Luke 11

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Gaapundɨtaatɨwɨhandapɨ Kataunjindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 6:9-15, 7:7-11)

Asisɨha waara Jisaasiho wapɨhɨ taatɨ gaapundataise. Gaapundatɨ namɨhaasɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ wo koai saundataase. Awaisɨhoŋe nyahɨ gaapundɨtɨhaahandapɨ satɨwɨ gaapundɨwɨse tɨpɨ katɨpɨnyase Jonɨho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kataunjipatamataimbo undataase. Aihɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Sahɨ gaapundawaawɨ satɨwɨ gaapundɨwɨse. ‘Apore kinyɨ ambɨpatɨ nehɨ naasaipatɨhɨ nyahɨ newa awaindewaamaitaano. Kɨnyɨ nyangi nyainjaapɨ bimaamɨ numwe. Asisɨha nahatewetɨ asisɨ nɨnaasetapɨhapa nandapa nanyinyamɨ numwe Isɨhiya nyangi maipɨhaiwa kanyisauhɨ nyahɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa nyangi kanyisohɨwaiwa newaumahohɨpatamataimbɨ nyamɨ maipɨhaiwa nepɨnyamape. Aimbɨ nyangi wapa nanyisendandɨhandaatɨhɨ nanyamaasi namumwe’ tɨwɨ gaapundɨwɨse” undataase. Iyatɨ amɨ ko kiyai saundataase. “Samɨ woŋɨ kinyɨ naisoho bimonɨhɨ apɨpaahɨ apwɨtetetɨ numbwɨ kinyɨ naisohoai saundɨtaise. ‘Naisohoŋe nandapa bɨretɨhandɨ mairɨma naninye. Amɨ japɨhɨ bosonɨhɨ nisɨhandɨ nahɨmɨtaano. Nisɨ naisoho wo daihɨra napinjaho wanɨ konɨhɨ nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ noaipasɨhɨ nandapa koai numwɨtandɨhapa owetihɨtono’ undɨtaise. Saundisamɨhɨ kinyɨ naisoho mɨhatɨhɨ aŋɨtɨtɨhɨ nanototisɨho gi sahɨtɨtaise. ‘Kɨnyɨ nɨngi naapɨnuraapɨ namame. Maasomwaaŋɨ aimɨ anɨtindɨ napwɨtɨtɨ nisɨ metɨhonyaisatɨ maasɨ nanotondaayono. Isɨ nɨnɨ nepatɨ nandapa wapa namaahɨmɨto,’ hɨtɨtaise. Nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato. Utaaho aŋɨtɨtɨhɨ nanomasɨho nisɨ naisohoso tatɨ gwɨnyaataatɨ nepatɨ nandapa neunyataamaise. Owe. Nandapa katohɨpɨpa naninye undatɨ jinjɨhaatema konɨhɨ kaundonɨhɨ poundonɨhɨ kandapɨ bɨpi nepatɨ katimbɨpa pɨhɨtatɨ nemwɨtaise. Isɨ nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato. Sahɨ wapa nausetɨtonɨhapaapɨ Autaahaatɨhoai nunjenɨwɨse amɨ ko kapa nasamɨtaiso. Sahɨ Autaahaatɨho wapa nasamɨtandɨhapaapɨ koaapɨhɨ daapɨse daahohɨpɨpa ko nasanyonɨhɨ sahɨ naitaawo. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ maasomwaaŋɨ tipɨ kwɨtapɨse amɨ Autaahaatɨho atɨsisatɨ maasomwaaŋɨ sapɨ nasuwɨtaiso. 10 Amɨ isɨhiya nahatiya wapaapɨ nunjenohiyɨhiyai kapa koai nunjenɨhohɨpɨpa Autaahaatɨho kiyai nunyahore. Iyatɨ amɨ utaaho wo wapaapɨ Autaahaatɨhoaapɨhɨ daasɨhoai amɨ ko daasɨpɨpa kapa koai Autaahaatɨho netɨ nunjahore. Iyatɨ amɨ utaaho Autaahaatɨhomɨ maasomwaaŋɨ tiwatɨ kwɨtɨwataataahɨ amɨ kopɨ Autaahaatɨho maasomwaaŋɨ ko nandaitandɨ nɨwuwahore.

