Luke 23

Kɨma Pɨwɨma Awaisɨho Pairotɨho Jisaasihoai Pɨwɨha Nunjesɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 27:1-2, 11-14; Maakɨho 15:1-5; Jonɨho 18:28-38)

Aihɨ kiya satɨwɨmapaahɨ isɨhiya nahandɨ dopɨ Jisaasihoai numwaasi Pairotɨhomɨ ndɨhetapɨ nowaayopo. Numwaasi nuwɨ kiya kopɨ siya siyahoe tɨwɨ satawaatopo. “Nyahɨ nyamɨ yapɨpata kiyohɨwaiwa kamaayatɨ koai wɨretɨ asɨretɨ kiyahore. Iyatɨ amɨ ko nawɨho takisihandɨ awaisɨhoai namunyawɨse nyatihɨ nyahɨ usonɨhaayo. Iyatɨ amɨ ko sanyatahore. ‘Nɨnɨ Kɨraisihonɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ Isɨhiyaisunɨ kahapaamapɨpaisunɨ netɨ jaatɨ bimɨtandɨhonɨne’ nyatahore,” tawaatopo.

Aihɨ awaisɨho Pairotɨho satatɨ koai nunjenataise. “Judaahiyaamɨ awaisɨhoŋɨ kiŋɨhoŋo?” undatɨ nunjenataise.

Aihɨ komɨha wihoaaŋɨha satatɨ kaundataase. “Ye, kɨnyɨ tɨtɨhɨ sɨka katapaase,” undataase.

Aihɨ Pairotɨho pɨrisihiya awaisawɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya nahatiyaisunɨ satatɨ kaundataase. “Kɨmo utaamo gaaho maipɨhapa wapa kamaayahotihɨ nɨnɨ usonataayo,” undataase.

Aihɨ kiya waapɨhɨtɨwɨ andɨtitɨwɨ satawaatopo. “Kɨmo utaamo komɨ pɨwɨha katisɨhaara isɨhiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nusopɨsasɨnataise. Sandɨ yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ nahataapɨpɨhɨ noaipataise. Sandɨ ko yapɨpatɨ Garirihandaahapɨ namasatɨ kaimɨ nasatɨ wanɨ kɨmbɨhɨndaise,” tawaatopo.

Kɨma Pɨwɨma Awaisɨho Erotɨho Jisaasihoai Nunjenataise

Pairotɨho pɨwɨha atisataatɨ kiyai saundatɨ nunjenataise. “Kɨmo utaamo akɨtɨnɨhɨ Garirihandaahapɨhoro?” undatɨ kiyaisɨ nunjenataise. Aihɨ kiya saundawaatopo. “Jisaasiho kɨmo yapɨpatɨ awaisɨho Erotɨho jaatɨ bimipataahapɨhore” undawaatopo. Saundauhɨ ko atisataatɨ namatɨ Erotɨhoaapɨhapɨ Jisaasihoai netɨ natausaasataise. Iyataatɨ sura Erotɨho Jerusaremɨhanda kapɨhɨ bimihɨhuraare.

