Luke 8

Kɨma Pɨwɨma Asɨhiya Usa Jisaasihoaisunɨ Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaisunɨ Kiyaamɨ Otɨpɨpatapɨ Andɨtɨwipɨ Maasɨ Daayohiyɨhiyaapɨhaare

Saiwa aimɨ kiyatɨ owetihɨ kapɨhɨ wura Jisaasiho aunahɨpɨhaiwa taunɨhandɨ awaiwaiwaaraahunɨ amɨ aunahɨpɨhaiwa gwɨharaahaiwaaraahunɨ daayataise. Daayatɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjatɨmɨ naiwaiwaapɨha pɨwɨha gaaha wanɨha ausaatɨ isɨhiyai kaundataase. Aihɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya ko kaiwaiwa mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ nɨwipinjohiyɨhiya ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyaasɨ (12 kaiwɨhiya) kiyaahɨ maasɨ daayawaayopo. Aihɨ amɨ asɨhiya usa jɨhura Jisaasiho itɨpɨho maipɨhaiwa nemwatɨ amɨ timbɨpa nemwatɨ tɨtɨhemwasawɨhiyai maawɨ koaisawɨ daayawaayopo. Siya asiyaamɨ waatɨ aunahɨpatɨ Makɨtaraahandaahapɨhaatɨ Mariyaahaate. Saatɨ Mariyaasaatɨ jɨhura Jisaasiho kaatamɨhetɨ itɨpɨho maipɨhapa taahɨpɨpa ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ yahurɨtahaiwa bimihɨ nemwasaamaate. Aihɨ amɨ waatɨ Joaanaahaate. Saatɨ Joaanaasaatɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Kusaahomɨ apwaataate. So Kusaaso awaisɨho Erotɨhomɨ kahapaamapɨpa aŋaaŋɨ awaisɨhoematatɨ iwinjatisɨhore. Aihɨ amɨ waatɨ Susanaahaate. Aihɨ amɨ asɨhiya usai maawɨ nowaayopo. Asɨmiya kɨmiya Jisaasihoaisunɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisunɨ kahapaamapɨpa kiyaamɨhapa andɨtɨwipɨ (nawɨho amɨ nandapa amɨ aŋaaŋɨ) kiyai nunyawɨhiyaare.

Kɨma Pɨwɨma Nandapaamɨ Kwɨtaaho Osaataatɨ Utaaho Tɨwɨhaasɨtɨhandapɨ Namɨhana Jisaasiho Kandindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 13:1-9; Maakɨho 4:1-9)

Asisɨha waara isɨhiya pɨhɨtahandɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ kɨhandɨ katɨ kataahapɨhiya Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. Napɨwɨ isɨhiya wɨrisandɨhandɨ ahoyanɨwɨmɨhauhɨ nandapaamɨ isapɨpa kwɨtaahopɨ Jisaasiho namɨhanatɨ pɨwɨha sata kiyai kaundataase. “Utaaho wo komɨ nandapaamɨ kwɨtaaho nesi notɨ komɨ osaataatɨ kupwɨratɨ mɨhopɨ mɨhinɨ tɨwɨhaataise. Tɨwɨhaasɨhɨ kwɨtaaho wapa tɨtɨhɨ daihɨra tɨmahaihɨ isɨhiya ikisipɨ itɨpapɨ daayawaayopo. Aihɨ amɨ koho netɨ kapa nanataise. Aihɨ amɨ nandapaamɨ kwɨtaaho wo yapɨpatɨ apɨpaahɨ nawɨhaisahataapɨhɨ tɨmahiyataise. Iyatɨ kapɨhapɨ ketɨ nutatɨ nawatatɨho ko amɨ japɨhɨ awaipɨndaise gaahapɨhɨ waasitahapɨhɨmendato. Aihɨ amɨ nandapaamɨ kwɨtaaho wo kaarɨha mwɨtoaipatamɨ otɨhapɨhɨ tɨmahiyataise. Tɨmahiyatɨ kaarɨha mwɨtoaipatɨ netɨ namaasatɨ ipɨhatihɨ gɨpɨpwitatɨ ahendaise. Aihɨ amɨ nandapaamɨ kwɨtaaho wo yapɨpatɨ gaahatɨ waasitahata tɨmahiyataise. Tɨmahiyatɨ biyatɨ nawatɨ saniya nandapa akɨpɨpa kwɨtaaya pɨhɨtatɨ kɨsɨtɨpepatɨ kwɨtaaho nɨnaasohɨ yamahohɨho 100 100 kiyatɨ ahondaise,” undatɨ kiyai Jisaasiho kaundataase. Sata kaundatɨ owemataatɨ ko kiyai saundataase. “Sahɨ atitaatɨwɨ atihɨrisahiyaatisɨ baiwɨ nisɨ pɨwɨha sa kasatohɨma atiwɨ nepɨse,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Nandapaamɨ Kwɨtaahopɨ Jisaasiho Namɨhanatɨ Katisɨhaamɨ Tanyaahaapɨhaare