11 “Samɨ wonyɨ kimwaaho sapɨhongi apore araihopɨnyisɨ nandaanɨ naninye hɨtonɨhɨ sapɨhoŋɨ araiho namunyapɨ akwɨranɨho maipɨhapa numwɨtaino? 12 Iyataatɨ amɨ metɨhonjɨ kohomɨ mwaaho kwaatanipatapɨ sapɨhongi naninye hɨtonɨhɨ kɨnyɨ sapɨhoŋɨ namapɨ naapɨho maipɨhapa akosɨho nepumwɨtaino? Owe. Kɨnyɨ sapɨhoŋɨ wɨndɨ saimbɨ kamaitaise. 13 Amɨ sahɨ isɨhiyaatɨ maipɨhiyaatisɨ samɨ metɨhonyai nandapa maahoaipatɨ tɨtɨhɨ gaahapaahɨhɨ samɨ metɨhonyai nunyawɨhiyaate. Isɨ amɨ sɨkiyatisɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. O amɨ samɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhohɨ isɨhiya usa Itɨpɨho Gaaho nyangi nanyɨnye undɨwɨ nunjenɨhohiyɨhiyai Itɨpɨho Gaaho ko kiyai nunyahore,” undatɨ Jisaasiho otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihopɨ Biyerɨsepurɨhomɨ Watɨpɨhanda Itɨpɨho Maipɨhapai Nemataise Tohɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 12:22-30; Maakɨho 3:20-27)

14 Itɨpɨho maipɨho maahomwaaŋɨ dɨhɨwatɨ pɨwaamaatahoai Jisaasiho nemataise. Siyatɨ Jisaasiho utaahomɨhetapɨ itɨpɨho maipɨho nemwasɨhɨ aimɨ utaahomɨhetapɨ noaipasi naihɨ ko utaaho pɨwaamaatisoho namasatɨ pɨwandaase. Aihɨ kandapɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ mmonawa yaiwɨmapɨ aatɨmawaayopo. 15 Saihɨhandɨ kandɨ usa satawaatopo. “Itɨpɨho maipɨhapaamɨ awaisɨho Biyerɨsepurɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ itɨpɨho maipɨhapa nemataise,” tawaatopo. 16 Satauhɨ amɨ isɨhiya usa Jisaasihoai saundawaatopo. “Kɨnyɨ nyangi nepɨ nanyisapɨ yamɨhapataatɨhapɨ watɨpɨhandɨ wɨndɨ kaime. Kaisamɨhɨ nyahɨ mmonɨhaawɨ Autaahaatɨho koaisatɨndaise taatɨ nyahɨ gwɨnyaitaano,” undawaatopo. 17 Saiwɨ kaundauhɨhandɨ kandɨ kohɨ kiyaamɨ jaiwaiwɨ gwɨnyaapɨ kaundohɨtɨhandɨ usonataatɨ kiyai saundataase. “Isɨhiya yapɨpatɨ naasɨkataahapɨhiya tipɨtapaatɨwɨ tunawaawaahɨ kiya nosasɨndaapo. Iyataatɨ amɨ nususasɨ tipɨtapaatɨwɨ tunawaawaahɨ kususamɨ bimohɨtɨhandɨ notɨ nosasɨndaise. 18 Iyataatɨ amɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ tipɨtapaatatɨ tunataataahɨ napitiyatɨ andɨtitatɨ kahapaamapɨpa jaatɨ bimɨtaise, sahɨ nisapɨ ko Berɨsepurɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ itɨpɨho maipɨhapa nemataise tohɨtɨmando. 19 Nɨnɨ wanɨ Biyerɨsepurɨhomɨ watɨpɨhanda itɨpɨho maipɨhapa nemwasanaahɨ amɨ samɨhiya diyaamɨ watɨpɨhanda itɨpɨho maipɨhapa nemwahopo? Sahɨ satɨwɨ katohɨtɨmandapɨ sahɨ sawanaatamɨ isɨhiya sahɨ jaipɨtɨwɨ naharɨtɨwɨtopo satɨwɨ kasatɨtaapo. 20 Amɨ nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ itɨpɨho maipɨhapa nemataayo, amɨ sandɨhɨ Autaahaatɨho aimɨ nasatɨ namasatɨ sangi jainjaatɨ bindataise tatɨ netɨ nasisataise.

21 “Utaaho wo komɨhapa pwɨsɨpɨ yaipatɨ isɨwatɨ nainaamanɨnatɨ biyatɨ komɨ aŋɨpɨpɨhɨ komɨhapaatɨhɨ jatataataahɨ komɨhapa kahapaamapɨpa namosasɨnatɨ biyatɨ ahusotɨtaise. 22 Iyataatɨ amɨ utaaho wo apɨpaahɨ watɨpɨho nasatɨ koaisamɨ tunamaamɨ koai tiwamatɨ pwɨsɨpɨ yaipatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ isɨwatimbɨpa naitaise. Netɨ tipɨtapaatɨ nahataapa isɨhiya usai nemwɨtaise.