Aihɨ Erotɨho Jisaasihoai usonataatɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maaritataise. Sandɨ apaapɨmaahe. Jisaasiho otɨpɨpatɨ kaiwaiwaapɨ isɨhiya kaundauhɨ atisahosɨ koai usondando tatɨ utaarɨhandetɨ gwɨnyaatɨ bimainjahondaate. Iyatɨ amɨ ko Jisaasiho watɨpɨhandɨ wɨndɨ kiyonɨhɨ usondando tatɨ bimainjahore. Aihɨ Erotɨho pɨwɨha pɨhɨtahaiwa Jisaasihoai nunjesɨhɨ ko pɨwɨha wa wihoaaŋɨha wɨndɨ kamundise. Owetise. 10 Aihɨ pɨrisihiya awaisawɨhiyaunɨ amɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ kapɨhɨ maasɨ bitohohiyɨhiya pɨwɨha wɨndɨ namaamɨhaapɨ waapɨhɨtɨwɨ pɨwɨha asakatɨwɨ Jisaasihopɨ ko siyahoe siyahoe tɨwɨ andɨtitɨwɨ watɨpɨtɨwɨ katawaatopo. 11 Aihɨ Erotɨhounɨ komɨ tingaatɨhaisahiyaunɨ Jisaasihoai mɨmaipaiwɨ mɨhambemapɨ baiwɨ usonɨwɨ nɨwisapɨ sisehaiwunjawɨ amɨ sisɨpundɨwɨ amɨ apotɨhɨrɨ wɨrɨ apɨpaahɨ gaahɨrɨ nepɨ nɨwisopɨ japɨhɨ Pairotɨhoenda natɨwusaasawaayopo. 12 Erotiyɨ Pairotiya jɨhɨ itɨhɨnnɨmɨ yiyandɨhɨ bimambɨmɨhurisɨ wanɨ suraanɨhɨ kuramɨ itɨhɨtinjɨtɨhandɨ namapɨ itɨhɨmanɨmɨ japɨhɨ baimɨ napaisaatɨ pɨwanamaise.

Kɨma Pɨwɨma Pairotɨho Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Tipɨmandaapɨ Tipɨ Nimaapɨse Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 27:15-26; Maakɨho 15:6-15; Jonɨho 18:36—19:16)

13 Pairotɨho pɨrisihiya awaisawɨhiyaisunɨ amɨ mɨtɨhiya usaisunɨ amɨ isɨhiyaapunɨ gaatihɨ kiya napɨwɨ ahoyanawaayopo. 14 Napɨwɨ ahoyanɨhauhɨ kiyaisɨ Pairotɨho satatɨ kaundataase. “Sahɨ utaamo kɨmopɨ isɨhiyaamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kamaayatɨ koai asɨrɨ wɨretɨ kiyataatɨ isɨhiyai netɨ nusopɨsasihe tɨwɨ nɨngisaapɨhɨ numwaasi nasohɨmoai samɨ katohɨmaapɨ koai baindɨ samɨ ndɨhetɨ nunjenɨtɨ mmonataayo. Isɨ sahɨ atiwɨse. Sahɨ kɨmopɨ siyahoe satahoe tohɨmaapɨ nunjenɨtɨ mmonɨhonɨhɨ ko wɨndɨ wapa maipɨhapa kamaayaho utaaho gaahore. 15 Aihɨ amɨ Pairotɨhoaisangi naasɨkatɨ kiyatɨ mmosɨhɨ utaaho kɨmo wɨndɨ maipɨhapa kamaayahotihɨ japɨhɨ nyapɨ natausaasataise. Isɨ atiwɨse. Utaamo kɨmoai nyahɨ sohoai tiwɨtɨhaawɨ ko wɨndɨ maipɨhapa wapa kamaayaho utaaho gaahore. 16 Isɨ nɨnɨ nehɨ gotɨ titɨ japɨhɨ saimbɨ kamaime undɨtɨ nandusoaasɨtaano,” undataase. 17 Iyataatɨ Judaahiya saiwɨ kaiwɨhiye. Pasopaahandamɨ asisɨha awaisɨha nahatewetɨ utaaho napwɨtohɨpɨhɨ napwɨtatɨ bimihɨhoai Pairotɨho nehɨ nuwausoaasahore.
23:17Gɨrikɨhaara wesɨ 17 tinnɨmandapɨ nepɨ satɨwɨ jɨpatɨpiyawaayopo. Kimbapɨho Pasopaahandɨ nahatewetɨ isɨhiya napwɨtɨwɨ bimohiyɨhiyaamɨ wo isɨhiya maaritɨwɨ koai nupusoaase undauhɨhoai Pairotɨho nuwausoaasahoe tatɨ jɨpatɨpindise. Isɨ sandɨ kandapɨ Jisaasihoai nehɨ gotɨ titɨ nandusoaasɨtaano undatɨ isɨhiyaisɨ nunjese.


