aGa Bimisɨho 26:11

2 Peter 2

Pitaaho Kɨraisihomɨ Isɨhiyai Isɨhiya Jaipɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaapɨ Jaawo Undataase

Jɨhɨ aimehura Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Isɨraherɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ isɨhiya usa nyahɨ pɨropetɨhiyaanɨne, tɨwɨ isɨhiyai jaipundɨwɨhiya noaipapɨ bindawaayopo. Kiyai Autaahaatɨho pɨwɨha nunyatɨ wɨndɨ natamusoaasihɨhandɨ kandɨ nehɨ kiya sawanaamɨ pɨwɨhaapɨ isɨhiyai saundɨwɨ, kɨma Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhe tɨwɨ jaipɨtɨwɨ ausaapɨ kaundopo. Isɨ amɨ wanɨ kɨmuraisangi sɨkaiwɨ isɨhiya nehɨ sawanaamɨ pɨwɨha jaipɨpa sangi netɨ nasopɨsasɨtandɨhaapɨ kɨma Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhe satɨwɨ samɨhatɨhɨ noaipapɨ bindawaawɨ katɨwɨsasɨtaapo. Aiwɨ kiyai sahɨ wɨndɨ maawinjasaihɨ noaatɨwɨ samɨhatɨhɨ nandaapɨ pɨwɨha jaipɨpa kɨhaiwa kɨhaiwa, sahɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ nepɨ nasopɨsasɨtaatɨwɨ isɨhiyai jaipɨpa katɨwunjɨtaapo. Awaisɨho nahataapa jatisɨho kiyaapɨ komɨ ambɨpatɨ nunyanatɨ kiyai kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ numwaasɨhoai ahosumwapɨ kopɨ nanɨpimatɨtaapo. Kiya siyawaawɨ sawana nepɨ ketɨ kuraanɨhɨ nopɨsasɨwɨ owematɨtaapo. Kiya saiwɨ ketɨ kuraanɨhɨ nepɨ owematɨtaatɨwɨhiyaatanɨhandɨ kandɨ samɨhatɨhɨ Kɨraisihomɨ isɨhiya taahiyɨhiya jaipɨpa katɨwunjohiyɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwa nepɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwa kaiwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ kɨhiyaisawɨ namɨnɨwɨ daitaapo. Amɨ kiya saiwɨ kiyohɨtɨndaahɨ nehɨ maatɨmaatapɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaamɨ ipaahambɨhiya Kɨraisihopunɨ amɨ kometirɨhɨretapɨhaiwaapunɨ pɨwɨha maipɨha katɨwɨ sisɨpɨtɨtaapo. Isiya siya isɨhiyai pɨwɨha jaipɨpa katɨwunjohiyɨhiyaapɨ sangi wa sandɨ kasatɨtaano. Siya isiya nawɨho nehɨ sawanaapaahɨhɨ nepɨ ahoaitaatɨwɨ maarɨho wɨndotɨ akɨwisamahiyaare. Kiya saiwɨhiyaasɨ samɨ nawɨho aipɨ nasaitaatɨwɨ pɨwɨha jaipɨpa sangi jɨpɨsisahaiwa kasatɨwɨ katɨwɨsasɨtaapo. Kiya siyawaahandɨ kandɨ amɨ kiyai pɨwɨha netɨ yawutaatɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ nemaitandɨ Autaahaatɨho jɨhura kiyaapɨ pɨwɨha katatɨ wɨsasatɨ ahaihɨhiyaare. Amɨ sandɨ ko pɨwɨha sa nehɨ ipɨpa etɨtaatɨtatɨ kandaamaase. Tɨtɨhɨ kaitandɨ akaaha kandaase. Iyatɨ ko kiyai netɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ amɨ nemaitandɨho Autaahaatɨho utaarɨhandɨ jatɨmɨ nasatɨ wanisangi ko konɨhɨ tɨmetatɨ amɨ jatataise kiyai ko katimbɨpa kawɨsatɨ nemaitando.

