aAisaiyaaho 6:9-10

Acts 28

Porɨho Yapɨpatɨ Maipɨhonjɨ Morɨtaahanda Bindataise

Nga notawaatɨ mɨhinɨ mangɨrainɨ bindɨhaayo. Bimonɨhɨ isɨhiya kapɨhapɨhiya satɨ yapitɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetihɨ nyahɨ kata noaipahohɨpatapɨ Morɨtaahande nyatawaatopo. Aihɨ isɨhiya kapɨhapɨhiya nyangi gaahatɨ kanyiwɨ nanyamaawaayopo. Aihɨ wipatɨ wipɨwataatɨ aungwohandɨ mbɨnyamanataise. Aihɨ isɨhiya kapɨhapɨhiya sisɨha tɨhoaahauhɨ nyahɨ tɨhwɨndɨhaayo. Aihɨ Porɨho dapɨpatɨ taahɨwaiwa asakiyatɨ netaise. Netɨ nahatewa namasatɨ tɨhoaataise. Tɨhoaasɨhɨ akwɨranɨho wo isɨhiyai ikwɨtandɨho sisundihɨ noaipataise. Noaipatɨ Porɨhomɨ ikwɨretɨ ikotaise. Ikotɨ Porɨhomɨ ikwɨretɨ wɨrandataise. Wɨrandihɨ isɨhiya kapɨhapɨhiya usonawaayopo. Usonawaawɨ kiya sanawaatopo, “Utaaho kɨmo isɨhiyai tiwamahore. Tiwamahondaahandɨ kandɨ durɨhɨraatɨhɨ wɨndɨ owemetatɨ nasataise,” tawaatopo. Aiwɨ kiyaamɨ autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨhopɨ satawaatopo. “autaahaatɨho wanɨ komɨ kaindɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ nunyataisɨ napwɨtaise,” tɨwɨ kiya kanawaatopo. Aihɨ akwɨranɨho koai Porɨho tipɨndatɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaataise. Aihɨ kandapɨ Porɨho wɨndɨ naaŋɨhandɨ namese. Owetise. Aihɨ isɨhiya satɨ yapita bimohiyɨhiya Porɨho akwɨranɨho ikwindɨhandapɨ ketɨ nahaapanatunɨ amɨ ketɨ napwɨtaiso tɨwɨ Porɨhoai kiyaanɨhɨ winjatawaayopo. Utaarɨhandetɨ pɨhɨtɨwɨ iwinjasauhɨ Porɨhoai akwɨranɨho ikwindɨhandapɨ wɨndɨ naaŋɨhandɨ namese. Aihɨ kiya pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenɨmbɨwɨ namapɨ satawaatopo. “Kɨmo utaamo autaahaatɨho wore,” tawaatopo. Sandɨ Porɨhopɨ katohɨtɨmandɨ autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨhopɨ gwɨnyaapɨhiyaasɨ kandapɨ kore tɨwɨ Porɨhopɨ katawaatopo. Iyataatɨ nyamɨ bimohɨpɨpɨhapɨ detɨ yapɨpatɨ satɨ utaaho womɨhate. Iyataatɨ utaaho somɨ ambɨpatɨ Papɨriyaasihore. Papɨriyaasiho so yapɨpatɨ nyahɨ nowa noaipahohɨpatɨ Morɨtaahandɨ jaatɨ awaisɨhoematatɨ bindataahore. Isɨ ko Papɨriyaasiho nyangi nanyamaasi komɨ aŋɨpɨpɨhapɨ notaise. Nanyamaasi notɨ gaahatɨ kanyisatɨ nyainjaatɨ biyatɨ bimihɨ asisɨha mairɨ manya sananyotaise. Aihɨ Papɨriyaasihomɨ sapɨho sisɨha nusoaipatɨ gwɨhɨho jɨtɨpatisa gwɨhiyataatɨ aŋaaŋɨ nanotondaise. Nanototihɨ Porɨho koaapɨhɨ notaise. Notɨ kopɨ gaapundataise. Gaapundatɨ ikwɨrɨ ahɨwisataise. Ahɨwisatɨ komɨ timbɨpa Jisaasihomɨ watɨpɨhanda nemwataise. Siyatɨ Porɨho kaihɨ mmonɨwɨ atisawaawɨ satɨ yapitaahapɨhiya nahatiya timbɨpaisahiya Porɨhoaapɨhɨ nasawaayopo. Nasauhɨ naasɨkatɨ kiyatɨ Porɨho kiyaamɨ timbɨpa Jisaasihomɨ watɨpɨhanda nemwataise. 10 Aihɨ isɨhiya kapɨhapɨhiya nyapɨ gaahiyaare tɨwɨ maaritawaawɨ ikɨpɨpa maaritɨwɨ nehɨ nanyinyawaayopo. Aihɨ nyahɨ kapɨhɨ Morɨtaahanda bimonɨhɨ waatɨho murɨ mingwaasɨ sananyotaise. Sananyihɨ bimainjaatɨ sipɨhandɨ wɨndotɨ nutɨhaawiyonɨhura ikɨpɨpa wapa nyahɨ nenoaahɨtimbɨpaapɨ nesi nuwɨ sipɨhandɨ kandotɨ ahiyawaayopo.