18 Isɨhiya nahandɨ maahomwaaŋɨ naasaataatɨmapɨ waatɨ kaahaatɨwɨ satawaatopo. “Kɨmoai tiwisaihɨ naponɨhɨ utaaho Barapaasihoai nyamɨ pɨwɨha atiwɨ japɨhɨ nupusoaasisaihɨ nyangisenda noaipasi nasane,” tɨwɨ kaahaatawaatopo. 19 Barapaasiho so aunahɨpatɨ Jerusaremɨhanda komɨhapa nuwa nesi notɨ katɨ aunahɨpita gamanɨhoaisatɨ tunataatɨ isɨhiya usa satɨ pwɨsɨpitaahɨ napowaayopo. Aihɨ kandapɨ koai napuhauhɨ napwɨtatɨ bimainjahore.

20 Aihɨ Pairotɨho jɨhaatɨ kiyai saundataase. “Jisaasihoai nɨnɨ nehɨ nandusoaasɨtaano,” undataase. 21 Aihɨ kiya nahatiya maahomwaaŋɨ naasaataatɨmapɨ waapɨhɨtɨwɨ saundawaatopo. “Owe, ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nepɨ nimaapɨse. Ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nepɨ nimaapɨse,” tawaatopo.

22 Aihɨ amɨ Pairotɨho kasɨnɨhandɨ jɨhaatɨ kiyai satatɨ kaundataase. “Napaape? Kɨmo utaamo maipɨhandɨ wɨndɨ kamaihɨ nɨnɨ wɨndɨ mohono. O amɨ maipɨhandɨ wɨndɨ kiyonaahɨ nyahɨ nga sohoai tiwɨtɨhatɨ katɨ owetise. Isɨ nɨnɨ nehɨ pwɨsɨpata gotɨ titɨ japɨhɨ nandusoaasɨtaano,” undataase.

23 Satatɨ ko kaundihɨhandɨ kandɨ kiya komɨ pɨwɨha nemapɨ waatɨ kaahaatɨwɨ watɨpɨtɨwɨ satawaatopo. “Kɨnyɨ Jisaasihoai nepɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaape,” tawaatopo. Satɨwɨ katawaawɨ komɨ pɨwɨhai timawaayopo. Timapɨ kiyaamɨha akaaha noaipataise. 24 Aihɨ Pairotɨho mmonata komɨ pɨwɨhai timɨhauhɨ namatɨ kiyaamɨha atɨwisataise. 25 Atɨwisatɨ utaaho pwɨsɨpatɨ nuwa nesi notɨ gamanɨhoaisatɨ tunataatɨ isɨhiyai tiwihɨ napwauhɨ kandapɨ napwinjɨhopɨ nupusoaase undɨwɨ kaundotɨhoai netɨ nuwausoaasata Jisaasihoai netɨ tingaatɨhaisahiyaamɨ ikwɨraatɨhɨmataise kiya saimbɨ saimbɨ kaime undohɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kiyato.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Nepɨ Nimaahotɨhandapɨhaare

(Matiyuho 27:32-44; Maakɨho 15:21-32; Jonɨho 19:17-27)

26 Tingaatɨhaisahiya Jisaasihoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ nimaitaatɨwɨhapɨhapɨ taawɨ numwaasi niyawaayopo. Niyawaawɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Saimonɨho aunahɨpatɨ Sairinihandaahapɨho Jerusaremɨhandaahapɨ taatɨ napihɨhoaisawɨ nutanawaayopo. Nutanɨwɨ tingaatɨhaisahiya koai isɨpɨ kɨmatɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ nepɨ tɨpwɨte undɨwɨ tɨpwɨtɨwusosauhɨ amɨ ko katɨ netɨ tɨpwinji Jisaasihomɨ ipotɨ notaise.

