2 Timothy 2

Timoteho Kɨraisɨ Jisaasihomɨ Pwɨsɨpɨ Yaipatɨ Kaitandɨho Gaahotane

Isɨ amɨ kɨnyɨhɨ nisɨ maasɨhɨhoŋe, Jisaasiho gisɨ gaahatɨ kahisatɨ watɨpɨhandɨ waatɨ nahinyane kɨnyɨ Kɨraisihoaisapɨ maasɨ tɨmaamaitingɨtɨhandaaho. Iyataatɨ nɨnɨ pɨwɨha nahatewa kinyunɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiyaamunɨ ndɨhetɨ katonɨhɨ kɨnyɨ atimbɨ aimɨ nehingɨwaiwa usɨhiya usai mmonɨpinjapɨ usonɨpɨ kiya pɨwɨha akaaha nga baiwɨ jatɨwɨ isɨwatawaawɨ isɨhiya usaisɨ nga katɨwunjɨtaatɨwɨhiyai kɨnyɨ katɨpunje amɨ kiya nesi isɨhiyai katɨwunjɨto.

Kɨnyɨ baimbɨnɨhɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ tunɨpɨ yahwɨningɨhoŋɨ gaahoŋimatɨpɨ noaipape. Saimbɨ kɨmatɨ otɨpɨmbatapɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ nyahɨ aimɨ newaatɨ bimohɨpatamataimbɨ nyangisapɨ maasɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ naitaapo. Iyataatɨ isɨhiya pwɨsɨpɨ yaipa kiyohiyɨhiya otɨpɨpatɨ wɨtɨ wɨtɨ isɨhiya nehɨhiyaamɨhatisawɨ ahoyawɨ kiyawaamaayopo. Owetise. Nehɨ tɨtɨhɨ japepinjawɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ kiyohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ kiyawaayopo kiyaamɨ awaisɨho tɨhaapundatɨ iwinjatɨsɨho kiyai usonataatɨ otɨpɨpatɨ tɨtɨhɨ gaahatɨ kiyawaayopo tatɨ mmonatɨ kiyaapɨ maaritɨtandɨhamwaaŋo. Iyataatɨ amɨ kɨmɨkɨretɨ isɨhiya nuhɨti isɨhiya usaisawɨ tusatipatohiyɨhiyaisangi nuhɨti tusatipatɨtaatɨwɨhandamɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ atiwɨ nepɨ kɨretɨ kiyawaawaahɨ usai nusatipɨhaahotɨhandapɨ wapa newaayopo. O amɨ kapaamɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ minjapepihɨrawaawaahɨ wapa wɨndɨ namehopo. Iyataatɨ amɨ utaaho wo nandapaapɨ otɨpɨpatɨ biyatɨ waatɨ nawɨhiyatɨ kaisɨho amɨ nandapa akuraahaihɨhura jɨhapɨhapa kɨpohɨpɨpa ko jɨhɨ netɨ nanataise. Nɨnɨ wanɨ pɨwɨma kɨma mairɨma sɨwipatɨ namɨhandɨ katohɨmaapɨ kɨnyɨ baimbɨ gwɨnyaape. Amɨ Awaisɨho kinyɨ amɨtɨha netɨ ginjapwaahonɨhɨ amɨ gi biyatɨ ginjapwaatonɨhɨ amɨ pɨwɨma nɨnɨ sɨwipatɨ namɨhandɨ katohɨmaamɨ tanyaahaapɨ kɨnyɨ mmonɨpɨ gwɨnyaitaise.

