aAisaiyaaho 40:3-5

Luke 3

Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Pɨwɨha Wanɨha Gaaha Ausaasɨtɨhandapɨhaare

Sisa Taiperiyaasiho (Caesar Augustus) noaipatɨ awaisɨho jɨhoematatɨ Romɨhanda bindataatɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimihɨ kɨnaungwɨha ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ wihɨnɨrɨtahaiwa 15 kiyatɨ aimɨ sanausotaise. Aihɨ amɨ Pondiyaasɨ Pairotɨho awaisɨhoematatɨ yapɨpatɨ Judiyaahandɨ jaatɨ bindataise. Aihɨ amɨ sura Erotɨho (Herod) noaipatɨ awaisɨhoematatɨ yapɨpatɨ Garirihandɨ jaatɨ bindataise. Aihɨ amɨ Erotɨhomɨ saingɨho Piripɨho noaipatɨ awaisɨhoematatɨ yapɨhaurɨ Ituriyaahandunɨ amɨ Tɨraikonaitisɨhandunɨ jaatɨ bindataise. Aihɨ amɨ Raiseniyaasiho noaipatɨ awaisɨhoematatɨ yapɨpatɨ Abirinihandɨ jaatɨ bindataise. Aihɨ amɨ sura Anaasiyɨ Kaiyapaasiya noaipapɨ otɨpɨpatɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohɨpatamɨ mɨtɨhurɨ awaisururɨ jɨhurimatamaise. Aihɨ sura Jekaraiyaahomɨ mwaaho Jonɨho isɨhiya owetatɨ amɨ iwɨwɨrɨho wɨndɨ pɨhɨtatɨ namaawatɨ owehapɨhɨ bimihɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha koai nunyataise. Aihɨ Jonɨho pɨwɨha ka nesi waapɨhaatɨ Jorɨtanɨhaatainɨ aunahɨpɨhaiwa nahatewaara gaamatɨ pɨwɨha ausaatɨ sata kaundataase. Sahɨ samɨ maipɨhaiwa ainjotiwaiwa kiyohɨwaiwa namasi nepemaitɨwɨ waapoho nepɨse. Sahɨ saisaihɨ samɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nesamaito undatɨ sapɨhɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundataase. Jonɨho sandɨ siyatɨ kaindɨmandaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨropetɨ Aisaiyaaho satatɨ komɨ utɨpɨhoaatɨhɨ ahaisɨha akematɨ ausaimanatɨ noaipataise. Ka pɨwa Aisaiyaaho satatɨ kandaase.

“Isɨhiya owehapɨhapɨ utaaho womɨ gapɨpa satahapa noaipataise. Awaisɨhomɨ daihɨra napɨtandɨhɨra nepɨ tɨmanɨwɨse. Tɨtɨhepumapɨ sanahɨwaiwɨse Awaisɨho kɨra napɨtando.
Gwaahorɨhɨrɨ timbwaapasɨpɨpa yapɨpatɨ japɨhɨ nepɨ wipɨ naasaataatɨmapɨ amɨ sisɨho sɨhoaarɨhɨrɨ dotɨ tiwanyapetimbɨpa otipapɨ yatɨhipɨ ipɨhaapɨ naasaataatɨmapɨse. Aiwɨ daihɨra nangisana nesɨwesɨmanatɨ daundiwaiwa nepɨ tɨtɨhɨmapɨ nopɨmapɨ daupwɨse. Aiwɨ daihɨra nawɨha damipatɨ ahotimbɨpa natipɨ otɨndɨwɨ nemapɨ daihɨra isuriwɨ etapɨhandɨ ahiyamapɨse sanahɨwetɨto. Aisaihɨ isɨhiya nahatiya Autaahaatɨho isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ ko otɨpɨpatɨ kaindɨhandɨ mmondaatɨwo,” a 
tatɨ Aisaiyaaho katisɨhaare.