Porɨho Morɨtaahanda Namasi Notɨ Romɨhanda Noaipataise

11 Aihɨ nyahɨ sipɨhandɨ wɨndotɨ yamwaahaayo. Iyataatɨ sipɨhandɨ nyahɨ yamwaahohɨtɨmandɨ mbɨpa mbwaatɨ durɨhɨrɨ tiwayaasɨhɨ namatɨ owetanɨhuraapo tatɨ ahotinjahande. Iyataatɨ sandɨ sipɨhandɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ Arekɨsandɨriyaahandaahapɨhande. Iyataatɨ sipɨhandɨ sandamɨ mandɨhaasɨnɨ autaahaatɨhurɨ jaiwɨtɨwɨhuramɨ sɨwipatɨ kaiwɨ ahiyawɨhande. 12 Aihɨ kandotɨ nyahɨ nohaayo. Nowaatɨ aunahɨpatɨ Sirakiyusihanda noaipɨhaayo. Noaipawaatɨ kapɨhɨ bimonɨhɨ asisɨha mairɨ manya sananyotaise. 13 Sananyihɨ kapɨhɨ Sirakiyusihanda namasi nowaatɨ aunahɨpatɨ wɨtɨ Risiyamɨhanda noaipɨhaayo. Aihɨ kapɨhɨ nanowaatatɨ bowihɨhura mbɨpa gotɨ mbwaataise. Aihɨ mbɨpa kapa asisɨha yatairetɨ mbwaataatɨ nanyamaasi naihɨ nowaatɨ aunahɨpatɨ wɨtɨ Putiyorihanda noaipahaayo. Noaipawaatɨ kapɨhɨ sipɨhandɨ namasi tɨmahiyahaayo. 14 Tɨmahiyaatɨ kapɨhɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai usonɨhaayo. Aihɨ kiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya wonjɨ maasɨ bimitɨhaawo nyatawaatopo. Aihɨ nyahɨ kiyaisaatɨ kapɨhɨ bimonɨhɨ Saararehɨrɨ naasairɨhɨ sananyotaise. Sananyihɨ kapɨhɨ Putiyorihanda namasi yapɨpataapɨhɨ aunahɨpatɨ Romɨhandaahapɨ nohaayo. 15 Siyaatɨ taawaatɨ niyonɨhɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Romɨhandaahapɨhiya nyapɨ taawɨ nasopo tauhɨ atisawaayopo. Atisawaawɨ nyangisaatɨ nutanaatɨ pɨwaatɨndɨhaawɨ japɨ wihoaaŋɨ nasawaayopo. Napɨwɨ aŋɨhaiwa nawɨho nunyawɨ nanoaitaatɨwɨhaiwa maurɨ maiwa ahetimbɨpɨhɨ usa napɨwɨ jaawɨ bindawaayopo. Aihɨ amɨ usa kiyai nusatipapɨ mɨtaahɨ nasawaayopo. Napɨwɨ kahapaamapɨpa ahiyawɨ nawɨho nehohɨpɨpɨhɨ Apiyaasihanda nyapɨ jaawɨ bindawaayopo. Aihɨ nyahɨ nowaatɨ noaipahonɨhɨ kiya nyangi nyasonawaayopo. Aihɨ amɨ Porɨho kiyaisɨ usonataatɨ maarɨho witatɨ andɨtitataise. Iyatɨ sandapɨ Porɨho Autaahaatɨhoai gaare undatɨ gaapundataise. 16 Aihɨ kiyaisaatɨ nutasi maasɨ nowaatɨ aunahɨpatɨ Romɨhanda noaipɨhaayo. Noaipahonɨhɨ Romɨhiyaamɨ awaisawɨhiya satawaatopo. “Gaasɨ Porɨho aŋɨhandɨ wɨndɨ yandɨhandɨ netɨ bimonɨhɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ wo naasohɨ iwinjaatɨ bimɨto,” tawaatopo.