23 “Utaaho nisɨ naisohoemaamatatɨ amɨ nɨngisatɨ maasɨ tɨmaamaamaitisɨho so nisɨ tiworɨhore. Amɨ utaaho wo nɨngisatɨ maasɨ nisɨ isɨhiyai sipɨsipɨhonyaamatiyatɨ netɨ ahomaisɨho so amɨ nisɨ isɨhiyai netɨ kihɨkihoaaŋematɨ torɨwatɨ tahamanausoaasataise,” ndaase.

Kɨma Pɨwɨma Itɨpɨho Maipɨho Japɨhɨ Nasatɨ Nandaasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 12:43-45)

24 Amɨ sa satatosatɨ wa sandaase. “Itɨpɨho maipɨho utaahomɨhetapɨ noaipasi nehɨhaatɨ awasɨhapɨhɨ notɨ daayatɨ wapɨhɨ ko ikɨndandɨhapɨhapɨ daataise. Nehɨhaatɨ awasɨhapɨhɨ isɨhiya owehapɨhɨ ko ikɨnatɨ biyatɨ bimɨtandɨhapɨhapɨ mmonatɨ dainjatɨ owetihɨ wapɨhɨ monataatɨ sandaase. “Nɨnɨ aŋɨpɨpɨhɨ jɨhɨ bimambɨtɨ noaipasi nasohɨpɨpɨhapɨ japɨhɨ naitaano,” tɨtaise. 25 Naitaano tamapɨ nasatɨ aŋɨhandɨ jɨhɨ bimainjatɨ naindɨhandɨ mmonata isɨhiya sanahɨwaiwɨ naihoaapɨ itatamanɨmɨhauhɨ mmonataise. 26 Mmonamapɨ naisɨhohɨ notɨ itɨpɨho maipɨhapa ikwɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ yahurɨtahapa 7 kiyatɨ apɨpaahɨ maipɨhapai ko notɨ numwaasɨhoai nusatipɨhaahapai numwaasi napihɨ napɨwɨ nandaapɨ utaahomɨhetɨ bindawaayopo. Bimauhɨ ko jɨhɨ gotɨ mɨmaipiyatɨ bimainjahosɨ wanɨ ipotɨhandɨ daahɨ apɨpaahɨ mɨmaipiyausoaasanatɨ bindataise,” undatɨ kiyai kaundataase.

27 Jisaasiho taatɨ sata kaundihɨ isɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ apopaatɨ waatɨ waapɨhɨtatɨ pɨwɨha sata kandaase. “Itapaatɨ kɨnaatɨ gi nangɨmotɨ amwɨtɨhɨnyatɨ gɨtatamasaamaatɨ saati amɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨho gaahandɨ kawɨsataise. Isɨ amɨ kaatɨ waatɨ maaritane,” tatɨ kandaase. 28 Sata Kaatɨ katihɨ Jisaasiho kaati wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Owetise. Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha baiwɨ atiwɨ nepɨ amɨ baiwɨ japepihɨrohiyɨhiya siyaahɨhɨ asakaiwɨ maaritɨwɨse, amɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨho kiyai gaahandɨ kawɨsataiso,” tatɨ kaundataase.

Kɨma Pɨwɨha Jisaasihoai Isɨhiya Usa Watɨpɨhandɨ Wɨndɨ Mmondaano Undɨwɨ Kaundohɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 12:38-42; Maakɨho 8:12)