Kɨnyɨ Jisasɨ Kɨraisihopɨ baimbɨ gwɨnyaape. Ko aimɨ napomasɨhɨhoai anɨmwaahɨpatombɨ Autaahaatɨho japɨhɨ ahowimasɨhɨ asohoematatɨ nepataise. Iyatɨ amɨ ko isɨhiya awaisɨho Daawitɨhomɨhiyaamɨ jɨtɨpatetapɨ utaahoematatɨ noaipataise. Kɨma ka pɨwɨha (gaaha wanɨha) nɨnɨ ausaataayo. Ausaahonɨhɨ kɨma kaapɨndɨwɨ isɨhiya yaasatɨ naaŋɨhandɨ nɨngi naninyawɨ amɨ utaahonɨnɨ ikondɨhonɨnɨ maipɨhonisamataiwɨ wɨrɨhɨrɨ watɨpɨhɨra (senɨhanda) wɨnisasawɨ nanɨpuwawaayopo. Amɨ kiya nɨngi sanisawaahandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaahɨ kiya wɨndɨ nepɨ wɨsasawɨ napupɨmosopo. Amɨ isɨhiya usa taawɨ ka ausaawaayopo. 10 Aihɨ amɨ kɨmɨkandapɨ nɨnɨ Autaahaatɨho isɨhiya tɨtɨhɨ komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ “siya nisɨhiyaare” tatɨ namɨhainjawɨhiyai andɨtɨwiwɨtandɨ isɨhiya nɨngi yaasatɨ naaŋɨhaiwa kɨhaiwa kɨhaiwa taawɨ naninyauhɨ amɨ nisɨ maarɨhoaatɨhɨ netɨ andɨtitɨtɨ kaiwa nɨnɨ taatɨ netaayo amɨ isɨhiya Autaahaatɨho tɨtɨhɨ komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ namɨhainjawɨhiyaisangi kiya asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ Kɨraisihomɨhetɨ ahotindɨhandɨ naitaatɨwo. Nepɨ kiya koaisawɨ maasɨ kiyaanɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨ.

11 Kɨma pɨwɨma kɨmbɨhɨ yatɨhɨ sata katisɨmaapɨ nyahɨ biyaatɨ gwɨnyaitɨhaawo, “Amɨ nyahɨ koaisaatɨ akɨtɨnɨhɨ maasɨ napohaawaahɨ amɨ koaisaatɨ maasɨ asɨyɨhiyaanimataatɨ bimɨto. 12 Amɨ nyangisɨ wapa yaasatɨ naaŋɨhaiwa nanyoaipahonɨhɨ andɨtitaatɨ kaiwaisɨ ipɨhatisaamawa andɨtitaatɨ bitotɨhaawaahɨ amɨ koaisaatɨ maasɨ nyahɨ kahapaamapɨpa jaawaatɨ bimɨto. Iyataatɨ amɨ nyahɨ koaisɨ ahosumwahaawaahɨ amɨ koaisangi nyangisɨ ahosinyamaitaise. 13 Amɨ nyahɨ apɨpaahɨ watɨpɨtaatɨ komɨhɨretɨ japepihɨrɨtɨhaawɨ pɨwɨha kataatosaahandɨ kandɨ nyahɨ komɨhɨretɨ wɨndɨ minjapepihɨrisaihɨ amɨ kohɨ komɨ pɨwɨha katisɨha ketɨ biyatɨ japepihɨratɨ kaitaise. Kiyataatɨ amɨ pɨwɨha jɨhɨ katisɨha namɨhaatosatɨ amɨ asaaha jɨhaatɨ kamaatɨtaise. Apɨpaahɨ owetɨtaise”, tatɨ pɨwɨha aimɨ katatɨ ahotise.

Autaahaatɨho Komɨ Otɨpɨpatapɨ Ahɨngisɨhoŋe

14 Kɨnyɨ nɨnɨ pɨwɨha gisɨ kahɨtohɨwaiwa nahatewetɨ isɨhiya baiwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ kiyai nusesɨpapɨ kaunde. Iyataatɨ isɨhiya pɨwɨha maatɨmaatapɨ nehɨha wonya kanɨwɨ katawaahonyaapɨ pɨwɨhaara itɨhɨnɨwɨhiyaasɨ amɨ kɨnyɨ kiyaisɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nepɨ nɨwisapupɨ saunde: Sahɨ saiwɨ kaiwɨ itɨhɨmanɨwɨse unde. Saiwɨ kiya pɨwɨha nehɨha katohɨwiwa isɨhiyai netɨ andɨtɨwiwatɨ iwɨtatamanɨhonɨhɨ nga bimɨtaatɨwɨhaiwaamaahe. Owetise. Isɨhiya saiwa pɨwɨha nehiwa atisohiyɨhiyai kiyaamɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandunɨ amɨ kiyaamɨ bimohɨtɨhandisɨ netɨ nusopɨsasɨtandɨhaiwaare.