Isɨhiya taahɨtɨhandɨ Jonɨho nyangi waapohora baanyusɨto tɨwɨ koaapɨhɨ nasawaayopo. Saiwɨ nasauhɨ Jonɨho kiyai saundataase. “Sahɨ akwɨranɨho maipɨhomɨ mwaayaate. Samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ Autaahaatɨhoai apowindɨhandaahɨ wihoaaŋɨhandɨ yaasɨhandɨ waatɨ nasamɨtandɨhandapɨ ndɨ kasatihɨ yanɨhɨmapɨ nasopo? Sahɨ samɨ maipɨhaiwa ainjotahaiwai aimɨ namasi japɨhɨ nepemaitɨhaayo undɨwɨ nunjɨtaatɨwɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ kaiwɨse. Iyawaawɨ sahɨ nehɨ sawanaatɨ samanɨwɨse Abɨraahamɨho nyamɨ apɨhore maatɨwɨse. O amɨ apaapɨmaatonɨ sandapɨ nɨnɨ kasatɨtaano. Autaahaatɨho kɨmaiwa nawɨmaiwaisɨ nga kaundonɨhɨ kɨmaiwa nawɨmaiwa noaipatɨ Abɨraahamɨhomɨ manyinyaimatɨtaise. Ipatamɨ tanyaahainɨ mwɨsɨha aimɨ ahondaise. Ipatɨ nahatepɨ yandɨpɨho wɨndɨ biyatɨ namingosɨpati tisatɨwɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaitaapo,” tatɨ Jonɨho kiyai kaundataase.

10 Sata Jonɨho kaundihɨ isɨhiya nahatiya komɨ pɨwɨha atɨwisohiyɨhiya Koai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “O siyonaahɨ amɨ nyahɨ nyamɨ maipɨhaiwaapɨ napitaitɨhaawe,” undɨwɨ nunjenawaayopo. 11 Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ ko kiyai sata wihoaaŋɨha kaundataase. “Utaahoŋɨ woŋɨ apotɨhɨrɨ nipaatɨtaapɨhɨrɨ yatɨmwɨnaahɨ wɨrɨ utaaho wo owehoai nunye. Iyataatɨ amɨ woŋɨ nandapa asaketahoŋɨtapaapaahɨ naasɨkatɨ kaimbɨ wo nandapa owehoai nunyapɨ nanɨme,” undataase.

12 Aihɨ amɨ isɨhiya usa nawɨho taakɨsihandɨ nehohiyɨhiya waapoho naitaatɨwɨ nasohiyɨhiya Jonɨhoai satɨwɨ nunjenawaapo. Amɨ nyahɨho? Nyahɨ napitaitɨhaawe?” undɨwɨ koai nunjenawaapo.

13 Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ ko komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Gamanɨho nawɨho taakisihandɨ samwaaŋɨ isɨhiyaamɨ nepɨse tatɨ katimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ tɨtɨhɨ nawɨho isɨhiyaamɨ sahɨ nepɨse. O ko nawɨhomɨ tiwatɨhaatɨ sangisunyaapɨ wo nehɨho apɨpaahɨ wɨndɨ namepɨse,” undataase.

14 Aihɨ amɨ isɨhiya usa pwɨsɨpɨ yaipa kiyohiyɨhiya Jonɨhoai satɨwɨ nunjenawaapo. “O amɨ nyahɨho? Nyahɨ napitaitɨhaawe?” undɨwɨ nunjenawaapo. Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ ko komɨha wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Isɨhiyai nopɨsasɨwɨ tɨmapɨse. Aiwɨ pɨwɨha nehɨha jaiwɨtɨha pɨwaamaatɨwɨse isɨhiyaamɨ nawɨho jaiwaiwɨ nusaitaatɨwo. Nawɨho tɨtɨhɨ sahɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨpatapɨho jaawɨ nepɨse. Nepɨ satɨwɨ nyangi nyatatamanɨtandɨ nawɨho kɨmɨko gaare tɨwɨ gwɨnyaapɨ nepɨse,” undataase.