Isɨ amɨ jɨhɨ aimehura isɨhiya usa saiwa saiwɨ Autaahaatɨhoai pohipɨwiwɨ amɨ maatɨmaatɨwisauhɨhiyai nehɨ maawinjatɨ nemasɨtɨhandapɨ ko siyahore, tɨwɨ sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nɨnɨ sangi kasatɨtaano. Jɨhɨ aimehura komɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiya usa koai maatɨmaatɨwiwɨ maipɨhaiwa kiyauhɨ ko kiyai nehɨ maawinjatɨ netɨ etaihɨrɨ apɨpaahɨ tongɨhɨropɨ, sahɨ sisɨhaapɨ nutaatɨwɨhiyaate, undatɨ netɨ yotihɨ amɨ apɨpaahɨ asahatahɨropɨ asahatindɨhandɨ wɨrɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ senɨhandamatiyatɨ wɨsasatɨ isɨwatihɨ napwɨtɨwɨ bindawaayopo. Napwɨtɨwɨ bindawaawɨ asisɨha Autaahaatɨho kiyai netɨ sisɨhaapɨhemaitandɨhuraapɨ jatawaayopo. Iyataatɨ amɨ jɨhɨ aimehura Nuwaaho bimisuraisangi Autaahaatɨhoai isɨhiya maatɨmaatɨwiwɨ maipɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ kiyohiyɨhiyai wɨndɨ nehɨ maawinjase. Ko wipatɨ wipɨpatɨ waapɨhaatɨ usepatɨ durɨhɨrɨ awaindɨhandɨ netɨ nusoaasihɨ kiyai netɨ nanatɨ nawatisatɨ owemase. Aihɨ Nuwaaho nehɨ naasohɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretapɨ tɨtɨhaiwaapɨ pɨwɨha ausaatɨ isɨhiyai kaundisɨhoaisaahɨhɨ isɨhiya nehɨ ikwɨ naasairɨtihɨ wihɨnɨhɨramɨ isundɨpɨhurɨ yahurɨtahiyaisatɨ japɨhɨ numwaasɨhɨ kiyai durɨhɨrɨ wɨndɨ netɨ namainjɨhɨ amɨ kiya nga bimopo. Amɨ isɨhiya aunahɨpɨhaurɨ awaiwaurɨ Sotomɨhandaahiyaapunɨ, amɨ Gomoraahandaahiyaapunɨ kiya apɨpaahɨ maipɨtowɨ nemaitaano, tatɨ Autaahaatɨho kiyai nemasɨtɨhandapɨ sahɨ aimɨ atiwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Iyatɨ ko saurɨ aunahɨpɨ awaiwauri sisɨha yamɨhapataatɨhapɨ netɨ natausaasihɨ tɨhatɨ owematɨ nehɨ sotipatɨ waatɨpatɨhɨndaise. Ko sandɨ siyatɨ kaindɨmandɨ isɨhiya ipotɨ ipotɨ yapɨhɨ nahanda noaipahohiyɨhiya nɨngi maatɨmaatɨniwɨ nepɨnɨmasaihɨhiyai sawito, tatɨ nunjɨtandɨ kiyataise. Amɨ ko siyahosɨ wiwa nyangi sanyitaiso, tɨwɨ kiya kopɨ yaiwɨ wɨndɨ maatɨmaatɨmitaatɨwo. Amɨ Rotɨho tɨtɨhɨ gaaho sapɨhɨ Sotomɨhanda bindataise. Bindataatɨ isɨhiya apɨpaahɨ maipɨhaiwa kiyaamɨ ambɨpatɨ kɨhiyaisawɨ namɨnɨnɨwɨ kiyohɨwaiwa mmonataatɨ komɨ maarɨho apɨpaahɨ mɨmaipɨwimatatɨ yaawatɨ naaŋawisataise. Sawimainjɨho bimihɨ Autaahaatɨho koai japɨhɨ numwaasɨhɨ ko nga bindataise. So utaaho tɨtɨhɨ gaaho maarɨho tɨtɨhɨtaho isɨhiya Sotomɨhandaahiyaamɨ otɨhatɨhɨ bindataise. Bindataatɨ kiya maipɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ kɨhaiwa kɨhaiwa kiyauhɨ winjataise. Iyatɨ asisɨha nahatewetɨ kiya pɨwɨha maipɨhaiwa katauhɨ atisataise. Iyatɨ komɨ maarɨho tɨtɨhɨ gandaise. Siyatɨ komɨ maarɨho tɨtɨhɨndaatɨ amɨ isɨhiya wɨnɨhapɨpa nemapɨ maatɨmaatisauhɨ winjataatɨ amɨ otapɨhaatunɨ amɨ apatɨhunɨ komɨ maarɨho mɨmaipɨwimatatɨ yayatɨ apɨpaahɨ yaawataise. Isɨ amɨ saiwa Awaisɨho kaiwɨmaiwaapɨ nyahɨ gwɨnyaitɨhaahandɨ newaatɨ mmondɨhaawe. Isɨhiya Autaahaatɨhoai nɨwipinjawɨ ko maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ daayohiyɨhiyai nunjenɨhaiwa nusoaipahonaahɨ kaiwaatɨhapɨ kiyai japɨhɨ numwaitaise, amɨ komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨhɨra aimɨ mmonahoso. Iyatɨ amɨ Awaisɨho isɨhiya maipɨhiya kiyohɨwaiwa aimɨ mmonahore. Iyatɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ numwɨtandɨhɨra daihɨra aimɨ mmonatɨ gwɨnyaahosɨ kiyai netɨ isɨwatɨmɨ notɨ komɨ asisɨha isɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨha noaipahonɨhura kiyai netɨ pɨwɨhaapɨhematɨ tipɨtapaatɨ usondaise. 10 Iyatɨ ko kiyaamɨ usai wihoaaŋɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ numwɨtaise. Siyaarɨ isɨhiya apɨpaahɨ ainjotatɨ tɨtɨhɨmetahaiwa kaitaatɨwɨ kiyaamɨ maarɨho ambɨpatɨ wɨndosɨhɨ isɨhiya kɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ namɨnɨnɨwɨ kiyohiyɨhiyaatɨtaise. Iyatɨ amɨ kiya Awaisɨhomɨ pɨwɨha nehɨhaamataiwɨ nemahohiyɨhiyaatɨtaise.

Amɨ kiya noaipapɨ daahɨ apɨpaahɨ watɨpɨtɨwɨmapɨ amɨ wɨndɨ yamaiwɨ nehɨ nanɨhaiwɨ autaahinjaawɨ yamɨhapataatɨhapɨ isɨhiya kiyai autaahɨ wamwaaŋɨhɨ apɨpaahɨ gaahiya jɨhiyaapɨ pɨwɨha maipɨha katɨwɨ sisɨpɨtɨwɨhiyaare.
11 Iyataatɨ amɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiyaahɨ wɨndɨ saiwɨ isɨhiya yamɨhapataatɨhapɨ apɨpaahɨ gaahiya sanahiyɨhiyai Awaisɨhomɨ ndɨhetɨ pɨwɨha maipɨha kaundɨwɨ sisɨpɨmundopo. Amɨ kiyaahɨ yapɨpatambɨ isɨhiyai nusatipɨhaapɨ watɨpɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandisawɨhiya watɨpɨhaiwa nga kaitaatɨwɨhiyandaahando. 12 Amɨ isɨ kɨmiya jaipɨpa katɨwunjohiyɨhiyaahɨ ipataatɨhapɨ kohasɨpɨho suhɨrɨ maasapɨho ainjɨhɨpɨpa isɨhiya kapai tipɨ yotɨwɨ amɨ tipɨ nandaatɨwɨ namoyaatimbɨpaamataiwɨhiyaare. Kiya setahiyaasɨ wapa kiya wɨndɨ mmonɨwɨ gɨmunyaahohɨpɨpaapɨ maipɨha katawaatopo. Isɨhiya kohasɨpɨho maasapɨho ainjɨhɨpɨpa ipataatɨhapɨhapai timahohɨpatamatiyatɨ Autaahaatɨho kiyai nemaitaise. 