15 Kɨnyɨ Andɨtitɨpɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaime amɨ Autaahaatɨho gisɨ gisonataatɨ kinyapɨ satatɨ ko nisɨ otɨpɨpatɨho gaahoe tɨtando. Iyonɨhɨ kɨnyɨ isɨhiyaapɨ yaimbɨ wɨndɨ mamaasonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaaha kɨnyɨ mmonɨpɨ tipɨtapaapɨ tɨtɨhɨ nga isɨhiyai kaundɨtaapo. 16 Iyapaapɨ pɨwɨha maatɨmaatapɨ nehɨhaiwa Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ amɨ maaritirɨhɨretɨ minjapepihɨriwaiwai nemapɨ ahosumwape. Pɨwɨha siyatɨ nehɨhapa isɨhiyaisɨ kiya Autaahaatɨhopɨ nanɨpimatɨwɨmapɨ koai namaitaatɨwɨhɨra daihɨra numwaasi nohapaaso. 17 Pɨwɨha maatɨmaatapɨ nehɨha siyahaiwa asaaha awaisɨha wiho isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ netɨ nanatɨ namasaatɨmɨ naipatamatiyahaare. Iyataatɨ pɨwɨha sa katɨwunjohiyɨhiyaamɨ wurɨ kɨmure. Wo Aimeniyaasihotihɨ amɨ wo Pairitaasihore. 18 Surɨ utaasurɨ pɨwɨha akaahaamɨ daihɨra namasisɨ yandɨhɨ bitotamaahure. Kurɨ pɨwɨha akaahai namasisɨ naindɨmandɨ kurɨ pɨwɨha satɨmɨhurɨtamaame nyahɨ anɨmwaahɨpatombɨ japɨhɨ aimɨ nepawaahiyaane. Isɨ nyahɨ amɨ wɨndɨ japɨhɨ ipotɨhura namepaito tɨmɨ katɨmɨhurɨtamaame. Kuramɨ pɨwɨha saaraahɨ isɨhiyaamɨ gɨwunyaahohɨwaiwa nepɨ nusopɨsasamaise. 19 Kurɨ saihɨhandɨ kandɨ yasɨha watɨpɨha mɨhotɨrɨhɨramatiyaha sapɨhɨ aimɨ Autaahaatɨho mɨhotise. Sa yasa mɨhotɨriretɨ pɨwɨha sata jɨpatɨpindise. “Isɨhiya siya aimɨ nisɨhiyaare tatɨ namɨhainjawɨhiyaapɨ Awaisɨho aimɨ mmonatɨ gwɨnyaahore”. Iyatɨ amɨ pɨwɨha waisangisɨ sata jɨpatɨpindise. “Isɨhiya nahatiya Awaisɨhopɨ satɨwɨ nyahɨ komɨhiyaanɨne tohiyɨhiya tɨtɨhɨmetɨhapaisɨ ahosumwapɨse”, tatɨ jɨpatɨpindise.

20 Aŋaaŋɨ awaindɨhandɨ wɨndaapɨhɨ wipatɨ kopuho nyaihandɨ kahatamatɨpetɨhapa ahondaise. Iyataatɨ kapaamɨ wapa amɨ anaahɨpɨpa isɨhiya kapaapaahaiwɨ maaritohɨpɨpa gorɨhandaahunɨ amɨ siriwaahandaahunɨ kaiwɨhapaare. Iyataatɨ amɨ kapaamɨ wapa ipataahunɨ amɨ yapɨpataahunɨ kaiwɨhapaare. Iyataatɨ amɨ wipatɨ kopuho nyaihandɨ anaahɨpɨpa gaahapa gorɨhandaahunɨ amɨ siriwaahandaahunɨ kiyohɨpɨpa sapa nehɨ usɨpɨpaapɨhura asisɨha awaiwaiwetapɨhapaare. Amɨ wipatɨ kopuho nyaihandɨ ipataahunɨ amɨ yapɨpataahunɨ kiyohɨpɨpa sapa nehɨhura asisɨha nahatewetapɨhapaare. 21 Isɨ amɨ utaaho wo komɨ maipɨhaiwa kaiwaanɨhɨ namatosatɨ ko noaipatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ gaaho popɨtɨhondaataahɨ amɨ ko wipatɨ kopuho nyaihandɨ anaahɨpɨpa usɨpɨpaapɨhura asisɨha awaiwaiwetapɨ anaahɨpɨpa gorɨhanda amɨ siriwaahanda kiyohɨpɨpaamatiyatɨ noaipaitaise. Iyatɨ ko otɨpɨpatɨ gaahatɨ kaitaise. Ko noaipatɨ tɨtɨhɨ nehɨ Autaahaatɨhomɨhoematatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ gaahaiwa kaitandɨ netɨ tɨmanɨnataise amɨ Awaisɨho otɨpɨpatɨ gaahapa nahataapa komɨhetɨ ahiyonɨhɨ ko kapa nga kaitaise.