15 Saundihɨ isɨhiya kiyaamɨ maarɨho ambɨpatɨ waatɨ uwɨndosɨhɨ nahatiya waatɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhapɨ saiwɨ gwɨnyaawaayopo. “Jonɨho kɨmo Kɨraisiho Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ namɨhainjɨhotindɨho,” tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. 16 Saiwɨ gwɨnyaahauhɨ Jonɨho kiyai wihoaaŋɨha saundataase. “Nɨnɨ nehɨ waapohoraahɨ sangi baasusataayo. Utaaho wo apɨpaahɨ Awaisɨho nɨngi nanɨtipɨhaaho ipotɨ napɨtaise. Iyataatɨ nɨnɨ komɨ otɨpɨpatɨhonɨnɨndaahandɨ kandɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ kiyohɨwaiwa kaindɨ nambɨtɨtɨ komɨ asuipatamɨ wɨrɨhɨrɨ nesɨpatɨ nausohaumwaamaito. Isɨ amɨ ko sangi Itɨpɨho Gaahoraahunɨ amɨ Sisɨhaaraahunɨ baasusɨtaise. 17 Ko komɨ ikwɨraahɨ saaworɨhɨrɨ isɨwahore kɨraahɨ konɨho witɨhandamɨ yutɨhɨrɨ pasaaha tɨwɨhaatɨ nemaitando. Tɨwɨhaatɨ yutɨhɨrɨ pasaaha nemata konɨho witɨhandɨ akɨtɨhandɨ kandamɨ aŋɨhandɨ gwɨnyaatɨ aŋɨmatindɨhandaatɨhɨ ahiyataatɨ yutɨhɨrɨ pasaaha netɨ sisɨha namaayota kaanɨhɨ nasisoaarɨ tɨhisɨhaapɨhɨ tɨhoaitaise,” undataase. 18 Jonɨho pɨwɨha pɨhɨtahaiwa kiyai kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ yaurɨwɨhaiwa kiyai kaundataase. Siyatɨ kaundatɨ pɨwɨha gaaha wanɨha isɨhiyai ausaatɨ kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Erotɨho Jonɨhoai Napusɨtɨhandapɨhaare

19 Siyatɨ kiyai kaundataatɨ amɨ Jonɨho Erotɨho awaisɨho kiyai winjaatɨ bimisɨhoai ko maipɨhandɨ wɨndɨ kiyatɨ komɨ saingɨhoai maipɨhandɨ kawɨsatɨ komɨ apwaataatɨ Erotiyaasihaati ikona numwaasɨhɨ kandapɨ itɨhundataase. Iyatɨ amɨ maipɨhaiwa wiwaimaawɨ kaihɨ kaiwaapimaawɨ ahoyatɨ itɨhundataase. 20 Aihɨ Erotɨho kaiwa maipɨhaiwa taahɨwaiwa kaiwaiwaamɨ tiwatɨhaatɨ bihɨwainjatɨ maipɨhandɨ wɨndɨ kiyatɨ Jonɨhoai nepɨ wɨrapɨ napuwɨtaatɨwɨ komɨ tingaatɨhaisahiyai kaundihɨ kiya Jonɨhoai nepɨ wɨrapɨ numwaasi nuwɨ isɨhiya naputohɨpɨpɨhɨ napuwawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Jisaasihoai Baawusindɨhandapɨhaare

21 Aihɨ Jonɨho isɨhiyai waapohora baawusihɨ waapoho nepɨ bimauhɨ amɨ Jisaasihoaisangi kapɨhɨ naihɨ Jonɨho waapohora baawusataise. Jonɨho aimɨ baawusatɨ owetihɨ ko Jisaasiho nehɨhaatɨ notatɨ bitondaatɨ Autaahaatɨhoai taatɨ pɨwaundatɨ gaapundataase. Ko taatɨ gaapundihɨ yamɨhapatɨ tɨwɨtawamataise. 22 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho yamɨhapataatɨhɨraapɨ noaatɨpataise. Siyatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho yamɨhapataatɨhɨraapɨ tɨtɨhɨ koho komɨ ambɨpatɨ dɨpɨhomatiyaho noaatɨpatɨ Jisaasihomɨhasɨnɨ komɨ mɨtɨhoaatɨhɨ nasataise. Aihɨ amɨ yamɨhapataatɨhapɨ pɨwɨha gapɨpa satahapa noaipataise. “Kɨnyɨ Nisɨ Maasɨhɨhoŋɨ akohoŋɨtinɨhɨ Nɨnɨ gi nisɨ maarɨho apɨpaahɨ aungwohandɨ nahinyatɨ amɨ nisɨ maarɨho gi wɨhitɨhoŋe,” tatɨ pɨwɨha yamɨhapataatɨhapɨ noaipataise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Saisatoyaapɨhaare

23 Jisaasihomɨ kɨnaungwɨha ikwauhɨmaindɨmwɨtihɨ amɨ kaatɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ 30 kiyatɨ sanawihɨhura ko komɨ otɨpɨpatɨ namasatɨ kiyataise. Aihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ Josepɨhomɨ mwaahoe tɨwɨ usonɨwɨ gwɨnyaawaayopo.

