Luke 5

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨhiya Jɨhapɨhiyai Gaatatɨ Numwaasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 4:18-22; Maakɨho 1:16-20)

Asisɨha waara Jisaasiho durɨhɨrɨ Genesaaretɨhandamɨ aripataatɨhɨ bitosɨhɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atitaatɨwɨ koai nepɨ uwɨhipɨ detɨ detɨ niyawaayopo. Aihɨ kopuhurɨ yahurɨ gwɨharaahurɨ sɨrɨ duriramɨ mangɨrainɨ aripataatɨhɨ ahotihɨ Jisaas jatɨ mmonataise. Surɨ kopusuramɨ satoya araiho nohoyɨhiyɨhiya kapɨhɨ ahiyawosawɨ ikɨhaiwa bausawɨ taawɨ tɨwɨhaapɨ nemahauhɨ. Surɨ kopusuramɨ wotɨ Jisaasiho nasaamanatɨ bindataise. So kopuso Jisaasiho nasaamanatɨ bimiso Saimonɨhomɨhore. Aihɨ Saimonɨho koai Jisaasiho kaundihɨ Saimonɨho kopuho netɨ durɨhɨraatɨhɨ masɨhonjɨ onɨhiwatosataise. Aihɨ Jisaasiho durɨhɨraatɨhɨ kopuhotɨ bindata isɨhiya wɨrisandɨhandi pɨwɨha kataunjataise.

Jisaasiho kiyai pɨwɨha kataunja aimɨ owetihɨ Saimonɨhoai saundataase. “Kinyɨ kopuho kɨmo nesi numbwɨ durɨhɨrɨ tongɨtimbɨpɨhɨ ndɨhoaapɨhɨ ahiyaposapɨ ikɨhaiwa araiho kɨpwɨndandɨhaiwa tɨmape araiho ikɨhaiwopɨ kɨpwɨnɨhonɨhɨ noaitaapo,” undataase. Sata kaundihɨ amɨ Saimonɨhomɨha wihoaaŋɨha sata Jisaasihoai kaundataase. “Awaisɨhoŋe, wanɨ apatɨhɨ nyahɨ araiho wo noaitotaatɨ ikɨhaiwa nehɨhandɨ tɨmawa kaimɨ niyonɨhɨ nehɨhandɨ bonyawataise. Isɨ kɨnyɨ katapanɨ gaasɨ nɨnɨ ikihɨ durɨhɨraatɨhɨ tɨmaitaano,” undataase Saiwɨ kiya ikɨhaiwa durɨhɨraatɨhɨ tɨmɨhauhɨ araiho pɨhɨtatɨ taahɨho ikihopɨ sanotɨ kɨpwɨnatɨ tisaitataatɨ ikihɨ norɨpaitaahiyataise. Saihɨ namapɨ kiya sasaahoya kopuho wotɨ bimohiyɨhiyai andɨtinyaipɨ nyamapa nyaiwɨta napɨwɨse undɨwɨ tiwɨmawaayopo. Aihɨ kiya napɨwɨ araiho niyaapɨ kopuho maiwotɨ ahiyawaayopo. Ahiyauhɨ kopuhurɨ maisahurɨ araihopɨ naaŋata daahɨ nesi nawatitaahiyataise. Aihɨ Saimonɨ Pitaaho sandɨ mmonataatɨ Jisaasihomɨ utatototɨ auhɨraapɨhɨ tɨmahiya bindata Jisaasihoai saundataase. “Awaisɨhoŋe, nɨnɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwaisahonɨnisɨ nanɨmɨhamapɨ numwe,” undataase. Kɨmandɨ Sata Pitaaho kaundindɨmandɨ apaapɨmaahe, amɨ Jisaasihomɨ pɨwɨhetɨ araiho saiwa pɨhɨtɨwɨ kiya nowaawɨ kandapɨ komɨ maarɨho owesoetihɨse. Kaihɨ amɨ kapɨhɨ bitohohiyɨhiya komɨhiyaisangi naasɨkatɨ kiyatɨ maarɨho owesoendaise. 10 Kaihɨ amɨ Sepetihomɨ mwaahurɨ Jemɨsiyɨ Joniya Saimonɨhomɨ naisururisɨ amɨ kurisangi sandɨ mmonama kuramɨ maarɨho owesoendaise. Aihɨ Jisaasiho Saimonɨhoai saundataase. “Sandapɨ kɨnyɨ yaimbɨ kinyɨ maarɨho owemaasetane. Owe. Wanɨ kɨmuraapɨ kɨnyɨ namasapɨ isɨhiya nɨngisenda napɨtaatɨwɨ taawɨ nasohiyɨhiyai saimbɨ numwaitaapɨhoŋe,” undataase. 11 Kaihɨ kiya kiyaamɨ kopuhaurɨ nesi naiwɨ durɨhɨramɨ mangɨrainɨ aripataatɨhɨ ahiyawaayopo. Aiwɨ kiyaamɨhapa kahapaamapɨpa nahataapa namɨhamapɨ koai nɨwipinjawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaaho Womɨ Asaaha Pisapɨpa Nemwasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 8:1-4; Maakɨho 1:40-45)

