aAunɨhɨhɨrɨ 112:9

2 Corinthians 9

Porɨho Korindɨhiyai Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Usaisɨ Wapa Nehɨhapa Numwɨtaatɨwe Undataase

Nyahɨ nawɨho nehɨho wihoaaŋɨho owehandɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Judiyaahandaahiyai numwɨtɨhaawɨ aimapɨ taawaatɨ ahoyohɨmopɨ nɨnɨ sangi netɨ tarɨwɨsatɨtɨ nasisepaipatɨ kasatɨtandɨ wɨndɨ tɨtɨhɨmetise amɨ sawanaatɨ aimɨ otɨpɨpatɨ satapɨ mmonɨwɨhiyaatiso. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato amɨ nɨnɨ aimɨ mmonataayo otɨpɨpatɨ satɨ nawɨho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usai numwɨtaatɨwɨho sahɨ maaritɨwɨ ŋahɨ ŋahɨtɨwɨ nepɨ ahoyauhɨto. Iyauhɨ amɨ nɨnɨ sapɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya Masetoniyaahandaahiyai gaahaiwa taahɨwaiwa kaundatoaandaayo. Iyataatɨ Masetoniyaahandaahiyai saundɨtɨ Akaiyaahandaahiya kɨnaungwɨha batɨhetapɨ namasawɨ nawɨho ahoaitaatɨwɨ nepɨ tɨmaŋɨnɨwɨ amɨ nawɨho ahoaimɨ nasawaayopo undɨtɨ kaundatoandaayo. Iyonɨhɨ amɨ kiya atisawaawɨ kiyaisangi samataiwɨ nawɨho ahoaitaatɨwɨ taahiyɨhiya omaŋɨtɨtɨhɨ asakaiwɨ maaritawaayopo. Iyataahandɨ kandɨ nɨnɨ sapɨ Masetoniyaahiyai kaundohɨtɨhandɨ nehɨ pɨwɨha taanauhɨhaametɨtandɨ amɨ sahɨ nawɨho ketɨ tarɨwaiwɨ ahoaiwɨ tɨmanɨtaatɨwɨhandapɨ nɨnɨ maaritɨtɨ gwɨnyaataayo. Siyataatɨ nyamɨ naisohingwaasi sangisenda netɨ nandusaasataayo. Amɨ kingwaasɨ sangisawɨ maasɨ andɨtɨsaipɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ nawɨho nepɨ ahoaiwɨ tɨmanɨtaatɨwo. Saiwɨ nɨnɨ sangisenda napisanɨhɨ amɨ isɨhiyai saundɨtɨ Korindɨhiya aimɨ tɨmetawaayopo undohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ nawɨho nanɨmɨtaatɨwɨ nepɨ ikwɨraatɨhɨ isɨwatɨtaatɨwe. Amɨ isɨhiya nahatiyaisɨ sahɨ Korindɨhiyaatapɨ saundɨtɨ kiya so nawɨho nepɨ ahoaitaatɨwɨ aimɨ tɨmetawaayopo undɨtɨ kaundɨmbɨtɨhonɨnisɨ amɨ Masetoniyaahiya usaisangi nɨngisawɨ wiwa sangisenda napɨtaapo. Amɨ nyahɨ siyaatɨ sangisenda napɨtɨhaawɨ sahɨ nawɨho ahoaitaano tohɨho sangɨ tɨmetɨtauhɨto. Saiwɨ sahɨ sangɨ tɨmetisaihɨ nasɨhaawɨ Masetoniyaahiyai nɨnɨ sapɨ pɨwɨha gaaha kaundohɨtɨhandapɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyaasaihɨ amɨ nɨngisunɨ sangisunɨ apɨpaahɨ manyamaitaise. Iyatɨ sahɨ sawanaatangi apɨpaahɨ aungwohandɨ masamaitaise. Aihɨ amɨ sandɨ kandapɨ nɨnɨ sangisenda sangɨ napɨtiwatataatɨ singwaasɨ nyamɨ naisingingwaasɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨhingwaasi sangisenda jɨhɨ nandusaasataayo. Amɨ kingwaasɨ sangisawɨ otɨpɨpatɨ maawɨ kaiwɨ nawɨho sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Judiyaahanda mɨmaipaiwɨ bimohiyɨhiyaapɨ nɨnɨ nusesi nutandɨ ahoaitaatɨwɨ jɨhɨ tɨmanɨwɨ katohɨho ketɨ nepɨ ahoaiwɨ isɨwatɨtaatɨwo. Aiwɨ jɨhɨ sangisaapɨhɨ napɨtɨ noaipasanɨhɨ nanɨmɨtaatɨwo. Amɨ sahɨ saisaihɨ samɨ kiyohɨtɨndɨ siyatɨ noaipaitande. Utaaho wo sangi netɨ tarɨwɨsatatɨ sahɨ wapa kaitaatɨwɨ jɨhɨ pɨwɨha tɨmanɨwɨ watɨpɨtɨwɨ katohɨpɨpa ketɨ kaiwɨse maasatahandɨ kandɨ nehɨ sahɨ iparimatɨwɨ sangisunyaapɨ kapa katohɨpɨpa nunyawɨ kaitaatɨwɨ kasatataato.