27 Aihɨ isɨhiya taahiyɨhiya Jisaasihoai iwinjapepinjamɨ komɨ ipotɨ nowaayopo. Aihɨ amɨ kiyaamɨ usa asɨhiyai maawɨ Jisaasihopɨ yiyitɨwɨ ngɨmwɨ ipotɨ nowaayopo. 28 Aihɨ Jisaasiho nepemaitatɨ kiyai saundataase. “Sahɨ Jerusaremosɨhiyaate, nisapɨ sahɨ wɨndɨ gomaatɨwɨse. Sahɨ sawanaatapunɨ amɨ samɨ simwaaya simaasiyaapunɨ ngwɨwɨse. 29 Sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato. Amɨ asisɨha wa noaipahonɨhɨ isɨhiya satɨtaapo. ‘Asɨhiya yatɨtɨpɨhiya maaha wɨndɨ namwaamwɨwɨhiya amɨ amwɨtɨhɨrɨ owehiya maahai wɨndɨ amwɨtɨwɨmunyawɨhiya siya waatɨ maaritɨwɨse,’ tɨwɨ katɨtaapo. 30 Aiwɨ amɨ sura kiya satɨtaapo. ‘Sisɨhoŋe, nipepatɨpɨ nyangi nyataatime. Amɨ tipataŋɨ sɨhoaarɨhɨraŋɨ niwautɨpɨ nanyamaasape,’ tɨtaapo. 31 Sandɨ apaapɨmaato. Amɨ nɨnɨ ainahɨhonɨnɨ gaahonɨnɨ ipatɨ asɨpatamatiyahonɨngisɨ sandɨ saiwɨ kanisawaayopo. Iyataatɨ amɨ isɨhiya maipɨhaiwaisahiya ipatɨ awaipɨtahatamataiwɨhiyaasɨ kiya yaawatɨ naaŋɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ naitaapo,” tatɨ Jisaasiho kandaase.
23:3131 Kɨma pɨwɨmaamɨ tanyaaha satatetɨ kandaase: “Kɨmandɨ utaaho gaaho ainahɨhoai kawisaihaahɨ amɨ utaaho apɨpaahɨ maipɨho maipɨhapa kiyahoai kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yaawɨhandɨ naitaise,” tatetise.


32 Aiwɨ amɨ kiya tingaatɨhaisahiya utaahurɨ wurɨ maipɨhaiwaisahurɨ ikopaisahuri Jisaasihoasawɨ maasɨ ahoyawɨ tipɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaitaatɨwɨ numwaasi nowaayopo. 33 Kiya Jisaasihoai numwaasi naiwɨ sisɨho wo Isɨhiyaamɨ Mɨtɨhomɨ Andɨtatamatetɨhapɨhe tɨwɨ ambɨhɨtɨwɨhoaasɨnɨ noaipapɨ kapɨhɨ Jisaasihoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nepɨ nimaawaayopo. Aihɨ amɨ utaahurɨ maipɨhuramɨ wo Jisaasihomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨtihɨ amɨ wo komɨ ikwɨrɨ konaamohɨraihoaaŋɨtihɨ nimaawaayopo. 34 Iyauhɨ Jisaasiho sandaase. “Isɨhiya kɨmiya nɨngi kanisohɨtɨmandapɨ wɨndɨ gɨmaawunyaatatɨ namausesɨpainjɨhɨ kiyawaayopo. Apore, kɨnyɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa nepumape,” tatɨ kandaase. Aihɨ kiya Jisaasihomɨ apotɨhɨrɨ dɨndiya naitaapo tɨwɨ tingaatɨhaisahiyaamɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtɨwɨ wapa ipɨpa isawaayopo kiya nɨnaasiyaamɨhetapɨ wapa wipimata noaipasawɨhiya kiya Jisaasihomɨ apotɨhɨrɨ tipɨtapaapɨ naitaatɨwo. Aiwɨ komɨ apotɨhɨrɨ sɨrɨ tipɨtapaapɨ newaayopo.

35 Isɨhiya kapɨhɨ bitotawa iwinjasauhɨ amɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya Jisaasihoai sisɨpɨhundɨwɨ satɨwɨ kaundawaatopo. “Kɨnyɨ isɨhiya usaisɨ iwɨtatamanɨpɨ andɨtɨwipɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ nepɨ yaumbwimanɨpɨhoŋisɨ amɨ wanɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ kinyɨ ambɨpatisɨ nepɨ yaumbwimanɨpɨ japɨhɨ noaatɨpape kɨnyɨ Isɨhiyai Maipɨhaiwaatɨhapɨ Japɨhɨ Numwaitaapɨ Autaahaatɨho Nangɨmahanatɨ Ahɨngisɨhoŋɨ Mesaiyaahoŋɨtapaapaaho?” undawaatopo.