12 Asisɨha waara Jisaasiho aunahɨpatɨ taunɨhandɨ wɨtaahɨ bindataise. Bimihɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ nahatepɨ asaaha pisapɨpaahɨtaho satɨ aunahɨpatɨ taunɨnda bindataise. Isɨ ko asaaha pisapɨpaisaho Jisaasihoai usonatosatɨ Jisaasihomɨ utatototɨ komɨ ndɨmaahomwaagɨ yapɨpatetɨmatɨ tɨmahiya atotɨpɨwesatɨ bindataatɨ Jisaasihoai sata nunjenataise. “Awaisɨhoŋe, kɨnyɨ nisɨ asaaha pisapɨmba tɨwɨhaapɨ nepɨnɨmaitaapɨ ganaahɨ nepɨnɨmape, noaipatɨ gaahonɨnɨtɨtaano?” undatɨ nunjenataise. 13 Aihɨ Jisaasiho komɨ ikwɨrɨ mbatɨ ambɨpatetɨ numwɨhatatɨ koai saundataase. “Ye nɨnɨ nge. Isɨ kɨnyɨ gaahoŋimate,” undataase. Sata kaundihɨ ketɨ kuraanɨhɨ komɨ asaaha pisapɨpa owendaise. 14 Aihɨ koaisɨ Jisaasiho sata kaundataase. “Kɨnyɨ isɨhiya usaisɨ kɨmandɨ nɨnɨ gisɨ kahisotɨmandapɨ apɨpaahɨ wɨndɨ kamundɨmape. Owe. Kɨnyɨ nehɨ tɨtɨhɨ numbwɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa tɨhatɨ Autaahaatɨhoai dɨpumasɨho pɨrisihoaapɨhɨ ko gi gisonda noaipapɨ nunje. Aimbɨ Mosesiho pɨwɨha wɨnɨhapɨpa katatɨ ahairɨhɨretɨ japepihɨrɨpɨ kinyɨ asaaha pisapɨpa owetindɨhandapɨ nandapa wapa nepɨ Autaahaatɨhoai nandapa tɨhatɨ dɨpumasɨhoai nunye ko kinyapɨ nandapa tɨhonɨhɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨtando. Saimbɨ kaisamɨhɨ isɨhiya gisonawa komɨ asaaha pisapɨpa aimɨ owesoendaise tɨwɨ gi gisonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwo,” undataase. 15 Sata Jisaasiho kaundihɨhandɨ kandɨ pɨwɨha komɨ kaiwaiwaapɨha isɨhiya nahatiya kanɨwɨ gaamatawaayopo. Aiwɨ isɨhiya atisawaawɨ isɨhiya taahɨhandɨ Jisaasihomɨ pɨwɨha atitaatɨwunɨ amɨ kiyaamɨ timbɨpa asaaha nemwaitandunɨ koaapɨhɨ pɨhɨtɨwɨ nasawaayopo. 16 Saiwɨ isɨhiya koaapɨhɨ pɨhɨtɨwɨ nasauhɨhandɨ kandɨ Jisaasiho pɨhɨtahaiwetɨ notɨ isɨhiya oweta watɨminahapɨhɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundatoaandaise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaaho Wo Ikwauhɨrɨ Bɨwatetɨ Namɨhatihɨhoai Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 9:1-8; Maakɨho 2:1-12)