13 Kiya isɨhiya usaisɨ maarɨho ambɨpatɨ yaawɨhaiwa nunyohɨtɨhandapɨ amɨ kiya sawanaisangi yaawɨhaiwa naitaapo. Iyataatɨ kiya asisɨha kɨhetɨmapɨ otapɨhaatɨ ipɨho watɨpɨhoetimaawɨ nandapa awaiwaiwa tɨhɨwɨ pɨhɨtɨwɨ nipinjawɨ gwɨsɨha taupwɨmapɨ nanɨwɨ amɨ kiya saiwɨ gwɨnyaapɨhiyaare: Asisɨha nahatewetɨ otapɨhaatɨ ipɨhoetɨ nandapa awaimbɨpa tɨhaatɨ nipinja nanɨhaawɨ amɨ nyamɨ ambɨpatɨ gaanyimatatɨ jɨpɨnyisonɨhɨ nyahɨ nga maaritɨtɨhaahɨrete, tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Saiwɨ kɨmɨ kiya sahɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatɨ ahoyanɨwɨ nahoaiwɨ pɨwanɨwɨ nandapa tɨhɨwɨ maasɨ nanɨhohɨpɨpɨhɨ napɨwɨ nasipaapɨ sangisawɨ nandapa nanawaayopo. Kiya wihoaaŋɨ mangɨrainɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ maarɨho gwɨnyaatɨ maaritimbɨpa taawɨ kiyawaahetɨ isɨhiya gaahiyaamataiwɨ sangisawɨ samɨ nandapa maasɨ nepɨ nanɨwɨ sangi kiyaamɨ kipatɨ atɨha nasamasawɨ nepɨ nasopɨsasawɨ masɨhaiwa nasanyawaayopo. Aiwɨ kiya saiwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ maarɨho maaritatɨ gwimbɨpa kaitaatɨwɨ maaritɨwɨmawaayopo. 14 Kiya nahatewetɨ asɨhiya apɨpaahɨ maipɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ tɨmaamaipɨ namɨnɨndaatɨwɨhandapaahɨhɨ gwɨnyamapɨ kiyaamɨ ndɨha mɨhopɨ mɨhinɨ gaamapɨ notoaahaarɨwɨ japɨhiyaare. Kiya sapa maipɨhapa kaitaatɨwɨ maaritohɨtɨhandɨ wɨndɨ apɨpaahɨ nga tɨmaawisaitahiyaare. Aiwɨ Kiya isɨhiya usa kiyaamɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ wɨndɨ watɨpɨmetahiyai atɨpatɨ nunyawɨ maipɨhandɨ kaitaatɨwɨhatɨ aisi nowaayopo. Kiya isɨhiya usaamɨhapaapɨ kiyaamɨhapaatɨtandɨ naitaatɨwɨ maarɨho wɨndoaitandɨhandɨ aimɨ mmonɨwɨ nepɨhiyaare. Amɨ kiya saiwa maipɨmaiwa saiwɨ kiyohɨwɨmaiwaapɨ wihoaaŋɨhandɨ nawɨhomatiyatɨ kiyai yaawɨhandɨ Autaahaatɨho numwɨtaise. 15 Aiwɨ kiya gaahaiwa wɨndɨ kamaiwɨ amɨ namamapɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ apɨpaahɨ maipɨtamataise. Aiwɨ kiya Beramɨhomɨhatɨ newaayopo, ko maipɨhandɨ kiyonɨhɨ isɨhiya koai nawɨho numwɨtaatɨwɨ ko nawɨhopɨ apɨpaahɨ maaritatɨ nawɨhoai maarɨho numwipatamataiwo. 16 Dongiho isɨhiyaamatiyatɨ pɨwɨha wɨndɨ pɨwaamaatahore. Siyahondaahandɨ kandɨ amɨ Beramɨhomɨ dongiho utaahomatiyatɨ pɨwaatatɨ Beramɨhoai itɨhundatɨ nɨwisapuse Beramɨho nawɨho naitandɨ maaritataatɨ maipɨhandɨ kaitandaindɨhandɨ amɨ Autaahaatɨho dongihomɨ maahomwaaŋɨ pɨwɨha kata wɨwisɨho. Aihɨ so Beramɨho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa netɨ Autaahaatɨhopɨ awusaasɨho nawɨhopɨ maaritamataatɨ naharisahomatiyatɨ maipɨhandɨ kaitotahandɨ namɨhaase.

