aWɨnɨhapɨpa 8:3
bWɨnɨhapɨpa 6:13
cAunɨhɨhɨrɨ 91:11-12
dWɨnɨhapɨpa 6:16
eAisaiyaaho 61:1-2

Luke 4

Kɨma Pɨwɨma Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Nemaito Tatɨ Nunjesɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 4:1-11; Maakɨho 1:12-13)

Jisaasihomɨhetɨ Itɨpɨho Gaaho pɨhɨtatɨ tɨwisaitataise. Aihɨ Jisaasiho waapɨhaatɨ Jorɨtanɨhaatɨ namasi japɨhɨ naihɨ Itɨpɨho Gaaho wapa gaahapa iwɨwɨrɨho namaawa isɨhiya owehapɨhɨ numwaasi notaise. Siyatɨ notɨ Jisaasiho isɨhiya owehapɨhɨ bimihɨ waatɨho naasohɨtihɨ amɨ asisɨha ikwɨmaindɨmwɨ 10 kiyatɨ nusoaipataise. Siyatɨ Jisaasiho asisɨha utaarɨhandetɨ bimihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nemwaitando tatɨ nunjenataise. Aihɨ sura asisa saiwetɨ Jisaasiho nandapa wɨndɨ namainjɨhɨ jaumanataise.

Aihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ mwaahoŋɨtapaapaahɨ kɨma nawɨma noaipatɨ nandapa bɨretɨhandimatɨtandɨ kaunde,” undatɨ nunjenataise. Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha saundataase. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sandaase.

‘Nandapa bɨretɨhandaahɨhɨ utaahoai ko asohoematatɨ bimɨtandɨhandɨ wɨndɨ namumwɨtaise,’ a 
tise,” undataase.

Aihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ koai numwaasi niyatɨ ketɨ kuraanɨhɨ isɨhiya jaawɨ bimohɨwaiwa yapɨhaiwa nahatewa maapɨ yapɨpatambɨhaiwa nunjataise. Nunjatɨ koai saundataase. “Saiwa isɨhiyaamɨ yapɨhaiwa nahatewa amɨ kiyaamɨ kahapaamapɨpa yundanya gaahaiwa nahatewa kɨnyɨ awaisɨhoŋimatɨpɨ jatɨtaapɨ gi nahɨmɨto. Nahataapa gisɨ nahɨmisanɨhɨ kapa kɨnyɨ jatapaapɨ kapetapɨ ambɨpatɨ awaipatɨ autaahɨ naitaise. Iyataatɨ saiwa yapɨmaiwaunɨ amɨ kahapaamapɨpa gaahaiwa nahataapa noaipatɨ aimɨ nisɨhapaare. Isɨ nɨnɨ utaaho woai kapa numwɨtandɨ gwɨnyaatɨ maaritataahoai numwɨto. Isɨ kɨnyɨ nisapɨ atotɨpɨwesapɨ nisapɨ gaapɨnundisamaahɨ saiwa nahatewa noaipatɨ kinyɨhaiwaatɨtaise,” undataase. Saundihɨhandɨ kandɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sataha jɨpatɨpindise.

‘Kɨnyɨ kinyɨ Autaahaatɨho Awaisɨhomɨ otɨtɨhɨ yatɨhɨ pɨnumbwɨ nehɨ koaisaahɨhɨ atɨwime. Atɨwimbɨ nehɨ ko naasomɨ otɨpɨpatɨ nehɨ komɨhatɨhɨhɨ kawime,’ b 
tatɨ pɨwɨha jɨpatɨpindise,” undataase.
Aihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai numwaasi Jerusaremɨhanda niyatɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaasɨnɨ autaahɨ nɨwaataatɨ mɨhasɨnɨ ahɨwisataise. Ahɨwisatosatɨ koai saundataase. “Amɨ akɨtɨnɨhɨ kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ mwaahoŋɨtapaapaahɨ kɨmasɨnapɨ mɨhaapɨ naapwaate. 10 Amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa sata jɨpatɨpindiso.