Josepɨho so Eraihomɨ mwaahore.
24 Eraiho so Mataatɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Mataatɨho so Ripaihomɨ mwaahore.
Aihɨ Ripaiho so Merɨkaihomɨ mwaahore.
Aihɨ Merɨkaiho so Janaihomɨ mwaahore.
Aihɨ Janaiho so Josepɨhomɨ mwaahore.
25 Aihɨ Josepɨho so Matataiyaasihomɨ mwaahore.
Aihɨ Matataiyaasiho so Amosihomɨ mwaahore.
Aihɨ Amosiho so Nahumɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Nahumɨho so Esɨraihomɨ mwaahore.
Aihɨ Esɨraiho so Nakaihomɨ mwaahore.
26 Aihɨ Nakaiho so Maahaatɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Maahaatɨho so Matataiyaasihomɨ mwaahore.
Aihɨ Matataiyaasiho so Semenɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Semenɨho so Josekɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Josekɨho so Jotaahomɨ mwaahore.
27 Aihɨ Jotaaho so Joananɨhomɨ mwaahore. Aihɨ Joananɨho so Resaahomɨ mwaahore.
Aihɨ Resaaho so Serupaperɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Serupaperɨho so Siyaarɨtiyerɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Siyaarɨtiyerɨho so Neraihomɨ mwaahore.
28 Aihɨ Neraiho so Merɨkaihomɨ mwaahore.
Aihɨ Merɨkaiho so Adaihomɨ mwaahore.
Aihɨ Adaiho so Kosamɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Kosamɨho so Erɨmatamɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Erɨmataamɨho so Erɨhomɨ mwaahore.
29 Aihɨ Erɨho so Josuwaahomɨ mwaahore.
Aihɨ Josuwaaho so Eriyeserɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Eriyeserɨho so Jorimɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Jorimɨho so Mataatɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Mataatɨho so Ripaihomɨ mwaahore.
30 Aihɨ Ripaiho so Simiyonɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Simiyonɨho so Judaahomɨ mwaahore.
Aihɨ Judaaho so Josepɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Josepɨho so Jonamɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Jonamɨho so Eraiyakimɨhomɨ mwaahore.
31 Aihɨ Eraiyakimɨho so Meriyaahomɨ mwaahore.
Aihɨ Meriyaaho so Menaahomɨ mwaahore.
Aihɨ Menaaho so Matataahomɨ mwaahore.
Aihɨ Matataaho so Natanɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Natanɨho so Daawitɨhomɨ mwaahore.
32 Aihɨ Daawitɨho so Jesihomɨ mwaahore.
Aihɨ Jesiho so Obetɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Obetɨho so Sarɨmonɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Sarɨmonɨho so Naasonɨhomɨ mwaahore.
33 Aihɨ Naasonɨho so Aminataapɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Aminataapɨho so Atɨminɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Atɨminɨho so Arɨnaihomɨ mwaahore.
Aihɨ Arɨnaiho so Esɨronɨhomɨ mwaahore.
Esɨronɨho so Peresihomɨ mwaahore.
Aihɨ Peresiho so Judaahomɨ mwaahore.
34 Aihɨ Judaaho so Jekopɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Jekopɨho so Aisaakɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Aisaakɨho so Abɨraahamɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Abɨraahamɨho so Teraahomɨ mwaahore.
Aihɨ Teraaho so Nahorɨhomɨ mwaahore.
35 Aihɨ Nahorɨho so Serukɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Serukɨho so Reyuhomɨ mwaahore.
Aihɨ Reyuho so Perekɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Perekɨho so Eberɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Eberɨho so Seraahomɨ mwaahore.
36 Aihɨ Seraaho so Kenanɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Kenanɨho so Arɨpakɨsaatɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Arɨpakɨsaatɨho so Siyemɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Siyemɨho so Nuwaahomɨ mwaahore.
Aihɨ Nuwaaho so Ramekɨhomɨ mwaahore.
37 Ramekɨho so Metuseraahomɨ mwaahore.
Aihɨ Metuseraaho so Enokɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Enokɨho so Jaretɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Jaretɨho so Mahararerɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Mahararerɨho so Kenanɨhomɨ mwaahore.
38 Aihɨ Kenanɨho so Enosihomɨ mwaahore.
Aihɨ Enosiho so Setɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Setɨho so Adaamɨhomɨ mwaahore.
Aihɨ Adaamɨho so Autaahaatɨhomɨ mwaahore.
Copyright information for `AGM