22 Wainyɨhiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhapɨ maipɨhaiwa gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwaamɨhaiwa kaiwaisɨnɨhɨ apɨpaahandɨ kɨnyɨ asisɨha nahatewetɨ ahosumwape. Kɨnyɨ nehɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ mmonɨpinjapɨ nepe. Saiwa gaahaiwa siyahaiwaapɨto. Kɨnyɨ tɨtɨhoŋɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ amɨ isɨhiya usaisɨ kɨnyɨ akɨtɨnɨhɨ maarɨho nunyapɨ amɨ kɨnyɨ isɨhiya usaisapɨ kinyɨ maarɨho ambɨpatɨ bɨpi yatɨhɨ napaisaatɨtatɨ gaatanɨhɨ bimɨtaape. Kɨmaiwa kɨnyɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ popɨtɨhiya maarɨho popɨtɨhoaisawɨ Awaisɨho kiyai andɨtɨwiwatɨ iwɨtatamanɨtandɨ kiya koai pɨwaundohiyɨhiyaisapɨ maasɨ kaimbɨ kaiwɨse. 23 Isɨhiya amɨtɨha namausesɨpatahiyaamɨ pɨwɨha wiwa tɨtɨhɨmetahaiwa katisaihɨ kaiwa kɨnyɨ atihɨrɨ mwɨtɨpimbɨ atimbɨ nepɨ kamaatɨme. Saiwa pɨwɨha tɨtɨhɨmetahaiwa katisaihaahɨ kɨnyɨ gwɨnyaape amɨ sandɨhɨ aimɨ itɨhɨtɨndaatɨwe tɨpo. 24 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho isɨhiyaisatɨ itɨhɨtɨndandɨhandɨ apɨpaahɨ owetɨtande. Ko wɨndɨ itɨhɨmaatatɨ nehɨ gaahatɨhɨ isɨhiya nahatiyai kawɨsatɨ amɨ isɨhiya usa koai itɨhundisaihɨhiyai gaahatɨ kawɨsatɨ Autaahaatɨho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretapɨ biyatɨ kataunjɨtande. 25 Saiwa isɨhiya komɨ pɨwɨha atɨhomiwɨ wɨretɨtɨwɨ itɨhundɨwɨ kiyohiyɨhiyai ko yatɨhɨ ipatisanatɨ bɨpi napaisaatɨ pɨwɨha kaundatɨ tɨtɨhemwaitande. Ko siyatɨ kiyonɨhɨ amɨ Autaahaatɨho kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyonɨhɨ amɨ kiya wiwa nepemaitɨwɨ pɨwɨha akaaha atiwɨ nepɨ iwinjapwaatonɨhɨ amɨ kaapɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaawo. 26 Siya isɨhiyaisɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ kɨramɨ otɨpɨpatɨ kiya kawitaatɨwɨ aimɨ netɨ kɨramɨ ikihaatɨhematɨ mmatɨ isɨwatihɨhiyaare. Saiwɨhiyaatawaahandɨ kandɨ amɨ kiya pɨwɨha akaahaapɨ mmonɨwɨ gwɨnyaawaawaahɨ amɨ kiyai iwinjapwaatatɨ nusesɨpatonɨhɨ amɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ wɨrɨhɨrɨ ikihɨ namasi yanɨhɨmapɨ nehɨhaatɨ noaipaitaapo.

Copyright information for `AGM