2 Peter 3

Apɨpaahɨ Akɨtɨnɨhɨ Awaisɨho Japɨhɨ Napɨtaise

Nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, kɨmo utɨpɨmo kasɨnɨmo sapɨ nɨnɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ utɨpɨho jɨhoaatɨhunɨ amɨ kɨmoaatɨhapunɨ kɨmaiwaapɨ sahɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nɨnɨ sangi netɨ gisunyaatɨ jɨhaatɨ kasatataato, amɨ kaapɨ sahɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ tɨtɨhɨtɨtando. Ipotɨ wiwa noaipaitandɨhaiwaapɨ sahɨ jɨhaatɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nɨnɨ gwɨnyaataayo. Saiwa ipotɨ noaipaitandaiwaiwaapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨropetɨhiya pɨwɨha katɨwɨ jɨpatɨpiyohɨwaiwaaro. Iyataatɨ amɨ nyamɨ Awaisɨho nyangi nyamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nanyamaasɨhomɨ wɨnɨhapɨpaapimaawɨ sahɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nɨnɨ sangi kasatataato. Sapa Awaisɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa Awaisɨho komɨ pɨwɨha otɨpɨpatɨ nunyatɨ isɨhiyai sapɨ natausaasihɨ nesi sangisaapɨhɨ napɨwɨ kasatauhɨ sahɨ atiwɨ nehohɨpɨpaapɨto. Sapa kapaapɨ sahɨ wɨndɨ nanɨpɨmimatɨtaatɨwɨ nɨnɨ sangi kasatataato.

Amɨ asisɨha ipotɨhaiwetɨ noaipaitandɨhaiwaapɨ wanɨ nɨnɨ sangi kasatɨtaano. Asisɨha ipotɨhaiwetɨ isɨhiya sisɨpɨtɨtaatɨwɨhiya noaipaitaapo. Noaipapɨ kiya kiyaamɨ maarɨho wɨndotɨ maaritimbɨpaahɨhɨ japepihɨrɨtaapo. Aiwɨ kiya satɨwɨ sisɨpɨtɨtaapo. “Jɨhura Jisaasiho satise. Nɨnɨ kɨmaapɨ yapɨmbatambɨ japɨhɨ napɨto, tatɨ katisɨhosɨ amɨ ko maahapɨhe wo namaapiso. Ko wɨndɨ namaapɨtaise. Nyamɨ asoya aimɨ napomahopo. Napomɨhauhɨ amɨ kahapaamapɨpa wuwanɨhura Autaahaatɨho kiyatɨ ahaisuraapɨ nehɨ kapaanɨhɨ naasaimumwaaŋɨ jɨhamatiyatɨ ahotɨmɨ nasatɨ wanɨ kɨmurandaise,” tɨwɨ sisɨpɨtɨtaapo. Iyataatɨ amɨ kiya usinjaawɨ poundihɨ kɨmandɨ mmonɨwɨ nanɨpimatɨwɨhiyaasɨ saiwa katawaatopo. Jɨhɨ aimehura Autaahaatɨho pɨwɨha katihɨ nehɨ komɨ pɨwɨhaara yamɨhapatunɨ amɨ yapɨpatunɨ noaipatɨ ahondaise. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨho waapoho netɨ koraahɨ yapɨpatɨ kaihɨ waapohomɨ otɨhapɨhɨ yapɨpatɨ noaipatɨ ahondaise. Iyatɨ amɨ durɨhɨrɨ waapoho koraahɨ Autaahaatɨho katihɨ durɨhɨrɨ nimaanatɨ yapɨpatɨ nahatepɨ netɨ nanatɨ namaasataise. Iyatɨ durɨhɨrɨ waapɨhaata yapɨpatɨ nahandi netɨ namaasatɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiyaisunɨ amɨ kahapaamapɨpa nahataapaisunɨ tiwatɨ nemataise. Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha kɨmɨka naasaaraahɨ yamɨhapatunɨ yapɨpatunɨ wanɨ ahotimati wɨndɨ netɨ namopɨsasatɨ nga isɨwatatɨ jatataise, tɨhoaahonɨhɨ sisɨhaara netɨ tɨhatɨ nasasiwatɨ owemaitando. Iyataatɨ ko yamɨhapatisunɨ amɨ yapɨpatisunɨ sandɨ asisɨha isɨhiya koai atɨhomaawisohiyɨhiyai tipɨtapaatɨ usonatɨ nemataahura kawitaise.

Amɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ Kɨraisihopɨ nisataiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ nɨnɨ sangi apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaate, nɨnɨ kɨmandɨ wɨndɨ sangi kasatɨtandiyohɨtɨmandapɨ sahɨ wɨndɨ nanɨpɨmimatɨwɨse. Awaisɨho asisɨhaapɨ gwɨnyaatɨ amɨ mmosɨrɨhɨretɨ siyate. Ko Awaisɨho asisɨha nehɨ naasaapɨ kɨnaungwɨha 1,000 kiyataise tatɨ amɨ kɨnaungwɨha 1,000 kiyahaapɨ asisɨha nehɨ naasaahɨhe, tatɨ gwɨnyaatɨ mmonahore. Iyataatɨ Awaisɨho wapa kaitandɨ watɨpɨtatɨ pɨwɨha katimbɨpa kaitandɨ ko bɨpi ahiyatɨ netɨ mehiyataamaise, amɨ isɨhiya usa sɨkaiwɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨreto. Owetise. Amɨ ko utaaho wo netɨ nihɨrɨnatɨ owetɨtandɨhandapɨ poundataise. Aihɨ ko isɨhiya nahatiya kiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nepemaitɨwɨ koenda napɨtaatɨwɨ maaritataise. Siyatɨ ko maaritatɨ gwɨnyaataatɨ namatɨ isɨhiya japɨhɨ nepemaitɨtaatɨwɨ koenda napisaihɨ numwaitandɨ bɨpi jatɨmɨ notaise.

Kɨmatɨ Yapɨmbatunɨ Amɨ Yamɨhapatunɨ Owetɨtaise

10 Amɨ Awaisɨho nehɨ akohɨ ikohiya ikondaatɨwɨ nasohɨpatamatiyatɨ napɨtaise. Nasonɨhɨ sura asisɨha setɨ yamɨhapatɨ awaindɨhandɨ ganatɨ tautatɨ uutatɨ nutatɨ katɨnɨhɨ owetɨtaise. Iyonɨhɨ kahapaamapɨpa ipɨho waatɨho amɨ kaumbwaatɨ yamɨhapataatɨhɨ ahotimbɨpa sisɨhaara tɨhatɨ owetɨtaise. Iyatɨ amɨ yapɨpatunɨ amɨ yapɨpataapɨhɨ ahotimbɨpa nahataapa sisɨhaara tɨhatɨ nasasiwatɨ nasɨhandɨwatɨ kapaanɨhɨ notɨ owetɨtaise. 11 Autaahaatɨho saiwaisɨ siyatɨ sɨretɨ nemaitaise. Isɨ amɨ sahɨ nɨnapitaiwɨ daiwɨ bitoaitaatɨwe? Sahɨ Autaahaatɨhoai nunyanɨwɨ amɨ ko maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ amɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ daiwɨse. 12 Aiwɨ sɨretɨ sahɨ daiwɨ bitotawa asisɨha Autaahaatɨho nasatɨ isɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨhuraapɨ jatawaawɨ, amɨ ka ketɨ noaipaitandɨ sahɨ nepɨ detemapɨse. Amɨ asisa setɨ sura sisɨha yamɨhapati tɨhatɨ owematɨ amɨ yamɨhapataatɨhɨ ahotimbɨpa ipɨho waatɨho amɨ kaumbwaatisangi sisɨha tɨhatɨ nasasiwatɨ nutɨrɨmatɨ nasɨhandɨwɨtaise. 13 Autaahaatɨho saiwaisɨ siyatɨ nemahonɨhɨ owendaahandɨ kandɨ nyahɨ Kɨraisihomɨ isɨhiyaanɨ Autaahaatɨho yamɨhapatunɨ amɨ yapɨpatunɨ asɨpatɨ ahaitandɨ ko watɨpɨtatɨ pɨwɨha katisɨha kɨretɨ kiyonɨhɨ noaipaitaise, taatɨ aimɨ mmona gwɨnyaawaatɨ isɨwatɨhaayo. Iyaatɨ Autaahaatɨho yamɨhapatɨ, amɨ yapɨpatɨ asɨpatɨ kiyatɨ ahiyonɨhɨ amɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kataatɨhɨ nandaapɨ, Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ isɨhiya nahatiya nahataapɨpɨhɨ nehɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaiwɨ bimɨtaatɨwɨhatɨ noaipaitandɨhandapɨ jatɨhaayo.

