Luke 12

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Parisihiyaamɨ Kiyohɨwaiwaapɨ Jaawo Undindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 10:26-27)

Isɨhiya taahɨtɨhandɨ ambɨpatɨ owehandɨ wɨrɨsandɨhandɨ Jisaasihoaapɨhɨ itɨpunɨwɨ ipwɨsaatɨwɨ ahoyanawaayopo. Saiwɨ taawɨ ahoyanɨhauhɨ sura Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai jɨhɨ sata kaundataase. “Isɨhiya Parisihiyaamɨhetapɨ waatɨ nipɨsatɨ noaipasɨtɨhandapɨ sahɨ jaawo. Sandɨ nɨnɨ kasatohɨtɨmandɨ Parisihiya nyahɨ awaisawɨhiyaanɨnɨ gaahiyaaniso tɨwɨ nawɨhaiwɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ genanɨwɨ jaipaiwɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨto. Isɨhiya wapa noaasawɨ kaiwɨ amɨ pɨwɨha noaasawɨ bɨpi pɨwanɨhohɨha Autaahaatɨho isɨhiyai auta netɨ nunjatɨ kaundonɨhɨ nahatiya mmonɨwɨ atitaapo. Sandɨ asisɨha ipotɨhetɨ Autaahaatɨho kiyonɨhɨ siyatɨ noaipaitaise. Isɨ siyatɨsɨ kɨnyɨ wapa apatɨhɨ katingɨpɨpaunɨ amɨ wapa nehɨ nɨwipɨhɨrotɨ bɨpi usaamɨ atihɨropɨ katɨpɨ wɨwihingɨpɨpaunɨ auta isɨhiya ahoyanopɨpɨhɨ katisaihɨ nahatiya atitaapo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiyaapɨ Yamaiwɨ Autaahaatɨho Nehɨ Naasopaahɨhɨ Yaiwɨse Tindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 10:28-31)

“Nisɨ naisɨhiyaate, nɨnɨ sangi kɨmandɨ kasatataato. Isɨhiya nehɨ samɨ ambɨpatisaahɨhɨ timawaawɨ amɨ ipotɨ wapa samɨ maarɨhoaisɨ wɨndɨ kamaawitaatɨwɨhiyaapɨ sahɨ wɨndɨ apɨpaahɨ yamaiwɨse. Owe. Sahɨ nehɨ naasopaahɨhɨ yaitaatɨwɨ nɨnɨ kɨmandɨ kasatataato. Utaaho watɨpɨhaiwaisaho samɨ ambɨpati tiwatosatɨ amɨ ipotɨ samɨ maarɨhoai netɨ apɨpaahɨ maipɨhapɨmaitandɨhopaahɨhɨ akɨtɨnɨhɨ sahɨ kopɨ yaiwɨse.

“Sahɨ aimɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Isɨhiya kohonya ikwɨ naasairɨtahonya nawɨho asɨhisɨho 2 toyaaho nunyawɨ nehauho. O amɨ Autaahaatɨhohɨ koho mataapɨhapa siyahapaapisɨ wɨndɨ nanɨpɨmimatahoe. Owetise. Kapaapɨ gwɨnyaatɨ jata isɨwatahore. Ko kinyɨ mɨtɨhoaatɨhɨ misisɨha nahata aimɨ awɨta mmonahore. Sahɨhɨ isɨhiyaatisɨ koho so mataapɨhapai nusatipɨhaapɨhiyaatisɨ wapa nanyoaipaitaiso tɨwɨ wɨndɨ yamaiwɨse,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Satɨwɨ Nɨnɨ Kɨraisihomɨhonɨne Amɨ Nɨnɨ Kɨraisihomɨhonɨnɨmaahe Tohɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 10:32-33, 12:32, 10:19-20)

“Nɨnɨ sangi kɨmandɨ kasatataato. Utaaho wo nisapɨ satatɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Awaisɨho Saaho Jɨhomɨhonɨne tiso sopɨ Autaahaatɨho isɨhiyai tipɨtapaatɨ usonɨhonɨhura Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ko nisɨhore ndɨ Autaahaatɨhoai kaundɨto. Iyataatɨ amɨ utaaho wo isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ nisapɨ satatɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Awaisɨho Saaho Jɨhomɨhonɨnɨmaahe tatɨ nɨngi ahosɨnɨmataataahɨ amɨ nisangi koai Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ahosumwaito.