Pɨwɨha kɨma nɨnɨ taatɨ katohɨma sahɨ samɨ atihɨrɨ mwɨtɨpisawɨ atiwɨse: Utaaho wo nandapa isapɨpa yahonyaahɨ tɨwɨhaatɨ yamasɨho amɨ nandapa akɨpɨpa nehɨ yahonyaahɨ kɨpwɨtaise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo nandapa isapɨpa pɨhɨtatɨ taahɨpɨpa tɨwɨhaatɨ yamasɨho amɨ nandapa akɨpɨpa pɨhɨtatɨ taahɨpɨpa kɨpwɨtaise. Isɨ amɨ sahɨ sɨrɨ kɨretɨ utaaho nandapa isapɨpa taahɨpɨpa tɨwɨhaatɨ yamasɨhomataiwɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya usaisɨ wapa nunyawɨ kawitaatɨwaahɨ nanɨhaiwɨ iparimatɨwɨ taahɨpɨpa nunyawɨse. Iyawaawɨ amɨ sahɨ nɨnaasoŋɨhɨ amɨ nɨnaasaaŋɨhɨ isɨhiyai iwɨtatamanɨtandɨ wapa numwɨtaatɨwɨhapaapɨ jɨhɨ kapa kaiwɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ gwɨnyaapɨ wapa napaunɨ amɨ napitiyaahapa numwɨto tɨwɨ nepɨ tɨmaŋɨnɨwɨse. Nɨnaasoŋɨ amɨ nɨnaasaaŋɨ saiwɨ jɨhɨ gwɨnyaaposawɨ ipotɨ kapa nunyawɨse. Iyawaawɨ utaaho wo netɨ nanyipinjatɨ tarɨwɨnyatatɨ nanyipepaipɨha kanyatiso tɨwɨ nitanɨwɨ wapa nawɨho wɨndɨ namunyawɨse. Owetise. Nehɨ nɨnaasoŋɨ amɨ nɨnaasaaŋɨ nanɨhaiwɨ maaritɨwɨ nunyawɨse. Amɨ Autaahaatɨho isɨhiya nehɨ nanɨhaiwɨ iparimatɨwɨ amɨ maaritɨwɨ wapa isɨhiyaisɨ nunyohiyɨhiyai maarɨho nunyahotihɨto. Apaapɨmaato. Iyataatɨ amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Amɨ sahɨ wapa daahɨ maapatiwɨ nehɨ nanɨhaiwɨ iparimatɨwɨ nawɨho amɨ wapaisangi isɨhiya usaisɨ numwisaihaahɨ amɨ Autaahaatɨho wapa netɨ nga tisaahɨwa nasamɨtaihɨto. Nasanyonɨhɨ sahɨ nahatewetɨ nahataapa wapa wapaapisimbɨpa nga nepɨ ahɨsotatɨ amɨ kapai nusatipɨhaatɨ wapa nehɨ isɨpɨpaimaawɨ ahɨsisotɨtando. Isɨpɨpa ahɨsisotanɨhɨ isɨhiya usa wapaapɨ nausetɨtonɨhiyai andɨtɨwipɨ iwɨtatamanɨtaatɨwɨ gaahapa taahɨpɨpa sahɨ kaitaatɨwo. Utaaho itapaatɨ nɨnaasohɨ nɨnaasaamɨhɨ iparimatɨwɨ wapa usai numwisɨho numwisaamaatapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satatɨ jɨpatɨpindise:

“Utaaho so isɨhiya ikɨpɨpa owehatɨmai pɨhɨtatɨ taahɨpɨpa numwiso amɨ wo isapɨpa kwɨtaaho osaataatɨ mɨhopɨ mɨhinɨ tɨwɨhaasɨpatamatiyatɨ wapa nunyatɨ iparimatataise. Iyatɨ ko sandɨ gaahandɨ kiyataise. Isɨ Autaahaatɨhounɨ amɨ isɨhiyaunɨ ko gaahandɨ kaindɨndapɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ kiyaanɨhɨ gwɨnyaitaapo,” a 
tatɨ jɨpatɨpindise.
10 Iyataatɨ Autaahaatɨho nasisoaarɨ utaaho otɨpɨpatɨ kaisɨhoai isapɨpa ko niyaamaitandɨhapa nunyatɨ amɨ isɨhiya nandapaapɨ jaumwasawɨhiyai nunyahore. Isɨ amɨ kɨmɨkiyatɨ ko sangi kahapaamapɨpa tisaahɨwatɨ nasamɨtaise. Nasanyonɨhɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya usaisɨ kiyaatɨnɨhɨ gaahandɨ pɨhɨtɨwɨ kawimɨ nutaatɨwo. Sahɨ saisaihɨ samɨ gaahandɨ kiyohɨtɨhandɨ utaaho isapɨpa yamasɨhɨ amɨ komɨ osaataatɨ nandapa akɨpɨpa pɨhɨtatɨ noaipasɨpatamataiwɨ kiyaatɨnɨhɨ pɨhɨtɨwɨ kaimɨ nutaatɨwo. 11 Saisaihɨ Autaahaatɨho sangisɨ daihɨra taahɨrɨhɨra wɨrawɨraapɨ kahapaamapɨpa pɨhɨtatɨ tiwatɨ nyepiyatɨ nasanyonɨhɨ amɨ sahɨ nga nasisoaarɨ iparimatɨwɨ isɨhiya usaisɨ nawɨho amɨ wapa kahapaamapɨpa numwɨtaatɨwo. Iyataatɨ sahɨ nehɨ nanɨhaiwɨ nga iparimatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya mɨmaipaiwɨ Judiyaahanda bimohiyɨhiyaapɨ nyahɨ nesi Jerusaremɨhanda nutɨhaawɨ nawɨho nyangi nanyinyohɨhopɨ atisohiyɨhiyaunɨ amɨ nawɨho ko nehohiyɨhiyaunɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋisɨ gaare hɨtɨhaato undɨtaapo. 12 Iyataatɨ sɨretɨ sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai nepɨ iwɨtatamanɨwɨ kiya wapa nausetɨtimbɨpa naitaatɨwɨho nawɨho nunyohiyɨhiya kɨmɨkiyaamɨ usa taahiyɨhiya sahɨ kiyaisɨ gaahandɨ kawisohɨtɨhandapɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undawaatopo. 13 Iyataatɨ sahɨ sawanaatɨ sandɨ kiyohɨtɨmandaahɨ nepɨ saiwɨ sahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhoai maarɨho nunyawɨ amɨ ko gwɨnyaatɨ maaritimbɨpa kiyawaawɨ isɨhiyai nepɨ nunjɨtaatɨwo. Nunjawɨ amɨ sahɨ nehɨ pɨwɨha taanauhɨhaahɨ satɨwɨ nyahɨ Kɨraisihopɨha pɨwɨha wanɨha gaaha gwɨnyaahaayo maatɨwɨ amɨ sahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨho maaritimbɨpa tɨtɨhɨ kiyahaayo tɨwɨ nepɨ nanyisawɨ isɨhiyai nunjisaihɨ amɨ kandapɨ isɨhiya Autaahaatɨhoai mepɨ autaahepumaitaapo. Aiwɨ sahɨ gaahatɨ kaiwɨ iparimatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya usaisunɨ wapa pɨhɨtɨwɨ nunyohɨpɨpaapɨ kiya Autaahaatɨhoai nepɨ mepɨ autaahepumaitaapo. 14 Amɨ Autaahaatɨho sangi netɨ jatatamanatɨ gaahandɨ kasihɨ amɨ sahɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨhiyaisunɨ amɨ nehɨ usaisunɨ maarɨho nunyawɨ amɨ gaahatɨ kawisohɨtɨndapɨ kiya maaritɨwɨ sangi maarɨho nasinyawɨ amɨ Autaahaatɨho sangi gaahandɨ kasitandɨ sapɨ gaapɨsundɨtaapo. 15 Iyataatɨ Autaahaatɨho nyangi apɨpaahɨ aungwohandɨ gaahandɨ isɨhiyaanɨ pɨwɨha katɨtɨha owehandɨ ko nyangi maarɨho nanyinyatɨ apɨpaahɨ gaahatɨ kanyisatɨ komɨ Mwaaho nanyinyataise nyahɨ koai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undɨtɨhaawo.

Copyright information for `AGM