36 Aihɨ amɨ tingaatɨhaisahiyaisangi Jisaasihoai sisɨpundɨmɨ detɨ naiwɨ waapoho wainɨhandɨ ikonahandɨ nandotɨwɨ nunyawaayopo. 37 Nunyawaawɨ saundawaatopo. “Kɨnyɨ akɨtɨnɨhɨ Judaahiyaamɨ Awaisɨhoŋɨ kiŋɨhoŋɨtapaapaahɨ kinyɨ ambɨpatisɨ nepɨ yaumbwimanɨpɨ noaatɨpape,” undawaatopo. 38 Jisaasihomɨ mɨtɨhomɨ autaahɨ pɨwɨha wa satɨwɨha jɨpatɨpaiwɨ wɨsasawosawaayopo.“Kɨmo Utaamo Judaahiyaamɨ Awaisɨho Kiŋɨhore tɨwɨha jɨpatɨpaiwɨ wɨsasawosawaayopo.

39 Utaahurɨ maipɨhaiwaisahurɨ Jisaasihoaisawɨ ahoyawɨ maasɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaahohururamɨ wo Jisaasihoai saundatɨ itɨhundatɨ sisɨpundataase. “Kɨnyɨ akɨtɨnɨhɨ Kɨraisihoŋɨtapaapaahɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ nepɨ yaumbwimanɨpɨ amɨ yahuraanyangimaawɨ nepɨ yaumbwinyimane,” undataase.

40 Aihɨ amɨ sasaaho wihoaaŋɨ nimandisɨho sa pɨwa atisataatɨ satatɨ itɨhundataase. “Kɨmo utaamo yaawɨhandɨ nesɨpatamataimbɨ yaasahandɨ nepaise. Isɨ kɨnyɨ Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ yamaasiso? 41 Yahuraaŋɨ maipɨhaiwa kiyonɨhɨ kandapɨ kiya tɨtɨhɨ gaahatɨ kanyiwɨ nyapɨ nanyimaawaayopo. O amɨ utaamo kɨmohɨ utaaho apɨpaahɨ gaaho ainahɨho yaawɨhandɨ nehɨhandɨ netaise,” undataase. 42 Iyatɨ amɨ ko Jisaasihoai saundataase. “Kɨnyɨ kinyɨ aunahɨpata noaipapaahura nisapɨ gɨnunyaape,” undataase.

43 Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai satatɨ kaundataase. “Nɨnɨ gisɨ akɨtɨnɨhɨ sandɨ kahɨtataato. Wanɨ kɨmura kuraanɨhɨ kɨnyɨ nisɨ aunahɨpatɨ gaahata yamɨhapataatɨhɨ nɨngisapɨ maasɨ bimɨtaise,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Napwindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 27:45-56; Maakɨho 15:33-41; Jonɨho 19:28-30)

44 Otapɨhaatɨ ipɨho saniyatɨ otɨhasɨnɨtihɨ ipɨho napomataise. Napomasɨhɨ suraapɨ namasatɨ yapɨpatɨ katamɨ nahataapɨpɨhɨ asahatamataise. Asahatɨmɨ notɨ ipɨho ikwɨtaawotɨ yaataatisura japɨhɨ bowataise. 45 Aihɨ sura Autaahaatɨhomɨ aŋɨhandɨ Awaindɨhandamɨ rumɨhandɨ Autaahaatɨho Sawahohɨ jatirɨhɨrotɨ apotɨhɨrɨ wɨrɨ yatɨpiyapɨ napuhotɨhɨrɨ mɨhaatapɨ kɨrɨnɨhɨ mɨhaapɨ nutaatɨ yiyandɨhɨ wihɨwihoaaŋɨ ahiyataise. 46 Aihɨ Jisaasiho waapɨhɨtatɨ satatɨ kandaase. “Apore, nisɨ maarɨho kinyɨ ikwɨraatɨhɨmataayo,’ tatɨ katamapaahɨ konɨhɨ aimɨ napomataise.

