Luke 9

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiya Ikwɨ Maindɨmwɨtihɨ Auhɨramɨ Yahurɨtahiyai Otɨpɨpatɨ Nunyatɨ Natausaasindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 10:5-15; Maakɨho 6:7-13)

Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiya ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyai gaatatɨ numwaatɨ ahoya kiyai pɨwɨha kaundatɨ isɨhiyaamɨhetapɨ itɨpɨho maipɨhapa nemwamapɨ amɨ timbɨpaisahiyai tɨtɨhɨwiwɨtaatɨwɨ watɨpɨhandɨ kiyai nunyataise. Iyatɨ kiyai natausaasataise kiya nuwɨ Autaahaatɨho isɨhiyai winjaatɨ bimaamɨ naindɨhandapɨha pɨwɨha ausaapɨ kaundɨwɨ amɨ isɨhiyaamɨ timbɨpa nepumaitaatɨwo. Iyatɨ Jisaasiho kiyai sata kaundataase. “Sahɨ nowaawɨ kahapaamapɨpa wɨndɨ mipɨse. Gɨrɨhɨrɨ ikihɨ nandapa bɨretɨhandɨ nawɨho apotɨhɨrɨ niyoaitɨhɨrɨ isɨrɨhɨrɨ sapa wɨndɨ mipɨse. Owetane. Aiwɨ sahɨ aŋɨhandɨ wɨndaapɨhɨ nuwɨ nandaawaawaahɨ kapɨhɨ nuwɨ nandaahohɨpɨpɨhɨ bimaamɨ nuwɨ kapɨhɨ aunahɨpatɨ namasi nowaawɨ kaaŋɨ aŋaaŋɨ bimohaaŋaaŋɨ namasi nuwɨse. Sahɨ naisaihɨ isɨhiya wɨndɨ maaritɨwɨ namaasamaasaihaahɨ satɨ aunahɨpitɨ sangi isɨhiya namaasamaahohɨpitaahɨ namasi nuwɨse. Namasi nowaawɨ samɨ atasɨhaatɨhɨ ikwaatɨpɨho namaasandisɨho tɨwɨhamapɨ nuwɨse kiya sangi namaasamaahohɨtɨhandapɨ gɨwunyaatɨtando,” undatɨ kiyai natausaasataise. Saunda ko natausaasihɨ kiya aunahɨpatɨ kahatɨ kahataahɨmapɨ nahataapɨpɨhɨ nuwɨ pɨwɨha gaaha wanɨha ausaapɨ kaundɨwɨ isɨhiyaamɨ timbɨpa nepumapɨ tɨtɨhɨwiwawaapo.

Kɨma Pɨwɨma Erotɨho Jisaasihopɨ Dɨyaamahotindɨho Tatɨ Gwɨnyaasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 14:1-2; Maakɨho 6:14-16)

Awaisɨho Erotɨho yapɨpatɨ Garirihandɨ jaatɨ bimisɨho Jisaasiho kaiwaiwaapɨ atisataise. Iyatɨ amɨ ko pɨwɨha wa satɨwɨ katauhɨ atisataise, “Jonɨho aimɨ napwisɨho japɨhɨ nepataise,” tɨwɨ katauhɨ atisataatɨ waatɨ pɨhɨtatɨ gwɨnyaataise. Ko siyatɨ pɨhɨtatɨ gwɨnyaataahandɨ kandɨ tɨtɨhɨ wɨndɨ gɨmunyaase. Aihɨ amɨ usa satawaatopo, “Eraijaaho aimɨ noaipataise,” tawaatopo. Aihɨ amɨ usa satawaatopo. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya jɨhɨ aimehuraahiyaamɨ wo wanɨ japɨhɨ noaipataise,” tawaatopo. Aihɨ Erotɨho sata kandaase, “Jonɨhoai aimɨ naahutarɨhɨrɨ nisatɨtɨ titɨ yamwaahonɨhɨ aimɨ owetisɨ so diyaamahopɨ katauhɨ nɨnɨ atiso?” ndaase. Iyatɨ ko Erotɨho Jisaasihoai usondandɨ gwɨnyaataise.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taahɨtɨhandɨ 5,000 Kaiwɨhiyai Jisaasiho Nandapa Numwindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 14:13-21; Maakɨho 6:30-44; Jonɨho 6:1-13)