10 “Utaaho wo Isɨhiyaamɨ Awaisɨhonɨnɨ Saahonɨnɨ Jɨhonisapɨ wapa maipɨhapa katiwaiwa Autaahaatɨho nga nemwaitaise. O amɨ utaaho wo Itɨpɨho Gaahopɨ wapa maipɨhapa katiwaiwa saiwaahɨ Autaahaatɨho wanunɨ amɨ ipotɨ isɨhiyai tipɨtapaatɨ usonataahura wɨndɨ nemwaamahonɨhɨ kaiwaanɨhɨ ahotɨtaise.

11 “Sangi tipɨtapaapɨ jasondaatɨwɨ isɨhiya aŋɨhaiwa ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundohɨwaiwa gwɨharaahaiwaapɨhunɨ amɨ isɨhiya awaisawɨhiya gamanɨhiyaapɨhunɨ nasamaasi naisaihɨ sahɨ samaatɨwɨse, nyahɨ pɨwɨha wihoaaŋɨha kiyai maahɨwa kaundɨtɨhaawe tɨwɨ gɨmunyaapɨse. 12 Amɨ sandɨ apaapɨmaato, amɨ sangi saiwɨ kasisaihɨ ketɨ suraanɨhɨ Itɨpɨho Gaaho pɨwɨha isɨhiyai sahɨ wihoaaŋɨha kaundɨtaatɨwɨha netɨ gisunyaitaihɨsato,” undataase.

Kɨma Pɨwɨha Utaaho Kahapaamapɨpa Asaketaho Naharisahopɨhaare

13 Isɨhiya kapɨhɨ ahoyanɨwɨ bimohiyɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ wo sata Jisaasihoai kaundataase. “Katɨpɨnyasingɨhonye, nisɨ taasɨhoai kaunde ko apɨhomɨ kahapaamapɨpa ikɨpɨpa tipɨtapaatɨ nɨngi wihoaaŋɨhapa naninyatɨ ko wihoaaŋɨhapa naitando,” undataase. 14 Aihɨ Jisaasiho koai wihoaaŋɨha saundataase. “Utaahoŋe, nɨngi sandapɨ kɨnyɨ saimbɨ kaitaape ndatɨ ndɨ ahɨnihe sɨhoaasangi kahapaamapɨpa japɨhomɨhapa wihɨwihoaaŋɨ tipɨtapaatɨ nasamɨtando?” undataase. 15 Undatosatɨ isɨhiya nahatiyai saundataase. “Sahɨ jaawo! Kahapaamapɨpa pɨhɨndɨ ahoaindɨ noaipatɨ kahapaamapɨpaisahonɨnimatɨtando tɨpɨ waatɨ gɨmunyaape. Utaaho komɨ asohoematatɨ nasisoaarɨ konɨhɨ ko bimɨtandɨhandɨ kahapaamapɨpa netɨ ahoyatoaatimbɨpetapɨ wɨndɨ namaitaise,” undataase.

16 Undatɨ kaundatosatɨ amɨ pɨwɨha wa sɨwipatɨ nepemaahɨwatɨ sata kaundataase. “Utaaho wo kahapaamapɨpa asaketaho komɨ yapɨpatɨ osaataatɨ nandapa pɨhɨtatɨ nimaatatɨ akuraitaise. Akuraayonɨhɨ ko kahapaamapɨpa asaketisɨho siyatɨ sawaho gwɨnyaitaise. 17 Nisɨ osaataatɨ nandapa akuraayataisɨ nɨnɨ napɨtaito nisɨ nandapa kɨpwɨtɨ ahaitandɨhaaŋɨ aŋaaŋɨ oweso tatɨ gwɨnyaataise. 18 Siyatɨ gwɨnyaatosatɨ sandaase. ‘Nisɨ nandapaunɨ amɨ ikɨpɨpaunɨ ahiyohɨwaiwa aŋɨhaiwa gwɨharaahaiwaasɨ namatɨ nupwɨsasɨtɨ waitɨ aungwohaiwa awaiwaiwa aŋɨmatɨtaano. Aŋɨmatɨtosatɨ nandapa kɨpwɨtɨ kapaunɨ amɨ nisɨhapa ikɨpɨpaunɨ kaiwaatɨhɨ ahɨnotɨtando. 19 Ahɨnotanɨhɨ nɨnɨ saindɨ gwɨnyaitande. Ikɨpɨpa nandapa kɨnaungwɨha taahɨwaiwetɨ nga ahɨnotanɨhɨ asakaindɨ maaritɨtɨ tahaapaindɨ ikɨndɨ nandɨ usaimanɨndɨ bimɨtando,’ tatɨ gwɨnyaataise. 20 Kohɨ siyatɨ gwɨnyaasɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho koai saundataase. ‘Kɨnyɨ apɨpaahɨ naharɨhoŋe. Wanɨ kɨmura apɨmatɨhɨ napomasamɨhɨ kinyɨhapa nepɨ irɨhapɨwipɨ ahaingɨpɨpa ndɨ naitaise?’ undataase. 21 Isɨ sɨkiyate, isɨhiya kahapaamapɨpa nepɨ irɨhapɨwipɨ ahiyawaawɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ apɨpaahɨ nenoaahɨtɨmawaayopo,” undatɨ kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Kahapaamapɨpaapɨ Pɨhɨtɨwɨ Gɨmunyaapɨse Tatɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 6:25-34)

