2 Timothy 3

Asisɨha Ipotɨhaiwetɨ Maipɨhaiwa Kahatamatɨpetahaiwa Isɨhiya Kaiwɨ Autaahaatɨhopɨ Nanɨpimatɨwɨmaitaapo

Asisɨha ipotɨhaiwetɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmaawunyaatahiya naaŋɨhaiwa maipɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kaitauhɨ amɨ kɨnyɨ gwɨnyaitaapɨ nɨnɨ gi jɨhɨ tɨmanɨtɨ kahɨtataato. Iyataatɨ kiya maipɨhaiwa siyahaiwa kaisaihɨ noaipaitaise. Isɨhiya nehɨ sawanaahɨhɨ maarɨho namɨnɨwɨ amɨ kiya nawɨhopɨ maaritɨwɨ akɨwisamatɨ ko nawɨhoai maarɨho nunyawɨmapɨ maipɨhiyaimatɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya sawanaamɨ ambɨpatapɨ tɨhaapaiwɨ genanɨwɨ naimaatɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya naimaatɨwɨ maatɨmaatitaapo. Aiwɨ amɨ kiya isɨhiya usaisɨ kiyaapɨ apousonɨhɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kaundɨwɨ itɨhundɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ saniya sapiyaamɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomaawiwɨ wɨretundɨwɨ nepumaitaapo. Aiwɨ kiyaisɨ isɨhiya gaahaiwa kawisohiyɨhiyai wɨndɨ saundɨwɨ sahɨ gaahiyaate gaare sanyitɨhiyaate mundɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya daahɨ apɨpaahɨ maipɨtɨwɨmaitaapo. Aiwɨ amɨ kiya wɨndɨ maarɨho gaaho nepɨ isɨhiyaisɨ maarɨho nunyawɨ noaipapɨ wɨndɨ naisɨhiyaimaamatɨtaapo. owetɨtaise. Aiwɨ kiya usaapɨ apousonɨhɨ kiyaapɨ itɨhɨtɨwɨ kiyaisawɨ itɨhɨnawaahura kiyaamɨ itɨhapɨpa nepɨ ipɨhatiwɨ yatɨhipɨ wɨndɨ nemapɨ owemaamaitaapo. Aiwɨ amɨ kiya isɨhiya usaisɨ pɨwɨhaara namatanaataahamataiwɨ tisatɨwɨmapɨ kiyaametirɨhɨretapɨ pɨwɨha jaipɨpa katɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ maaritimbɨpa nepɨ wɨndɨ yatɨhemapɨ maapatitaapo. Aiwɨ amɨ kiya tunawaawɨ isɨhiya usaisɨ nepɨ ainjɨhariwɨ tipɨ nusopɨsasɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya tɨtɨhɨ gaahaiwaapɨ poundonɨhɨ isɨhiya gaahaiwa maaritɨwɨ kiyohiyɨhiyai mandɨtɨwitaapo. Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ naisɨhiyai maipɨhatɨ kawiwɨ nepɨ awusaitaapo. Aiwɨ amɨ kiya kiyaamɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya nyahɨ awaisawɨhiyaanɨnɨ gaahiyaaniso tɨwɨ gwɨnyaitaapo. Aiwɨ amɨ kiya kahapaamapɨpa yapɨpatambɨhapaisɨ maarɨho nunyawɨmapɨ kapaapɨ maaritɨwɨmapɨ amɨ Autaahaatɨhoai maarɨho wɨndɨ namumwɨtaapo. Aiwɨ amɨ kiya nehɨ yamaatɨ ambɨpatetapaahunɨ amɨ nehɨ pɨwɨhaaraahunɨ nyahɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaawaatɨ koai mepɨ autaahewaumaatɨ gaapundɨhaayo tɨwɨ katawaatopo. O amɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ akɨtɨhandɨhɨ kiya nepɨ wɨndɨ mohopo. Owetise. Kiya pɨwɨha nehɨha taanauhɨha katawaatopo. Isɨhiya siyaapɨ kɨnyɨ nawisapɨ yandɨhɨ bitose.