10 Aihɨ kiya Jisaasiho otɨpɨpatɨ nunya natausaasisawɨhiya japɨhɨ napɨwɨ noaipapɨ kiya otɨpɨpatɨ kaiwɨ daayotɨhandapɨ pɨwɨha siya siya otɨpɨpatɨ kiyahaayo undɨwɨ kaundawaatopo. Kaundauhɨ isɨhiya usa owetihɨ nehɨ tɨtɨhɨ ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyaisaahɨhɨ Jisaasiho numwaasi nehɨ sawanaahɨhɨ aunahɨpatɨ wɨtɨ katamɨ ambɨpatɨ Betɨsaitaahandaahapɨ nowaayopo. 11 Niyauhɨ isɨhiya wɨrisandɨhandɨ Jisaasihopɨ sapɨhɨ sihoaaŋɨ naise tauhɨ atisawaawɨ ipotɨ nowaayopo. Niyauhɨ Jisaasiho kiyaapɨ maaritatɨ numwaatɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimaamɨ naindɨhandapɨha pɨwɨha ausaatɨ kaundatɨ amɨ isɨhiya timbɨpaisahiyaamɨ timbɨpa nemwataise. 12 Aihɨ asahataahura ipɨho aimɨ naihɨ otɨpɨpatɨhiya ikwɨ maindɨwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiya napɨwɨ koai saundawaatopo. “Nandapa kaanɨhɨ ahotatɨ amɨ kɨmbɨhɨ isɨhiya owehapɨhisɨ kɨnyɨ kɨmiya isɨmiya taahɨtɨmandi natɨpusoaase kiya nuwɨ aunahɨpata detɨ nandapa nepɨ nanɨwɨ nanoaitaatɨwo,” undawaatopo. 13 Saundauhɨ amɨ ko kiyai wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Kɨmiya nandaatɨwɨhapa sahɨ sawanaatɨ nunyawɨse,” undataase. Aihɨ kiya koai wihoaaŋɨha saundawaatopo. “Nyahɨ bɨretɨhandɨ nehɨ ikwɨ naasairɨtihɨ amɨ araiho yahurɨtihɨ ahondaise. Isɨ nyahɨ nowaatɨ isɨmiya kɨmiya nahatiyaapɨ nandapa nawɨho nunya naitɨhaawɨnyatino?” undawaatopo. 14 Sapɨhɨ isɨhiya bimohiyɨhiya pɨhɨtɨwɨ 5,000 kaiwɨhiyaare.

Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. “Isɨhiya tipɨtapaatɨwɨ kɨhonjɨ kɨhonjaapɨhɨ 50, 50 kaiwɨ bimai nutaatɨwɨ kaundɨwɨse,” undataase.
15 Saundihɨ kiya otɨpɨpatɨhiya saiwɨ saiwɨ kɨhonjɨ kɨhonjaapɨhɨ bimaawɨse undauhɨ kiya kaiwɨ bimai nowaayopo. 16 Iyauhɨ Jisaasiho bɨretɨhonya ikwɨ naasairɨtahonyaunɨ amɨ araihurɨ yahurunɨ netɨ isɨwatata autaahɨ yamɨhapataatɨhɨ jatata Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undatosatɨ naumbotɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai nunyataise kiya nesi isɨhiyai nunyawɨ gaamaitaatɨwo. 17 Nunyawɨ gaamahauhɨ kiya nga pɨhɨtɨwɨ nanɨwɨ gaatihɨ ahotimbɨpa naumbwinjɨpɨpa Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya asɨwɨ nepɨ ikɨhaiwa ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahaiwaara kɨpɨwɨ tisaipɨ ahiyawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihomɨ Ambɨpatɨ Ausaatɨ Ambɨhɨtindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 16:13-19; Maakɨho 8:27-29)

