2 Timothy 4

Timotehoŋe Kɨnyɨ Andɨtitɨpɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaape

Isɨhiya napomahohiyɨhiyaisunɨ amɨ asɨyɨhiyaisunɨ kiyaamɨ kiyohɨwaiwa ko japɨhɨ nasatɨ noaipatɨ Awaisɨhoematatɨ isɨhiyaisunɨ amɨ kahapaamapɨpa nahataapaisunɨ osamatɨ jatataahura tipɨtapaatɨ usondandɨho Kɨraisɨ Jisaasihomunɨ amɨ Autaahaatɨhomunɨ ndɨhetɨ nɨnɨ watɨpɨndɨ gi sandɨ kahɨtataato. Isɨ kɨnyɨ andɨtitɨpɨ mwɨtetɨpɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaapɨ isɨhiyai kaunde. Kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atitaatɨwɨ maaritɨwɨ tɨmetɨwɨhiyaaro e wɨndɨ tɨmaametɨwɨhiyaaro tɨpɨ kɨnyɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ nehɨ nanɨhaimbɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha ausaape. Kɨnyɨ isɨhiyai kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ yaurɨpɨ nusemapɨha watɨpɨtɨpɨ pɨwɨha Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨrɨ kɨmɨrete undɨpɨ kaunde amɨ kiya kiyaamɨ maarɨho wɨndohonɨhɨ nepemaitɨwɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨtaatɨwo. Saimbɨ kiyai kɨnyɨ tɨtɨhepumapɨ amɨ andɨtɨwipe. Aimbɨ kɨnyɨ wɨndɨ dopɨ bɨmitosapɨ bɨpi yatɨhitɨpɨ Autaahaatɨho maaritimbɨpa kɨmbaare undɨpɨ mwɨtɨpisapɨ kaundɨpɨ katɨpunje. Kɨnyɨ gwɨnyaape. Asisɨha wa kandapɨha noaipahonɨhɨ isɨhiya pɨwɨha tɨtɨhɨ akaaha kiyai Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya katɨwunjohɨha wɨndɨ atɨhomitaapo. Wɨndɨ atɨhomiwɨ kiyaamɨ atihɨrɨ gwaitatɨ amɨ maarɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ pɨwɨha nehɨ kaiwai wiwa wipetahaiwa kiya atitaatɨwɨ maaritohɨwaiwa katɨwunjɨtaatɨwɨhiyai numwaapɨ ahoaitaapo. Saiwɨ kiyai numwaaposawɨ pɨwɨha akaahai ahosumwapɨ namaposawɨ pɨwɨha nehɨhaiwa aripɨ yapepɨho atihɨrɨ mwɨtɨpisawɨ ahiyawɨ atitaapo. Kiya saisaihɨhandɨ kandɨ kɨnyɨhɨ nahatewetɨ tɨtɨhɨ kinyɨ amɨtɨha biyatɨ ginjapwaatahɨretɨ gwɨnyaape. Aimbɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ baimbɨ jatɨnɨpɨ naaŋahaiwaunɨ amɨ yaasahaiwaunɨ kɨnyɨ andɨtitɨpɨ nepe. Aimbɨ kɨnyɨ isɨhiyai pɨwɨha gaaha wanɨha ausaapɨ kaunde. Kinyɨ otɨpɨpatɨ isɨhiyai andɨtɨwipɨ pɨwɨha ausaapɨ kaundɨtaapɨhatisɨ katɨ kaimbɨ isɨhiyai pɨwɨha ausaapɨ kaunde.

Porɨho Napwɨtandɨ Aimɨ Tɨmendaise

Amɨ nɨnɨhɨ nisɨ napwɨtandɨhandɨ aimɨ nasatɨ detɨndaise. Amɨ nɨnɨ napwɨtandɨ aimɨ tɨmendaayo. Nɨnɨ napotaatɨ nisɨ jɨtɨpatɨ isɨhiya Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waapoho wainɨhandɨ nuhaahohɨpatamataindɨ nuhaasanɨhɨ nuhaatɨtaise. Nɨnɨ tɨpɨpa asɨtimatɨtandɨhandamɨhapa nga tunnɨmɨ napɨtɨ wanɨ kɨmurandaise. Aindɨ amɨ nɨnɨ baindɨ ŋuhɨti napɨtɨ otasaahaapɨhɨ noaipatɨ namɨhaataayo. Aindɨ amɨ nɨnɨ nisɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ anɨtindɨ isɨwatɨmɨ napɨtɨ wanɨ kɨmurandaise. Iyataatɨ yamɨhapataatɨhɨ isɨhiya ŋuhɨti nuwɨ otasaahaapɨhɨ noaipahohiyɨhiyai numwɨtandɨ Autaahaatɨho katatɨ ahaimbɨpaamɨhapa nisapɨhapa aimɨ niwatihɨ tɨmendaise. Sapa nɨnɨ naitandɨ tɨmetimbɨpa siyahandapɨto: Awaisɨho nɨngisɨ sandatɨ kɨnyɨ nisɨ ndɨhetɨ tɨtɨhoŋe ndatɨ amɨ Awaisɨho isɨhiyai netɨ tɨtɨhɨ tipɨtapaatɨ usonatɨ usosɨha asisɨhetɨ sapa nisapɨ tɨmanatɨ ahaimbɨpa nanɨmɨtaise. Amɨ sapa nehɨ nɨngisaahɨ wɨndɨ namaanɨmɨtaise. Isɨhiya ko auta nasatɨ noaipahonɨhɨ usondaatɨwɨ maaritɨwɨ jatɨmɨ niyohiyɨhiya nahatiyai maawɨ numwɨtaise.