(Matiyuho 13:10-17; Maakɨho 4:10-12)

Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya Jisaasihoai pɨwɨha namɨhanɨpɨ katingɨhaamɨ tanyaaha napitiyaha katise undɨwɨ nunjenawaayopo. 10 Nunjenɨhauhɨ Jisaasiho kiyai sata kaundataase. Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjatindɨhandapɨ isɨhiyai gɨwunyaatɨtandɨhandɨ noaasandindɨhandapɨha pɨwɨha aimɨ sangi ausaimanatɨ nasɨsise. Iyataahandɨ kandɨ isɨhiya usa nahatiyaisaahɨ nehɨ pɨwɨha namɨhandɨhaahɨ kaundonɨhɨ atisawaayopo. Iyataatɨ sandapɨ pɨwɨha wa sata jɨpatɨpindise. “Isɨhiya pɨhɨtɨwɨ jawaatawaahandɨ kandɨ akɨtɨhandɨ wɨndɨ kiya monɨhopo. Kiya pɨhɨtɨwɨ kiyaamɨ atihɨrɨ mwɨtɨpɨsawɨ atisawaatawaahandɨ kandɨ pɨwɨhaamɨ tanyaahaapɨ kiyai wɨndɨ namusesɨpatatɨ gɨmaawunyaatɨtaise,” tatɨ jɨpatɨpindise undataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Pɨwɨha Sɨwipatɨ Namɨhanatɨ Katisɨhaapɨ Nesɨpatɨ Otɨpɨpatɨhiyai Kaundindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 13:18-23; Maakɨho 4:13-20)

11 Saundatosatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kiya nunjenohɨhaapɨ saundataase. “Pɨwɨha sangi namɨhandɨ kasatohɨhaamɨ tanyaaha siyate. Nandapa kwɨtaaho so Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaare. 12 Iyatɨ nandapaamɨ kwɨtaaho daihɨra tɨmahaiso so isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisohiyɨhiyaare. Atisohiyɨhiyaatawaahandɨ kandɨ kiya Autaahaatɨhopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaasaihɨ amɨ Autaahaatɨho kiyai wɨndɨ japɨhɨ namumwaitandɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ pɨwɨha kiya atisohɨha kiyaamɨ maarɨhoaatɨhapɨ nasatɨ nemasawɨhiyaare. 13 Nandapaamɨ kwɨtaaho yapɨpatɨ nawɨhaisahataapɨhɨ tɨmahaindɨmandɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wuwanɨhura ketɨ maaritɨwɨ nepɨ nehɨ masɨhonjɨ gwɨnyaahohiyɨhiyaare. Saiwɨ Maaritɨwɨ nehohiyɨhiyandaahandɨ kandɨ amɨ ka pɨwɨha mɨhatɨhɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ anɨtisatɨ kɨmaurɨmwɨndihɨ nehɨ gohɨ masɨhonjɨ gɨwunyaawaayopo. Iyauhɨ amɨ kahapaamapɨpa kiyai nunjendandɨhaiwa kiyaapɨhɨ noaipatɨ nunjesɨhɨ kiya kaiwaapɨ tɨmahiyotɨhandape. 14 Aihɨ amɨ nandapaamɨ kwɨtaaho wo kaarɨha mwɨtoaipatamɨ otɨhapɨhɨ tambɨpɨhɨ tɨmahaimbɨpa sapa isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisawaahandɨ kandɨ kahapaamapɨpa nawɨho utɨ apotɨhɨrɨ kapaisaahɨhɨ maarɨho nunyawɨmapɨ amɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ nehɨ kapaapaahɨhɨ gwɨnyaahohɨwaiwa tisaitata Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sawanamɨhetɨ ahotisɨhai nepɨ namaasapɨ ipatisauhɨ pɨwɨha atisohɨhaamɨ nandapa akɨpɨpa wɨndɨ usɨtiyatɨ namoaipasɨtɨhandape. 15 Nandapaamɨ kwɨtaaho yapɨpatɨ gaahata tɨmahaimbɨpa sapa isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha baiwɨ atiwɨ nepɨ anɨtiwɨ kiyaamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ ahiyawɨ watɨpɨtɨwɨ tɨtɨhɨ maarɨho gaaho gwɨnyaahauhɨ pɨwɨha kiya atisotɨhaamɨ nandapa akɨpɨpa kiyaamɨhetapɨ ausaimanatɨ noaipasɨtɨhandape,” undatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Norɨhɨrɨ Raamɨhandɨ Tɨpopɨ Sisɨha Nausaatɨta Autaahɨ Ahaitaatɨwɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 4:21-25)