18 Waara Jisaasiho nehɨ sawahohɨ taatɨ gaapundihɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya kapɨhɨ maasɨ bindawaayopo. Bimauhɨ kiyai sata nunjenataise. “Nisapɨ isɨhiya diyaamahoe tawaatopo?” undatɨ kiyai nunjenataise. 19 Nunjesɨhɨ kiya koai wihoaaŋɨha saundawaatopo. “Isɨhiya usa kinyapɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhoe tawaatopo. Iyauhɨ amɨ usa kinyapɨ Eraijaahoe tawaatopo. Iyauhɨ amɨ usa kinyapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya jɨhɨ aimehuraahiyaamɨ wo japɨhɨ nepahore tawaatopo,” undawaatopo. 20 Saundauhɨ amɨ ko kiyai saundataase. “O amɨ sahɨ kɨmiyaatɨ nisapɨ diyaamahoe tawaatopo?” undatɨ nunjenataise. Nunjesɨhɨ Pitaaho wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Kɨnyɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitaapɨ Autaahaatɨho Ahɨngisɨhoŋɨ Kɨraisihoŋe,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Yaawɨhandɨ Netɨ Napwɨtandɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 16:20-28; Maakɨho 8:30—9:1)

21 Pitaaho Jisaasihoai Kɨnyɨ Kɨraisihoŋe undindɨmandapɨ isɨhiyai ausaapɨ wɨndɨ apɨpaahɨ kamundɨmapɨse undatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase. 22 Kaundatɨ amɨ kiyai ko saundataase. “Isɨhiyaamɨ Awaisɨhonɨnɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ ambɨpatɨ yaasahandɨ pɨhɨndɨ naito. Isɨhiya mɨtɨhiya gwɨnyaahiyaunɨ amɨ isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaitumapɨ dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ awaisawɨhiya jɨhiya mɨtɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ nɨngi ahosɨnɨmaitaapo. Ahosɨnɨmapɨ nɨngi nɨwisaihɨ napwɨto. Nɨwisaihɨ napomatatɨ asisɨha mairɨma saniyonɨhɨ japɨhɨ nɨnɨ asohonimandɨ nepaito,” undataase.

23 Saundatosatɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya nahatiyaisunɨ amɨ isɨhiya usaisunɨ sata kaundataase. “Isɨhiya usa nisɨ otɨpɨpatɨ kaniwɨ amɨ nɨngi nanipinjɨtaatɨwaahɨ sawanaapɨ nanɨpimatɨwɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ nɨnɨ katetɨ napwɨtandɨhatɨ tɨpwɨtohɨpatamataiwɨ kiya yaawɨhaiwa nepɨ napwɨtaatɨwɨhatɨ asisɨha nahatewetɨ nepɨ tɨpwɨtɨwɨ nanipinjawɨse. 24 Nɨnɨ sandɨ apaapɨmaato amɨ isɨhiya usa kiyaamɨ kɨmaapɨ bimɨtaatɨwɨhandapimatonɨhɨ kandapɨ gwɨnyaawaawɨ kandɨ anɨtiwɨ isɨwatawaawaahɨ amɨ sandɨ kandapɨ kiya ipotɨhura asɨyaimatɨwɨ Autaahaatɨhoaisawɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ wɨndɨ namepɨ nihɨrɨtaapo. O amɨ isɨhiya usa nisapimatonɨhɨ kiyaamɨhapa namapɨ nanɨpimatɨwɨ nisɨ otɨpɨpatɨhɨ kaniwɨ nɨngi nanipinjawaawaahɨ amɨ kiya ipotɨhura asɨyaimatɨwɨ Autaahaatɨhoaisawɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaapo. 25 Amɨ utaaho wo maapɨ yapɨpatambɨhapa pɨhɨtatɨ netɨ ahoyatɨ isɨwatataataahɨ sawaho netɨ nopɨsasɨnatɨ owematataise. Isɨ amɨ kahapaamapɨpa ko isɨwatimbɨpa napitiyatɨ koai andɨtɨwiwɨtaise? Amɨ kaiwaahɨ koai wɨndɨ andɨtɨmaawiwɨtaise. 26 O amɨ utaaho wo nisapunɨ nisɨ pɨwɨhaapunɨ mawataataahɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Awaisɨhonɨnimandɨ nisɨ awaindɨ nausaatatɨ saasanotindɨhandɨ yundanyɨha otiwa kambwaatɨ watɨpɨhandisatunɨ amɨ nisɨ Apɨho Autaahaatɨhomɨ nausaatatɨ saasanotindɨhandɨ watɨpɨhandɨ yundanyɨhaisatunɨ amɨ Apɨho Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiyaamɨ nausaatatɨ saasanotindɨhandɨ watɨpɨhandɨ yundanyɨha otiwa kambwaahaiwaisatunɨ nasataahura utaaso sopɨ nɨngi manyɨtaise. Manyonɨhɨ amɨ nɨnɨ kopɨ satɨto, ‘soai nɨnɨ wɨndɨ mausotɨhoe. Amɨ ko nisɨ otɨpɨpatɨhomaahe,’ tɨto. 27 Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi sandɨ kasatataato. Sahɨ isɨhiyaatɨ wanɨ kɨmbɨhɨ bitohohiyɨmiyaatɨ usaatɨ sangɨ napopɨ bindawaawɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandɨ asisɨha ipotɨhetɨ noaipahonɨhɨ mmondaapo,” undatɨ kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Ambɨpatɨ Noaipatɨ Wipetindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 17:1-13; Maakɨho 9:2-13)