17 Asisɨha waara Jisaasiho isɨhiyai kataunjataise. Aihɨ sura isɨhiya usa Parisihiyaatihɨ amɨ Isɨhiya usa Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaatihɨ sapɨhɨ bindawaayopo. Isiya siya yapɨpatɨ Garirihandamɨ aunahɨpatɨ taunɨhaiwa nahatewaaraahapunɨ amɨ Judiyaahandaahapunɨ amɨ Jerusaremɨhandaahapunɨ napɨwɨhiyaare. Iyataatɨ Awaisɨho Autaahaatɨho Jisaasihoai isɨhiyaamɨ timbɨpa nemwaitandɨ watɨpɨhandɨ nunyataise. 18 Aihɨ isɨhiya usa utaaho wo ikwauhɨrɨ bɨwatetɨ namɨhatahoai gwɨtɨhotɨ ahiyawɨ isɨsi mɨhatɨhɨ aŋɨtɨtɨhɨ nandaapɨ Jisaasihomɨ ndɨhetɨ ahaitotɨwɨ nasawaayopo. 19 Saiwɨ nesi mɨhatɨhɨ nandaito tɨwɨ mmonawa isɨhiya aŋɨtɨtɨhɨ ditɨwɨmawaawɨ daihɨra nandaitɨhɨra apɨpaahɨ owetihɨ namapɨ kiya utaahoai isɨsi aŋaaŋamɨ aŋɨtaupataasɨnɨ nasaamanawaayopo. Nasaamanɨwɨ aŋɨtaupatɨ nawɨtaposawɨ utaahoai wɨrɨhɨretɨ wɨrapɨ isɨhiya ahoyanɨhohiyɨhiyaamɨ otɨhaatɨ Jisaasiho mandosatɨ bitosɨpɨpɨhɨ mɨhatɨhɨ aŋɨtɨtɨhɨ nusoaasawaayopo. 20 Isɨhiya utaahoai isɨsi nasohiyɨhiya utaaho kɨmoai Jisaasiho nga tɨtɨhemwaitaise tɨwɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ Jisaasiho usonataise. Usonataatɨ ko ikwauhɨrɨ bɨwatetɨ namɨhatisɨhoai saundataase. “Naisohoŋe, kinyɨ maipɨhaiwa aimɨ nɨnɨ nehɨmataayo,” undataase. 21 Saundatɨ Jisaasiho koai kaundihɨ isɨhiya Parisihiyaunɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ atisawaawɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhapɨ saiwɨ gwɨnyaawaapo. “Utaamo kɨmo Autaahaatɨhomɨ aunahɨpatɨ netɨ Autaahaatɨhoematatɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ ko sisɨpɨhɨndaasɨ amɨ ko napitetatɨ diyaamahondaatɨse? Amɨ utaaho wo isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nga nemwaitandɨho owe nehɨ Autaahaatɨho sawaho naasohɨhɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nga nemwahore,” tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. 22 Kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhapɨ saiwɨ gwɨnyaahohɨwaiwa Jisaasiho usonataatɨ kiyai sata nunjenataise. “Samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhapɨ saiwa napaapɨ saiwɨ gwɨnyaahopo? 23 Kɨmairɨ Pɨwaamairamɨ maahaanɨhɨ usaayahaare? Nɨnɨ satɨtandɨhaaro? Kinyɨ maipɨhaiwa nehɨmataayo totɨmaaro e kɨnyɨ nepasi numwe undɨtandɨhaaro? O amɨ nɨnɨ utaamo kɨmoai kɨnyɨ dosi numwe undɨtandɨ naaŋataatɨ amɨ nɨnɨ koai saundɨtɨ nɨnɨ kinyɨ maipɨhaiwa nehɨmataayo undɨtandɨ usaayataise. 24 Iyataatɨ amɨ sahɨ nisapɨ satɨwɨ Isɨhiyaamɨ Awaisɨho Saaho Jɨho isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitandɨ watɨpɨhandisahoe tɨwɨ sahɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ ninjatɨwɨse,” undataase. Saundatosatɨ utaaho ikwauhɨrɨ bɨwatetɨ namɨhatisɨhoai saundataase. “Nɨnɨ gi kahɨtataatonɨ kɨnyɨ nepapɨ kinyɨ yutɨhɨrɨ gwaumbwɨ nanopotingɨrɨhɨrɨ nawopɨ isɨsi kinyɨ aŋɨpɨpɨhapɨ numwe,” undataase. 25 Sata kaundihɨ ketɨ kuraanɨhɨ ko isɨhiya nahatiyaamɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨ dotɨ komɨhapa gwaapotɨ nanototimbɨpa netɨ isɨsi Autaahaatɨhopɨ maaritatɨ Koai mepɨ autaahemwatɨ nuwimaapɨ komɨ aŋɨpɨpɨhapɨ notaise. 26 Aihɨ isɨhiya nahatiya sandɨ mmonawaawɨ kiyaamɨ maarɨho owesoetihɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ mepɨ autaahepumawaayopo. Siyatɨ kiyaamɨ maarɨho owesoetihɨ kiya satawaatopo. Kɨmandɨ wanɨhandɨ wɨndɨ siyahandɨ jɨhɨ namoaipasɨhɨ mmonaahiyaanɨnisɨ nehɨ wanɨ kɨmandɨ wanɨhandɨ noaipasɨhɨ mmonahaayo tawaatopo.

