corinthians 7

Isɨ amɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ amɨ nɨnɨ nisɨ maarɨho sangi nasanyohiyɨhiyaate. Amɨ Autaahaatɨho noaipatɨ nyamɨ apɨhoematɨtandɨ pɨwɨha jɨhɨ watɨpɨtatɨ tɨmanatɨ katisɨ nyahɨ wapa maipɨhapa kamaayaatɨ namaitɨhaawo. Namawa wapa nyamɨ ambɨpataahisangi amɨ nyamɨ amɨtɨhaara gwɨnyaawa Autaahaatɨho maarɨmitɨhapa kiyohɨpɨpa kapaanɨhɨ namaitɨhaawo. Iyaatɨ nyahɨ nasisoaarɨ kiyaanɨnɨhɨ maipɨhapa kaitɨhaawɨ gɨnyunyainjɨpɨpai newa tiwandaatɨ amɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ popɨtɨho gaahosɨ amɨ nyangisangi sɨkiyaatɨ ainahiyɨhiyaanɨ popɨtɨhiyaanɨnɨ bimɨtɨhaawo.

Korindɨhiya Japɨhɨ Nepemaitauhɨ Porɨho Maaritataise

Samɨ usaatangi mɨmaipɨsisaahapa wapa nyahɨ kamaasiso. Iyaatɨ amɨ sahɨ maipɨhandɨ kaitaatɨwɨhɨra daihɨra ahɨsisɨhaamaayo. Owetise. Nyahɨ wɨndɨ siyaatɨ kamaayo. Iyaatɨ amɨ samɨ usaatangi nyahɨ wɨndɨ jaipɨtaahapa kamaasato. Isɨ amɨ sahɨ nyapɨ satɨwɨ: kiya akɨtɨnɨhɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhiyaaso tɨwɨ gɨnyunyaapɨ amɨ samɨ maarɨho nyangi nanyinyawɨse. Iyataatɨ sapɨhɨ nisɨ katohɨwiwa pɨwɨha netɨ samɨhetɨ yasutaitandɨ sandɨ kandaamaato. Amɨ samɨ usa nisapɨ saiwa katauhɨhandɨ kando. Iyataatɨ aimɨ jɨhɨ sapɨhɨ kasatohɨhaare. Sahɨ nahatiyaatangi nyahɨ maarɨho nasisoaarɨ nasanyɨhaayo. Isɨ maarɨho nasanyohɨho konɨhɨ nyahɨ nasanyamɨ napowaato amɨ asɨyɨhiyaanɨ bindɨhaawo kiyaanɨnɨhɨ nasanyamɨ nuto. Nyahɨ sangi siyaatɨ nasanyɨhaawɨ nɨnɨ sapɨ maarɨho yɨyahwɨ wɨndɨ gɨmunyaaho sahɨ apɨpaahɨ akɨtɨ nyangi maarɨho nanyinyawɨ amɨ nepɨ autaahɨ nyaiwatɨtauho. Aindɨ nɨnɨ sapɨ isɨhiya kiya apɨpaahɨ gaahiye undataato. Amɨ sandɨ apaapɨmaahe. Sahɨ nyangi nepɨ andɨtɨnyaihauhɨ kahapaamapɨpa nyangi netɨ nanyopɨsasɨhaiwa nanyoaipasɨhɨ nehaahandɨ kandɨ nɨnɨ maaritataayo.