22 Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai sata kaundataase. “Amɨ sandapɨ nɨnɨ sangi kasatataato. Sahɨ itatamanɨnɨwɨ usaimanɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ waatɨ pɨhɨtɨwɨ satɨwɨ gɨmunyaapɨse. Nyahɨ nandapa nandɨhaahapa owesɨ napa nandɨhaawe? Nyahɨ nyamɨ ambɨpatisɨ namaasaitɨhaahapa owesɨ napa niyowaatɨ namaasatɨtɨhaawe? Tɨwɨ waatɨ gɨmunyaapɨse. 23 Isɨhiya baiwɨ usaimanɨnɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ nandapaisɨ apɨpaahɨ nusatipɨhaahande. Aihɨ amɨ ambɨpatisangi yutɨhɨrɨ apotɨhɨri apɨpaahɨ nusatipɨhaataise. 24 Sahɨ kohopɨ gwɨnyapenɨwɨse. Koho so otɨpɨpatɨ kiyatɨ amɨ nandapa niyaamatɨ kɨpohomaahe. Iyatɨ koho so nandapa kɨpotɨ ahoaitandɨhaaŋɨ aŋaaŋɨ owehore. Siyatɨ koho nandapa owehotihɨ Autaahaatɨho sawaho nunyataise. O amɨ sahɨ isɨhiyaatɨhɨ koho soaisɨ apɨpaahɨ nusatipɨhaapɨhiyaate. 25 Saiwaapɨ samɨ wo pɨhɨtatɨ gwɨnyaataatɨ komɨ bimɨtandɨhandɨ masɨhonjɨ netɨ utaarɨmaitaiso? 26 Sahɨ saiwɨ masɨwonjɨ samɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ nepɨ onehɨmiwawaawaahɨ kahapaamapɨpa wapa awaimbɨpaametɨhapaapɨ napaapɨ sahɨ taawɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaahopo?