Kɨma Pɨwɨma Ripaihoai Jisaasiho Nɨngi Nanipinje Undindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 9:9-13; Maakɨho 2:13-17)

27 Sandɨ aimɨ owetihɨ Jisaasiho notɨ mmonata utaaho wo Romɨhanda Gamanɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨho nawɨho taakisihandɨ nesɨho aŋɨhandɨ nawɨho nehotɨhandaatɨhɨ bimihɨ usonataise, komɨ ambɨpatɨ Ripaiho. Usonataatɨ koai Jisaasiho saundataase. “Kɨnyɨ nɨngi nanipinje,” undataase. 28 Aihɨ ko Ripaiho komɨhapa nahataapa ahotihɨ namɨhaamapɨ dosi Jisaasihoai nuwipinjataise.

29 Kaihɨ Ripaiho komɨ aŋɨpɨpɨhɨ Jisaasihopɨ nandapa aungwohandɨ tahataise. Siyatɨ ko nandapa tɨhihɨ isɨhiya taahiyɨhiya Ripaihomataiwɨ nawɨho taakisihandɨ nehohiyɨhiyaatihɨ amɨ isɨhiya usaimaawɨ kurisawɨ bindawa nandapa maasɨ nanawaayopo. 30 Saiwɨ nanahauhɨhandɨ kandɨ Parisihiyaunɨ amɨ isɨhiya usa Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyai saundawaatopo. “Sahɨ isɨhiya maipɨhiyaisawɨ nandapa waapoho maasɨ napaapɨ nanɨhopo?” undawaatopo. 31 Saundauhɨ Jisaasiho kiyaamɨ katohɨhaapɨ wihoaaŋɨha kiyai saundataase. “Isɨhiya timbɨpa owehiya ainahiyɨhiya dokɨtaahoaapɨhɨ nowaamaayopo. Owetise. Nehɨ isɨhiya timbɨpaisahiyaahɨhɨ dokɨtaahoaapɨhɨ nowaayopo. 32 Isɨhiya maipɨhaiwa owehiya ainahiyɨhiya japɨhɨ nepemaitɨtaatɨwɨ nɨnɨ gandɨ numwaitandɨ napɨtɨhonɨnɨmaahe. Owe. Isɨhiya apɨpaahɨ maipɨhaiwa kaiwɨ maipɨhaiwaisahiyai kiyaamɨ maipɨhaiwa namasi japɨhɨ nepemaitɨtaatɨwɨ nɨnɨ gandɨ numwaitandɨ napɨtɨhonɨne,” undatɨ kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhoaisawɨ Utaarɨhandɨ Pɨwaatɨndaatɨwɨ Nandapa Namaanɨhohɨtɨhandapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 9:14-17; Maakɨho 2:18-22)