Wanɨ kɨma pɨwɨma nɨnɨ Taitusihopɨ daapɨ niyo tohɨhaamɨhaare. Nyahɨ pɨropinjɨhandɨ Masetoniyaahanda nowa noaipawa bindɨhaawɨ nyamɨ ambɨpatɨ maarɨho wɨndɨ nanyɨpɨpaitatɨ wɨmaanyinje. Owetise. Kapɨhisangi wiwa netɨ mɨmaipinyisatɨ nanyopɨsasihɨ maarɨho wɨndɨ wɨmaanyinje. Owe. Amɨ nyahɨ wihoaaŋewaamawa Kɨraisihopɨ pɨwɨha katawaunjɨto taatiyonɨhɨ amɨ isɨhiya kapɨ kapɨhemapɨ nyangi nepɨ nanyisapuwawaayopo. Aiwɨ amɨ isɨhiya wɨndɨ nehɨ maanyinjapɨ kahapɨhemapɨ kiyaanɨhɨ nepɨ nyaipɨndɨwunɨ amɨ nyahɨ sapunɨ amɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya usaapunɨ waatɨ pɨhɨtaatɨ gisunyaahoaatɨhaawɨ nyahɨ maarɨho wɨndɨ wɨmito. Owetise. Amɨ saiwa siyatɨ nyangi nanyoaipasɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho isɨhiya usa kiyaamɨ andɨtitohɨtɨhandɨ yatɨhɨwinjɨhɨ yayauhɨhiyai nasisoaarɨ netɨ andɨtɨwiwahosɨ amɨ nyangisenda Taitusihoai japɨhɨ netɨ natausaasatɨ koetapɨ nyangi netɨ andɨtinyaiwataise. Iyataatɨ amɨ nehɨ Taitusiho nyangisenda japɨhɨ napindɨhandaahɨhɨ nyahɨ japɨhɨ andɨtitaatɨ maarɨho witɨhaamaayo. Amɨ sahɨ koai wapa nunyawɨ kawiwɨ komɨ maarɨho nepɨ yatɨhɨwipɨ andɨtɨwihohɨpɨpaapɨ maawɨ kanyatihe. Iyatɨ amɨ sahɨ nɨngi nisondaatɨwɨ maaritohɨtɨhandapɨ kanyatatɨ amɨ samɨhatɨhɨ noaipasɨwaiwaapɨ sahɨ akɨtɨnɨhɨ maarɨho asɨpaiwɨ tisatindɨhandapɨ kanyatatɨ amɨ sahɨ nisɨhihoaaŋɨ napɨwɨ nɨngisawɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ tɨmaamaitɨtɨhaawɨ gwɨnyaahohɨtɨhandapɨ maawɨ kanyatataase. Aihɨ amɨ Taitusiho saiwa sapɨ kanyatindɨmandapɨ nɨnɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ maaritataayo.