28 Jisaasiho kiyai pɨwɨha satatɨ kaundatosatɨ bimihɨ asisɨha ikwɨ naasairɨtihɨ winɨnɨhɨramɨ mairɨma aimɨ sanaihɨ Pitaahoaisunɨ Jonɨhoaisunɨ Jemɨsihoaisunɨ kingwaasi numwaasi gaapundɨtandɨ sisɨhoaasɨnapɨ niyataise. 29 Niyatɨ kasɨnɨ sisɨhoaasɨnɨ gaapundatɨ bimihɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ noaipatɨ awaindɨ nausaatamataise. Iyataatɨ amɨ komɨ apotɨhɨrɨ noaipatɨ apɨpaahɨ kɨhoepɨtatɨ kɨnapɨpaamatiyatɨ nausaatamataise. 30 Aihɨ nehɨ ketɨ kuraanɨhɨ utaahurɨ wurɨ noaipapɨ koaisamɨ maasɨ taamɨ pɨwaatamaise. Surɨ utaasurɨ Mosesiyɨ Eraijaayaare. 31 Kurɨ yamɨhapataatɨhapɨ yundanyɨha otiwa kambwaatɨ nausaatɨhapaisamɨ namɨ bitotama Jisaasihoaisamɨ pɨwanamaase ko Autaahaatɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨpɨpa netɨ akɨpɨpematɨ Jerusaremɨhanda napotɨ kiyamapɨ yamɨhapataatɨhapɨ yapɨpataapɨhɨ namasi naitandɨhandapɨ pɨwanɨwɨ kaundamaase. 32 Pitaahoaisunɨ komɨ sasaahohurisunɨ apɨpaahɨ naawamasɨhɨ kingwaasɨ nanopotawaayopo. Nanopotɨmbɨwɨ nepapɨ jawa Yundanyɨha Jisaasihomɨhetapunɨ amɨ utaahurɨ Jisaasihoaisamɨ bitosururamɨhetapunɨ apɨpaahɨ nausaatamasɨhɨ jawaayopo. 33 Kurɨ taamɨ Jisaasihoai numwasi naihɨ Pitaaho Jisaasihoai saundataase. “Katɨpinyasingɨhonye, nyahɨ kɨmbɨhɨ gaanɨhɨ bindɨhaanyonɨ gaasɨ aŋaaŋɨ gohɨhaaŋɨ kinyapɨ waanɨtanɨhɨ Mosesihopɨ waanɨtanɨhɨ Eraijaahopɨ waanɨtanɨhɨ anɨsamatɨtaano,” undataase. Pitaaho sandɨ mmonataatɨ ko pɨwɨha katɨtandɨha owetihɨ sa pɨwɨha kandaase.