27 “Tandɨpɨho nawatɨ saniyatɨ ahetindɨhandapɨ gwɨnyaapɨse. Tandɨpɨho otɨpɨpatɨ kiyatɨ utɨ apotɨhɨrɨ nasatɨ niyotaamaise. Nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato. Jɨhura Soromonɨho utɨ apotɨhɨrɨ sanahɨpɨpa otiwa kambwaahapa gaahapa utɨ apotinatɨ yundanyainjɨpɨpa so tandɨpɨhomɨ kwɨtaahomatiyahapa sanahɨpɨpa gaahapa otiwa kambwaahapa niyotɨ nipaata yundanyainataamaise. 28 Kɨtarɨhɨrɨ woyɨha wanɨ nga ahetinjatɨ bosonaahɨ isɨhiya tisatɨwɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaitaatɨwɨhapaisɨsɨ Autaahaatɨho utɨ apotɨwisataise. Sahɨ Autaahaatɨhopɨ apɨpaahɨ maipɨhonjɨ gɨwunyaapɨhiyaate, Autaahaatɨho utɨ apotɨsitaise. 29 Isɨ amɨ sahɨ gwɨnyapenawaawɨ nandapa maahapa nandɨhaawe, waapoho maaho nandɨhaawe, tɨwɨ pɨhɨtɨwɨ kapaapɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse. 30 Sandɨ katotɨmandɨ isɨhiya maipɨhiya Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaatahiya kɨmaapɨ yapɨmbatambɨhiya saiwa nahatewa pɨhɨtɨwɨ nehɨ kaiwaapaahɨhɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Amɨ sahɨhɨ samɨ japɨho Autaahaatɨho sahɨ nenoaahɨtohɨpɨpaapɨ jasonatɨ aimɨ gwɨnyaahosɨ kapa tɨtɨhɨ nasamɨtaise. 31 Isɨ Autaahaatɨho sangi jainjaatɨ bimindɨhandapɨ jɨhɨ pɨhɨtɨwɨ baiwɨ daapɨse. Daasaihɨ sahɨ nenoaahɨtihɨ saiwa maahapɨhapɨ naito tɨwɨ gwɨnyaahohɨwaiwaahɨ aimɨ ko mmonatɨ gwɨnyapese. Isɨ Autaahaatɨho sangi nahatewa nasamɨtaise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Yamɨhapataatɨhɨ Kahapaamapɨpa Nepɨ Ahoyawɨse Tatɨ Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 6:19-21)

32 “Sipɨsipɨhandɨ yahonyaamataiwɨ isɨ yahonyaate, sahɨ wɨndɨ yamaiwɨse. Kahapaamapɨpai Autaahaatɨho osamatɨ jaatɨ bindataatɨ komɨ Jaatɨ Bimiwaiwaamɨ wiwa sahɨ awaisawɨhiyaatimatɨwɨ kahapaamapɨpa koaisawɨ maasɨ jaawɨ bimɨtaatɨwɨ samɨ Japɨho aimɨ gwɨnyaasɨ nasamɨtaise. 33 Sahɨ kahapaamapɨpa isɨwasohɨpɨpa isɨhiya usai nunyawɨ nawɨho nepɨse. Nawɨho kahapaamapɨpa nunyawɨ nehotɨho isɨhiya kahapaamapɨpaapɨ nenoaahɨtohiyɨhiyai andɨtɨwipɨ nunyawɨse. Nawɨhomɨ ikihɨ wɨndɨ napwɨrɨnatɨ namosasɨndandɨhihɨ baiwɨ daapɨ nepɨse. Sahɨ baiwɨ mmonɨwinjawɨ wapa nehɨ tɨtɨhɨ gaahapaahɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ nepɨ ahoaiwɨse. Aiwɨ kɨnyɨ woŋɨ Yamɨhapataatɨhɨ kahapaamapɨpa gaahapaahɨhɨ nepɨ ahoaingɨpɨpa wɨndɨ nihɨrɨnatɨ nosasɨnatɨ owemetɨtaise. Iyataatɨ amɨ ikohiyaisangi kapɨhɨ kinyɨ gaahapa ahɨngisotimbɨpɨhɨ detɨ wɨndɨ namaitaapo. Iyonɨhɨ amɨ naapɨho kapaisangi wɨndɨ netɨ ipwɨratɨ namopɨsasɨtaise. 34 Samɨ kahapaamapɨpa gaahapa ahisisotimbɨpɨpɨhɨ amɨ sapɨhɨ kapɨhɨ samɨ maarɨhoaisangi ahɨsisotɨtaise,” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Tɨmetɨwɨse Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 24:42-44)