17 Iyataatɨ isɨhiya jaipɨpa katɨwunjohiyɨhiya siya waapoho mɨhatɨhɨ yapɨpataatɨhapɨ noaasɨho napatamasɨpatamataiwɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiya tɨwipatɨ asɨhatɨ mwipɨhatɨ mbɨpa itɨnambɨtɨhɨrɨ awaimbɨpa tɨwɨhaatɨ nemasɨpatamataiwɨhiyaare. Amɨ kiyaapɨ Autaahaatɨho wapɨhɨ apɨpaahɨ asahatatɨ ndɨha monɨhapɨhɨ etaihɨropɨ netɨ tɨtɨhemwatɨ tumasɨhiyaare. 18 Isiya siya pɨwɨha nehɨ taanauhɨha akɨpɨpa oweha amɨ naharimataha katohɨhaapɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ naimaatɨwɨ genanɨwɨ tɨhaapaiwɨhiyaare. Aiwɨ kiya maipɨhaiwa usɨhiya asɨhiya kɨhiyaisawɨ ambɨpatɨ namɨnɨwɨ kaitaatɨwɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ gwaitatɨ wɨndotɨ maaritimbɨpa araihopɨ wɨrɨhɨrapɨ naapɨhomataiwɨ isɨhiya wanɨ kiyaanɨhɨ maipɨhaiwa namasi nasohiyɨhiyai nunjaamanɨwɨ japɨhɨ wɨrapɨ aisi nowaayopo. Iyauhɨ isɨhiya jaipɨpa katɨwunjohiyɨhiyai nɨwipinjai nuwɨ nanɨhaiwɨ ambɨpatɨ maaritiwaiwai kɨhiyaisawɨ kiyawaayopo. 19 Aiwɨ isɨhiya jaipɨpa katɨwunjohiyɨhiya isɨhiyai saundɨwɨ, “sahɨ nyangi napɨwɨ nanyipinjawaawaahɨ amɨ sahɨ nehɨ nanɨhaiwɨ bindawaawɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ gwaitatɨ jandosɨpɨpa sahɨ maaritohɨrɨhɨretɨ nanɨhaiwɨ kaitaapo,” undɨwɨ kaundawaatopo. Amɨ kiya sawanaahɨ kiyai netɨ nusopɨsasɨtandɨhaiwa maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaamɨ nehɨ otɨpɨpatɨhiyaimatɨwɨ bindawaahiyaare. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Nyahɨ yawanaanɨ aimɨ mmonaahiyaane. Utaaho wo wapai nunyanamataataahɨ sapa kapaamɨ ko nehɨ otɨpɨpatɨhoematataise. 20 Isiya siya akɨtɨnɨhɨ maapɨ yapɨpatambɨhapa maarɨhoai netɨ kipotɨ ainjotatɨ maipɨmasɨpɨpai kiya nyamɨ Awaisɨho amɨ nyangi japɨhɨ nanyamaasɨho Jisasɨ Kɨraisihopɨ gwɨnyaapɨ gɨwunyaahohɨtɨhanda namawaayopo. Saiwɨ namapawɨhiya kiya amɨ japɨhɨ kaiwaatɨhɨ nuwɨ nunyainjaihɨ, amɨ kaiwa kiyai netɨ anɨtisatɨ mmatɨ isɨwataataahɨ kiya jɨhɨ nyamɨ Awaisɨho amɨ nyangi japɨhɨ nanyamaasɨhopɨ sangɨ mmonɨwɨ gɨwunyaapɨhura, maipɨtohɨtɨhandi nusatipɨhaapɨ apɨpaahɨ daahɨ nuwɨ maipɨtɨwɨmaitaapo. 21 Siya isiya wuwanɨhura Kɨraisihopɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomiwɨ amɨ pɨwɨha ka daihɨra tɨtɨhɨ gaahɨramatiyahaasɨ nepɨ miwatawaawɨ kiya gotɨ masɨhonjɨ maipɨtɨtauhe. Saitɨhatɨ katɨ amɨ aimɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa isɨhiyai nunyatɨ natausaasihɨ wuwanɨhura napɨwɨ pɨwɨha akaaha ausaapɨ katɨwunjawaayopo. Katɨwunjauhɨ kiya atiwɨ gwɨnyaapɨ daihɨra gaahɨra daiwɨ bindawaayopo. Bimambɨwɨhiya kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha nepɨ gwɨnyaapɨ isɨwatotɨha namapɨ nanɨpimatɨwɨ japɨhɨ maipɨhandaatɨhɨ nuwɨ apɨpaahɨ daahɨ maipɨtɨmawaayopo. Isɨ amɨ kiya saiwɨ kiyohɨtɨndapɨ ipotɨhura Autaahaatɨho kiyai yaawɨhandɨ awaindɨhandɨ numwɨtaise. 22 Sandɨ kiya saiwɨ kiyohɨtɨmandɨ pɨwɨha akaaha wa satatɨ ahotirɨhɨretɨ kiyawaayopo. Iyataatɨ ka pɨwa satise:

“Suhɨrɨ dasɨha daahɨwatosatɨ japɨhɨ nepemaitatɨ netɨ nainje tatɨ ahotise. Iyatɨ amɨ maasapɨho sanaati saisatoya baawusauhɨho ko japɨhɨ notɨ komɨ wepatɨ ekaarɨpataatɨhɨ ekaarɨpitatɨ wepatɨ jaatataise,” a 
tatɨ ahotirɨhɨrɨ kɨretɨ kiyawaayopo.

Copyright information for `AGM