34 Pɨwɨha sa Pitaaho taatɨ satatɨ katihɨ tɨwipatɨ nasatetɨ kingwaasi bopɨhataise. Bopɨhihɨ kingwaasi tɨwipatɨ numwaasasɨhɨ yaiwɨmawaayopo. 35 Yaiwɨmɨhauhɨ katɨhɨ tɨwipataatɨhapɨ pɨwɨha wa sataha noaipataise. “Kɨmo Nisɨ Maasɨhɨho Nɨnɨ Namɨhandɨ Ahɨwisohɨhosɨ ko pɨwɨha katonɨha sahɨ atɨwiwɨse,” taha noaipataise. 36 Pɨwɨha sataha noaipatɨ owetihɨ jawa Jisaasiho nehɨ sawahohɨ bitosɨhɨ iwinjawaapoyo. Sandɨ siyatɨ noaipasɨhɨ mmonɨhotɨhandapɨ otɨpɨpatɨhingwaasɨ sura siyahandɨ noaipasɨhɨ mmonɨhaayo tɨwɨ ausaapɨ wɨndɨ usai kamundopo. Owetise.

Kɨma Pɨwɨma Metɨhomɨhetapɨ Itɨpɨho Maipɨhoai Jisaasiho Nemasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 17:14-21; Maakɨho 9:14-29)

37 Saiwɨ bimambɨwɨ bowihɨ sisɨhoaasɨnɨ namasi noaatɨpapɨ nasauhɨ isɨhiya wɨrisandɨhandisawɨ mɨhaapɨ sisɨhomɨ auhɨraapɨhɨ nutanawaayopo. 38 Nutanɨwɨ utaaho wo isɨhiya wɨrisandɨhandamɨ otɨhatɨhapɨ waatɨ kaahaata sandaase. “Katɨpinyasingɨhonye, nɨnɨ metɨho nehɨ naasohɨtahonɨnisɨ koai kɨnyɨ usondaapɨ nɨnɨ watɨpɨndɨ nangɨsenataayo. 39 Asisɨha taahɨwaiwetɨ itɨpɨho maipɨho nisɨ metɨhomɨhetɨ nandaatɨ isɨwatata netɨ nusopɨsasihɨ ko yayatɨ itiwatɨ waatɨ kaahandaase. Iyatɨ itɨpɨho ko metɨhoai netɨ kɨsɨhɨsɨwisatɨ pimbapowisatɨ netɨ yotihɨ maahomwaaŋapɨ sisipa maahoairɨhɨrɨ kiyataise. So itɨpɨho maipɨho nisɨ metɨhoai wɨndɨ namumwaase. Owe. Nehɨ konɨhɨ bindata nisɨ metɨhoai nanusopɨsasataise. 40 Saihɨ nɨnɨ kinyɨ otɨpɨpatɨhiyai itɨpɨho maipɨho soai nemaitaatɨwɨ watɨpɨndɨ kaundonɨhɨ kiya wɨndɨ nepumaamahopo, owetise,” undataase.

41 Saundatɨ kaundihɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Sahɨ wanɨ kɨmuraamiyaatɨ nisapɨ wɨndɨ andɨtitɨwɨ watɨpɨtɨwɨ ko nyangi nga nyatatamanɨtaiso tɨwɨ gɨmaanunyaapɨ amɨ samɨ maarɨho amɨtɨha gwɨnyaahohɨtɨhandɨ apɨpaahɨ maipe. Nɨnɨ napitaindɨhaiwaara sangisatɨ maasɨ bindata samɨ naaŋiwaiwa nesamaitande? Kinyɨ kimwaahoai numwaasi kɨmbɨhɨ namme,” undataase. 42 Numwaasi namme undihɨ ko metɨhoai sapɨho numwaasi taatɨ Jisaasihoaapɨhɨ naihɨ itɨpɨho maipɨho metɨhoai netɨ kɨsɨhɨsisatɨ waatɨ wonamaatɨhɨ yapɨpatetɨ netɨ yotamataise. Saihɨ Jisaasiho itɨpɨho maipɨhoai itɨhundatɨ nematɨ so metoai netɨ tɨtɨhɨwiwatɨ sapɨhoai japɨhɨ netɨ nusoaasataise. 43 Saihɨ isɨhiya sandɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ siyatɨ noaipasɨhɨ mmonawa yaiwɨ aatɨmawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Napwɨtandɨhandapɨ Kasɨnɨhandɨ Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 17:22-23; Maakɨho 9:30-32)