35 Sahɨ apotɨhɨrɨ nuhɨrɨhɨrɨ niyopɨ yamepatɨ apotɨhɨrɨ ipɨhatiwɨ mmatɨwɨ wɨsasɨnɨwɨse. Aiwɨ samɨ sisɨha norɨhɨrɨ ramɨhandɨ tɨpopɨ tɨmetɨwɨse. 36 Otɨpɨpatɨhiya kiyaamɨ awaisɨho namaatonɨhɨ nandapa tɨhohɨpɨpaatɨhɨ bimainja namasi japɨhɨ napɨtandɨhandapɨ jaawɨ bimohɨpatamataiwo. Komɨ otɨpɨpatɨhiya awaisɨho napɨtaiso tɨwɨ jaawɨ kiyaanɨhɨ bimaambɨwɨ kiyaamɨ awaisɨho nasatɨ maasomwaaŋɨ nanupwɨse tatɨ maasomwaaŋɨ tiwatɨ kwɨtɨwonɨhɨ kiya atisawaawɨ ketɨ kuraanɨhɨ nihɨtɨwɨ nɨwuwɨtaapo. 37 Komɨ otɨpɨpatɨhiya nanɨhaiwɨ wɨndɨ namopotɨwɨ kiyaanɨhɨ baiwɨ jaawɨ binyaihɨ kiyaamɨ awaisɨho nasatɨ usosawɨhiya siya awaindɨhandɨ maaritɨtaapo. Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi sandɨ kasatataato. Ko sawaho apotɨhɨrɨ nuhɨmatɨ niyotɨ yamepatɨ wɨsasanatosatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai ganɨhomɨhinɨ ahɨwisatosatɨ sawaho nandapa numwɨtaise. 38 Iyataatɨ amɨ kiyaamɨ awaisɨho apatɨhɨ apwɨtetetisangi amɨ otɨpwɨsɨpaatɨ gaatisuraisangi nasatɨ usonata komɨ otɨpɨpatɨhiya wɨndɨ namopɨ tɨmetisaihɨ usosawiya siya waatɨ maaritɨtaapo.

39 “Isɨ amɨ nɨnɨ sangi pɨwɨha kɨma sandɨ kasatataatonɨ sahɨ baiwɨ atiwɨse. Aŋaaŋamɨ satɨho utaaho ikopaisaho sura napɨtaise tatɨ mmonatɨ gwɨnyaataataahɨ anɨtinatɨ tɨmanɨnatɨ jaatɨ bimonɨhɨ ikopaisaho wɨndɨ nasatɨ komɨ aŋaaŋɨ nurɨwatatɨ komɨhapa iwɨrɨmaawitaise. 40 Isɨ sɨkiyatisɨ namaapɨtaise tɨwɨ nanɨhaiwɨ binyaihɨhura Isɨhiyaamɨ Awaisɨhonɨnɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ napɨto. Isɨ amɨ sahɨ baiwɨ tɨmanɨnɨwɨ jaawɨ bimaawɨse,” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨho Gaahopunɨ Amɨ Otɨpɨpatɨho Maipɨhopɨhaare

(Matiyuho 24:45-51)

41 Sata kaundihɨ Pitaaho Jisaasihoai saundataase. “Awasisɨhoŋe, pɨwɨma kɨma sɨwipatɨ namɨhanɨpɨ katingɨma tɨtɨhɨ nyapɨ katapaino e isɨhiya nahatiyaapɨ osamapɨ katapaino?” undatɨ nunjenataise. 42 Sata ko nunjesɨhɨ Awaisɨho Pitaahoai wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Utaaho komɨ amɨtɨha gaahaisaho diyaamahonɨhɨ otɨpɨpatɨ biyatɨ kaitaise komɨ awaisɨho saundatɨ nisɨ otɨpɨpatɨhiya siyai iwinjaapɨ bindapa nawɨho nandapapɨho tɨtɨhɨ kura nunye undatɨ ahɨwisonɨho? 43 Otɨpɨpatɨho otɨpɨpatɨ biyatɨ napaitatɨ kiyatɨ bimonɨhɨ komɨ awaisɨho japɨhɨ nasatɨ mmonata nisɨ otɨpɨpatɨho otɨpɨpatɨ nga kanisataise tatɨ usosɨho so apɨpaahɨ waatɨ awaindɨhandɨ maaritɨtaise. 44 Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato. Utaaho siyahoai komɨ awaisɨho nisɨhapa nahataapa kahapaamapɨpa awaisɨhoŋimatɨpɨ ninjaapɨ bime undatɨ ahɨwitaise. 45 O amɨ so otɨpɨpato komɨ awaisɨho ahɨwisɨho komɨ maarɨhoaatɨhapɨ siyatɨ gwɨnyaatɨ nisɨ awaisɨho wɨndɨ ketɨ namaasatɨ konɨhɨ utaarɨhandɨ ketamaitaise tatɨ gwɨnyaataise. Siyatɨ namatɨ otɨpɨpatɨhiya ko winjaatɨ bimisawɨhiya usɨhiyaisunɨ amɨ asɨhiyaisunɨ ahoyatɨ tiwatɨ mɨmaipɨwisatɨ amɨ nandapa nipinjatɨ gwɨsɨha taupɨmatɨ nanatɨ amɨ waapoho pɨhɨtatɨ nanatɨ naharisatɨ nanɨhiyatɨ bimɨtaise. 46 Siyatɨ awaisɨho namaapɨtaiso tatɨ nanɨhiyatɨ bimonɨhɨ komɨ awaisɨho asisɨha wetɨ wura akohɨ napɨtaise. Nasatɨ ko koai tiwatɨ otipatɨ iwinjɨwatɨ isɨhiya kiyaamɨ awaisɨhiyaamɨ pɨwɨha atɨhomiwɨ nemahohiyɨhiyai yaawɨhandɨ nunyohɨtɨhandɨ nunyonɨhɨ kandɨ ko netɨ kiyaisatɨ bimɨtaise.