16 Jisaasiho pɨwɨha wa kiyai saundataase. “Utaaho wo norɨhɨrɨ raamɨhandɨ sisɨha tɨpotɨ yutɨhɨraatɨhunɨ amɨ ganɨhomɨ otɨtɨhunɨ noaasatɨ wɨndɨ ahɨmaitaise. Nehɨ tɨpotɨ autaahiwatɨ ahaitaise. Iyonɨhɨ isɨhiya aŋɨtɨtɨhɨ napɨwɨ nandaahohiyɨhiya sisɨha ka nausaatonɨhɨ japɨ nga mmomɨ nandaitaatɨwo. 17 Sandɨ katotɨmandɨ apaapɨmaato. Amɨ kahapaamapɨpa noaasandimbɨpa nahataapa auta ipotɨhura noaipaitaise ndaato. Kahapaamapɨpa isɨhiya mmapɨ noaasawɨ ahiyohɨpɨpa ipotɨhura auta noaipahonɨhɨ isɨhiya mmondaapo.

18 “Sahɨ pɨwɨha atiwɨ naitaatɨwɨhɨretapɨ baiwɨ gwɨnyaapɨ jatɨnɨwise. Amɨ utaaho wo wapaisahoai Autaahaatɨho jahaatɨ waatɨ numwɨtaise. Iyatɨ amɨ utaaho wo wapa nehɨ yahonyaisahonɨniso tatɨ gwɨnyaataataahɨ sɨkonya ko gwɨnyaasonyonya Autaahaatɨho komɨhetapɨ kapaanɨhɨ nemaitaise,” undatɨ kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Sanaatunɨ Saingoyaapɨhaare

(Matiyuho 12:46-50; Maakɨho 3:31-35)

19 Aihɨ Jisaasihomɨ sanaatunɨ amɨ komɨ saingoya sanaapwɨsaunɨ koai iwinjaitaatɨwɨ nasawaayopo. Napɨwɨ detɨ Jisaasihomɨhinɨ naitotɨwɨ mmonawa isɨhiya taahɨtɨhandɨ tisaitata daihɨra naitɨhɨra owendaise. 20 Aihɨ kusasapɨ isɨhiya usa Jisaasihoai saundawaatopo. “Kinyɨ kɨnaatunɨ amɨ kinyɨ kunyɨhoya kɨnaapwɨsaunɨ gi ginjaitaatɨwɨ kɨmusasɨ napɨwɨhusasɨ ipaahaapɨ bitotawaayopo,” undawaatopo. 21 Saundauhɨ Jisaasiho komɨha pɨwɨha wihoaaŋɨha kiyai sata kaundataase. “Isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ japepihɨrohiyɨhiya siya nisɨ niya nisɨ nɨhoaarɨsa naapwɨrise,” undatɨ kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Itɨ Nambɨtɨhɨri Jisaasiho Yatɨhite Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 8:23-27; Maakɨho 4:35-41)