Isɨhiya kɨmɨkiya amɨ kɨmetahiya daihɨraapɨ daapɨ mmonɨpinjawɨ ahɨtinji asɨhiya amɨtɨha gaahandɨ gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ owehiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ nandaapɨ kiyaamɨ amɨtɨha maarɨho gwɨnyaahohɨwaiwa nepɨ iwiwatɨwɨ atɨpatɨ nunyawɨ iwinjatawaayopo. Asɨhiya siya maipɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ kaiwɨhiyaasɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ naaŋawihɨhiya bindawaayopo. Saiwɨhiyaasɨ kiyaamɨ maarɨho maipɨhaiwa kaitaatɨwɨ wɨndosɨhɨ amɨ kiya wiwa kɨhaiwa kɨhaiwa tanyaaha owehaiwa dopɨ kiyawaayopo. Iyataatɨ siya asiya maipɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ kaiwɨ kaiwa aimɨ numwanahiyaasɨ kiya gaahandɨ mmonɨwɨ naitaatɨwɨ nasisoaarɨ gwɨnyaapɨ kiyawaahandɨ kandɨ kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahaapɨ wɨndɨ apɨpaahɨ gɨmaawunyaatonɨhɨ mondaapo. Owetɨtaise. Jɨhura utaahurɨ Janesiyɨ Jambɨresiya Mosesihoai nepɨ nɨwisapupɨ mandɨtɨwipatamataiwɨ isɨhiya siya sandɨ kiyohiyɨmiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akaahai nemapɨ pohipaiwɨ mandɨtɨpiyawaayopo. Kiya kiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ kandɨnɨhɨ netɨ nopɨsasɨnamasɨhɨ amɨ kiya Autaahaatɨhopɨ akɨtɨnɨhɨ wɨndɨ gɨmaawunyaahopo. Iyataatɨ kiya saiwɨ kiyawaahandɨ kandɨ kiya saiwɨ kiyohɨwaiwaapɨ isɨhiya gwɨnyaawaawɨ kiya naharɨho numwaasɨhɨ naharisawaayopo tɨwɨ mmondaapo amɨ jɨhura Jambɨresiyɨ Janesiya naharɨho numwaasɨhɨ naharimɨ maipɨhandɨ kiyamaise tohɨpatamataiwɨ katɨtaapo.