‘Korɨ komɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiyai kaundonɨhɨ kiya baiwɨ gisɨ ginjatɨtaapo.
11 Aiwɨ kiya kiyaamɨ ikwɨraahɨ gisɨ giwasaihɨ nawɨhaara kɨnyɨ kinyɨ ikwauhɨrɨ asundusoaapɨ mɨmaahɨwɨtaise,’ c 
tatɨ jɨpatɨpindiso,” undataase.
12 Aihɨ amɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha pɨwɨha Bwaasɨrɨhɨri satatɨ kaundataase. “Amɨ pɨwɨha wa Autaahaatɨhomɨ utɨpɨhoaatɨhɨ sataha jɨpatɨpindataise.

‘Kɨnyɨ kinyɨ Awaisɨho Autaahaatɨhoai napɨtaise tɨpɨ namunjenɨme’ tatɨ jɨpatɨpindataise” undataase. d 
13 Siyatɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ kɨhɨra kɨhɨraapɨ Jisaasihoai nunjenatɨ owematɨ namɨhaataise. Iyatɨ sɨhɨ waaraahapo tatɨ Jisaasihoai numwɨhaataise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨ Namasatɨ Garirihanda Kaindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 4:12-17; Maakɨho 1:14-15)

14 Aihɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhomɨ watɨpɨhandisaho Garirihandaahapɨ japɨhɨ notaise. Japɨhɨ naihɨ isɨhiya kapɨhɨ bimohiyɨhiya Jisaasiho aimɨ yamo japɨhɨ napɨse nnɨwɨ pɨwɨha nesi kihoaaŋɨ gaamapɨ kanɨwɨ atisawaayopo. 15 Jisaasiho kiyaamɨ aŋɨ gwɨharaahaiwaatɨhɨ notɨ nandaatɨ pɨwɨha kataunjataise. Aihɨ isɨhiya nahatiya koai mepɨ autaahepumapɨ kopɨ waatɨ maaritawaapo.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Nasaretɨhandaapɨhiya Jisaasihoai Ahosumwahohɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 13:53-58; Maakɨho 6:1-6)

16 Aihɨ Jisaasiho Nasaretɨhanda notaise. Satɨ aunahɨpitɨ Jisaasiho sangɨho jɨhura bindataatɨ kataahapɨ gwɨnyainjɨpate. Isɨ kata asisɨha Saraarehura Sapaatɨhandɨ Judaahiya ikɨnawaasohɨhetɨ Jisaasiho komɨ kaipatɨ kiyatɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanawaasohɨpɨpɨhɨ nandaataise. Nandaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha awɨtɨtandɨ isɨhiyai mandusosatɨ dotɨ bitondaise. 17 Dotɨ bitosɨhɨ pɨropetɨ Aisaiyaaho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨhomɨ utɨpɨho koai nepunyawaayopo. Nepunyauhɨ ko netɨ utɨpɨhandɨ kandɨ napapopɨwɨhandisɨ nesɨpatɨ nupwiyaatɨ pɨwɨha sataha jɨpatɨpindisɨha mmonatɨ awɨndaise.

18 “Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahoai natausaasihɨ nasatɨ nisɨhetɨndaise. Aihɨ amɨ sandapɨ Autaahaatɨho nɨngi nanɨmahanataise. Isɨhiya wapa owehiya taanahiyɨhiyai Pɨwɨha Gaaha Wanɨha ausaatɨ kaundɨtando. Ko Awaisɨho nɨngi natanoaasihɨ nasataayo isɨhiyai saundɨtandɨ sangi isɨhiya usa nepɨ wɨsirapɨ nasapuhohiyɨhiyaatɨ samɨ naputohɨtɨhandaatɨhapɨ noaipapɨse. Sahɨ ndɨha niyotatɨ asahatisawɨhiyaatɨ jahɨra samɨ ndɨha norɨhaapɨ jasawise. Ko nɨngi natanoaasihɨ nasataayo amɨ isɨhiya usai isɨhiya usa tipɨ nepɨ gwaapwɨwɨ mɨmaipɨwisauhɨ pɨwɨha owehiya bimohiyɨhiyai samɨ maarɨho ambɨpatɨ yaasatɨ naaŋasindɨhandɨ nesamataayo undɨtande. 19 Aindɨ Awaisɨho komɨ isɨhiyai japɨhɨ numwaatɨ gaahandɨ kawitandɨhuraapɨ aimɨ asisɨha kɨma noaipataise undɨtandɨ nɨngi ko natanoaasataise,” e 
tatɨ jɨpatɨpindisɨha mmonatɨ awɨndaise.
20 Siyatɨ Jisaasiho pɨwɨha awɨtatɨ owetihɨ japɨhɨ mmatɨ napapotɨmanatɨ utɨpɨhandɨ jatisɨhoai nunyatosatɨ isɨhiyai kataunjɨtandɨ bindataise. Bimihɨ isɨhiya nahatiya aŋɨhandɨ gwɨharaahandɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundohɨtɨhandaatɨhɨ ahoyanohɨtɨtɨhɨ bimohiyɨhiya kiyaamɨ ndɨha nehɨ Jisaasihomɨhetɨ mwɨtɨpisawɨ iwinjatawaapo.