29 Isɨhiya taahɨtɨhandɨ taapɨwɨ koaapɨhɨ ahoyanɨhauhɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Wanɨ kɨmura namoyaatɨwɨ bimohiyɨhiya apɨpaahɨ maatɨmaatiwɨ maipɨhiyaare. Kiya sɨwipatɨ watɨpɨhandisɨhatɨ mmondaatɨwɨ nasenawaayopo. Sɨwipatɨ watɨpɨhatɨ mmondaatɨwɨ nasenɨhauhɨhandɨ kandɨ nɨnɨ kiyai sɨwipatɨ watɨpɨhatɨ wɨndɨ kaindɨ namunjɨto owe nehɨ jɨhura Jonaaho kaindɨhandapaahɨhɨ kaundɨtaano kiya gwɨnyaitaatɨwo. 30 Sandɨ apaapɨmaato amɨ jɨhura Jonaaho kaindɨhandɨ isɨhiya Niniwehandaahiyai nunjataise. Aihɨ amɨ wanɨ kɨmura namoyaatɨwɨ bimohiyɨhiyaatangi nasisataise. 31 Ipɨhomɨ bopihihoaaŋɨ mɨhombɨhaatɨ waatɨ apopaatɨ yapɨpatɨ isɨhiya kahapaamapɨpa jaatɨ bimisaamaatɨ wanɨ kɨmura namoyaatɨwɨ bimohiyɨhiyaisatɨ asisɨha Autaahaatɨho netɨ isɨhiyai tipɨtapaatɨ usondandɨhetɨ doaitaise. Asisɨha ketɨ isɨhiyai kaatɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa netɨ ausaimanatɨ nunjɨtaise. Sandɨ napaape, jɨhura kaatɨ mɨhopɨ yapɨpatamɨ otasaahaapɨhapɨhaatɨ Soromonɨhomɨ gwɨnyaasɨtɨhandɨ mmona komɨ pɨwɨha atitandɨ nasataise. Aihɨ amɨ wanɨ kɨmura Soromonɨhoai apɨpaahɨ nusatipɨhaatɨ awaindɨhandɨ gwɨnyaaho kɨmbɨhɨ noaipatɨ kɨmo bindataise. 32 Asisɨha Autaahaatɨho isɨhiyai netɨ tipɨtapaitandɨhetɨ isɨhiya Niniwehandaahapɨhiyaunɨ amɨ wanɨ kɨmura taawɨ namoyaatohiyɨhiyaatunɨ japɨhɨ nepapɨ Niniwehandaahiya sangi saiwɨ saiwɨ maipɨhaiwa kaiwɨhiyaate satɨtaapo o amɨ kiyaahɨ Jonaaho pɨwɨha ausaasɨhɨ atiwɨ nepɨ aimɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa namasi nepemaitɨwɨhiyaaso. Amɨ wanɨhɨ Jonaahoai nusatipɨhaahandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ gwɨnyaaho wanɨ kɨmbɨhɨ kɨmo bindataise.

Kɨma Pɨwɨma Ndɨha Isɨhiyaamɨ Ambɨpati Nɨwusoaatɨtandɨ Sisɨhaare Tahaare

(Matiyuho 5:15, 6:22-23)

33 “Isɨhiya sisɨha tɨpopɨ aŋaaŋamɨ otɨtɨhunɨ amɨ yutɨhɨraatɨhunɨ noaasawɨ ahiyawaamaayopo. Owetise. Sisɨha tɨpopɨ autaahɨ nimaatarɨhɨretɨ nimaaposawaayopo isɨhiya aŋɨtɨtɨhɨ napɨwɨ nandaahohiyɨhiya sisɨha ka nausaatonɨhɨ japɨ nandaitaatɨwo. 34 Kinyɨ ndɨha ambɨpatamɨ sisɨhaare. Kinyɨ ndɨha maiwɨ namaayotatɨ maipɨmendaataahɨ amɨ kinyɨ ambɨpatɨ nahatepɨsangi sisɨha gaamatɨ nausaatɨtaise. Iyataahandɨ kandɨ kinyɨ ndɨha maiwɨ niyotamataataahɨ amɨ kinyɨ ambɨpatɨ nahatepɨ katɨnɨhɨ gaamatɨ asahatamaitaise. 35 Sisɨha samɨhetɨ nausaatatɨ ahotisɨha niyotatɨ asɨhatindɨhandɨ nasamaasaitaisɨ sahɨ baiwɨ jatɨwɨse. 36 Kinyɨ ambɨpatɨ wihoaaŋɨhatɨ asɨhɨmetatɨ nahatepɨ gaamatɨ nausaatamataataahɨ sisɨha kinyɨhetɨ nangusaatipatamatiyatɨ kinyɨ ambɨpatɨ nahatepɨ gaamatɨ nausaatamaitaise,” undatɨ kiyai Jisaasiho kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Parisihiyaamunɨ Wɨnɨhapɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaamunɨ Kiyohɨwaiwaapɨ Tɨtɨhɨmaahe Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 23:1-36; Maakɨho 12:38-40; Rukɨho 20:45-47)