Timotehoŋe Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Anɨtimbɨ Isɨwate

10 Amɨ kɨnyɨ nɨngisapɨ maasɨ bindapaapɨ nɨnɨ bimaatɨ kiyohɨwaiwa aimɨ mmonɨpɨ nepɨ biyatɨ gɨhunyaatamahoŋe. Isɨhiyai Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ nisɨ kandunjohɨtɨhandɨ amɨ nisɨ daindɨ bimohɨrɨhɨretɨ amɨ nisɨ kiyohɨpɨpaamɨ tanyaahaapunɨ mmonɨpɨhoŋe. Aimbɨ amɨ nɨnɨ Autaahaatɨhopɨ andɨtitɨtɨ akɨtɨ gɨwunyaatɨ amɨ nɨnɨ yatɨhɨ ipatisandɨ nisɨ maarɨhoaatɨhɨ netɨ andɨtitɨtɨ bitondaatɨ otɨpɨpatɨ kaindɨ amɨ isɨhiyai nɨnɨ maarɨho nunyatɨ amɨ andɨtindɨ bitondaatɨ yaasatɨ naaŋɨhaiwa nehohɨtɨhandapɨ kɨnyɨ aimɨ mmonɨpɨ gɨhunyaatamahoŋe. 11 Kɨnyɨ aimɨ gwɨnyaapɨhoŋe isɨhiya nɨngisɨ nepɨ mɨmaipɨniwɨ yaasɨhaiwa naninyauhɨ nɨnɨ kaiwa netɨ awɨtɨmahonɨho. Saiwa mɨmaipɨniwɨ yaasɨhaiwa aunahɨpatɨ Andiyokɨhandaahunɨ amɨ Aikoniyamɨhandaahunɨ amɨ Risɨtɨraahandaahunɨ isɨhiya naninyauhɨ nɨnɨ netɨ awɨtɨmahotɨhandapaahɨ kɨnyɨ aimɨ gwɨnyaapɨ mmonɨpɨhoŋe. Kiya saiwa nisɨ ambɨpatɨ yaasahaiwa naninyauhɨ nɨnɨ nehonɨhɨ amɨ Awaisɨho kaiwa yaasahaiwa nɨnɨ awɨtɨmahohɨwaiwa nahatewaatɨhapɨ andɨtɨniwatɨ tinjaatɨ nanɨmaataise. 12 Isɨhiya Kɨraisɨ Jisaasihoaisawɨ maasɨ tɨmaamaitɨwɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ maaritɨwɨ japepihɨrohiyɨhiyaisaahɨ amɨ isɨhiya Kɨraisɨ Jisaasihopɨ pohipaiwɨ mandɨtɨpiyohiyɨhiya kiyaamɨ ambɨpatɨ yaawatɨ naaŋawisahaiwa numwisaihɨ naitaapo. 13 Isɨhiya apɨpaahɨ maipɨhiya daahɨ apɨpaahɨ maipɨtɨwɨmapɨ amɨ isɨhiyai jaipɨpa jaipundɨtaapo amɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ kiya sawanai aimɨ jaipɨpa jaipundihɨhiyaaso.

14 Iyataatɨ kɨnyɨ pɨwɨha akɨtɨha aimɨ atimbɨ nepɨ andɨtitɨpɨ gwɨnyaahingɨha anɨtimbɨ isɨwate. Pɨwɨha sa gi nyahɨ katawaahisohiyɨhiyaanapɨ kɨnyɨ gwɨnyaapɨhoŋe. 15 Iyataatɨ kɨnyɨ kɨwahonyapɨ gɨhunyaatahoŋe kɨnyɨ sangɨhoŋɨhuraapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha komɨ utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpindiwaiwaatɨhapɨ isɨhiya awɨtɨwɨ gi katɨwɨhisauhɨ kɨnyɨ nepɨ gwɨnyaahingɨtɨhandapo. Kɨnyɨ sainɨhɨ kɨmɨretɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sa ka gi gwɨnyaitaapɨhandɨ nahɨmihɨ amɨ kɨnyɨ Kɨraisɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahinɨhɨ Autaahaatɨho gi japɨhɨ nangɨmaataise. 16 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha komɨ utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpindisɨha komɨ Itɨpɨho Gaahomɨ watɨpɨhandɨ otɨpɨpatɨ kaindɨhanda nga noaipataise. Iyatɨ amɨ pɨwɨha ka apɨpaahɨ gaahaasɨ nyangisɨ pɨwɨha akaahaapɨ biyatɨ katanyisɨtaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya mɨmaipaiwɨ tɨtɨhɨmetahɨretɨ kiyaamɨ amɨtɨha gwɨnyaahohɨwaiwa netɨ tɨtɨhemwatɨ tɨtɨhɨ gɨwunyaatɨ amɨ nyamɨ dahopa tɨtɨhenyamatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ wapa tɨtɨhɨ gaatimbɨpaapɨ nyangi katanyisɨtandɨ apɨpaahɨ gaahaare. 17 Isɨ sa pɨwa Autaahaatɨhomɨhiyaanangi Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kawitɨhaahaiwa gaahaiwaahɨhɨ tisaahɨwa nanyinyatɨ gaanyamatɨ ginyunyaatɨ netɨ nyamanɨhonɨhɨ amɨ nyahɨ nga otɨpɨpatɨ gaahaiwa nahatewa nga nawɨhiyaatɨ kaitɨhaawo.

Copyright information for `AGM