22 Asisɨha waara Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. “Durɨhɨramɨ mɨhihɨnapɨ nutɨhaawo,” undihɨ kiya kopuhotɨ yamwaapɨ nowaayopo. 23 Taawɨ nowaawɨ Jisaasiho naawihɨ nanotondaise. Aihɨ itɨ nambɨtɨhɨrɨ durɨhɨraatɨhɨ nasataise. Nasataatɨ durɨhɨrɨ waatɨ dotɨ gwɨnyana tiwayaataise. Waatɨ durɨhɨrɨ dotɨ tiwayaataatɨ nausɨha kopuhotɨ witatɨ tisaitatɨ aimɨ kiyai netɨ nawatisonɨhɨ amɨ kiya waapoho nanɨwɨ nawatiwɨ owetɨtaatɨwɨhandɨ kendaise. 24 Aihɨ kiya nuwɨ Jisaasihoai ahowimapɨ saundawaatopo. “Awaisɨhoŋɨ Nyainjatingɨhonye, nyahɨ waapoho nanaatɨ aimɨ nyangi durɨhɨrɨ netɨ nanyawatisonɨhɨ aimɨ owetɨtɨhaawiyo,” undawaatopo. Saundauhɨ ko nepatɨ itɨ nambɨtɨhɨrisunɨ durɨhɨrɨ awaindɨhandɨ dotɨ gwɨnyanatɨ tiwaayaasɨtɨhandisunɨ itɨhundihɨ amɨ itɨ nambɨtɨhɨrɨ dɨhɨwatɨ amɨ durɨhɨrɨ ndo gwɨnyana tiwayaasɨtɨhandɨ yatɨhitatɨ durɨhɨrɨ wɨndɨ ahomaayatɨ bɨpi nimandataise. 25 Saihɨ ko kiyai saundataase. “Sahɨ nisapɨ gɨnunyaahotɨhandɨ maahapɨhɨ naihɨtopo?” undataase. Aihɨ kiya yaiwɨ kiyaamɨ maarɨho owesoetihɨ sawana sanawaatopo. “Utaamo kɨmo diyaamahoe, itɨ nambɨtɨhɨrisunɨ amɨ durɨhɨrisunɨ itɨhundihɨ koai atɨwisatɨ bɨpi yatɨhitataiso?” nnawaatopo.

Kɨma Pɨwɨha Jisaasiho Utaaho Womɨhetapɨ Itɨpɨho Maipɨhapai Nemwasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 8:28-34; Maakɨho 5:1-20)

26 Aihɨ kiya kopuhotɨ kiyaanɨhɨ nuwɨ aunahɨpatɨ Geraasaahandɨ ahetimbɨpɨhɨ noaipawaayopo. Satɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ durɨhɨrɨ Garirihandamɨ wihɨnɨ ahendaise. 27 Jisaasiho kopuhotɨ namasi taatɨ noaatɨpasɨhɨ utaaho wo itɨpɨho maipɨhapa anɨtisatɨ mmatɨ isɨwatihɨho satɨ aunahɨpitaahapɨho nasatɨ Jisaasihoaisamɨ nutanamaise. So utaaso utaarɨhandetɨ utɨ apotɨhɨrɨ namaayotɨ somaahɨho aŋɨpɨpɨhɨ wɨndɨ biyatɨ bimimotɨ nehɨhaatɨ nahatewetɨ itapɨpa ahiyohɨpɨpɨhɨ jomaahɨtɨtɨhɨ nasisoaarɨ nanotɨ bisotinjahore. 28 Isɨ ko Jisaasihoaisamɨ nutanɨmɨ usonatosatɨ waatɨ kaahaatamapɨ Jisaasihomɨ detɨ utatotɨ tɨmahiyatɨ ahondaatɨ waapɨhɨtatɨ kaahaata Jisaasihoai sata kaundataase. “Autaahaatɨho Nahatewai Daahema Autaahɨ Nɨwaataatɨ Bimisɨhomɨ Mwaahoŋe kɨnyɨ nɨngi napitɨnitaape? Nɨngi yaasahandɨ namaanɨmɨtaapɨ andɨtindɨ owe hɨtɨtɨ kahɨtataato,” undataase. 29 Sandɨ Jisaasiho aimɨ itɨpɨho maipɨhapai kɨmo utaamoai namasi noaipasi numwe undatɨ kaundihɨ kandapɨ kandaase. Itɨpɨho maipɨhapa nasisoaarɨ soai anɨtisatɨ isɨwatatɨ bimohosɨ isɨhiya nahatewetɨ isɨwatɨwunɨ amɨ ipipatɨ watɨpɨhataahunɨ anɨtiwɨ ikwɨrɨ wɨsasauhɨhandɨ kandɨ kapa tinjaatɨ nasɨpatɨ ahiyamɨ nohore. Iyataatɨ itɨpɨho maipɨhapa sapa netɨ koai isɨsi isɨhiya owehapɨhɨ watɨminahapɨhɨ notoandaise.