37 Jisaasiho pɨwɨha satatɨ kaundatɨ aimɨ owetihɨ utaaho isɨhiya Parisihiyaamɨ wo Jisaasihoai nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ nandapa maasɨ nandɨhaawɨ namme undataase. Namme undihɨ Jisaasiho notɨ nandaatɨ nandapa nandandɨ ganɨhoaasɨnɨ nausanatɨ bindataise. 38 Bindataatɨ Jisaasiho ikwɨrɨ wɨndɨ bahomusatɨ nehɨ nandapa netɨ nainjɨhɨ ko Parisiho Jisaasihoai nandapaapɨ gaata numwaasɨho sandɨ ko ikwɨrɨ jɨhɨ bausatosatɨ namainjo tatɨ waatɨ aatama iwinjatataise. 39 Aihɨ Awaisɨho koai saundataase. “Sahɨ Parisihiyaatɨ wipatɨ kaapɨhomunɨ nyaihandɨ pɨretɨhomunɨ tiwatɨhetɨ tɨwɨhaapɨ itatamanɨwɨ bausawɨhiyaate. Bausawaahandɨ kandɨ utatopopɨhɨ sahɨ maipɨhaiwa kaitaatɨwɨ pɨhɨtɨwɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyaahohɨwaiwa maipɨhaiwa pɨhɨtatɨ tɨsisaitahiyaate. 40 Sahɨ apɨpaahɨ nahariwɨhiyaatɨ maipɨhiyaate. Utaaho kapa kiyatɨ Ahaisɨho tiwatɨhetɨ kiyataatɨ utatopopimaawɨ kiyatɨ ahɨmaiho? 41 Iyataatɨ kahapaamapɨpa wipatɨ kapɨho amɨ nyaihandɨ pɨretɨhoaatɨhɨ mɨhatɨhɨ ahotimbɨpa isɨhiya nenoaahɨtohiyɨhiyai iwɨtatamanɨtandɨ nunye. Saiwɨ kiyawaawaahɨ sahɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ popɨtɨhiyaatɨ gaahiyaatimatɨtaapo. Aisaihɨ amɨ nahataapa gaatatɨ amɨ tɨtɨhɨtɨtaise.

42 “Sahɨ Parisihiyaatɨ jaawo! Sahɨ Autaahaatɨhomɨ katimumwaaŋɨ kamaiwɨ asɨretɨ asɨpatunɨ ainjotisɨhounɨ akonanaatunɨ amɨ wapa nandapa biyatɨ waamainjotɨtandɨhapa kɨpɨwɨ tenɨ tenɨ kaiwɨ tipɨtapaapɨ nehɨ nɨnaasaimbaahɨhɨ nunyawɨhiyaatiso. Saiwɨ kiyawaawɨ tɨtɨhɨ gaahaiwa kaitaatɨwɨhaiwaunɨ Autaahaatɨhoai maarɨho numwɨtaatɨwɨhandunɨ isɨhiyaapɨ maarɨho asɨpaitaatɨwɨhandunɨ namapɨ sehɨmwaapɨhiyaatiso. Sahɨ wapaisangi nanɨpimatɨwɨ namihɨrɨwɨ saiwa nahatewa kiyawaawaahɨ sandɨhɨ amɨ gaatɨtaihe.

43 Sahɨ Parisihiyaatɨ jaawo. Sandɨ nɨnɨ apaapɨmaasato amɨ anɨhaiwa gwɨharaahaiwa Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ amɨ ahoyanohɨwaiwaatɨhɨ mɨhotɨ mɨtoaahoaahɨ isɨhiya jainjapɨ bimɨtaatɨwɨ apɨpaahɨ maaritɨmapɨhiyaatiso. Aiwɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya ahoyanɨhohɨpɨpɨhɨ nowaahura isɨhiya nyangi ketɨ ipɨhɨrete nyatɨto tɨwɨ apɨpaahɨ maaritɨwɨhiyaatiso.

44 Iyataatɨ Sahɨ Parisihiyaate jaawo! Sahɨ anɨmwaahɨpatɨ ahɨmetise tɨwɨ kataasɨnɨ itɨpapɨ nuwɨ napɨwɨyawaawɨ isɨhiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ maipɨhiyaatohiyɨhiyaamataiwɨhiyaatisɨ jaawo,” undatɨ kiya Parisihiyai kaundataase.