Aihɨ kiya isɨhiya nahatiya Jisaasiho kaindɨhandapɨ taawɨ pɨhɨtɨwɨ aatɨwɨmapɨ gwɨnyaahauhɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase.
44 “Kɨma pɨwɨma nɨnɨ sangi kasatɨtandiyohɨma sahɨ baiwɨ atiwɨ nepɨ gwɨnyaapɨse. Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Awaisɨhonɨnɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨhi isɨhiya nepɨ awaisawɨhiyaamɨ ikwɨraatɨnɨmaitaapo,” undataase. 45 Satatɨ kaundihɨhandɨ kandɨ kiya komɨ pɨwɨha sata kaundisɨhaapɨ wɨndɨ biyatɨ gɨmaawunyaata namusesɨpainjɨhɨ wɨndɨ gɨmunyaahopo. Owetise. Iyataatɨ amɨ sa pɨwaamɨ tanyaaha wɨndɨ amusaimanatɨ noaasandihɨhaasɨ kiyai wɨndɨ gɨmaawunyainje. Amɨ Kiya yayawaawɨ pɨwɨha kaapɨ wɨndɨ baiwɨ namunjenɨhopo. Owetise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Awaisawɨhiyaimatɨtaatɨwɨhɨretapɨ Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 18:1-5; Maakɨho 9:33-37)

46 Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya sawana nyamɨ awaisɨho jɨhimatisɨho diyaamahoe tɨwɨ kanawaatopo. 47 Satɨwɨ kanɨhaunɨ namatɨ kandapɨ Jisaasiho kiyai usonatosatɨ metɨhonjɨ wonji numwaatɨ komɨhinɨ detɨ ahɨwihɨ bitondaise. 48 Bitosɨhɨ kiyai ko sɨwipatɨ namɨhanatɨ saundataase. “Metɨhonjɨ kɨmonji wowaatɨ numwaatɨ nisapimatonɨhɨ konjɨ Jisaasihomɨhonjiso tatɨ andɨtɨwiwatɨ iwɨtatamanataataahɨ sandɨ nɨngi ko kaatɨ nanɨmaatɨ nɨtatamanataise. Iyatɨ amɨ nɨngisaahɨhɨ nanɨmaatɨ nɨtatamanataamaise. Owetise. Amɨ Apɨho Autaahaatɨho nɨngi natanoaasihɨ nasohɨhoaimaawɨ numwaatɨ iwɨtatamanataise. Isɨ samɨ otɨhatapɨ wo noaipatɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ambɨpatɨ awaipatɨ oweho nehɨhotisɨho so noaipatɨ samɨ otɨhatɨhɨ awaisɨho jɨhoematɨtaise,” undataase. 49 Aihɨ Jonɨho Jisaasihoai saundataase. “Nyainjatingɨhonye utaaho wo kinyɨ ambɨpataahɨ itɨpɨho maipɨhapa isɨhiyaamɨhetɨ bimimbɨpai nemwasɨhɨ usonɨhaawɨ ko nyangisahometihɨ owe saimbɨ kɨnyɨ kamaime undaatɨ nɨwisapuwɨhaayo,” undataase. 50 Saundihɨ Jisaasiho koai saundataase. “Sahɨ napaapɨ koai nɨwisapuwawaawe. Utaaho wo sangi ahosɨsamatɨ namaasisapuso so samɨ naisohore,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Isɨhiya Samariyaahiya Kiyaamɨ Aunahɨpata Wɨndɨ Namumwaahohɨtɨhandapɨhaare