Iyataatɨ amɨ pɨwɨha nɨnɨ nisɨ utɨpɨho sapɨ jɨhɨ nusoaasohoaatɨhɨ kasatohɨhaapɨ samɨ maarɨho yaasihɨ amɨ sahɨ maarɨho asɨpiyawaayopo. Amɨ nɨnɨ pɨwa saindɨ sɨretɨ sangi maarɨho yaasahɨretɨ jɨpatɨpiyohɨtɨndapɨ nɨnɨ wɨndɨ maarɨho asɨmaayo. Sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Utɨpɨho so nɨnɨ sapɨ jɨhɨ jɨpatɨpiyoho sahɨ nepɨ awɨtawaawɨ sahɨ wɨndɨ maarɨmitopo nisɨ pɨwɨha kasatohɨwiwaapo. Iyataahandɨ kandɨ nehɨ masɨhonjɨ sangi maarɨho yaasatɨ maarɨho asɨpɨsisataise. Amɨ sɨkɨretɨ sangisɨ sasimatɨtaihɨ nɨnɨ mmonataatɨ nisangi wonjɨ maarɨho asɨpiyataayo. Iyataahandɨ kandɨ amɨ wanɨ nɨnɨ maaritataayo. Amɨ sahɨ samɨ maarɨho tisatatɨ yaasihɨ maarɨmitohɨtɨndapɨ nɨnɨ wɨndɨ maaritataamaayo. Owe. Amɨ sahɨ samɨ maarɨho tisatihɨ asɨpiyawaawɨ sahɨ daihɨra maipɨhɨra pɨniyohɨtɨndapɨ Autaahaatɨho samɨ maipɨhandɨ nesamaitandɨ nunjenɨhauhe. Iyataatɨ amɨ sahɨ maarɨho asɨpiyohɨtɨndɨ sandɨ amɨ Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ sahɨ kiyawaayopo. Aihɨ amɨ nɨnɨ utɨpɨhoaatɨhɨ pɨwɨha jɨpatɨpiyohaara sangisɨ netɨ nɨnɨ mɨmaipɨsindɨ namaasopɨsaso. Owe. Nɨnɨ sangi netɨ tɨtɨhesama amɨ jatatamanataayo. 10 Iyataatɨ utaaho wo maipɨhandɨ kiyatosa kandapɨ akɨtɨnɨhɨ komɨ maarɨho tundatɨ amɨ koai mawɨtandɨhandɨ Autaahaatɨho netɨ gɨwunyaahosɨ amɨ netɨ koai gɨwunyaahonɨhɨ ko komɨ maipɨhandɨ Autaahaatɨho nemwaitandɨ nunjendaise. Nunjehonɨhɨ amɨ Autaahaatɨho utaasomɨ maipɨhandɨ nemwatɨ amɨ ko konɨhɨ komɨ ambɨpatɨ maarɨho yaawɨhandɨ netoaatɨtandɨhapɨhapɨ japɨhɨ numwaahonɨhɨ ko utaaso komɨ maipɨhandapɨ wɨndɨ maarɨho asɨpiyatɨ gɨmunyaitaise. Owetɨtaise. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa kiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ maarɨho tundihɨ asɨpiyawaahandɨ kandɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nemwaitandɨ wɨndɨ baiwɨ gwɨnyaapɨ namunjehopo. Namunjehowɨ amɨ siya Autaahaatɨhoaapɨhapɨ yandɨhematɨwɨ maarɨho ambɨpatɨ waatɨ yaawɨhandɨ kiyaanɨhɨ nasisoaarɨ nepɨ bimɨtaatɨwɨhapɨhapɨ nutaapo. 11 Amɨ wanɨ sahɨ sandapɨ mmonɨwɨse. Sahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ samɨ maarɨho asɨpiyawaayopo. Aiwɨ nehɨ kuraanɨhɨ sahɨ isɨhiya wapa tɨtɨhɨmetɨhapa kiyohiyɨhiyai kapa namapɨse undɨwɨ pɨhɨtɨwɨ kaundawaayopo. Aiwɨ sahɨ sandɨ saiwɨ tɨtɨhemahohɨtɨmandɨ nɨngi kandisaihɨ mmondandɨ sahɨ maaritɨwɨ kiyawaayopo. Aiwɨ amɨ sahɨ satɨwunyaapɨ amɨ wiwa Autaahaatɨho nyahɨ nahatiyaanangi yaasɨhandɨ nanyamɨtaiso tɨwɨ isɨhiya maipɨhapa taawɨ kiyohiyɨhiyaapɨ sahɨ wɨndɨ apɨpaahɨ maarɨmitopo. Amɨ nɨnɨ saindɨ nasataatɨ sahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhoai atɨwiwɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnutaatɨwiyohɨtɨhandɨ nɨnɨ mmondando. Aiwɨ amɨ sahɨ isɨhiya tɨtɨhɨmetɨhapa maipɨhapa kiyohiyɨhiyai tarɨwaiwɨ ketɨ wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ nunyawɨ tɨtɨhemawaayopo. Saiwa saiwɨ sahɨ kiyohɨtɨmanda nɨngi sahɨ saiwɨ nepɨ nanisawaayopo: nyamɨhetɨ saiwa tɨtɨhɨmeta maipɨhapaapɨ pɨwɨha ahɨmotatɨ ainahiyɨhiyaane ndɨwo.