45 Sata kaundihɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaamɨ wo Jisaasihoai saundataase. “Katɨpɨnyasingɨhonye, kɨnyɨ pɨwaamaiwa kɨmaiwa satɨpɨ katapaapɨ kɨnyɨ nyapɨ pɨwɨha maipɨha katapaase,” undataase. 46 Aihɨ Jisaasiho koai wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Sahɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaate jaawo! Autaahaatɨho sangi yaasɨhandɨ nasamɨtaise amɨ isɨhiya wɨnɨhapɨpa japepihɨrɨtaatɨwɨ usaimanɨwɨ daihɨra dahomaawuhowo. Dahomaawupwɨ daahɨ sahɨ naaŋɨhaiwa isɨhiyai nunyawaayowo. Nunyauhɨ kiyai naaŋawisataise.

47 Samɨ jaasoya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyai tiwauhɨ napohiyɨhiyaamɨ anɨmwaahɨpatɨ nehɨ gwɨnyaitaatɨwɨhatɨ sahɨ taawɨ yaurɨmwaawaayowɨ amɨ jaawo! 48 Samɨ jaasoyaamɨ kiyohɨtɨhandapɨ sahɨ gaare tɨwɨ gwɨnyaapɨ isɨhiyai nunjawaayopo. Aiwɨ samɨ jaasoya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyai tiwauhɨ napohiyɨhiyaamɨ anɨmwaahɨpatɨ sahɨ yaurɨmwaahohiyɨhiyaate. Saiwɨ sahɨ isɨhiyai nepɨ nunjawaayopo.

49 Sahɨ saiwɨ kaitauhɨ Autaahaatɨho tɨtɨhɨ gaahandɨ gwɨnyaasɨtɨhandaahɨ ko satise. “Nɨnɨ kiyaapɨhɨ nisɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaitaatɨwɨhiyaisunɨ amɨ otɨpɨpatɨhiya aposerɨhiyaisunɨ nandusaasɨto. Nandusoaasisanɨhɨ kiyaamɨ usai siyɨhiyai timapɨ amɨ usai kiyaamɨ ambɨpatɨ yaawɨhaiwa numwɨtaapo,” tatɨ aimɨ katise. 50 Isɨhiya wanɨ kɨmura namoyaatɨwɨ bimohiyɨhiya wuwanɨhura Autaahaatɨho yapɨpatunɨ yamɨhapatunɨ ahaisuraapɨ namasawɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhiya isɨhiyai timapɨ napɨwɨ wanɨ kɨmuraatindɨhandapɨ wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ wanɨ kɨmura namoyaatɨwɨ bimohiyɨhiyaatangi Autaahaatɨho nasanyonɨhɨ sahɨ naitaapo. 51 Jɨhura Aberɨhoai namasawɨ tipɨ napɨwɨ amɨ Jekaraiyaahoai Autaahaatɨhomɨ anɨhandamunɨ nawɨha tiwatɨ nyepaiwɨ ahiyohɨtɨhandɨ arɨtaahandamunɨ mataapɨpɨhɨ tiwauhɨ napwisɨhoaapɨhɨndaise. Isɨ kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ yaawɨhandɨ isɨhiyai Autaahaatɨho numwɨtandɨhandɨ wanɨ kɨmura sahɨ namoyaatohiyɨhiyaatamɨhetimaawɨ ahoyatɨ ahɨsisondaise.

52 “Wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaate sahɨ jaawo! Isɨhiya gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨhɨraamɨ kihɨrɨ nupwɨ nandaahohɨrɨhɨrɨ sahɨ aimɨ nemapɨhiyaatiso. Nemaposawɨ amɨ sahɨ sawanaatɨsangi wɨndɨ nuposamɨ namandaahopo. Aiwɨ amɨ isɨhiyaisangi nandaitotɨwiyauhɨ sahɨ nɨwisapupwɨhiyaatiso,” undataase.

53 Jisaasiho sata kaundamapɨ kapɨhɨ aŋɨpɨpɨhɨ aimɨ namasi naihɨ Parisihiyaunɨ amɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ pɨwɨha Jisaasihopɨ kanawaayopo ko pɨwɨha wa Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpai netɨ nopɨsasatunɨ amɨ Autaahaatɨhoai netɨ nopɨsasatɨ kopɨ sisɨpɨtɨha kanyaso tɨwɨ jaiwaiwɨ iwinjatawaawɨ kopɨ itɨhɨtɨwɨ wapa pɨhɨtɨwɨhaiwa katɨwɨ koai nunjenawaayopo. 54 Saiwɨ kiya baiwɨ Jisaasihoai komɨ maahomwaaŋɨ jatawaayopo. Ko wa kaundonaahɨ sa pɨwɨha tɨtɨhɨmetaha katapaase undɨwɨ komɨhetɨ pɨwɨma nuto tɨwɨ ahoyanawaayopo.

Copyright information for `AGM