47 “Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨho komɨ awaisɨho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ aimɨ mmonatɨ gwɨnyaaho amɨ ko sawaho netɨ wɨndɨ tɨmaamaŋɨnatɨ amɨ komɨ awaisɨho gwɨnyaatɨ maaritimbɨpa wɨndɨ kamaisoai apɨpaahɨ waatɨ komɨ ambɨpatɨ maipiyatɨ yaawɨhandɨ komɨ awaisɨho taahɨwaiwaara yupwoaitaise. 48 O amɨ otɨpɨpatɨho komɨ awaisɨho gwɨnyaatɨ maaritirɨhɨretɨ wɨndɨ mmonatɨ gɨmunyaaho amɨ wapa komɨ awaisɨho wɨndɨ gɨmunyaatɨ amɨ maarɨmitimbɨpa nanɨhiyatɨ kaisɨho soai awaisɨho waatɨ taahɨwaiwetɨ wɨndɨ yamupwoaitaise. Utaaho woai wapa Autaahaatɨho taahɨpɨpa numwisɨho so amɨ Autaahaatɨhoai japɨhɨ taahɨpɨpa numwɨtandɨ Autaahaatɨho gwɨnyaataise. Iyatɨ amɨ utaaho woai Autaahaatɨho pɨhɨtatɨ apɨpaahɨ taahɨpɨpa numwisɨho so amɨ Autaahaatɨhoai japɨhɨ apɨpaahɨ pɨhɨtatɨ waatɨ taahɨpɨpa numwɨtandɨ Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaataise,” undatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyai Netɨ Natapaitandɨ Napɨtɨhonɨne Tatɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 10:34-36)

49 Jisaasiho sata kaundatosatɨ amɨ pɨwɨha wa kiyai saundataase. “Kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ sisɨha tɨhoaatɨ tɨpotɨ yapɨpatetɨ tɨhɨtandɨ ahaitandɨ napɨtɨhonɨne. Sisɨha tɨhoaatɨ tɨpohotɨha ketɨ tahatɨ tɨhwɨtisatɨ ketɨ netɨ yapɨpati tɨhomaatato ndɨ nisɨ mandɨha yaasataise. 50 Iyataahandɨ kandɨ isɨhiya waapoho newaawɨ mɨhatɨhɨ nawatiwɨ nandaahohɨpatamataindɨ nɨnɨ nandaatɨ nisɨ maarɨho ambɨpatɨ yaasɨhandɨ naitandɨhaiwa yɨhaiwa taatɨ nasataise. Taatɨ napihɨ nɨnɨ kaiwa ketɨ tarɨwaindɨ netɨ owemaitando ndɨ nisɨ ambɨpatɨ maarɨho netɨ nanopɨsasɨnatɨ naninjɨhandataise. Amɨ kaiwa nɨnɨ sangɨ netaato. 51 Sahɨ wiwa nisapɨ satɨwɨ ko isɨhiyaanɨnɨ itɨhɨnnaatɨ tunaatɨ tipɨtapaata bimohɨtɨhandɨ netɨ owematɨ yatɨhɨ napaisaatenyamaitandɨ nasahoe tɨwɨ gwɨnyaitaawɨ owetise. Nɨnɨ sangi netɨ yatɨhesamatɨ japatindɨ napaisaatisamaitandɨ napɨtɨhonɨnɨmaahe. Owetise. Sahɨ isɨhiyaatangi netɨ tipɨtapaatɨ yɨyandɨhesamaitandɨ napɨtɨhonɨne. 52 Wanapɨ namasatɨ siyahaiwa noaipaitaise. Isɨhiya ikwɨ naasairɨtahiya nususasɨ aŋaaŋɨ naasaindaapɨhɨ bindawaahiya itɨhɨnnɨwɨ nepɨ yɨyandɨhematɨwɨ tipɨtapaatɨtaapo. Tipɨtapaatɨwɨ wurɨ wihoaaŋɨtanɨhɨ amɨ murɨmo wihoaaŋɨtanɨhɨ itɨhɨnnɨwɨ tundaapo. 53 Saiwɨ tipɨtapaatɨwɨ sapɨho mwaahoai itɨhunda tiwonɨhɨ amɨ mwaaho sapɨhoai itɨhunda tiwɨtaise. Iyonɨhɨ amɨ sanaatɨ maataati itɨhunda tiwonɨhɨ amɨ maataatɨ sanaati itɨhunda tiwonɨhɨ amɨ mwaahomɨ apwaataati saihaatɨ itɨhunda tiwonɨhɨ amɨ mwaahomɨ apwaataatɨ saihaati itɨhunda tiwɨtaise,” undatɨ kiyai Jisaasiho kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiyai Saundatɨ Wapa Ipotɨ Noaipaitandɨ Jɨhɨ Noaipasɨpɨpaapɨ Mmonɨwɨ Gwɨnyaapɨse Undindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 16:2-3)