21 Saiwɨ kiyaamɨ ndɨha nahata komɨhetɨ ahotihɨ iwinjatauhɨ ko namasatɨ kiyai pɨwɨha sata kaundataase. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satatɨ jɨpatɨpindisɨha nɨnɨ awɨtonɨhɨ amɨ sahɨ atisauhɨ wanɨ kɨmura ka noaipatɨ tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ akaahaimatataise,” undataase. 22 Aihɨ kiya kopɨ satɨwɨ “Ese ko utaaho gaahore. Ko pɨwɨha gaaha kandaase,” tɨwɨ kopɨ kiya maaritawaayopo. Aiwɨ pɨwɨha gaaha ko katihɨ amɨ kiya atisohɨhaapɨ kiya waatɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Gwɨnyapenɨwɨ kiya kopɨ satawaatopo. “Utaaho kɨmo nɨnapitiyahoe nyahɨ Josepɨhomɨ mwaahoe taatiyono koai woro?” tawaatopo.

23 Satɨwɨ katauhɨ Jisaasiho komɨha kiyai saundataase. “Amɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ sahɨ nɨngi isɨhiya usa pɨwɨha satɨwɨ katohɨha nepɨ kandɨtaapo. ‘Dokɨtaahoŋe, kinyɨ timbɨpa kɨnyɨ kɨwahoŋɨ nepɨ tɨtɨhemate.’ Aimbɨ aunahɨpa Kapaniyaamɨhanda kɨnyɨ watɨpɨhaiwa wiwa kainɨhɨ kaiwaapɨ nyahɨ aimɨ atisonɨ kapɨhɨ kaingɨpɨpa naasɨkapa kɨmbɨhɨ kɨnyɨ kinyɨ aunahɨpɨmataahisangi kaime ndɨtaapo,” undataase. 24 Saundatosatɨ pɨwɨha wa jɨhaatɨ bihɨwatɨ saundataase. “Nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ pɨwɨha kɨma kasatataato. Utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho tɨtɨhɨ komɨ aunahɨpata pɨwɨha komɨhiyai kaunda kiyonɨhɨ komɨ pɨwɨha atɨhomaawitaapo. Atɨhomaawiwɨ kiya koai maarɨho namunyawɨ wɨndɨ maaritɨwɨ namumwaapɨ koai pohipɨwitaapo. 25 Nɨnɨ apɨpaahɨ pɨwɨha akaaha kɨma sangi kasatataato. Sahɨ atiwɨse. Jɨhɨ Eraijaaho bimisura Isɨraherɨhanda asɨhiya osɨnɨhiya taahiyɨhiya bindawaayopo. Aihɨ sura wipatɨ wɨndɨ wimaawatɨ yatɨhɨrɨ ahotɨmɨ naihɨ kɨnaungwɨha mairɨmaatihɨ waatɨho ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ naasohɨtahaiwa kɨnaungwɨha 3 kiyatɨ amɨ waatɨho 6 kiyatɨ sanotaise. Aihɨ jarɨho aungwohandɨ nahataapɨpɨhɨ noaipataise. 26 Siyatɨ jarɨho noaipasɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho Eraijaahoai Isɨraherɨhanda osɨnɨhiyaamɨ waataapɨhɨ kaati wapa nausetɨtanɨhapaapɨ iwɨtatamanɨtandɨ natausaasataamaise. Owetise. Nehɨ yapɨpatɨ wɨtɨ Saitonɨhanda aunahɨpa wɨtɨ Sarepatɨhanda apopaatɨ waatɨ osɨnɨhaatɨ bimihɨhaatenda kaati iwɨtatamanɨtandɨ natausaasataise. 27 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Erisaaho bimisuraisangi isɨhiya pɨhɨtahiya kiyaamɨ ambɨpatetɨ timbɨpa asaahaisahiya Isɨraherɨhanda bindawaayopo. Iyataatɨ kiya timbɨpa asaahaisahiyaamɨ otɨhatɨhapɨ utaaho wo nehɨ naasoaisangi Erisaaho wɨndɨ tɨtɨhemwaamase. Owetise. Nehɨ utaaho koai wo yapɨpatɨ Siriyaahandaahapɨho Namaanɨhomɨ timbɨpa asaaha tɨtɨhemwase,” tatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.