30 Aihɨ koai Jisaasiho “kinyɨ ambɨpatɨ napimahoŋe,” undatɨ nunjenataise. Nunjesɨhɨ ko saundataase. “Nisɨ ambɨpatɨ taahɨhonɨne,” undataase. Sandɨ itɨpɨho maipɨho taahɨho so utaasometɨ nandaatɨ bimohosɨ tɨtɨhɨ kaundataase. 31 Itɨpɨho maipɨhapa Jisaasihoai pɨwɨha apɨpaahɨ andɨtitɨwɨ watɨpɨtɨwɨha satɨwɨ kaundawaatopo.

32 Kapɨhɨ detɨ sisɨhomɨhinɨ maasapɨho taahɨho woyɨha taatɨ nanatɨ kapɨhɨ bitosɨhɨ itɨpɨho maipɨhapa maasapɨho soetepɨnyamape undɨwɨ Jisaasihoai pɨwɨha watɨpɨtɨwɨ andɨtitɨwɨha kaundawaatopo. Iyauhɨ Jisaasiho gaasɨ so maasapɨmoetɨ nuwɨ nandaapɨse unda natausaasataise. 33 Aihɨ itɨpɨho maipɨhapa so utaasomɨhetapɨ noaipasi nuwɨ maasapɨho nahatoetɨ nandaawaayopo. Nandaahauhɨ maasapɨho nahato naupwasi durɨhɨraatɨhɨ naisɨho konɨhɨ witatɨ nahato waapoho nanatɨ napotaise.

34 Aihɨ maasapɨho yamanɨwɨ jaawɨ bitohohiyɨhiya sandɨ siyatɨ noaipasɨhɨ mmonɨmapɨ yanɨhɨmawaayopo. Yanɨhɨmapɨ nuwɨ aunahɨpatɨ taunɨhandaatunɨ amɨ kahapɨhɨ kahapɨhunɨ kaundawaatopo. 35 Kaundauhɨ isɨhiya atiwɨmapɨ mmondaatɨwɨ niyawaayopo. Naiwɨ Jisaasihoaapɨhɨ noaipapɨ mmonawa itɨpɨho maipɨhapa noaipasi naisɨho utaaho utɨ apotɨhɨrɨ niyotɨ komɨ naharɨho owetihɨ nanɨhiyatɨ komɨ amɨtɨha biyatɨ nga gɨwunyainjɨhɨ Jisaasihomɨ auhɨraapɨhɨ bimihɨ kiya usonawaayopo. Usonawaawɨ ko siyatɨ bimihɨ waatɨ kiya yaiwɨmawaayopo 36 Jisaasiho naharɨhomɨhetapɨ itɨpɨho maipɨhapa nemwasɨhɨ isɨhiya usonɨwɨ nehohiyɨhiya kiyai siyatɨ kaihɨ komɨ naharɨho owesoendaise undɨwɨ kaundawaatopo. 37 Aihɨ isɨhiya nahatiya aunahɨpatɨ taunɨhandɨ Gerasaahandaahapɨhiya sandɨ mmonawaawɨ apɨpaahɨ yausamasɨhɨ namapɨ Jisaasihoai kɨmbɨhɨ nyangi nanyamasi ketɨhoŋɨ numwe undauhɨ Jisaasiho kapɨhɨ namasi nutandɨ kopuhotɨ yamwaataise. 38 Aihɨ utaaho itɨpɨho maipɨhapa noaipasi naisɨho Jisaasihoai pɨwɨha andɨtitaha sata kaundataase. “Nɨnɨ gisatɨ maasɨ nutaano,” undataase. Aihɨ Jisaasiho koai sata kaunda natausaasataise. 39 “Kɨnyɨ kinyɨ aunahɨpataahapɨ japɨhɨ numwe. Numbwɨ Autaahaatɨho gaahatɨ kahindɨhandapɨ isɨhiyai pɨwɨha ausaapɨ kaunde,” undatɨ natausaasataise. Aihɨ ko utaaho notɨ isɨhiya nahatiyai aunahɨpatɨ sataahɨ gaamatɨ Jisaasiho koai kawindɨhandapɨ ausaatɨ kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Metɨhaatɨ Napwihɨ Ahowimatunɨ Amɨ Itapaatɨ Waatɨ Koai Numwɨhatihɨhaatamɨ Timbɨpa Owetindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 9:18-26; Maakɨho 5:21-43)