54 Isɨhiya wɨrɨsandɨhiyai Jisaasiho pɨwɨha wa satahaimaawɨ kaundataase. “Tɨwipatɨ ipɨho nipatihihoaangɨ ahiyatɨ tɨwipatɨ asɨhatihɨ sahɨ jawaawɨ ketɨ sahɨ wipatɨ wipɨwɨtande tɨwɨhiyaate. Satɨwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaahauhɨ amɨ wipatɨ tɨtɨhɨ wipɨwataise. 55 Iyataatɨ amɨ mbɨpa waatɨ mbwaasɨhɨ japɨ mmonawaawɨ ipɨho ipɨtatɨ yatitande tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Aihɨ amɨ ipɨho ipɨtatɨ yatisataise. 56 Saiwa siyatɨ yapɨpataapunɨ yamɨhapataatunɨ noaipasɨhɨ sahɨ mmonɨwɨ gwɨnyaawaahandɨ kandɨ sahɨ wanɨ kɨmura taatɨ noaipasɨwɨmaiwaapɨ wɨndɨ mmonɨwɨ gɨmunyaahowɨ sahɨ jaipɨpaisawɨhiyaate,” undatɨ kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyai Jisaasiho Isɨhiya Usaisawɨ Sahɨ Itɨhɨnnɨwɨ Tunɨhohɨpɨpa Tɨtɨhemapɨse Undindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 5:25-26)

57 Sahɨ sawanaatɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨ sandɨ tɨtɨhɨ gaahandɨ kaitɨhaawo maatɨwɨ napaape? 58 Utaaho wo pɨwɨha netɨ kɨnyɨhetɨ yangutaatɨ pɨwɨha atisatɨ tipɨtapa mmondandɨhoaapɨhɨ nangɨpuwɨtandɨ nangɨmaasi niyonɨhɨ taamɨ daihɨra nomaamɨ pɨwɨha kaundɨpɨ tɨtɨhemapɨ owemapɨse. Saimbɨ kiyapaapaahɨ ko gi wɨndɨ nangɨmaasi notɨ pɨwɨha ususaamɨ atisatɨ netɨ tipɨtapaatɨ mmosɨhoaapɨhɨmaahɨmaitaise. Iyonɨhɨ amɨ ko nangɨmaatɨ tingaatahaisahiyaamɨ ikwɨraatɨhɨmahonɨhɨ amɨ kiya nangɨmaapawɨ napwɨtɨwɨ bimohɨpɨpɨhɨmaahɨmaitaapo. 59 Nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato. Sahɨ napwɨtohɨpɨpɨhɨ wɨndɨ namasi namuwɨ bimaamɨ nuwɨ nawɨho ipotɨho owemapɨho nunyamapaahɨ noaipasi nehɨhaatɨ nutaatɨwe,” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.

Copyright information for `AGM