28 Aihɨ isɨhiya nahatiya Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ gwɨharaahaaŋɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨpɨpɨhɨ bimohiyɨhiya sa pɨwɨha atisawaawɨ apɨpaahɨ apousataise. 29 Apowihɨ kiya dopawɨ Jisaasihoai nepɨ aisi tiwɨtaatɨwɨ kiyaamɨ aunahɨpatamɨ nehɨhaatɨ mangɨrainapɨ noaipasi nowaayopo. Iyataatɨ kiyaamɨ aunahɨpitɨ satɨ sisɨho woaasɨnɨ ahendaise. Isɨ Jisaasihoai aisi nepatɨhopɨ nesuwɨ nepandɨtaatɨwɨ nowaayopo. 30 Saiwɨ aisi niyauhɨhandɨ kandɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandamɨ otɨhatɨhɨ daimɨ koai isɨhiya wɨndɨ maawiwasauhɨ kiyai numwasi konɨhɨ nomataise.

Kɨma Pɨwɨma Utaaho Womɨhetɨ Itɨpɨho Maipɨho Bimihɨ Jisaasiho Nemwasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:21-28)

31 Saiwɨ kiya kawɨsauhɨ Jisaasiho aunahɨpa taunɨhandɨ Kapaniyaamɨhandaahapɨ noaatɨpataise. Satɨ aunahɨpitɨ taunɨhandɨ Garirihandamɨ aunahɨpatɨ taunɨhande. Isɨ kata asisɨha Judaahiya ikɨnohɨha Saraarehura Sapaatɨhandetɨ Jisaasiho isɨhiyai pɨwɨha kataunjataise. 32 Aihɨ komɨ pɨwɨha kiya atisawaawɨ kaapɨ “ese” tɨwɨ waatɨ yaiwɨmawaapo. Kiya siyohɨtɨmandɨ amɨ pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨha watɨpɨhandisɨha kiyai kataunjihɨ atisawaawe.

33 Iyataatɨ sandɨ aŋɨ gwɨharandɨ Judaahiya Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨtɨhandaatɨhɨ utaaho wo itɨpɨho maipɨhoaisaho bindataise. Bindataatɨ ko waatɨ kaahaata sandaase. 34 “Ese Nasaretɨhandaahapɨ Jisaasihoŋe, kɨnyɨ nyangi nepɨ napitɨnyitaapɨ napise? Kɨnyɨ nyangi nepɨ nanyopɨsasɨtaapɨ napɨno? Kɨnyɨ akɨtɨnɨhɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨhoŋɨtihɨ nɨnɨ gisonɨtɨ gwɨnyaataayo,” undataase.

35 Saundihɨ Jisaasiho ko itɨpɨ maipoai itɨhundatɨ saundataase. “Kɨnyɨ ŋuŋaatɨpɨ pɨwaamaatɨpɨ bɨpi kɨmo utaamoai namasisɨ noaipape,” undataase. Saundihɨ so itɨpɨ maipo utaasoai netɨ yapɨpatetɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ yotamapɨ koai namasi notaatɨ koai wɨndɨ nusopɨsasatɨ tɨmaawise. 36 Aihɨ isɨhiya nahatiya sandɨ mmonawaawɨ yaiwɨ itiwawaayopo. Itipɨ kiya sawana sanawaatopo. “Pɨwɨha sa napitiyaha kandaatindɨho? Komɨ pɨwɨha katisɨha apɨpaahɨ watɨpɨhandɨ wɨndisahe amɨ ko watɨpɨhandɨ wɨndisahosɨ pɨwɨha katihɨ itɨpɨho maipɨhapa komɨ pɨwɨha atɨwisatɨ noaipasi notaise,” tawaatopo. 37 Satɨwɨ Jisaasiho sandɨ siyatɨ kaindɨmandapɨ kapɨhɨ kihoaaŋɨ nahataapɨpɨhɨ pɨwɨha nesi gaamapɨ kanɨmɨ nowaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Pitaahomɨ Sanohaamaatisunɨ Isɨhiya Taahiyɨhiyaisunɨ Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 8:14-17; Maakɨho 1:29-34)