Timotehoŋe Kɨnyɨ Nɨnɨ Porɨhonɨngisenda Ketɨ Namme

Kɨnyɨ nɨngisenda ketɨ kuraanɨhɨ namme. 10 Demaasiho kɨmaapɨ yapɨpatambɨhaiwaisɨ maarɨho apɨpaahɨ nunyamataatɨ nɨngisɨ aimɨ ko nanɨmasi naise. Ko nɨngi nanɨmasi aunahɨpatɨ awaipatɨ Tesaronaikaahandaahapɨ naise. Aihɨ amɨ Kɨresenjɨho yapɨpatɨ Garesiyaahandaahapɨ naise. Aihɨ amɨ Taitaasiho yapɨpatɨ disɨtɨrikɨhandɨ Darɨmesiyaahandaahapɨ naise. 11 Aihɨ nehɨ Rukɨho sawahohɨ kɨmbɨhɨ nɨngisatɨ kɨmo binye. Isɨ kɨnyɨ ketɨ nasapaapɨ Maakɨhoai numwasi maasɨ nammise amɨ Maakɨho so nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨ kiyonɨhɨ nɨngisɨ ko biyatɨ andɨtɨniwahoso. 12 Nɨnɨ Tikikaasihoai aunahɨpatɨ awaipatɨ Epesaasihandaahapɨ nandusaaso. 13 Kɨnyɨ nɨngisenda nasapaapɨ nisɨ apotɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ mwipɨhɨrɨ tiwatɨhaatapɨhɨrɨ aunahɨpatɨ Tɨroaasihanda Karɨpaasihomɨ aŋɨpɨpɨhɨ ahiyamɨ nasonɨ nanesi namme. Aimbɨ amɨ kapɨhɨ nisɨ utɨpɨhaiwa ahiyohɨwaiwa nanesi namme. Iyapaapɨ amɨ utɨpɨhaiwa wiwa kohasɨpɨhomɨ atɨtata kaiwɨhaiwa kapɨhɨ ahotisɨ kɨnyɨ nanɨpɨmimatɨpɨ gwɨnyaapɨ kaiwai maawɨ nanesi namme.

14 Arekɨsandaaho kahapaamapɨpa bɨraasihanda kaisɨho nɨngisɨ waatɨ wapa yaasɨhapa kanisatɨ mɨmaipɨnise. Ko nɨngi siyatɨ waatɨ yaasɨhandɨ nanopɨsasindɨhandapɨ Awaisɨho wihoaaŋɨhandɨ koai amɨ numwɨtaise. 15 Isɨ amɨ gisangi kopɨ baimbɨ jaapo amɨ ko nyamɨ pɨwɨha katohɨwaiwaapɨ ponje tatɨ nyamɨ pɨwɨha tiwandatɨ nemahoso.

16 Jɨhɨ wuwanɨnɨhɨ pɨwɨha nisɨhetɨ nepɨ yanutaahauhɨ nɨnɨ wihoaaŋɨha kaundohura isɨhiya usa nisɨhihoaaŋɨ bitotawa nɨngisɨ andɨtɨnipɨ wihoaaŋɨha wɨndɨ kamundopo. Owetise. Nahatiya nɨngisɨ nanɨmasi yandɨhɨ nowaayopo. Kiya nɨngisɨ saiwɨ kanisotɨhandapɨ Autaahaatɨhoai sandapɨ wɨndɨ gɨmunyaape kiya saiwɨ kiyohɨtɨhandɨ nepumape undɨtɨ nunjenɨtɨ gaapundataayo. 17 Kiya sanisauhɨhandɨ kandɨ Awaisɨho nisɨhihoaaŋɨ detɨ bitonda nɨngi andɨtɨniwataise. Andɨtɨnisɨhɨ nɨnɨ andɨtindɨ bitonda pɨwɨha gaaha wanɨha nga ausaataayo. Ausaahonɨhɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ atɨhomiwɨ gɨmaawunyaapɨhiya atisawaayopo. Iyauhɨ Awaisɨho suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨramɨ maahomwaaŋapɨ nɨngi tipɨndamatɨ japɨhɨ nanɨmaataise. 18 Sɨkiyatɨ Awaisɨho ambɨpatɨ yaasɨhaiwa isɨhiya nɨngi naninyohɨwaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nanɨmaitaise. Nanɨmaatɨ niwatɨmɨ notɨ nanɨmaasi ko ninjaatɨ bimɨtandɨhapɨhɨ yamɨhapataatɨhapɨ naitaise. Isɨ nyahɨ kopɨ waatɨ maaritaatɨ koai newa mepɨ autaahemwaitɨhaawo. Akɨte.

19 Nisɨ asisɨha gaahure hɨtotɨhandɨ nepapɨ Pɨrisiraahaatisunɨ Akwiraahoaisunɨ amɨ Onesiporaasihomɨhusasisunɨ kaunde. 20 Erasɨtaasiho aunahɨpatɨ awaipatɨ Korindɨhanda namaasatɨ daahɨ binye. O Tɨropimaasiho timbɨpa nesɨhɨ aunahɨpatɨ Mairitaasihanda kapɨhɨmapɨ naso. 21 Kɨnyɨ ketɨnɨhɨ namme. O kɨnyɨ wonjɨ otɨhɨ jatapaapaahɨ mbɨpa mbwaatɨ itɨpɨho aungwohandɨ noaipahonɨhɨ kɨnyɨ wɨndɨ namaapɨtaino. Yupuraasihounɨ Putenjɨhounɨ Rainaasihounɨ Kɨrotiyaahaatunɨ amɨ usa Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai maawɨ gisɨ asisɨha gaahure hɨtawaatopo.

22 Awaisɨho kinyɨ maarɨhoaisatɨtane. Iyatɨ ko sahɨ nahatiyaatangi gaahatɨ kasisatɨ jainjatane.

Copyright information for `AGM