14 Isɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ nɨnɨ sangi apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaate, sahɨ Autaahaatɨho isɨhiya yapɨpataapɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨhuraapɨ jatawaawɨ, sahɨ maipɨhandɨ kamaiwɨ tɨtɨhɨ gaahiyaatɨ amɨ isɨhiya nahatiyaisawɨ bɨpi napaisaatɨ yatɨhɨ ipatisanɨwɨ bimaawɨse. Amɨ ko sangi jasonataatɨ kipatɨ atɨha owetatɨ amɨ isɨhiya wapaapɨ sangi ikwɨsitaatɨwɨhapa owehiyaatɨtanɨhɨ sapɨ ko maaritɨtando. 15 Awaisɨho nyahɨ nepemaitɨtɨhaawɨ jatataise, amɨ nyahɨ nepemaitisaihɨ nyangi ko japɨhɨ nanyamaitando. Iyatɨ isɨhiya maipɨhiyaisatɨ ahoyatɨ nyangi netɨ wɨndɨ tipɨtapaatɨ maanyondando. Iyataatɨ amɨ nyamɨ naisoho nyamatiyatɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨho nyahɨ koai maarɨho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nunyohɨho Porɨhoai Autaahaatɨho gwɨnyaitandɨhandɨ numwihɨ, sapɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpiyatɨ amɨ komɨ utɨpɨho nahatewaatɨhɨ kɨmaiwa kaiwaapɨ pɨwɨha naasɨka katatɨ jɨpatɨpiyataise. Iyataatɨ amɨ akɨte, Porɨho pɨwɨha katatɨ jɨpatɨpaiwaiwaamɨ otɨhatɨhapɨ pɨwɨha wiwaamɨ tanyaaha apɨpaahɨ naaŋɨhaiwaare, nyahɨ kaiwaamɨ tanyaaha wɨndɨ biyaatɨ gɨmunyaito. Iyataatɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha komɨ pɨwɨhaamɨ utɨpɨhoaatɨhɨ aimɨ jɨhɨ jɨpatɨpindiwaiwaamɨ tanyaahaapɨ nesɨpapɨ katɨtaatɨwɨhandapɨ wɨndɨ mmonɨwɨ nepɨ namausesɨpainjɨhɨ kɨhɨrɨ kɨhɨrɨ asɨretɨ nepemaihɨrɨwɨ nepɨ katohɨpatamataiwɨ, Porɨhomɨ pɨwɨha katatɨ jɨpatɨpaiwaiwa wiwaamɨ tanyaahaapɨ naaŋatɨ isɨhiyai namusesɨpainjɨwaiwa nepɨ kɨhɨretɨ nepemaihɨrɨwɨ katawaatopo, amɨ kiya wɨndɨ bapaiwɨ nga Kɨraisihomɨhaiwaapɨ akɨtɨ biyatɨ gɨmaawunyaatatɨ amɨ wɨndɨ namusesɨpatatɨ kiyaamɨhetɨ notɨ wɨndɨ watɨpɨmetahiyaaso. Isɨ kiya saiwɨ saiwa kiyohɨwɨmaiwaapɨ Awaisɨho ipotɨhura kiyai netɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ yaawatɨ naaŋɨhaiwa nunyatɨ nemaitandɨhiyaare.

Pitaaho Autaahaatɨho Kɨraisihomɨ Isɨhiyai Iwɨtatamasɨtɨhandapɨ Kɨnyɨ Gaahoŋe Gaare Undatɨ Koai Mepɨ Autaahemwataise

17 Amɨ sahɨhɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatɨ amɨ sangi nɨnɨ nisɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaate, isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nepɨ kɨhɨrɨ kɨhɨretɨ nepemaihɨrɨwɨ katohiyɨhiyai Autaahaatɨho nemasɨtɨhandapɨ aimɨ mmonɨwɨ gisunyaatahiyaate. Isɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ baiwɨ jatɨnɨwɨhiyaatɨ bitosawɨse. Jatɨnɨwɨ bitotawaawɨ amɨ sahɨ isɨhiya kɨhɨrɨ asɨretɨ kaiwɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nemahohiyɨhiyaamɨ asɨra wɨretɨ kiyohɨwaiwaatɨhɨ kiya sangi wɨndɨ asisi namaisaihɨ, amɨ sahɨ samɨ andɨtitɨwɨ watɨpɨtɨwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaapɨ bitohohɨtɨhandɨ namapɨ amɨ tɨmahiyawɨ wɨndɨ nepɨ namosasɨndaatɨwo. 18 Isɨ amɨ sahɨ saiwɨ wɨndɨ nepɨ namosasɨndaatɨwɨ, Jisasɨ Kɨraisiho nyamɨ Awaisɨho nyangi nyainjatatɨ amɨ nyangi nyamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nanyamaasɨho nyahɨ gaahandɨ wɨndɨ kamaayaatɨ nehɨhandɨ ko gaahandɨ kanyisatɨ nanyɨnyahore. Aihɨ amɨ sahɨ kopɨ nga mmonɨwɨ gisunyaatahiyaate. Isɨ Sahɨ sandɨ kopɨ mmonɨwɨ gisunyainjɨtɨndɨ nepɨ awaindemapɨ, amɨ nehɨhandɨ gaahandɨ sangi kasindɨndapɨ mwɨtɨpisawɨ mmonɨwɨ nepɨ watɨpɨtɨwɨ kopɨ gwɨnyaapɨse. Sandɨ sahɨ Kɨraisihopɨ mmonɨwɨ gisunyaatindɨndɨ awaindemapɨ kiyaatɨnɨhɨ kaimɨ nuwɨse manyinya nandapa nasisoaarɨ nanɨwɨ gwɨnyanɨmɨ niyohɨpatamataiwo. Iyataatɨ amɨ ko Awaisɨho ambɨpatɨ awaipatisahosɨ nyahɨ wanunɨ amɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ koai mepɨ autaahewaumwaitɨhaawo. Akɨte. Nɨnɨ Pitaahonɨnɨ utɨpɨho kɨmo jɨpatɨpiyataayo.

Copyright information for `AGM