33 Aihɨ kiya Jisaasihoai satɨwɨ kaundawaayopo. “Isɨhiya Jonɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya taahɨwaiwetɨ nandapa waapoho namaanɨwɨ onaiwɨ bindawa Autaahaatɨhopɨ gaapundawaayopo. Aihɨ amɨ Parisihiyaamɨ otɨpɨpatɨhiyaisangi naasɨkatɨ kaiwɨ nandapa onaiwɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaayopo. Kiya saiwɨ kiyauhɨhandɨ kandɨ kinyɨ otɨpɨpatɨmiya katɨ kamaiwɨ nandapa waapoho kiyaanɨhɨ nanɨmɨ nowaayopo,” undawaatopo. 34 Saundauhɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha kiyai sata kaundataase. “Namaatɨtandɨ tɨmetisɨho wometɨtandɨ jɨhɨ komɨ naisɨhiyaisatɨ maasɨ bimonɨhɨ sahɨ komɨ naisɨhiyai nga saundɨwɨ, ‘sahɨ nandapa waapoho namaanɨwɨ onaiwɨse,’ undɨtaawo? O amɨ sandɨhɨ owetɨtaise. 35 Iyataatɨ so namaatɨtandɨ tɨmetisɨhoai komɨhiyaamɨhatɨhapɨ nepɨ yandɨhemaitaapo. Saiwɨ nepɨ yandɨhemasaihɨ sura asisiwetɨ komɨ naisɨhiya nandapa waapoho namaanɨwɨ onaitaapo,” undataase.

36 Iyatɨ Jisaasiho amɨ pɨwɨha wa kɨma sɨwipatɨ namɨhanaha sata kiyai kaundataase. “Utaaho wo yutɨhɨrɨ asɨrɨhɨramɨ wonjɨ maipɨhonjɨ namandipatɨ netɨ nesotɨ yutɨhɨrɨ jahɨrɨhɨrɨ napwɨrinjonyosaapɨhɨ ahiyatɨ namahɨwatɨ wɨndɨ ngɨmundaise. O amɨ utaaho wo siyatɨ kiyataataahɨ yutɨhɨrɨ asɨrɨhɨrɨ netɨ nopɨsasɨtaise. Iyataatɨ amɨ asɨrɨhɨramɨ masɨhonjɨ namandipatɨ nesonyonjɨ sonjɨ yutɨhɨrɨ jahɨrɨhɨrisatɨ gwɨnataataahɨ wɨndɨ nasɨkameta wipetɨtaise. 37 Iyataatɨ amɨ waapoho wainɨhandɨ asɨtɨhandɨ utaaho wo netɨ wipatɨ jahɨpatɨ aimɨ pusatɨ namasaatahatopɨ nuhaatɨ wɨmiwɨtaise. O amɨ utaaho wo siyatɨ kiyataataahɨ wipatɨ pusatɨ namisaatahatisɨ namasaatimbɨpɨhapɨ kɨpwɨratɨ yapɨpatetɨ nuhoaandɨwa sanutaise. Iyonɨhɨ amɨ wipatisangi nosasɨnatɨ namasaatatɨ owetɨtaise. 38 Waapoho wainɨhandɨ asɨtɨhandɨ wipatɨ asɨpatɨ gaahata nuhoaapɨ wiwawaayopo. 39 Utaaho wo waapoho wainɨhandɨ jahɨtɨhandɨ nanataataahɨ wainɨhandɨ asɨtɨhandɨ wɨndɨ namandaise. Iyatɨ ko satɨtaise. Waapoho wainɨhandɨ jahɨtɨhandɨ gaahande tɨtaise,” undatɨ Jisaasiho kaundataase.

Copyright information for `AGM