Porɨho Romɨhanda Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaataise

17 Aihɨ Porɨho Romɨhanda noaipatɨ bimihɨ asisɨha mairɨ ma sanausotaise. Sanawihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya kapɨhɨ Romɨhanda bimohiyɨhiyaapɨ gandaase. Gaatihɨ kiya napɨwɨ ahoyanawaayopo. Napɨwɨ ahoyanɨhauhɨ kiyai Porɨho saundataase. “Nisɨ naisɨhiyaate, nyamɨ isɨhiyai nɨnɨ maipɨhandɨ wɨndɨ kawindɨ itɨhundɨtɨ titɨ wɨndɨ kamaawiso. Aindɨ nɨnɨ nyamɨ asoyaamɨ gaahaiwa nyahɨ newaatɨ isɨwasohɨwaiwa wɨndɨ netɨ namopɨsaso. Owetise. Owetihɨhandɨ kandɨ nehɨ Jerusaremɨhanda nanɨpuwawaayopo. Aiwɨ kiya Romɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨnɨmawaayopo. 18 Aihɨ Romɨhiya nisɨ pɨwɨha atiwɨ tɨtɨhemapɨ mmonawaayopo. Mmonawaawɨ kiya satawaatopo, “Kɨmo utaamo maipɨhandɨ wɨndɨ kiyonɨhɨ tiwaatɨ naaŋɨhandɨ numwɨtɨhaawo,” tawaatopo. Aiwɨ kiya nɨngi bɨpi natɨwɨnoaasɨto tɨwɨ katawaatopo. 19 Satɨwɨ katauhɨhandɨ kandɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya pɨwɨha sa baiwɨ atɨhomiwɨ nemapɨ satawaatopo, “Porɨhoai natɨpɨmusoaasawɨse konɨhɨ napwɨndane,” tawaatopo. Aihɨ nisɨ pɨwɨha awaisɨho Sisaaho atisatɨ tɨtɨhenɨmaitandɨ nasataayo. Iyataatɨ nisɨ nasohɨtɨmandɨ nyamɨ isɨhiya naisɨhiyaapɨ maipɨhaiwa saiwɨ saiwɨ kiyawaayopo tɨtandɨ nasataamaayo, owetise. 20 Aihɨ sandapɨ nɨnɨ sangi jasonɨtɨ pɨwɨha kasatɨtandɨ gandɨ nasamaataayo. Isɨraherɨhiya utaaho wopɨ nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨ napɨtaise tɨwɨ waatɨ gwɨnyaapɨ jaawɨ bindawaayopo. Aihɨ nɨnɨ kopɨ aimɨ nasatɨ nyangi nanyamaase ndɨ komɨhɨretɨ japepihɨrataayo. Saindɨ komɨhɨretɨ japepihɨronɨhɨ kandapɨ nɨngi nanɨpuwawaayopo,” undatɨ Porɨho kiyai kaundataase. 21 Aihɨ kiyaamɨha Porɨhoai saundawaatopo, “Kinyapɨ siyahore, siyahore, tɨwɨ utɨpɨhandɨ Judiyaahandaahapɨ namaapihɨ wɨndɨ atɨhomiso. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa Judiyaahandaahapɨhiya kɨmbɨhapɨ nasawaahandɨ kandɨ kinyapɨ siyahore, siyahore, tɨwɨ wɨndɨ atɨhomisawaawɨ wɨndɨ kamaanyatauhɨ atɨhomiso. 22 Iyataatɨ aunahɨpa nahatewaara isɨhiya Jisaasihomɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiyaapɨ maipɨhaiwa katɨwɨ itɨhɨtauhɨ nyahɨ aimɨ mmonaatɨ gwɨnyaawaahiyaanɨne. Isɨ sandapɨ wanɨ kɨwahoŋɨ kɨnyɨ kinyɨ gwɨnyaahingɨtɨhandapɨ kanyatɨtaape,” undɨwɨ Porɨhoai kaundawaatopo. 23 Aiwɨ kiya pɨwɨha pɨwaatɨtaatɨwɨ asisɨha wa katɨwɨ Porɨhoaisawɨ ahiyawaayopo. Aihɨ asisɨha kiyaamɨ ahiyohɨhetɨ isɨhiya taahiyɨhiya aŋɨpɨpɨhɨ Porɨho bimimbɨpɨhɨ ahoyanawaayopo. Ahoyanɨhauhɨ Porɨho asisɨhaatɨhapɨ pɨwɨha namasatɨ Autaahaatɨho iwinja bimindɨhandapɨ ausaatɨ kaundataase. Aiwɨ kiya Jisaasiho katatɨ kaiwaiwaapɨ akɨte tɨwɨ kopɨ gɨwunyaitaatɨwɨ Porɨho Mosesihomɨ pɨwɨha ahotisɨhaapunɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ katohɨhaapunɨ tanyaaha biyatɨ ausaatɨ kaundataase. Siyatɨ kaundɨmɨ naihɨ ipɨho notɨ namaatipataise. 24 Kaundihɨ isɨhiya usa komɨ pɨwɨha atisawaawɨ pɨwɨha akɨtɨhaare tawaatopo. Aihɨ amɨ usa komɨ pɨwɨha atisawaahandɨ kandɨ akaahaare tɨwɨ wɨndɨ baiwɨ gɨmunyaahopo. Owetise. 25 Aihɨ Porɨho pɨwɨha wa sataha kaundataase. “Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho jɨhura samɨ jaasoyaisɨ Aisaiyaahomɨ maahomwaaŋapɨ kaundisɨha sa samɨ jaasoyaapunɨ sapunɨ tɨtɨhɨ kandaase. 26 Iyatɨ Autaahaatɨho Aisaiyaahoai saundataase. “Kɨnyɨ numbwɨ isɨhiya siyai satɨpɨ kaunde.