38 Jisaasiho Judaahiyaamɨ aŋɨ gwɨharaahonjɨ namasi Saimonɨ Pitaahomɨ aŋɨpɨpɨhapɨ notaise. Naihɨ Saimonɨhomɨ sanohaamaatɨ yaawatɨ sisɨha tɨhwɨtɨhɨrɨ aungwohandɨ nusoaipasɨhɨ nanotondaise. Nanototihɨ koai kaatapɨ kaatamɨ timbɨpa nemwaito tɨwɨ nunjenɨwɨ kaundawaatopo. 39 Kaundauhɨ Jisaasiho niyatɨ kaatamɨ nanototimbɨpɨhɨ detɨ bitonda timbɨpa sisɨha tɨhwɨtɨhɨri itɨhundataase. Itɨhundihɨ kaatamɨ timbɨpa ketɨ kuraanɨhɨ nurɨmɨhaatɨ owetihɨ nepatɨ gaahaatɨ bindata kiyaapɨ nandapa netɨ tɨhatɨ turɨmanataise.

40 Judaahiyaamɨ asisɨha ikɨnohɨha Saraarehura Sapaatɨhandɨ ipɨho taatɨ aimɨ nipatisura owendaise. Aihɨ isɨhiya usa kiyaamɨ naisɨhiya timbɨpa kahatamatɨpetahapaisahiyai kiya numwaasi Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. Aihɨ Jisaasiho komɨ ikwɨrɨ kiya timbɨpaahiyai nɨnaasiyaamɨhasɨnɨ ahɨwisatɨ kiyaamɨ timbɨpa nemwasɨhɨ gaawimatataise. 41 Iyatɨ ko kiya isɨhiyaamɨhetɨ itɨpɨho maipɨhapa bimimbɨpa nahataapai nemwasɨhɨ kapa kiyai namasi notaise. Iyataatɨ sapa itɨpɨho maipɨhapa yayatɨ sata kandaase. “Kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoŋe,” tatɨ yayatɨ kandaase. Aihɨ Jisaasiho itɨpɨho maipɨhapai siyatɨ kiya katɨto tatɨ nehɨ maawinjatɨ itɨhundataase. Iyataatɨ itɨpɨho maipɨhapaahɨ Jisaasihopɨ komɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho Kɨraisihoe tatɨ gwɨnyaahapaaso.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Judiyaahandamɨ Aunahɨpatɨ Taunɨhandɨ Wiwaara Pɨwɨha Ausaatɨ Daindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:35-39)

42 Aihɨ asisɨhaatɨhɨ koho koaisatɨ satɨ aunahɨpita namasi isɨhiya owehapɨhɨ aupwɨpɨhapɨ notaise. Aihɨ isɨhiya kopɨ daapɨ nuwɨ koai winjawaayopo. Iwinjaposawɨ ko nyangi nanyamasi wɨndɨ namuto tɨwɨ nɨwisapuwɨtotɨwiyawaapo. 43 Saiwɨ nɨwisapuhauhɨhandɨ kandɨ ko Jisaasiho kiyai saundataase. “Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandapɨha pɨwɨha gaaha wanɨha aunahɨpatɨ wiwaarahimaawɨ daindɨ ausaatɨ kaitaano amɨ sɨkatɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨ nɨngi Autaahaatɨho natanoaasihɨ napɨtɨhonɨniso,” undataase. 44 Aihɨ yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ aŋɨ gwɨharaahaiwa Judaahiya Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨwaiwaatɨhɨ nahatewaapɨhɨ nandaatɨ pɨwɨha kɨhapɨhɨ kɨhapɨhɨ Jisaasiho ausaatɨ isɨhiyai kaundataase.

Copyright information for `AGM