47 Sandɨ siyatɨ noaipasɨhɨ tingaatɨhaisahiyaamɨ mɨtɨho mmonataatɨ Autaahaatɨhoai mepɨ autaahemwatɨ satatɨ kandaase. “Kɨmo utaamo apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ gaaho ainahɨhore,” ndaase.

48 Jisaasihoai kawisotɨmandɨ mmondaatɨwɨ niyohiyɨhiya kandɨ mmonɨwɨ kaiwɨmapɨ japɨhɨ nowaawɨ ise tɨwɨ maarɨho asɨpaimɨ nowaayopo. 49 Aihɨ amɨ Jisaasihomɨhiyaunɨ amɨ asɨhiya Garirihandaahapɨhiya Jisaasihomɨ ipotɨ napɨwɨhiya Jisaasihoai nimaahohɨpɨpɨhɨ onɨhɨ wonjɨ bitotawa saiwa siyatɨ noaipasɨhɨ mmonawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Nawɨha Isɨhiya Tiputɨwɨ Kaiwɨhaatɨhɨ Ahiyotɨhandapɨhaare

(Matiyuho 27:57-61; Maakɨho 15:42-47; Jonɨho 19:38-42)

50 Utaaho komɨ ambɨpatɨ Josepɨho aunahɨpatɨ Arɨmatiyaahandaahapɨho bindataise. Satɨ aunahɨpa Arɨmatiyaasɨndɨ yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ aunahɨpate. Iyataatɨ so utaaso gaahotihɨ isɨhiya kopɨ maaritɨwɨhore. Iyatɨ amɨ ko Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimaamɨ naindɨhandɨ auta noaipaitaise tatɨ jaatɨ bindataahore. Iyatɨ amɨ ko komɨ sasaahoya kaunjorɨhiya gwɨnyaahohɨwaiwaapunɨ amɨ kiyohɨwaiwaapunɨ wɨndɨ gaare maatahore. 52 Isɨ ko notɨ awaisɨho Pairotɨhoai Jisaasihomɨ ambɨpatɨ napɨhaatɨ naitaano undatɨ nunjenataise. 53 Siyatɨ nunjesɨhɨ aaye undihɨ ko Jisaasihomɨ ambɨpatɨ netɨ napɨhaatɨ apotɨhɨrɨ gaahɨrɨ kɨhoepɨhɨraatɨhɨ napapɨhatɨ mmatɨ isɨsi notɨ nawɨha tiputatɨ soaarisatɨ kiyahataatɨhɨ nesisotɨ ahiyataise. Iyataatɨ satɨ tiputatɨ soaarisatɨ kaipitaatɨhɨ itapɨpa wɨndɨ ahɨmaayandahatɨ asɨpate. 54 Sa asisɨha Pɨraindehuraare. Iyataatɨ Judaahiyaamɨ Sapaatɨhandapɨ kahapaamapɨpaunɨ amɨ isɨhiya sawanaunɨ nepɨ tɨmanɨndaatɨwɨhuraatihe.

55 Asɨhiya Garirihandaahapɨ dosi Jisaasihoaisawɨ maasɨ nasohiyɨhiya Josepɨhoai nɨwipinjai nowaayopo. Nɨwipinjai nuwɨ Josepɨho Jisaasihoai ahaimbɨpɨhɨ mmonawaayopo. 56 Mmonɨwɨ kaiwɨmapɨ japɨhɨ kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ nowaayopo. Nuwɨ atɨpatɨ tausotɨpatɨ satɨpatɨ biyatɨ waamainjotɨhapa nepɨ tɨmanawaayopo nesaiwɨ Jisaasihomɨ ambɨpatetɨ jaitaatɨwo. Saiwɨ kapa nepɨ tɨmanɨwɨ kiyawaahandɨ kandɨ asisɨha Sapaatɨhandetɨtihiyawaawɨ namapɨ wɨnɨhapɨpa katirɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ ikɨnɨwɨ bindawaayopo.

Copyright information for `AGM