‘Sahɨ pɨhɨtɨwɨ jawaahandɨ kandɨ akɨtɨhandɨ wɨndɨ mondaapo. Aiwɨ sahɨ pɨhɨtɨwɨ atisawaahandɨ kandɨ kaamɨ tanyaahaapɨ wɨndɨ gɨmunyaitaapo unde.
27 Iyataatɨ satɨpɨ kaunde hɨtohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe. Isɨhiya siya ndɨha aimɨ namaimapɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiyaamɨ atɨhomwaaŋɨ aimɨ napwɨtɨwɨhiyaare. Aiwɨ kiya gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ atiwɨ naitaatɨwɨhandapɨ poundahiyaare. O kiya saiwa kamaiwɨ baiwɨ mmonɨwɨ baiwɨ atiwɨ baiwɨ itatamanɨwɨ gwɨnyaapɨ nɨngisenda nepemaitɨwɨ napisaihaahɨ nɨnɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwatɨ amɨ kiyaamɨ naaŋiwaiwai maawɨ nemwaitaanɨhe,’ a 
undatɨ Aisaiyaahoai Autaahaatɨho kaundataase. Satatɨ kaundihɨ Aisaiyaaho katatɨ ahaisɨhaare.
28 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nyangi japɨhɨ nanyamaasɨtɨhandapɨha sahɨ wɨndɨ baiwɨ atɨhomisopo. Atɨhomisauhɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaapɨ Autaahaatɨho aimɨ nusoaasise. Isɨ kiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaapɨ nɨnɨ pɨwɨha ka kaundisanɨhɨ baiwɨ atitaapo,” undatɨ Porɨho Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyai kaundataase. 29 Undatɨ Porɨho pɨwɨha saiwa kaundihɨ isɨhiya usa baiwɨ komɨ pɨwɨhaapɨ akɨtɨhaare tɨwɨ gwɨnyaahohiyɨhiyaunɨ gɨmunyaahohiyɨhiyaunɨ nowaawɨ pɨwɨha kɨha kɨha kanɨwɨ sawana itɨhɨnnawaatopo. 30 Iyatɨ Porɨho aŋɨhandɨ wɨndaapɨhɨ bindataise. Bindataatɨ kɨhaara kɨhaara aŋɨhandɨ komɨ bimindɨhandapɨ nawɨho tɨmataise. Iyatɨ kandɨ aŋɨhandaapɨhɨ bimihɨ kɨnaungwɨha yatɨmwɨ sanausotaise. Iyatɨ kɨnaungwɨha sauretɨ Porɨho kapɨhɨ bimihɨ isɨhiya napɨwɨ koai iwinjahauhɨhiyai gaahatɨ kawɨsatɨ numwaataise. 31 Gaahatɨ kawɨsatɨ iwinjaatɨ Autaahaatɨho bimindɨhandapɨ ausaatɨ isɨhiyaisɨ kaundataase. Iyatɨ Porɨho Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisiho katatɨ kaiwaiwaapɨha wɨndɨ yamaayatɨ andɨtitatɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundataase. Kaundihɨ Porɨho koai saiwa kamaime undɨwɨ isɨhiya usa wɨndɨ itɨhɨmundopo. Owetise. (Aposerɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ Rukɨho jɨpatɨpaisɨha nasatɨ kɨmbɨhɨndaise.)

Copyright information for `AGM