40 Isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Jisaasihopɨ jatɨmbɨwɨhiyaasɨ Jisaasiho japɨhɨ napihɨ kiya maaritɨwɨ numwaawaayopo. 41 Aihɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Jairaasiho Judaahiyaamɨ aŋɨ gwɨharaahandɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨtɨhandɨ awaisɨho mɨtɨhoematatɨ jatisɨho nasatɨ Jisaasihoaapɨhɨ noaipataise. Nasatɨ Jisaasihomɨ utatototɨ auhɨraapɨhɨ tɨmahiyatɨ ahondaatɨ nisɨ aŋɨpɨpɨhapɨ namme undatɨ watɨpɨtatɨ andɨtitamataise. 42 So utaaso sata kaundindɨmandɨ apaapɨmaahe amɨ komɨ metɨhonjɨ nehɨ naasonyɨhɨtahondaatɨse. Sonjɨ metonjɨ aponyonjɨ konjamɨ kɨnaungwɨha ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yatairɨ 12 kiyatɨ aimɨ sanausohonje. Isɨ konjɨ metonjɨ aimɨ napwɨtandɨ detɨtihe.

Aihɨ Jisaasiho taatɨ naihɨ isɨhiya wɨrɨsandiwɨ komɨhinɨ nowaawɨ nepɨ iwɨhiwawaayopo.
43 Aihɨ amɨ itapaatɨ waatɨ kɨnaukwɨha ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yatairɨtahaiwetɨ (12 kiyatɨ) nasisoaarɨ jɨtɨpatɨ jɨtɨmainjɨhaatɨ bindataise. Iyataatɨ saatɨ itapaatisɨ utaaho wo kaatamɨ jɨtɨmasɨtɨhandɨ nemwaitandɨho wo owetise. 44 Aihɨ saatɨ apopaatɨ Jisaasihomɨ dawaataatɨ ipɨpɨhɨ nasatɨ Jisaasihomɨ apotɨhɨrɨ nipaatirɨhɨramɨ otasaahaasɨnɨ isɨwataise. Siyatɨ kaatɨ isɨwihɨ kaatamɨ nasisoaarɨ jɨtɨmatoaatindɨhandɨ ketɨ kuraanɨhɨ dɨhɨwatɨ owesoendaise. 45 Aihɨ Jisaasiho sandaase. “Nɨngi ikwɨraahɨ ndɨ nanɨmahatise?” tatɨ nasenataise. Aihɨ isɨhiya nahatiya nyahɨhɨ owesɨ nde undauhɨ Pitaaho Jisaasihoai saundataase. “Nyainjatingɨhonye, isɨhiya gɨhipɨ kɨnyɨhinɨ detɨ detɨ nasawaayopo. Isɨ amɨ kɨnyɨ napindapɨ nasehise?” undataase. 46 Saundihɨhandɨ kandɨ Jisaasiho sandaase. “Isɨhiya usa nɨngi nanɨmɨhatauhɨ nisɨ watɨpɨhandɨ nisɨhetɨ ahotindɨhandɨ wɨndɨ aimɨ naihɨto,” ndaase. 47 Aihɨ kaatɨ apopaatɨ nisapiso tatɨ gwɨnyaataatɨ kopɨ noaatɨtandɨhandɨ owetihɨ namatɨ itɨhɨraapɨhɨ notɨ Jisaasihomɨ auhɨraapɨhɨ tɨmahiyataise. Iyatɨ kaatɨ isɨhiya nahatiyaamɨ ndɨhetɨ tanyaaha saapɨ saindɨ Jisaasihoai iwitɨ numwɨhatataayo unda sata kaundataase. “Nɨnɨ Jisaasihoai iwitɨ numwɨhatonɨhɨ nisɨ timbɨpa ketɨ kuraanɨhɨ owenendaise,” undataase. 48 Aihɨ kaati Jisaasiho sata kaundataase. “Nisɨ maasɨhaamo kɨnyɨ nisapɨ koai numwɨhatisanɨhɨ nisɨ timbɨpa nenɨmaitaise tɨpɨ gɨnunyaapɨ nihingɨtɨhandaahɨ kinyɨ timbɨpa owesendaise. Isɨ kinyɨ maarɨho wɨhitatɨ yatɨhɨngitatɨ napaisaatɨtonɨhɨ numwe,” undataase.