12 Aihɨ amɨ nɨnɨ sapɨ utɨpɨho jɨpatɨpiyoho nehɨ utaaho maipɨhapa kaisɨhoai sahɨ nepɨ tɨtɨhepumwapɨse satɨtandɨmaahe. Aindɨ utaaho maipɨhandɨ kiyatɨ kandaahɨ netɨ woai nusopɨsasisɨho netɨ itatamanɨnatɨ tɨtɨhematɨtandɨhandapaahɨmaahe. Owe. Amɨ sahɨ nisɨ utɨpɨho awɨtawaawɨ amɨ Autaahaatɨho nyangi nyainjatataiso tɨwɨ gwɨnyaapɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ nisapɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaanangi nyainjatɨtandɨ watɨpɨhandɨ otɨpɨpatisatɨ nunyatɨ natausaasihɨhoso tɨwɨ nɨngisɨ nepɨ autaahɨ niwasohɨtɨhandapɨ sangi biyatɨ gisunyaatonɨhɨ sahɨ mmondaatɨwe. Aiwɨ amɨ isɨhiya nɨngisawɨ maasɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaamɨ watɨpɨhandapisangi kɨmɨkɨretɨ mmondaatɨwe. 13 Iyataatɨ saiwa sahɨ saiwɨ kiyohɨwɨmaiwaaraahunɨ amɨ sahɨ wapa kaitaatɨwɨ kasatohɨpɨpa atiwɨ kiyohɨtɨhandaahunɨ sahɨ nepɨ nyamɨ maarɨho yatɨhɨnyipɨ nyangi andɨtɨnyaiwawaayopo.

Amɨ sandɨ nehɨ nyangisaahɨhɨ andɨtɨnyipɨ nyamɨ maarɨho nepɨ yatɨhɨnyiwawaamaayopo. Amɨ Taitusiho sangi notɨ jainjatɨ maawɨ bimisura koai nepɨ yatɨhɨwipɨ andɨtɨwihauhɨ amɨ ko maaritaho nasatɨ nyainjasɨhɨ amɨ nyahɨ nyamɨ maarɨho usaanyinjɨhɨ maaritɨhaayo amɨ sahɨ Taitusihoai saiwɨ sangi maarɨho akɨtɨnɨhɨ nasanyɨhaayo undɨwɨ nunjauho.
14 Amɨ sapɨ nɨnɨ Taitusihoai saundɨtɨ kiya Kɨraisihomɨ isɨhiya apɨpaahɨ gaahiyaare undɨtɨ jɨhɨ kaundonɨhoe. Isɨ amɨ sahɨ koai kawisohɨpɨpa nɨnɨ sapɨ koai pɨwɨha kaundohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ kawisawaayopo. Kawisawaawɨ nɨnɨ sapɨ maarɨho naaŋanisonɨhɨ wɨndɨ maarɨmitɨtandɨhapa wapa sahɨ kamaayopo. Owetise. Amɨ sɨkiyatɨ nyahɨ nehɨ akɨtɨhapaahɨhɨ nasisoaarɨ kasatohɨrɨhɨretɨ sapɨ gaahapa Taitusihoai kaundohɨpɨpa sahɨ kɨretɨ akɨpɨpa kiyauhɨ noaipataise. 15 Iyataatɨ amɨ wanɨ Taitusiho sangi komɨ maarɨho sangisenda sangɨ notɨ jasosura nasamimumwaaŋɨ nusatipɨhaatɨ autaahɨ wamwaaŋɨ komɨ maarɨho sangisɨ nasanyatɨ amɨ sangi netɨ autaahesamatɨ jaiwatataise. Sandɨ ko sangisɨ notɨ jasosɨhɨ iwɨtatamanɨwɨ nepɨ koai autaahɨwipɨ amɨ nyahɨ sangi wapa kaitaatɨwɨ nasisehohɨpɨpa kapa kɨretɨ kiyohɨtɨhandapɨ ko gwɨnyaataate. 16 Nɨnɨ sapɨ waatɨ maaritataayo. Sandɨ apaapɨmaahe, wapa sahɨ Autaahaatɨho maaritimbɨpa nga akɨtɨnɨhɨ kaitauhɨ nɨnɨ mmonɨtɨ gwɨnyaataate.

Copyright information for `AGM