51 Jisaasihoai Autaahaatɨho yamɨhapataatɨhapɨ numwaasi naitandɨhura aimɨ detɨndaise. Detɨtihɨ amɨ ko komɨ maarɨho naasohɨtihɨ watɨpɨtatɨ Jerusaremɨhandaahapɨ nutandɨ maarɨho nusoaasatɨ gwɨnyaataise. 52 Siyatɨ watɨpɨtatɨ gwɨnyaatɨ ko isɨhiya usai pɨwɨha kaundatɨ natausaasihɨ kiya jɨhɨ nowaayopo. Nuwɨ isɨhiya usa Samariyaahiyaamɨ aunahɨpatɨ wɨta noaipawaayopo. Noaipapɨ Jisaasiho nanoaitandɨhapɨhɨ kahapaamapɨpa tɨtɨhemaitotɨwɨyawaayopo. 53 Saiwɨ kaitotɨwɨyauhɨhandɨ kandɨ satɨ aunahɨpitaahapɨhiya isɨhiya Jisaasihoai kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ aunahɨpata maaritɨwɨ numwaitaatɨwɨhandapɨ poundataise. Sandɨ kiya Jisaasihopɨ Jerusaremɨhandaahapɨ notaahoso tɨwɨ gwɨnyaawaawe. 54 Siyauhɨ namapɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhurɨ Joniyɨ Jemɨsiya sandɨ mmonamaamɨ Jisaasihoai kurɨ saundɨmɨ nunjenamaise. “Awaisɨhoŋe, kɨmiya saiwɨ nyangi kanyɨsotɨmandapɨ nyahɨ yamɨhapataatɨhapɨ sisɨha nasane tisaihɨ nasatɨ isɨmiya kɨmiyai tɨhatɨ owemaitandɨ gaaro?” undɨmɨ nunjenamaise. 55 Saimɨ kurɨ nunjesɨhandɨ kandɨ Jisaasiho kuri nepemaitatɨ satɨmɨ sahuraahɨ napaapɨ katise undatɨ itɨhundataase. 56 Itɨhundihɨ kapɨhɨ namasi aunahɨpata wɨtaahapɨ nowaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihoai Nuwipinjɨtaatɨwɨhiya Nitanohɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 8:19-22)

57 Saiwɨ kiya taawɨ daihɨra nowaawɨ utaaho wo koai saundataase. “Kɨnyɨ naingɨpɨpɨhɨ nahataapɨpɨhɨ amɨ nɨnɨ nangipinjai napɨtaano,” undataase. 58 Saundihɨ koai Jisaasiho wihoaaŋɨha saundataase. “Suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨrunɨ kohounɨ akosɨha aŋaaŋɨ itɨha ahetahapaare. Iyataahandɨ kandɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Awaisɨhonɨnɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ nisɨ mɨtɨho ahiyatɨ nanoaitandɨhaaŋɨ aŋaaŋɨ apɨpaahaaŋɨ owehonɨne,” undataase. 59 Saundatɨ ko Jisaasiho woai saundataase. “Kɨnyɨ nɨngi nanipinje,” undataase. Saundihɨhandɨ kandɨ ko saundataase. “Nɨnɨ nundɨ nisɨ apɨhoai jɨhɨ yamwaamapɨhura napɨtaanɨ kɨnyɨ gaare dɨtaino?” undatɨ nunjenataise. 60 Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Napohiyɨhiya sawana kiyaamɨ ambɨpatɨ nepɨ yamwaatɨwɨse. O amɨ kɨnyɨhɨ numbwɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandapɨha pɨwɨha ausaapɨ isɨhiyai kaunde,” undataase.

61 Saundihɨ amɨ wo Jisaasihoai saundataase. “Awaisɨhoŋe, nɨnɨ gi nangipinjai napɨtandiyo. Saindɨ gwɨnyaataahandɨ kandɨ nɨnɨ jɨhɨ nundɨ nisɨhiyai ikwɨrɨ ahowindɨ kaindɨmapɨ napɨtaanɨ gaare dɨtaino?” undataase. 62 Saundihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Utaaho mandosihihoaaŋɨ jaatɨ tɨtɨhɨ notaahandɨ kandɨ japɨhɨ nepemaitatɨ dawaataatɨ jatɨ kiyataatɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandamɨ otɨpɨpatɨ wɨndɨ biyatɨ kamaitaise,” undataase.

Copyright information for `AGM