49 Jisaasiho taatɨ sata pɨwaatihɨ isɨhiya usa awaisɨho mɨtɨho aŋɨ gwɨharaahonya isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨpɨpɨhɨ jatisɨho Jairaasihomɨ aŋɨpɨpɨhapɨhiya napɨwɨ saundawaatopo. “Kinyɨ kimaamaatɨ aimɨ napwisɨ katanyasisɨho nehɨhandɨ napɨtaisɨ kaunde,” undawaatopo. 50 Saundauhɨ Jisaasiho atisatosatɨ ko awaisɨho mɨtɨhoai saundataase. “Kɨnyɨ wɨndɨ yamaime. Nisapɨ ko tɨtɨhɨwiwɨtaise tɨpɨ gɨnunyaape kinyɨ kimaamaatɨ japɨhɨ nepaitaiso,” undataase. 51 Saundamapɨ Jisaasiho notɨ Jairaasihomɨ aŋɨpɨpɨhɨ noaipatɨ nahatiyai aŋaaŋɨ namandaapɨse undatɨ nehɨ Pitaahotihɨ Jonɨhotihɨ Jemɨsihotihɨ metɨhonjamɨ saniya sapiyaatihɨ siyaisaahɨhɨ Jisaasiho numwaasi maasɨ aŋɨtɨtɨhɨ nandaataise. 52 Isɨhiya nahatiya sonjɨ metonjapɨ yiyi tɨwɨ gowaayopo. Gwauhɨ Jisaasiho kiyai saundataase, “kɨmonjɨ metɨmonjɨ aimɨ napomataamaisɨ sahɨ wɨndɨ yiyi tɨwɨ gomaatɨwɨse nehɨ nanotondaise,” undataase. 53 Sata Kaundihɨ kiya sunjawaayopo aimɨ napomasɨhonjapɨnyatiso tɨwɨ. 54 Saiwɨ sisauhɨhandɨ kandɨ Jisaasiho sonjɨ aponyonjamɨ ikwɨrɨ iwiwatata sandaase. “Nisɨ metɨhonjaŋe japɨhɨ nepape,” ndaase. 55 Satihɨ ketɨ kuraanɨhɨ konjamɨ maarɨho japɨhɨ nasatɨ witihɨ tɨtɨhɨ nepataise. Aihɨ kiyai saundataase. “Kɨmonjɨ metɨmonji nandapa wapa nepɨ nunyawɨse nando,” undataase. 56 Aihɨ sonjɨ metonjamɨ saniyɨ sapiya sandɨ mmonamaamɨ yaihɨ kapuri Jisaasiho saundataase. “Kɨmandɨ wanɨ nɨnɨ kiyonɨhɨ noaipasɨhɨ mmosɨtɨmandapɨ isɨhiya usai apɨpaahɨ kamundɨmise,” undataase.

Copyright information for `AGM